О генеральном плане развития города Запорожье


<br> РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР<br> П О С Т А Н О В А<br> від 30 травня 1985 р. N 224<br> Київ<br> Про генеральний план розвитку<br> міста Запоріжжя<br> <br> З метою забезпечення дальшого планомірного, економічно<br>обгрунтованого і комплексного розвитку міста Запоріжжя, підвищення<br>рівня його благоустрою і створення найсприятливіших умов для<br>праці, побуту і відпочинку населення Рада Міністрів<br>Української РСР п о с т а н о в л я є:<br> 1. Схвалити розроблені інститутом "Діпроміст" Держбуду УРСР<br>генеральний план розвитку міста Запоріжжя і проект планування його<br>приміської та зеленої зон.<br> Затвердити Основні положення генерального плану розвитку<br>міста Запоріжжя і проекту планування його приміської та зеленої<br>зон, що додаються.<br> 2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради<br>Міністрів УРСР від 13 травня 1966 р. N 381.<br> <br> Голова<br> Ради Міністрів УРСР О.ЛЯШКО<br> Керуючий Справами<br> Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО<br> Інд. 24<br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНІ<br> постановою Ради Міністрів УРСР<br> від 30 травня 1985 р. N 224<br> ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ<br> генерального плану розвитку міста Запоріжжя<br> і проекту планування його приміської<br> та зеленої зон<br> <br> I<br> Генеральним планом розвитку міста Запоріжжя передбачається:<br> 1. По основних напрямах розвитку міста:<br> а) дальше зростання м. Запоріжжя як адміністративного,<br>промислового і культурного центру Запорізької області з<br>чисельністю населення на розрахунковий період (2005 рік)<br>1000 тис. чоловік (на початок 1984 року - 844,1 тис. чоловік);<br> б) всемірне зміцнення ролі міста як одного з центрів<br>металургії, машинобудування та енергетики з одночасним розвитком<br>промислових підприємств, необхідних для безпосереднього<br>обслуговування населення міста і приміської зони та забезпечення<br>потреб житлово-цивільного будівництва.<br> 2. По територіальному розвитку міста і його забудові:<br> а) дальший територіальний розвиток міста на площі<br>31,3 тис. га переважно за рахунок освоєння 900 га<br>сільськогосподарських земель на правому березі р. Дніпра та 100 га<br>сільськогосподарських земель в межах лівобережної частини міста;<br> б) розміщення нового житлового будівництва переважно на<br>вільних від забудови ділянках у лівобережній і правобережній<br>частинах міста, а також за рахунок намиву території у Дніпровській<br>заплаві та часткової реконструкції існуючої малоцінної забудови;<br> в) забудова міста 9-поверховими житловими будинками, а на<br>найважливіших у містобудівному відношенні ділянках - будинками<br>більшої поверховості з одночасним спорудженням закладів<br>культурно-побутового обслуговування населення, повним<br>благоустроєм, інженерним обладнанням та озелененням території.<br> 3. По архітектурно-планувальній організації міста:<br> а) удосконалення і розвиток архітектурно-планувальної<br>структури міста відповідно до вимог сучасного містобудування;<br> б) реконструкція існуючого загальноміського центру, дальший<br>розвиток центрів обслуговування міських районів;<br> в) упорядкування житлових районів і мікрорайонів із<br>створенням необхідного комплексу закладів культурно-побутового<br>обслуговування населення та зелених насаджень; поступова<br>реконструкція і благоустрій забудованих кварталів та існуючих<br>промислових районів, дальший розвиток комунально-складських зон;<br> г) організація санітарно-захисних зон між промисловими і<br>житловими районами відповідно до діючих норм;<br> д) розвиток системи зелених насаджень з організацією парків і<br>скверів уздовж набережної Дніпра та міського парку в центральній<br>частині острова Хортиця зі збереженням історико-культурного<br>заповідника та заказника "Дніпровські пороги".<br> 4. По зовнішньому транспорту:<br> а) по залізничному транспорту - дальший розвиток Запорізького<br>залізничного вузла;<br> б) по автомобільному транспорту й автошляховій мережі -<br>реконструкція автомобільних шляхів загальнодержавного значення<br>Москва - Сімферополь, Донецьк - Запоріжжя та республіканського<br>значення Запоріжжя - Жданов, Запоріжжя - Дніпропетровськ,<br>Запоріжжя - Кривий Ріг; будівництво міжміських автовокзалів;<br> в) по річковому транспорту - розширення вантажного порту та<br>будівництво нової гавані для відстою пасажирського флоту;<br> г) по повітряному транспорту - реконструкція міського<br>аеропорту.<br> 5. По міському транспорту і магістральній мережі:<br> а) створення на базі існуючої мережі вулиць системи міських<br>транспортних магістралей, що дасть змогу забезпечити підвищення<br>швидкості і безпеки руху автомобільного транспорту та поліпшити<br>зв'язок житлових масивів з центром міста і промисловими районами;<br> б) будівництво мостового переходу через р. Дніпро і<br>реконструкція існуючого Преображенського мосту;<br> в) дальший розвиток масового пасажирського міського<br>транспорту із збільшенням протяжності трамвайної, тролейбусної та<br>автобусної мереж і будівництво метрополітену;<br> г) будівництво автобусних парків, тролейбусного та<br>трамвайного депо.<br> 6. По інженерному обладнанню території:<br> а) дальший розвиток водопостачання міста за рахунок<br>розширення існуючих міських водозабірних споруд на правому та<br>лівому берегах р. Дніпра та мережі водопостачання;<br> б) розширення міських каналізаційних очисних споруд з<br>використанням стічних вод після повної біологічної очистки і<br>знешкодження для технічного водопостачання та поливу;<br> в) будівництво сміттєпереробного заводу за межами міста;<br> г) дальший розвиток зливової каналізації;<br> д) газопостачання від магістрального газопроводу Шебелинка -<br>Одеса;<br> є) теплопостачання житлових і промислових районів від ТЕЦ,<br>промислових та районних котелень;<br> ж) електропостачання від енергосистеми "Дніпроенерго";<br> з) дальший розвиток телефонізації та радіофікації міста.<br> 7. По інженерній підготовці території:<br> а) намив територій у Дніпровській заплаві в південній частині<br>міста для будівництва нового житлового масиву;<br> б) благоустрій пляжів, берегоукріплення, регулювання та<br>благоустрій малих річок.<br> 8. По поліпшенню зовнішнього середовища і охороні природи:<br> а) ліквідація забруднення зовнішнього середовища шляхом<br>впровадження на існуючих промислових підприємствах технологічних<br>заходів по очистці шкідливих викидів і доведенню їх показників до<br>нормативних параметрів;<br> б) винесення промислових підприємств, комунальних та<br>складських об'єктів, які знаходяться в сельбищній зоні міста і<br>погіршують її санітарно-гігієнічний стан, на нові ділянки,<br>передбачені генеральним планом у промислових районах міста і в<br>приміській зоні;<br> в) організація санітарно-захисних зон між промисловими<br>підприємствами і сельбищними територіями відповідно до діючих<br>норм, з урахуванням проведення необхідного комплексу<br>санітарно-захисних заходів на підприємствах, поступове винесення з<br>цих зон існуючого житлового фонду;<br> г) створення в межах міста водоохоронних зон Дніпра та річок<br>Мокрої і Сухої Московки;<br> д) закриття гранітного кар'єру в районі Щавельової балки з<br>дальшою рекультивацією території для створення міського парку;<br> є) розширення існуючого кладовища в правобережній та<br>створення нового в лівобережній частинах міста.<br> 9. Першочергові заходи:<br> а) реконструкція та доведення до проектної потужності<br>промислових підприємств відповідно до плану економічного і<br>соціального розвитку;<br> б) здійснення житлового будівництва переважно на вільних від<br>забудови ділянках у лівобережній і правобережній частинах міста, а<br>також за рахунок часткової реконструкції існуючої малоцінної<br>забудови в центральній частині міста з одночасним спорудженням<br>закладів культурно-побутового обслуговування населення, повним<br>благоустроєм, інженерним обладнанням та озелененням території;<br> в) будівництво та реконструкція магістральних вулиць,<br>розвиток трамвайних, тролейбусних і автобусних ліній, спорудження<br>підземних переходів і транспортних розв'язок у різних рівнях;<br> г) реконструкція автомобільних шляхів Донецьк - Запоріжжя,<br>Запоріжжя - Жданов;<br> д) дальший розвиток залізничних станцій Запорізького вузла;<br> є) розширення системи інженерного забезпечення міста;<br> ж) здійснення заходів, спрямованих на охорону та поліпшення<br>зовнішнього середовища.<br> II<br> Проектом планування приміської та зеленої зон м. Запоріжжя<br>передбачається:<br> 1. По організації території та розселенню населення:<br> а) утворення навколо м. Запоріжжя приміської зони загальною<br>площею 760 тис. га з населенням 391 тис. чоловік у складі<br>Запорізького, Вільнянського, Оріхівського, Василівського та<br>Кам'янсько-Дніпровського районів з використанням її для розміщення<br>зв'язаних з народногосподарським комплексом міста промислових<br>підприємств, розвитку приміського сільського господарства,<br>організації позаміського масового відпочинку населення, створення<br>лісопаркового поясу;<br> б) розселення населення, яке має трудові зв'язки з<br>м. Запоріжжя у прилеглих населених пунктах.<br> 2. По розміщенню промислових підприємств і спеціалізації<br>приміського господарства:<br> а) розміщення промислових підприємств, складів та баз, які<br>виносяться з м. Запоріжжя, у приміській зоні на передбачених для<br>цього ділянках;<br> б) будівництво нових та розвиток існуючих підприємств<br>машинобудування, будівельної та харчової промисловості в містах<br>Вільнянську, Василівці, Оріхові, Дніпрорудному, смт Енергодарі та<br>інших;<br> в) забезпечення потреб населення м. Запоріжжя у ранніх<br>овочах, картоплі, фруктах, молочній та м'ясній продукції, яйцях<br>шляхом виробництва їх у приміських спеціалізованих господарствах.<br> 3. По організації зеленої зони і місць відпочинку:<br> а) створення зеленої зони навколо м. Запоріжжя загальною<br>площею зелених насаджень 75,5 тис. га, агромеліоративне<br>упорядкування комплексної системи зелених насаджень;<br> б) розвиток системи закладів і місць масового відпочинку<br>населення з організацією зон відпочинку вздовж р. Дніпра, а також<br>біля лісових масивів.<br> 4. По організації транспортних зв'язків:<br> а) реконструкція автомобільних шляхів, дальший розвиток<br>транспортної мережі та залізничних станцій приміської зони;<br> б) будівництво пасажирських автобусних станцій для<br>обслуговування міжміських сполучень;<br> в) будівництво та реконструкція пасажирських причалів у<br>місцях масового відпочинку населення.<br> 5. По інженерному обладнанню території:<br> а) водопостачання населених пунктів - централізоване, з<br>підземних вод місцевих джерел, а також вод р. Дніпра;<br> б) каналізування з повною біологічною очисткою стічних вод;<br> в) теплопостачання міст і селищ міського типу -<br>централізоване, від районних і групових котелень;<br> г) електропостачання від енергосистеми "Дніпроенерго";<br> д) газопостачання від магістрального газопроводу Шебелинка -<br>Одеса;<br> є) здійснення комплексу заходів по реконструкції та<br>розширенню зрошувальних систем, захисту територій від повені та<br>заходів по благоустрою Каховського водосховища.<br> 6. По поліпшенню зовнішнього середовища і охороні природи:<br> а) проведення робіт по ліквідації забруднення водоймищ та<br>повітряного басейну, створення водоохоронних зелених насаджень;<br> б) організація переробки та повторного використання<br>промислових і побутових відходів; створення полігонів для<br>захоронення шкідливих промислових відходів, які не підлягають<br>утилізації;<br> в) збереження цінних природних ландшафтів і відновлення<br>ландшафтів, порушених господарською діяльністю.<br> 7. Першочергові заходи:<br> а) спорудження і реконструкція промислових підприємств, а<br>також будівництво житла та закладів обслуговування населення у<br>населених пунктах відповідно до плану економічного і соціального<br>розвитку;<br> б) дальший розвиток транспортної мережі;<br> в) збільшення площі зелених насаджень за рахунок насадження<br>лісів, закладання садів, ягідників, виноградників, залісення ярів,<br>балок та інших не придатних для сільського господарства земель;<br> г) організація місць та закладів масового відпочинку.<br> III<br> Основні техніко-економічні показники розвитку<br> міста Запоріжжя<br> <br>------------------------------------------------------------------<br> Найменування | Одиниця |Існуючий |Перша черга|Розрахун-<br> показників | виміру |стан (на |(1990 р.) |ковий<br> | |01.01.84 р.)| |період<br> | | | |(2005 р.)<br>------------------------------------------------------------------<br>Населення тис. чол. 844,1 890 1000<br> <br>Територія міста тис. га 30,3 30,6 31,3<br> <br>Житловий фонд тис.<br> кв. м<br> загальної<br> площі 11880 13683 17800<br> <br>Середня кв. м<br>житлозабезпеченість загальної<br>на одного жителя площі 14,1 15,4 17,8<br> <br>Рівень<br>культурно-побутового<br>обслуговування:<br> <br> дитячі дошкільні тис.<br> заклади місць 46,9 53,4 65<br> <br> загальноосвітні<br> школи - " - 96,2 108 130<br> <br> Будинки культури,<br> клуби, кінотеатри - " - 23,9 25,5 45,7<br> <br> лікарні тис.<br> ліжок 10,8 12,3 19<br> <br> магазини тис.<br> продовольчих кв. м<br> товарів торгової<br> площі 68 75 100<br> <br> магазини<br> непродовольчих<br> товарів - " - 58 69 118<br> <br> підприємства тис.<br> громадського посадочних<br> харчування місць 10,3 17,3 38,5<br> <br> підприємства тис.<br> побутового робочих<br> обслуговування місць 5,4 6,1 11,1<br> <br>Інженерне обладнання<br>території:<br> <br>водопостачання:<br> <br> потужність споруд тис.<br> водопостачання куб. м<br> на добу 440 614 750<br> <br> протяжність<br> водопровідної<br> мережі км 917 987 1137<br> <br>каналізація:<br> <br> потужність споруд тис.<br> каналізації куб. м<br> на добу 312 551 630<br> <br> протяжність<br> колекторів та<br> мережі км 758 848 963<br> <br>теплопостачання:<br> <br> потужність джерел Гкал на<br> годину 4950 6661 8195<br> <br> протяжність мережі км 610 635 660<br> <br>газопостачання км мереж 600 675 745<br> <br>електропостачання мегават 2630 3112 4046<br> <br>Протяжність міських<br>транспортних ліній:<br> <br> автобусних км 190 215 221<br> <br> тролейбусних км 61,5 85 137<br> <br> трамвайних км 50 69,5 56<br> <br> метрополітену км - - 20,3<br> <br>