7.5 Натягування і візування СІП з контролем стріл провисання за допомогою візирних рейок.

7.5.1 Візирні рейки встановлюються на опорах, що обмежують перший і останній прогони анкерної ділянки (рис. 6).

1-трактор (або інший тяговий механізм);

2-трос тягового механізму;

3-СІП;

4-затискач монтажний ("жабка");

5-опора анкерна;

6-опора проміжна;

7-рейка візирна;

8-затискач натяжний.

Рис. 6 - Встановлення візирних рейок на анкерній ділянці

Рейки встановлюються нижче від гаків на відстані ( h ), що дорівнює сумі проектної стріли прогину СІП (f) і відстані від гака на опорі до жолоба розкочувального ролика (а), що висить на цьому гаку (рис. 7).

1-гак опори;

2-ролик розкочувальний;

3-стояк опори;

4-рейка візирна.

Рис. 7 - Встановлення візирної рейки на опорі

7.5.2 Натягування СІП виконується за допомогою тягового механізму, який встановлюється на продовженні осі ПЛІ за анкерною (кінцевою) опорою, на відстані 20-25 м від неї.

На утримні (утримну) жили встановлюється монтажний затискач ("жабка"), який за допомогою троса кріплять до тягового механізму.

Електролінійники піднімаються на першу проміжну опору (від тягового механізму) і анкерну опору в кінці анкерної ділянки з таким розрахунком, щоб їхні очі знаходилися на рівні візирних рейок.

По команді бригадира тяговий механізм приводиться в рух в напрямку продовження осі траси анкерної ділянки.

Електролінійники, які знаходяться на опорах і спостерігають за натягом СІП, по досягненні ним у крайніх прогонах положення вище лінії візування на 20-30 см (для звільнення деформацій, що виникли при намотуванні і зберіганні СІП на барабані), подають сигнал про припинення натягу. Потім по команді бригадира тяговий механізм виконує зворотній рух до опускання СІП на лінію візування в прольотах у першої, потім - у кінцевої анкерних опор, після чого тяговий механізм зупиняється.

Після 10-15 хвилинної витримки під монтажним тяжінням величини стріл провисання перевіряються і, при необхідності, виконується доведення їх до проектних.

7.5.3 Подальші операції (розмітка місця встановлення натяжного затискача на утримних (утримній) жилах; кріплення натяжного затискача; кріплення СІП на анкерній (кінцевій) опорі; закріплення СІП на проміжних опорах) виконується аналогічно пунктам 7.4.2 - 7.4.6.

7.5.4 Після закінчення натягу СІП анкерної ділянки ПЛІ візирні рейки знімаються з опор.

7.6 На багатоколових ділянках ПЛІ, в разі розташування СІП один під одним, після завершення монтажу проводів верхнього кола аналогічним способом послідовно виконується монтаж нижнього кола ПЛІ.

8 З'ЄДНАННЯ СІП НА ВІДГАЛУЖУВАЛЬНИХ І АНКЕРНИХ ОПОРАХ

8.1 З'єднання СІП на відгалужувальних опорах виконується після завершення натягу СІП в анкерній ділянці відгалуження. Жили СІП відгалуження приєднуються до жил магістралі за допомогою проколюючих відгалужувальних затискачів. При встановленні затискачів ізоляція з проводів не знімається. Відгалужувальні затискачі встановлюється на жилах лінії, від якої робиться відгалуження і до них підключаються жили самого відгалуження. Для зручного встановлення затискачів необхідно користуватись спеціальними клинами за допомогою яких можна легко відділити фазну жилу від других жил. Приєднання жил відгалуження починається з нульової жили.

На змонтовані затискачі надіваються ізолюючі футляри, в яких заздалегідь обрізаються торці під потрібний діаметр жил. Отвори зрізуються в верхній та нижній кришці футляру з боку, з якого вводиться жила. З'єднувати необхідно жили з однаковим маркуванням.

8.2 З'єднання СІП на анкерних опорах виконується непроколюючими відгалужувальними затискачами з дотриманням маркування жил. Для цього з кінців жил на довжину затискача знімається ізоляція, зачищаються металевою щіткою та змазуються шаром змазки. Затискачі повинні встановлюватись таким чином, щоб вони не знаходились один проти другого. На змонтовані затискачі надіваються ізолюючі захисні кожухи, таким чином, щоб отвір для відводу водяного конденсату був розташований знизу.

8.3 При виконанні відгалуження в лінію на анкерній опорі СІП відгалуження приєднується до жил магістралі відгалужувальними затискачами, які встановленні в "петлях" анкерних опор.

9 МОНТАЖ ВІДГАЛУЖЕНЬ ДО ВВОДІВ В БУДІВЛІ (СПОРУДИ)

9.1 Роботи виконуються ланкою бригади в складі:

- Електролінійник 4 розряду - 1 чол.;

- Електролінійник 3 розряду - 1 чол.;

9.2 Інструменти та пристрої необхідні для виконання робіт наводяться в таблиці 4.

Таблиця 4 - Інструменти та пристрої

Найменування

Кількість

Найменування

Кількість

Ключ динамометричний

1

Змазка

1

Набір гайкових ключів

1 комплект

Ножиці кабельні

1

Шестигранний ключ

1

Пасатижі монтерські

2

Утримувач затискача

1

Ніж монтерський

2

Щітка стальна

1

Канат капроновий 20 м

1

Клини відділяючі

1 комплект

9.3 Відгалуження від ПЛІ до вводів у будинки як однофазні, так і трифазні виконуються тільки ізольованими самоутримними проводами (включаючи нульову жилу).

9.4 Однофазне відгалуження виконується двожильним СІП. Трифазне відгалуження рекомендується виконувати СІП з чотирма

утримними ізольованими жилами або чотирьохжильним СІП з ізольованою утримною (нульовою) жилою. Допускається трифазне відгалуження виконувати двома двожильними СІП (при цьому використовується натяжний затискач для чотирьох жил СІП або два затискача для двожильного СІП).

9.5 Роботи з монтажу відгалужень до вводів в будівлі (споруди) ведуться в такій послідовності операцій:

- закріплення СІП на будівлі (споруді) та приєднання до проводів вводу;

- натяг СІП і закріплення на опорі;

- приєднання СІП до магістралі ПЛІ.

9.5.1 Необхідну довжину СІП для вводу у будівлю електролінійник відмотує з бухти (барабану) і розгортає його до будинку.

З боку будинку на СІП монтується натяжний затискач. При цьому залишаються кінці жил довжиною, достатньою для приєднання до проводів вводу в будинок або до електролічильника. За допомогою драбини електролінійник піднімається до проводів вводу в будинок і кріпить натяжний затискач на гаку, який встановлено на будинку. Допускається використання існуючих гаків, на яких кріпилися ізолятори вводу.

Відгалуження приєднуються до проводів вводу методом скручування з подальшим обтискуванням місць з'єднання термоусаджувальними трубками. При цьому термоусаджувальні трубки необхідно одягти на проводи до виконання з'єднання.

Згідно з вимогами розділу 10 виконується повторне заземлення нульового проводу.

9.5.2 Для закріплення СІП на опорі електролінійник підіймається на опору, одночасно піднімаючи на опору СІП відгалуження. На опорі електролінійник вручну виконує натягування СІП до досягнення необхідної стріли провисання, відмічає місце установки натяжного затискача та місце відрізування СІП від бухти (барабану) і за допомогою капронового тросу опускає СІП на землю. Низовий електролінійник за мітками виконує монтаж натяжного затискача та кабельними ножицями відрізає СІП. Після цього верховий електролінійник за допомогою капронового тросу піднімає СІП з затискачем на опору і кріпить його на гак.

9.5.3 Жили СІП відгалуження приєднуються до магістралі ПЛІ за допомогою відгалужувальних затискачів, що пробивають ізоляцію. При монтажі затискачів ізоляція з проводів не знімається. Відгалужувальні затискачі встановлюються на жилах лінії, від якої робиться відгалуження і до них підключаються жили самого відгалуження. Приєднання жил відгалуження починається з нульової жили.

На змонтовані затискачі надіваються ізолюючі кожухи, в яких заздалегідь обрізаються торці під потрібний діаметр жил. Отвори зрізуються в верхній та нижній кришці футляру з того боку, з якого вводиться жила.

9.6 При монтажі відгалужень до вводів у будинки необхідно стежити за рівномірністю розподілу електричного навантаження по фазах.

10 ЗАЗЕМЛЕННЯ НУЛЬОВОЇ ЖИЛИ СІП ІМЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ОПОР

10.1 Заземлення нульової жили СІП і металоконструкцій опор виконується в місцях улаштування повторних та грозозахисних заземлень передбачених проектом. При застосуванні СІП з неізольованою утримною жилою таке заземлення виконується на кожній опорі.

10.2 Заземлення виконується заземлювальним провідником шляхом з'єднання нульової жили СІП і металоконструкцій опор з верхнім випуском стояків опор. Приєднання заземлювального провідника до верхнього випуску стояків опор здійснюється за допомогою платкового затискача типу ПС. Для цього місця встановлення затискача на провіднику і верхньому випуску опори зачищаються сталевою щіткою та покриваються шаром змазки.

10.3 Приєднання заземлювального провідника до нульової жили виконується за допомогою відгалужувального затискача. При цьому для СІП з ізольованою нульовою жилою застосовується проколюючий затискач.

Ізоляція з нульової жили не знімається, а місце встановлення затискача на провіднику зачищається сталевою щіткою та покривається шаром змазки.

При застосуванні СІП з неізольованою нульовою жилою місце встановлення затискача на нульовій жилі і провіднику зачищаються сталевою щіткою та покриваються шаром змазки. На підготовлене місце встановлюється не проколюючий відгалужувальний затискач.

Затягування болтів відгалужувальних затискачів виконується динамометричним ключем з зусиллям, вказаним в інструкції до затискача.

На затискач встановлюється захисний кожух, таким чином, щоб отвір для відводу водяного конденсату був розташований знизу.

10.4 Приєднання заземлюючих провідників до металоконструкцій опор виконується болтовими з'єднаннями відповідно до проекту опор. Місця з'єднань зачищаються сталевою щіткою та покриваються шаром змазки.

11 ПРИЄДНАННЯ СІП ДО ОБЛАДНАННЯ НА ПЛІ

11.1В місцях передбачених проектом на ПЛІ може встановлюватись таке обладнання:

- ліхтарі вуличного освітлення;

- кабельні муфти;

- щоглові рубильники з запобіжниками;

- ящики для секціонування лінії;

- ящики для підключення мобільних механізмів;

Обладнання встановлюється згідно з кресленнями проекту опор після натягу і закріплення СІП на анкерній ділянці.

11.2 Роботи виконуються ланкою бригади в складі:

- Електролінійник 4 розряду - 1 чол.;

- Електролінійник 3 розряду - 1 чол.;

11.3 Інструменти та пристрої необхідні для виконання робіт наводяться в таблиці 4.

Таблиця 4 - Інструменти та пристрої

Найменування

Кількість

Найменування

Кількість

Ключ динамометричний

1

Змазка

1

Набір гайкових ключів

1 комплект

Ножиці кабельні

1

Шестигранний ключ

1

Пасатижі монтерські

2

Утримувач затискача

1

Ніж монтерський

2

Щітка стальна

1

Канат капроновий 20 м

1

Клини відділяючі

1 комплект

11.4 Приєднання ліхтарів вуличного освітлення.

Приєднання проводів ліхтарів вуличного освітлення до "ліхтарної" і нульової жил СІП виконується за допомогою проколюючих відгалужувальних затискачів.

Для неізольованої нульової жили застосовується непроколюючий відгалужувальний затискач. При цьому місце встановлення затискача зачищається та змазується шаром змазки.

На затискачі встановлюються захисні кожухи таким чином, щоб отвір для відводу водяного конденсату був розташований знизу.

Корпус ліхтаря додатковим захисним провідником з'єднується з нульовою жилою СІП.

Затискачі, які встановлюються на нульовій жилі повинні бути двохплашкові (для можливості окремого приєднання нульового та додаткового захисного проводів ліхтаря).

11.5 Приєднання кабельних муфт.

Приєднання кабельних муфт на кінцевих опорах виконується до кінців СІП, залишених при монтажі (див. п.5.8). Для цього з кінців СІП знімається ізоляція, кінці зачищаються та змазуються шаром змазки. На кінці СІП встановлюються апаратні затискачі і приєднуються до виводів на кабельній муфті.

Приєднання кабельних муфт на проміжних опорах виконується жилами СІП, які одним кінцем приєднуються відгалужувальними затискачами до жил СІП ПЛІ, а другим до кабельної муфти таким же способом, як і на кінцевій опорі.

11.6 Приєднання щоглового рубильника з запобіжниками. Приєднання щоглового рубильника з запобіжниками на опорах виконується до кінців СІП, залишених при монтажі (див. п. 5.8).

Роботи виконуються в наступній послідовності:

- укладка фазних жил СІП по опорі та закріплення їх кронштейнами, встановлення кронштейна для кріплення рубильника;

- виконання заземлення металоконструкцій;

- кріплення щоглового рубильника на металоконструкції та його підключення;