Относительно документального оформления, выполненных работ по строительному контракту


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 10.08.2004 N 31-04200-10-10/14432<br> <br> <br> Міністерство фінансів України на запит щодо документального<br>оформлення, виконаних робіт за будівельним контрактом повідомляє.<br> <br> Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 18<br>"Будівельні контракти", затвердженого наказом Міністерства<br>фінансів України від 28 квітня 2001 року N 205 ( <A HREF="81210">z0433-01</A> ),<br>ступінь завершеності робіт за будівельним контрактом може<br>визначатися за методами, наведеними у пункті 4, один із яких<br>передбачає вимірювання та оцінку виконаної роботи.<br> <br> Визначення даних для складання Акту приймання виконаних<br>підрядних робіт [-] типової форми N КБ-2в, затвердженої наказом<br>Державного комітету статистики України і Державного комітету<br>України з будівництва та архітектури від 21 червня 2002 року<br>N 237/5 ( <A HREF="107743">v0237202-02</A> ), здійснюється інженерно-технічним<br>персоналом за даними Журналу обліку виконаних робіт шляхом їх<br>вимірювання та оцінки. Акт приймання виконаних підрядних робіт<br>може бути підставою для відображення в бухгалтерському обліку<br>доходу підрядника в сумі вартості виконаних робіт при застосуванні<br>методу вимірювання та оцінки виконаної роботи.<br> <br> Підприємства, які типову форму N КБ-2в ( <A HREF="107743">v0237202-02</A> ) не<br>використовують, записи у бухгалтерському обліку здійснюють на<br>підставі іншого первинного документу з визначення ступеню<br>завершеності робіт та обчислення доходів за методом вимірювання та<br>оцінки виконаної роботи, який має містити необхідні реквізити,<br>передбачені Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову<br>звітність в Україні" ( <A HREF="58790">996-14</A> ) і Положенням про документальне<br>забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим<br>наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88<br>( <A HREF="16831">z0168-95</A> ), наявність яких забезпечить отримання інформації про<br>дату, види, обсяги і вартість виконаних робіт.<br> <br> Заступник Міністра В.Чалий</FONT></PRE><br>