6 Вимоги до об'їзду місць проведення робіт

6.1Загальні вимоги

 1. Об'їзд влаштовують із розрахунку забезпечення безпечного руху транспорту на весь період виконання робіт по реконструкції або ремонту ділянки дороги. Об'їзд по всій довжині повинен мати тверде покриття.
 2. Ширина проїзної частини об'їзду не повинна бути меншою: для односмугового руху транспорту – , двосмугового – . Ширина узбіччя – ... .
 3. Дозволяється організація двостороннього руху по односмуговому об'їзду з використанням світлофорної сигналізації згідно з 5.4 та ДСТУ 4092.
 4. Мінімальні радіуси кривих в плані на об'їзді визначають залежно від обмеження швидкості руху транспорту згідно з таблицею 2.2 ДБН В.2.3-4, але не менше . Розширення проїзної частини – згідно з 2.7 ДБН В.2.3-4.
 5. Поздовжні похили на ділянці об'їзду встановлюють залежно від величини дозволеної швидкості руху транспорту на об'їзді згідно з таблицею 2.2 ДБН В.2.3-4, але не більше 10 %.

6.1.6 Поперечний ухил проїзної частини встановлюють залежно від дорожньо-кліматичної зони згідно з таблицею 2.5 ДБН В.2.3-4. Профіль може бути двосхилим або односхилим (у бік від дороги).

6.1.7Поперечний ухил узбіччя слід призначати згідно з 2.13 ДБН В.2.3-4.

6.1.8При застосуванні у якості об'їзду мережі існуючих доріг, вулиць необхідно передбачити встановлення на перехрестях знаків пріоритету та знаків індивідуального проектування для позначення напрямку головної дороги.

6.2Вимоги до в'їзду і виїзду з дороги на об'їзд

6.2.1В'їзд і виїзд на об'їзд слід розташовувати:

-не ближче від місця проведення робіт;

-у місцях, де забезпечена взаємна оглядовість та видимість учасників дорожнього руху згідно з ДСТУ 2935, у тому числі технологічного транспорту.

6.2.2Криву у плані в'їзду та виїзду на об'їзд слід виконувати трьома спряженими радіусами 3R-R-6R, де R – не менше .

6.2.3Поздовжні похили на ділянках в'їзду та виїзду на об'їзд повинні бути не більше 4 %, радіуси вертикальних кривих – не менше .

7 Облаштування місць проведення робіт

7.1Підготовка до проведення робіт

Виконроб (майстер) попередньо повинен визначитись щодо:

 • місця виконання робіт на зміну, технологічних особливостей і терміну їх проведення, необхідності будівництва об'їзду;
 • тимчасової типової схеми ОДР на ділянці проведення робіт залежно від виду робіт, технології їх виконання згідно з додатком А цього стандарту чи розробити тимчасову індивідуальну схему і узгодити її в установленому порядку;
 • необхідності застосування тимчасової стримувальної системи та вибору її конструкції на ділянці виконання робіт;
 • необхідної кількості тимчасових технічних засобів ОДР для облаштування ділянки виконання робіт, їх видів, типів, типорозміру, у тому числі – застосування пересувного знака небезпеки;
 • штучного освітлення ділянки дороги при виконанні робіт у темну пору доби, освітлення у місці стоянки машин та механізмів.

7.2Облаштування місця проведення робіт технічними засобами ОДР

7.3.1До початку проведення робіт, визначену ділянку або місце виконання робіт слід облаштувати тимчасовими технічними засобами згідно з тимчасовою схемою ОДР. Постійні дорожні знаки, дія яких розповсюджується на ділянку проведення робіт і суперечить прийнятій схемі ОДР, повинні бути зняті або зачохлені на період виконання робіт.

Перед ділянкою на період виконання робіт допускається встановлювати транспаранти, які інформують про місце і характер робіт. Транспаранти слід розміщувати за межами узбіччя дороги разом з першим тимчасовим знаком 1.37 згідно з ДСТУ 4100.

 1. При прибутті до місця проведення робіт транспортний засіб з технічними засобами ОДР установлюють на узбіччі або на розділювальній смузі у напрямку виконання робіт, на відстані ... 40 м від їх початку.
 2. Розвантажувати тимчасові технічні засоби ОДР слід по мірі їх встановлення від початку визначеної ділянки дороги у напрямку виконання робіт.
 3. На ділянці дороги в першу чергу встановлюють найбільш віддалені попередні та інформаційно-вказівні тимчасові дорожні знаки згідно з ДСТУ 4100 на узбіччі, потім – в безпосередній близькості на проїзній частині та на узбіччі, далі – облаштовують знаками об'їзди (при їх наявності), поперечними та поздовжніми тимчасовими огородженнями, пішохідними містками (при необхідності), світлофорами тощо. Останніми встановлюють дорожні знаки на узбіччі смуги руху протилежного напрямку.
 4. При наявності знака небезпеки, його переміщення на нове місце повинно відбуватися у межах позначеної конусами або віхами смуги руху, на якій виконують роботи. Розміщення знака небезпеки від місця безпосереднього виконання робіт (підрозділу, який виконує роботи) повинно бути на відстані ... .

7.4 Завершальні роботи

 1. По закінченню робіт реконструкції або ремонту на ділянці дороги прибирають залишки будівельних матеріалів і сміття, встановлюють постійні дорожні знаки у відповідності до проекту чи схеми ОДР для існуючого стану дороги. В останню чергу ліквідують з'їзди і виїзди з дороги на об'їзд, знімають тимчасові технічні засоби ОДР у зворотній послідовності їх встановлення.
 2. Відновлення руху транспорту після реконструкції або капітального ремонту на визначеній ділянці дороги здійснюється після передачі її по акту підприємству, яке утримує дорогу (4.7).

8 Тимчасові схеми огранізації дорожнього руху в місцях проведення робіт

 1. Тимчасові типові схеми ОДР (далі – типові схеми), що наведені у додатку А, застосовують відповідно до виду і технології виконування робіт з урахуванням умов дорожнього руху на визначеній ділянці дороги.
 2. Якщо умови виконання робіт чи умови руху не відповідають жодній з приведених типових схем, розробляється тимчасова індивідуальна схема облаштування ділянки проведення робіт засобами ОДР з частковим використанням рішень типових схем та урахуванням руху технологічного транспорту (при його наявності), вимог ДСТУ 2587, ДСТУ 4092, ДСТУ 4100, ДСТУ Б В.2.3-10, ГСТУ 218-03449261-095.
 3. Тимчасова індивідуальна схема ОДР повинна бути оформлена згідно з вимогами ГСТУ 218-03450778.092, Дозволяється виконувати схему у будь-якому масштабі в поздовжньому напрямку дороги з додержанням поперечного масштабу параметрів дороги за ГСТУ 218-03450778.092 (1 : 1000 або 1 : 500) та зазначенням відстаней у метрах між технічними засобами ОДР. Умовні позначення на схемі – згідно з таблицею А.1.

8.4Проведення робіт по влаштуванню дорожньої розмітки згідно з ДСТУ 2587 слід здійснювати за типовими схемами:

-А.1...А.3 при нанесенні позначок ліній горизонтальної поздовжньої дорожньої розмітки;

-А.4 ...А.6 при нанесенні горизонтальної поздовжньої дорожньої розмітки розміточною або самохідною машиною;

-А.7 ... А.14 при нанесенні горизонтальної дорожньої розмітки по трафаретах або лекалах;

-А.15 при нанесенні вертикальної дорожньої розмітки у межах узбіччя або розділювальної смуги дороги.

8.5При фарбуванні (нанесенні вертикальної розмітки згідно з ДСТУ 2587) бордюрів, елементів штучних споруд, посадочних площадок автобусних зупинок, укріпленні узбіччя, ремонті та влаштуванні тротуарів, рух транспорту організовують згідно з типовою схемою А.15.

 1. При проведенні робіт за межами проїзної частини (скошування трави, вирубка чагарнику, ремонт та утримання водовідвідних споруд, нанесення вертикальної розмітки, очищення і ремонт дорожніх знаків, дорожніх огороджень, напрямних пристроїв тощо) та при складуванні матеріалів на узбіччі дороги застосовують типову схему А.16.
 2. При виконанні робіт по утриманню проїзної частини дороги, ямковому ремонті покриття, ремонті швів цементобетонних покриттів, ліквідації деформацій дорожнього одягу, влаштуванню поверхневої обробки, застосовують типову схему А.17 (за необхідності з світлофорним регулюванням згідно з 5.4). Проведення робіт одночасно з протилежних напрямків дороги не дозволяється.
 3. По типовим схемам А.17, А.23 ... А.25 організують дорожній рух при виконанні натурних випробувань та досліджень покриття, взяття вирубок (проб), визначення шорсткості згідно з ДСТУ Б В.2.3-8, вимірювання коефіцієнта зчеплення переносними пристроями, проведення геодезичних зйомок на проїзній частині дороги.
 4. При проведенні тривалих робіт на одній смузі руху або робіт по всій ширині проїзної частини дороги, а також при капітальному ремонті штучних споруд, рух транспорту організовується по об'їзду згідно з типовими схемами А.18 ... А.21.

При використанні мережі існуючих доріг для об'їзду місць проведення робіт на кожному перехресті цих доріг встановлюють тимчасові дорожні знаки 1.4.1 – 1,4.3 та 5.57.1 – 5.57.2 згідно з ДСТУ 4100, а перед об'їздом на головній дорозі – 5.56 та 5.57.1 або 5.57.2.

8.10При виконанні робіт на проїзній частині ділянок доріг з трьома смугами руху застосовують типові схеми А.22, А.23.

 1. При виконанні робіт з утримання та ремонту ділянок доріг з чотирма смугами руху застосовують типові схеми А.24 ... А.26.
 2. У разі проведення робіт на розв'язках у різних рівнях повинні бути розроблені тимчасові індивідуальні схеми ОДР з застосуванням рішень, наведених на типовій схемі А.27.
 3. В місцях початку виконання робіт при капітальному ремонті і реконструкції доріг І категорії слід застосовувати типову схему А.28, а на ділянках переходу руху транспорту через розділювальну смугу – типові схеми А.29, А.30.
 4. При виконанні робіт з утримання і ремонту розділювальної смуги дороги І категорії, з обох напрямків руху встановлюють дорожні знаки 1.37 згідно з ДСТУ 4100.

9 Вимоги безпеки та охорони навколишнього природного серидовища

9.1 Під час транспортування технічних засобів ОДР та їх складових частин слід дотримуватись діючих "Правил дорожнього руху України" та вимог безпеки згідно з ГОСТ 12.3.002.

 1. Розвантаження і завантаження переносних опор, тимчасових дорожніх знаків, конусів, бар'єрів тощо слід виконувати у відповідності до вимог ГОСТ 12.3.009.
 2. Забезпечення пожежної безпеки в місцях виконання робіт повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004, охорони праці – ДНАОП-5.1.14-1.1.
 3. Робітники, що працюють на дорозі, повинні знаходитись у межах встановленого тимчасового огородження і бути одягнені у спецодяг (оранжеві жилети і такого ж кольору головний убір).
 4. Технологічний транспорт, машини і механізми, що застосовуються для виконання робіт, повинні бути у технічно справному стані та обладнані розпізнавальними знаками, пофарбовані згідно з ДСТУ 3849.
 5. Машини і механізми, які виконують роботу, повинні мати включені проблискові маячки жовтого (оранжевого) кольору. В процесі роботи їх габарити не повинні виходити за межі огородженої зони проведення робіт. Проводити ремонт та технічне обслуговування дорожніх машин та механізмів у зоні проведення робіт забороняється.
 6. При виконанні робіт у темну пору доби і при тумані поперечні бар'єри та віхи напрямні згідно з ГСТУ 218-03449261-095 повинні бути встановлені на відстані ... один від одного та обладнані ввімкненими ліхтарями червоного кольору. Прокладка електричного дроту повинна виключати наїзд та дотик транспорту, технологічних машин і механізмів, не заважати руху працюючих на дорозі та пішоходів. Місця проведення робіт у темну пору доби слід освітлювати з двох боків ліхтарями верхнього світла від 10 лк.
 7. Після, закінчення зміни, дорожні машини і обладнання повинні бути поставлені на майданчик за межами земляного полотна. Нетранспортабельні машини, механізми, що залишаються на дорозі у темну пору доби, слід розміщати за межами проїзної частини діючої дороги і огороджені згідно із схемою А.16. Для попередження аварійних ситуацій повинно бути передбачено не менше двох комплектів автономного живлення для сигнальних ліхтарів на випадок відключення їх від основної системи живлення.
 8. Відходи виробництва повинні бути зібранні і вивезені до місця їх організованого складування або включені у виробничій цикл.

Додаток А

(рекомендований)

Тимчасові типові схеми ОДР при проведенні робіт

Таблиця А.1 Умовні позначення на схемах

Позначення

Найменування

Згідно з ДСТУ 4159 та ГСТУ 218-03450778.092

Елементи дороги, знаки дорожні згідно з ДСТУ 4100, огородження дорожні та напрямні пристрої згідно з ДСТУ 2735, світлофори дорожні згідно з ДСТУ 4092

Конуси, віхи згідно з ГСТУ 218-03449261-095

Щити згідно з ГСТУ 218-03449261-095

Бар'єр огороджувальний та бар'єр поперечний згідно з ГСТУ 218-03449261-095

Робітник з візком на якому закріплені дорожні знаки

Робітник з курвіметром (наносить позначки ліній повздовжньої розмітки)

Робітники, які натягують шнур (канат)

Робітник, який наносить позначки лінії розмітки

Автомобіль обладнаний для нанесення позначок лінії розмітки

Автомобіль з причепом для транспортування розміточної машини

Розміточна машина з ручним управлінням

Машина прикриття

Самохідна розміточна машина

Зона виконання робіт

Напрямок нанесення позначок лінії розмітки

Напрямок руху транспорту

Знак-сигналізатор небезпеки

Примітка. На схемах: 

– не наведені постійно діючі дорожні знаки для визначеної ділянки дороги; 

– розміри у дужках надані для ділянок у межах населеного пункту; 

– дорожні знаки, які позначені зірочкою (*) у межах населеного пункту не встановлюються