Міністерство палива та енергетики України

ГАЛУЗЕВИЙ КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ

Інструкція з експлуатації повітряних ліній електропередачі

напругою до 1 кв з самоутримними ізольованими проводами

ГКД 34.20.662-2002

2002

Інструкція з експлуатації

повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кв з самоутримними ізольованими проводами

ГКД 34.20.662-2002

Чинна від 20 грудня 2002 року

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО

Об'єднанням енергетичниі підприємств "Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики"

2 РОЗРОБЛЕНО

Українським науково-дослідним, проектно-вишукувальним та конструкторсько-технологічним інститутом "Укрсільенергопроект"

3 ВИКОНАВЦІ

Власюк С.І., Карпець І.Я., Керніцький М.В., Лях В. В.

4 УЗГОДЖЕНО

Департаментом з питань електроенергетики Міністерства палива та енергетики, лист №32-0 1/7- 1681 від 28.10.2002р.

5 ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерством палива та енергетики України наказ № 713 від 06.12.02 p., Лушкін В.А.

6 НАДАНО ЧИННОСТІ

з 20.12.02р.

7 ЗАМІСТЬ

Введено вперше

8 СТРОК ПЕРШОЇ ПЕРЕВІРКИ

2007 рік

ЗМІСТ

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3 ВИЗНАЧЕННЯ

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5 НАГЛЯД ЗА СТАНОМ ПЛІ

6 ПРОФІЛАКТИЧНІ ВИПРОБУВАННЯ

7 РЕМОНТ ПЛІ

8 ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ РОБІТ ПРИ РЕМОНТІ ПЛІ

8.1 Ремонт кінцевого (анкерного) затискача

8.2 Ремонт відгалуження до будівлі (споруди)

8.3 Заміна пошкодженої ділянки фазної жили СІП з однією утримною (нульовою) жилою в прогоні

8.4 Заміна ділянки СІП з чотирма утримними жилами

9 ПРИЙМАННЯ ПЛІ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

10 ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

11 ОСОБЛИВОСТІ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТІ ПЛІ

11.1 Загальні положення

11.2 Додаткові заходи безпеки при ремонті ПЛІ під напругою

11.3 Заходи безпеки, пов'язані з виконанням окремих видів робіт

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Інструкція призначена для персоналу енергопостачальних підприємств при організації і проведенні технічного обслуговування і ремонту і враховує конструктивні особливості повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами (ПЛІ), що накладають специфічні вимоги до організації системи їх експлуатаційного обслуговування.

1.2 Вимоги Інструкції, рекомендуються до виконання всіх суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють експлуатацію ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому нормативному документі є посилання на такі нормативні документи:

ДНАОП 1.1.10-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок К., 1998

ВБН А.3.1-001-99 Правила приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів електричних мереж напругою від 0,38 до 110 (154) кВ, К., 1999

ГКД 34.020.661-95 Правила організації технічного обслуговування і ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж Міненерго України, К., 1995

Методические указания по организации системы эксплуатационного обслуживания воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-20 кВ, трансформаторных подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ и распределительных пунктов напряжением 6-20 кВ, К., 1989

3 ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому документі застосовуються такі терміни і визначення:

3.1 Повітряна лінія електропередавання напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами (ПЛІ) - пристрій, призначений для передавання та розподілу електричної енергії по самоутримних ізольованих

проводах, розташованих на відкритому повітрі і закріплених за допомогою спеціальної лінійної арматури до опор, стін будівель і споруд.

3.2 Самоутримний ізольований провід (СІП) - система скручених в джгут проводів (фазні нульовий і додаткові) ізольованих "зшитим сухим" світло-стабілізованим поліетиленом.

За характером розподілу механічного навантаження СІП поділяються на дві системи:

- систему, в якій механічне навантаження рівномірно розподіляється на скручені в пучок фазні і нульову жили. Додаткові жили ("докрутки") у розподілі механічного навантаження участі не приймають. При цьому нульовий провід таких СІП ізольований.

- систему, в якій механічне навантаження несе нульовий провід, а фазні та додаткові жили ("докрутки") скручені навколо нього і механічного навантаження не несуть. При цьому нульовий провід може бути як ізольованим так і неізольованим.

3.3 Відгалуження від ПЛІ - лінія електропередавання, приєднана одним кінцем до магістральної (основної) лінії живлення.

3.4 Відгалуження від ПЛІ до вводу в будівлю (споруду) - ділянка проводів від опори ПЛІ, на якій виконано відгалуження, до конструкції вводу на будівлі (споруді).

3.5 Для визначення обов'язковості виконання вимог в цьому документі застосовуються слова "повинен", "необхідно" та похідні від них. Слова "як правило" означають, що ця вимога є переважною, а відступ від неї повинен бути обґрунтованим. Слово "допускається" означає, що таке рішення застосовується як виключення (внаслідок стиснених умов, обмежених ресурсів необхідного устаткування, матеріалів і т. п.). Слово "рекомендується" означає, що це рішення є кращим, але не обов'язковим.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Ця Інструкція гармонізована з такими нормативними документами:

- "Методические указания по организации системы эксплуатационного обслуживания воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-20кВ, трансформаторных подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ и распределительных пунктов напряжением 6-20 кВ", затверджені 22.02.89 р. заступником Міністра енергетики і електрифікації Міненерго УРСР,

- ГКД 34.020.661-95 "Правила організації технічного обслуговування і ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж Міненерго України".

4.2 На підставі цієї Інструкції можуть складатись місцеві інструкції з урахуванням конкретних умов експлуатації, методів виконання робіт, застосовуваних механізмів та інструменту.

5 НАГЛЯД ЗА СТАНОМ ПЛІ

5.1 Нагляд за станом ПЛІ передбачає виконання робіт, наведених в таблиці 1.

Таблиця 1 Обсяг робіт технічного нагляду за станом ПЛІ

№ п.п.

Назва робіт

Періодичність проведення

Примітки

Огляди

5.1.1

Огляд після стихійних явищ

Для визначення обсягів відновлювального ремонту і після його закінчення

3 заповненням листка огляду

5.1.2

Огляд ПЛІ

Один раз в два роки

На підставі результатів огляду складаються листки огляду

Перевірка опор та їх елементів

5.1.3

Перевірка ступеню загнивання деревини опор і їх елементів

Не рідше одного разу в 6 років: в процесі огляду по п. 5.1.2. Перед підняттям на опору

З заповненням відомості контролю загнивання опор

5.1.4

Перевірка стану залізобетонних опор і їх елементів; стану залізобетонних приставок

В процесі огляду по п. 5.1.2; перед кожним підняттям на опору; при заміні деталей

З заповненням відомості контролю стану опор

5.1.5

Перевірка стану заземлення опор; вимірювання опору заземлення

Не рідше одного разу в б років: в процесі огляду поп. 5.1.2

З заповненням листка огляду і відомості вимірювань опору заземлень

5.1.6

Вимірювання опору петлі "фаза-нуль"

При підключенні нових споживачів; при зростанні навантаження, що спонукало заміну плавкої вставки запобіжника або уставки автоматичного вимикача

З заповненням відомості вимірювань

Перевірка проводів і арматури

5.1.7

Перевірка габариту проводів і відстаней зближення в місцях перетинів з інженерними спорудами

В процесі огляду по п. 5.1.2

З заповненням відомості вимірювань

5.1.8

Перевірка наявності і стану захисних кожухів на з'єднувальних і відгалужує аль них затискачах

В процесі огляду по п. 5.1.2

3 заповненням листка огляду

5.1.9

Перевірка стану ізоляції підтримуючих затискачів

В процесі огляду по п. 5.1.2

3 заповненням листка огляду

5.1.10

Перевірка стану ізоляції проводів в місцях дотику з деревами або другими сторонніми предметами

В процесі огляду по п. 5.1.2

3 заповненням листка огляду

5.1.11

Перевірка стану лінійної арматури для з'єднання проводів з устаткуванням і підземним кабелем

В процесі огляду по п. 5.1.2 та по необхідності

3 заповненням листка огляду

Окремі види робіт, що виконуються за необхідностю

5.1.12

Обрізування гілок дерев, що загрожують пошкодженням ізоляції жил СІП або обривом ПЛІ та пошкодженням опор

5.1.13

Заміна пошкоджених елементів опор

5.1.14

Ремонт залізобетонних опор і приставок

5.1.15

Вирівнювання опор

5.1.16

Ущільнення ґрунту в пазухах котлованів опор

5.1.17

Перетягування СІП

5.1.18

Заміна пошкоджених заземлюючих спусків

5.1.19

Зміцнення кріплення дерев'яних стояків опор з приставками

5.1.20

Заміна пошкоджених або установка відсутніх захисних кожухів, ковпачків, тощо

5.1.21

Усунення не надійних контактів в місцях відгалуження СІП

5.1.22

Накладання ізолюючої стрічки на пошкоджені місця проводу

5.1.23

Накладання відсутніх бандажів на СІП в місцях встановлення кінцевих і утримуючих затискачів

5.1.24

Перевірка наявності ізолюючих втулок в місцях вводу проводів в будівлю, споруду

5.2 Огляд ПЛІ проводиться відповідно з графіком в денний час з дотриманням вимог "Правил безпечної експлуатації". Огляд ПЛІ, які включаються в план ремонту наступного року, виконується з метою уточнення обсягу ремонтних робіт, що вимагають витрати матеріалів і устаткування.

5.3 Дефекти на ПЛІ, виявлені при оглядах, заносяться в "Листок огляду" і передається майстру експлуатаційного підрозділу Результати огляду майстер повинен проаналізувати, визначити ступінь дефектності ПЛІ і за погодженням з керівництвом РЕМ призначити терміни їх усунення.

Дефекти аварійного характеру заносяться до "Журналу аварійних дефектів" і повинні ліквідовуватись терміново.

Контроль за дотриманням встановленої періодичності оглядів, а також виконання прийнятих рішень по ліквідації виявлених дефектів провадиться майстром експлуатаційного підрозділу.

Листки огляду повинні зберігатись до завершення виконання нового огляду. "Журнал аварійних дефектів" повинен бути прошнурованим, скріплений печаткою.

6 ПРОФІЛАКТИЧНІ ВИПРОБУВАННЯ ПЛІ

6.1 План проведення профілактичних випробувань затверджується головним інженером підприємства електричних мереж. Профілактичні випробування ПЛІ мають на меті виявлення ослаблених місць в ізоляції СІП.

6.2 Профілактичні випробування ізоляції СІП необхідно виконувати високовольтним мегомметром напругою 1000В. При цьому вимірюється опір ізоляції жил СІП і ізоляції з'єднань та відгалужень від них.

Вимірюванню підлягає опір ізоляції між фазними жилами, між фазними і ліхтарною та між фазними і нульовою жилами. ПЛІ вважається такою, що витримала випробування, якщо опір ізоляції при напрузі мегомметра 1000 В становить не менше 0,5 Ом.

6.3 Перевірка стану заземлювальних пристроїв опор та вимірювання величини їх опору здійснюється в терміни, регламентовані п. 5.1.5.

Опір заземлення вимірюється за допомогою спеціального приладу, наприклад М416, в порядку регламентованому інструкцією по експлуатації приладу.

6.4 Результати профілактичних випробувань та вимірювань оформляються відповідними протоколами і повинні зберігатись до завершення наступних випробувань та вимірювань.

7 РЕМОНТ ПЛІ

7.1 Ремонт ПЛІ виконується в залежності від технічного стану елементів лінії по результатам проведення оглядів. Терміни виконання цих робіт встановлюються головним інженером структурного підрозділу.

7.2 При ремонті виконуються всі види робіт, передбачені технічним обслуговуванням на рік проведення ремонту, а також роботи, віднесені чинними нормативно-технічними документами, до ремонту опор і пристроїв заземлення.