Относительно Норм безвозмездной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым в строительном производстве


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 01.07.2004 N 8/7-696<br> <br> Керівникам будівельних<br> корпорацій,<br> будівельно-монтажних,<br> ремонтно-будівельних,<br> дорожньо-будівельних<br> організацій та служб<br> замовника<br> <br> <br> Щодо Норм безплатної видачі спеціального одягу,<br> спеціального взуття та інших засобів індивідуального<br> захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві<br> <br> <br> Згідно з Галузевою програмою Держбуду України щодо поліпшення<br>стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на<br>2001-2005 роки розроблено Норми безплатної видачі спеціального<br>одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального<br>захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві (далі -<br>норми), які затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від<br>17.05.2004 N 126 ( <A HREF="165867">z0699-04</A> ), зареєстровано в Мін'юсті України<br>07.06.2004 за N 699/9298 та включено до Державного реєстру<br>нормативно-правових актів про охорону праці за N 284, НПАОП<br>6.1.00-3-02-04.<br> <br> Норми ( <A HREF="165867">z0699-04</A> ) набирають чинності з 1 серпня 2004 року.<br> <br> До норм ( <A HREF="165867">z0699-04</A> ) включено нові професії, що з'явилися у<br>будівництві, значно розширено перелік засобів індивідуального<br>захисту та внесено зміни до термінів їх використання тощо.<br> <br> З введенням в дію цих норм ( <A HREF="165867">z0699-04</A> ) втрачають чинність і<br>не застосовуються на території України раніше діючі "Типовые<br>отраслевые нормы...", затверджені постановами Держкомпраці СРСР та<br>Президії ВЦРПС.<br> <br> Звертаємо увагу, що витрати організацій на придбання<br>спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту,<br>необхідних для виконання професійних обов'язків працівників,<br>відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку<br>підприємств" ( <A HREF="13824">334/94-ВР</A> ) включаються згідно із зазначеними<br>нормами до складу валових витрат виробництва та до собівартості<br>будівельно-монтажних робіт. Враховуючи зазначене, просимо довести<br>інформацію до підпорядкованих організацій та провести<br>роз'яснювальну роботу з цього питання.<br> <br> Норми ( <A HREF="165867">z0699-04</A> ) поширюються на організації та підприємства<br>незалежно від форм власності та підпорядкування, що виконують<br>підрядним або господарським способом будівельні, монтажні,<br>ремонтно-будівельні, дорожньо-будівельні роботи тощо.<br> <br> Норми ( <A HREF="165867">z0699-04</A> ) видано українською та російською мовами.<br> <br> З питань придбання зазначених норм та безкоштовних<br>консультацій щодо їх застосування звертатися до розробника та<br>видавця - Українського науково-дослідного центру економіки<br>будівництва "Екобуд".<br> <br> Перший заступник<br> Голови Комітету А.Беркута</FONT></PRE><br>