Таблиця 1

Діаметр умовного проходу труби, мм

Число рознімачів зовнішньої форми

Максимальний обпресувальний тиск, МПа (кгс/см2)

Маса форми, кг, не більше

500

2

3,8 (38)

3500

600

2

3,8 (38)

4000

800

4

3,6 (36)

6300

1000

4

3,6 (36)

7900

1200

4

3,6 (36)

9400

1400

4

3,7 (37)

13500

1600

4

3,7 (37)

15500

Примітка. Допускається до 01.01.90 р. випуск зовнішніх форм діаметром умовного проходу 800 мм із двома рознімачами.


Таблиця 2

Найменування розміру

Граничний відхил від проектних розмірів, мм

Довжина зовнішньої форми (секцій) l3

±0,70

Довжина внутрішньої форми lвн

±3,00

Довжина розтрубоутворювача lр

±3,00

Довжина кільця, що калібрує, lк

±0,25

Товщина анкерних кілець h3; hвн

±0,15

Внутрішній діаметр зовнішньої форми для труб діаметром умовного проходу d0:

500, 600, 800

+4,00

-2,00

1000, 1200

+6,00

-2,00

1400, 1600

+7,00

-3,00

Зовнішній діаметр розтрубоутворювача Dp

-4,00

Внутрішній діаметр кільця, що калібрує, dк

±1,00

Діаметральна відстань між осями отворів і виступів пазів анкерних кілець Du; du

±0,50

Зовнішній діаметр кільця, що калібрує, й нижнього анкерного кільця

D3; dк

-1,00

Зовнішній діаметр внутрішньої форми Dвн

+1,00

-2,00

Радіальний зсув анкерних кілець і кілець, що калібрують, від внутрішньої поверхні зовнішньої форми

±1,00

Примітка. На зовнішній поверхні внутрішньої форми допускаються чорності в межах допуску.


Таблиця

У мм

Діаметр умовного проходу труби

Товщини анкерних кілець

h3

hвн

500

46

45

600

45

800

47

1000

46

1200

45

1400

46

1600

45

1 - верхнє анкерне кільце; 2 - кільце, що калібрує; 3 - чохол; 4 - розтрубоутворювач; 5 - внутрішня форма; 6 - зовнішня форма; 7 - нижнє анкерне кільце;

8 - пружинний болт; 9 - хрестовина; 10 - захват хрестовини

Примітка. Рисунок не визначає конструкцію форми.

Рисунок 1

1.2.2 Форми підрозділяють на два типи залежно від способу укладання й ущільнення бетонної суміші:

НВМ - для роботи з навісними вібраторами або на вібромайданчику;

НВМС - для роботи з навісними вібраторами або на вібромайданчику або з вібросердечником.

1.2.3 Умовна познака форм складається з типу форми й діаметра умовного проходу труби.

Приклад умовної познаки форми, призначеної для роботи з навісними вібраторами або на вібромайданчику для виготовлення труб діаметром умовного проходу 1000 мм: Форма НВМ 1000 ГОСТ 13981-87.

1.3 Характеристики

1.3.1 Конструкція форм повинна забезпечувати:

 • складання й розбирання із застосуванням механізованого інструмента;

 • фіксацію секцій зовнішньої форми за допомогою спеціальних штифтів;

 • щільне з'єднання стиків форми із застосуванням ущільнювальних матеріалів, що не допускає витікання цементного молока при формуванні труби;

 • установку й фіксацію захисних пристроїв;

 • установку й фіксацію арматури в проектному положенні;

 • установку й фіксацію завантажувального конуса;

 • жорстке кріплення навісних вібраторів до зовнішньої форми типу НВМ або НВМС;

 • передачу вібрації на бетонну суміш від вібраторів або вібромайданчика, або вібросердечника для форм типу НВМС;

 • рівномірне розкриття секцій зовнішньої форми в процесі гідропресування;

 • повний злив води з підчохольного простору;

 • розпалубку й знімання готових труб без ушкоджень;

 • застосування вантажозахватних пристроїв.

 1. Внутрішня форма, трубопроводи й рукав високого тиску повинні витримувати випробування на тиск, що перевищує не менше ніж на 0,4 МПа (4,0 кгс/см2), але не більше 0,45 МПа (4,5 кгс/см2) обпресувальний тиск, зазначений у таблиці 1.

 2. Зовнішня форма повинна витримувати випробування на внутрішній тиск не менше ніж 0,24 МПа (2,40 кгс/см2), але не більше ніж 0,3 МПа (3,0 кгс/см2).

 3. Кількість, розташування й тарування пружинних болтів повинні забезпечувати при зазначеному в 1.3.3 тиску роботу зовнішньої форми при необхідних значеннях розсунення форми, зазначених у технічній документації на ці форми.

Параметри тарування пружинних болтів повинні бути зазначені в документі про якість (паспорті) на форму.

Конструкція пружинного болта передбачає, як правило, застосування тарілчастих пружин.

Допускається використовувати пружинні болти іншої конструкції, що забезпечують параметри, зазначені в документі про якість на форму.

1.3.5 Вимоги надійності

 1. Гамма-процентний (при γ = 80 %) ресурс до першого капітального ремонту - не менше 600 циклів.

 2. Установлений ресурс до першого капітального ремонту - не менше 400 циклів.

 3. Середній наробіток на відмову - не менше 80 циклів. Під відмовою слід розуміти несправність, на усунення якої потрібно більше 1 год.

 4. Установлений безвідмовний наробіток - не менше 50 циклів.

1.3.5.5 Повний ресурс озкордечмиийх елементів форм повинен бути в циклах не менше:

1500 - зовнішньої форми;

2000 - внутрішньої форми;

300 - пружинного болта;

1500 - нижнього анкерного кільця;

750 - кільця, що калібрує;

500 - верхнього анкерного кільця;

250 - розтрубоутворювача;

200 - гумового чохла.

1.3.6 Вимоги до захисних покриттів

1.3.6.1 Усі неробочі поверхні форм, змінних елементів і запасних частин повинні бути пофарбовані лакофарбовим матеріалом, що задовольняє умови експлуатації групи У2 згідно з ГОСТ 9.104-79.

Лакофарбові покриття за показниками зовнішнього вигляду повинні бути не нижче VI класу відповідно до ГОСТ 9.032-74.

Поверхні, підготовлені під фарбування, повинні бути очищені не нижче 3-го ступеня очищення від окислів згідно з ГОСТ 9.402-80.

1.3.7 Вимоги безпеки

1.3.7.1 Конструкція форм повинна забезпечувати безпеку її експлуатації, технічного обслуговування й ремонту.

 1. Конструкція форм повинна передбачати застосування в процесі експлуатації захисних пристроїв для обслуговуючого персоналу, що охороняє його у випадку обриву арматури.

 2. Кожухи пружинних болтів повинні бути надійно прикріплені до зовнішньої форми гнучким зв'язком, що виключає можливість травматизму персоналу при розриві штока.

 3. Складання секцій зовнішньої форми без фіксації їх відносно одна одної спеціальними штифтами категорично забороняється.

 4. З'єднання секцій зовнішньої форми слід робити тільки пружинними болтами, відтарованими для даного діаметра.

 5. При проведенні кранових операцій стропування форми допускається робити тільки за пристрої, призначені для цієї мети.

 6. При виготовленні й експлуатації форми повинні виконуватися вимоги системи стандартів безпеки праці, інструкцій і документів, розроблених і затверджених у встановленому порядку.

1.3.8 Вимоги до зварювання

1.3.8.1 Шви зварних з'єднань металоконструкцій виконують згідно з ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76 і ГОСТ 8713-79, трубопроводів - відповідно до ГОСТ 16037-80. Зварювання повинно виконуватися сталевим зварювальним дротом згідно з ГОСТ 2246-70 або електродами, фізико-механічні властивості яких не нижче ніж у електродів типу Э46 відповідно до ГОСТ 9467-75.

 1. Зварні шви на формуючих поверхнях елементів форми повинні бути зачищені урівень з основною поверхнею. Шорсткість зачищеної поверхні Ra 50 мкм згідно з ГОСТ 2789-73.

 1. При зварюванні не допускаються наступні дефекти:

- тріщини всіх видів і напрямків, розташовані в металі шва, по краю шва й в навколошовній зоні;

 • підрізи основного металу глибиною більше 0,5 мм при товщині металу до 6 мм і більше 1 мм при товщині металу понад 6 мм;

 • скупчення дрібних пор і включень діаметром більше 0,5 мм при числі пор в одному скупченні більше 10 на 1 см2 поверхні шва.

 1. При зварюванні переривчастим швом допускається збільшення довжин ділянок, що проварюються, за рахунок зменшення відстаней між ними до 25 % від зазначених у технічній документації, якщо це не перешкоджає подальшому складанню форми або її елементів.

 2. Виправлення дефектів, крім підрізів, повинне виконуватися шляхом видалення зварного шва в місці дефекту, оброблення й зачищення крайок і повторної заварки. При цьому не допускається виправлення дефектів у тому самому місці більше двох разів.

1.3.9 Вимоги до точності виготовлення

1.3.9.1 Борта секцій зібраної зовнішньої форми із установленими пружинними болтами повинні щільно прилягати один до одного в місцях установки пружинних болтів.

Допускаються зазори в бортах форми між пружинними болтами й по краях рознімача бортів до 1,5 мм і довжиною до 250 мм.

 1. Пази для пружинних болтів у бортах, що сполучаються, секцій зовнішньої форми повинні збігатися. Зсув пазів не повинен перевищувати 1,5 мм уздовж осі форми.

 2. Допуск прямолінійності утворюючих циліндричних і конічних частин внутрішньої поверхні зовнішньої форми не повинен перевищувати 2 мм по всій довжині.

1.3.10 Вимоги до робочих поверхонь

 1. На формуючих поверхнях форми не допускаються тріщини, рябизна, плівки, розшарування, задирки, продирки, корозія, а також подряпини, відбитки глибиною більше 0,5 мм, шириною більше 2 мм і довжиною більше 20 мм числом більше трьох на 1 м2.

 2. Стінки формуючих поверхонь форм слід виготовляти із цілого листа. Допускається утворення цих поверхонь із декількох частин зі зварюванням в стик. Перепад листів у місці стику не повинен перевищувати 1 мм; крайка виступного листа при цьому повинна бути зачищена на всій довжині стику на ширину не менше 20 мм.

1.3.10.3 Шорсткість конічних посадкових поверхонь кілець, що калібрують, та анкерних кілець і фланців форми Ra 5,0 мкм згідно з ГОСТ 2789-73.

1.3.11 Вимоги до матеріалів

1.3.11.1 Для виготовлення форм повинні застосовуватися сталі з фізико-механічними властивостями не нижче ніж у сталей марок:

ВСт3пс3 відповідно до ГОСТ 380-71 - для внутрішніх і зовнішніх форм та кілець, що калібрують;

40Х згідно з ГОСТ 4543-71 з наступною термообробкою до твердості 240...280 НВ - для штоків пружинних болтів;

35 відповідно до ГОСТ 1050-74 - для анкерних кілець, болтів і гайок;

60С2А згідно з ГОСТ 14959-79 - для тарілчастих пружин;

20 відповідно до ГОСТ 1050-74 або ВСтЗпс5 відповідно до ГОСТ 380-71 - для елементів форми, призначених для стропування вантажозахватними пристроями.

1.3.11.2 Твердість робочої поверхні верхнього анкерного кільця форми, що сприймає зусилля від натягу арматури, повинна бути не менше 207 НВ згідно з ГОСТ 8.062-85.

 1. Якість металу, призначеного для виготовлення форми, повинна бути засвідчена сертифікатом підприємства-виробника металу або актом спеціалізованої лабораторії.

 2. Матеріал гумового чохла й розтрубоутворювача повинен відповідати вимогам нормативно-технічної документації на ці вироби.

1.4 Комплектність

1.4.1 У комплект форми, що поставляється підприємству-споживачеві, повинні входити:

 • внутрішня й зовнішня форма в зборі з кільцем, що калібрує, верхнім й нижнім анкерними кільцями й хрестовиною із захватами;

 • пружинні болти;

 • гумовий чохол;

 • розтрубоутворювач;

 • рукав високого тиску;

 • комплект захватних і фіксуючих втулок;

 • комплект інструментів для установки й контролю положення арматурного каркаса у формі (за заявкою споживача);

 • комплект пружинних болтів (5 шт.).

Примітка. За узгодженням з підприємством-споживачем форм допускається поставка гумових чохлів і рострубоутворювачів з підприємства-виробника цих виробів підприємству-споживачеві форм.

 1. До комплекту форм повинна бути прикладена експлуатаційна документація згідно з ГОСТ 2.601-68.

 2. Супровідна документація форм, призначених для експорту, - відповідно до замовлення-наряду зовнішньоторговельної організації.