Міністерство палива та енергетики України

ГАЛУЗЕВИЙ КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ

Інструкція з монтажу повітряних ліній електропередачі

напругою до 1 кв з самоутримними ізольованими проводами

ГКД 34.20.260-2002

2002

Інструкція з монтажу повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кв з самоутримними ізольованими проводами

ГКД 34.20.260-2002

Чинна від 20 грудня 2002 року

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО

Об'єднанням енергетичних підприємств "Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики"

2 РОЗРОБЛЕНО

Українським науково-дослідним, проектно-вишукувальним та конструкторсько-технологічним інститутом "Укрсільенергопроект"

3 ВИКОНАВЦІ

Власюк С.І., Карпець І.Я., Керніцький М.В., Лях В.В.

4 УЗГОДЖЕНО

Департаментом з питань електроенергетики Міністерства палива та енергетики, лист №32-0 1/7- 1681 від 28.10.2002р.

5 ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерством палива та енергетики України, наказ № 713 від 06.12.02 p., Лушкін В.А.

6 НАДАНО ЧИННОСТІ

з 20. 12.02р.

7 ЗАМІСТЬ

Введено вперше

8 СТРОК ПЕРШОЇ ПЕРЕВІРКИ

2007 рік .

Вступ

Ця "Інструкція по монтажу повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами" (далі Інструкція) розроблена як посібник по виконанню робіт з розкочування, монтажу СІП, встановленню натяжної, з'єднувальної і відгалужувальної арматури.

Інструкція призначена для інженерно-технічних спеціалістів організацій, акціонерних товариств і фірм, які займаються проектуванням, будівництвом і експлуатацією ПЛІ.

На підставі цієї Інструкції можуть складатись місцеві інструкції з урахуванням конкретних умов будівництва, методів виконання робіт, застосовуваних механізмів та інструменту.

ЗМІСТ

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3 ВИЗНАЧЕННЯ

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5 РОЗКОЧУВАННЯ СІП

6 З'ЄДНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ДОВЖИН СІП

7 НАТЯГУВАННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ СІП НА ОПОРАХ

8 З'ЄДНАННЯ СІП НА ВІДГАЛУЖУВАЛЬНИХ І АНКЕРНИХ ОПОРАХ

9 МОНТАЖ ВІДГАЛУЖЕНЬ ДО ВВОДІВ В БУДІВЛІ (СПОРУДИ)

10 ЗАЗЕМЛЕННЯ НУЛЬОВОЇ ЖИЛИ СІП І МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ОПОР

11 ПРИЄДНАННЯ СІП ДО ОБЛАДНАННЯ НА ПЛІ

12 ОСОБЛИВОСТІ МОНТАЖУ СІП НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Ця Інструкція встановлює правила виконання робіт по монтажу самоутримних ізольованих проводів (далі СІП) на повітряних лініях електропередачі напругою до 1 кВ (далі ПЛІ) і включає наступні технологічні операції:

- розкочування СІП;

- з'єднання будівельних довжин СІП;

- натягування та закріплення СІП на опорах;

- з'єднання СІП на відгалужувальних і анкерних опорах;

- монтаж відгалужень до вводів в будівлі (споруди);

- заземлення нульової жили СІП і металоконструкцій опор;

- приєднання СІП до обладнання на ПЛІ;

- особливості монтажу СІП на переходах через інженерні споруди;

1.2 Монтаж СІП необхідно виконувати також з дотриманням вимог СНиП III-4-80*, СНиП 3.05.06-85, ДНАОП 1.1.10-1.01-97, НАОП 1.1.10-1.10-83.

1.3 Вимоги Інструкції обов'язкові для всіх суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють будівельно-монтажні роботи по спорудженню повітряних ліній електропередачі з застосуванням самоутримних ізольованих проводів.

1.4 На підставі цієї Інструкції можуть складатись місцеві інструкції з урахуванням конкретних умов будівництва, методів виконання робіт, застосовуваних механізмів та інструменту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому нормативному документі є посилання на такі нормативні

документи:

СНиП ІII-4-80* "Правила производства и приемки работ. Техника

безопасности в строительстве"

СНиП 3.05.06-85 Строительные нормы и правила. Электротехнические

устройства.

ДНАОП 1.1.10-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок

К, 1998

НАОП 1.1.10-1.10-83 Правила техники безопасности при производстве электромонтажных работ на объектах Минэнерго СССР, М., 1984.

3 ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому нормативному документі застосовуються такі терміни і визначення:

3.1 Повітряна лінія електропередавання напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами (ПЛІ) - пристрій, призначений для передавання та розподілу електричної енергії по самоутримних ізольованих проводах, розташованих на відкритому повітрі і закріплених за допомогою спеціальної лінійної арматури до опор, стін будівель і споруд.

3.2 Самоутримний ізольований провід (СІП) - система скручених в джгут проводів (фазні нульовий і додаткові) ізольованих "зшитим сухим "світло-стабілізованим поліетиленом.

За характером розподілу механічного навантаження СІП поділяються на дві системи:

- систему, в якій механічне навантаження рівномірно розподіляється на скручені в пучок фазні і нульову жили. Додаткові жили ("докрутки") у розподілі механічного навантаження участі не приймають. При цьому нульовий провід таких СІП ізольований.

- систему, в якій механічне навантаження несе нульовий провід, а фазні та додаткові жили ("докрутки") скручені навколо нього і механічного навантаження не несуть. При цьому нульовий провід може бути як ізольованим так і неізольованим.

3.3 Відгалуження від ПЛІ - лінія електропередавання, приєднана одним кінцем до магістральної (основної) лінії живлення.

3.4 Відгалуження від ПЛІ до вводу в будівлю (споруду) - ділянка проводів від опори ПЛІ, на якій виконано відгалуження, до конструкції вводу на будівлі (споруді).

3.5 Для визначення обов'язковості виконання вимог в цьому документі застосовуються слова "повинен", "необхідно" та похідні від них. Слова "як правило" означають, що ця вимога є переважною, а відступ від неї повинен бути обґрунтованим. Слово "допускається" означає, що таке рішення застосовується як виключення (внаслідок стиснених умов, обмежених ресурсів необхідного устаткування, матеріалів і т. п.). Слово "рекомендується" означає, що це рішення є кращим, але не обов'язковим.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Монтаж СІП рекомендується виконувати на анкерній ділянці довжиною не більше ніж 0,8 км у світлу пору доби.

4.2 Перед виконанням монтажу СІП повинні бути закінчені такі роботи:

- установка опор з металоконструкціями;

- виконані контури повторних та грозозахисних заземлень та приєднанні до нижніх випусків опор в місцях призначених проектом;

- виконано улаштування пристроїв захисту інженерних споруд на переходах;

- знесення будівель, які заважають будівництву (передбачене проектом);

- траса розчищена від дерев та насаджень, які заважають монтажу СІП;

- доставлені барабани з СІП, арматура та інші матеріали, необхідні для проведення монтажу СІП.

4.3 Роботу по монтажу СІП дозволяється виконувати при таких граничних атмосферних умовах:

- температура повітря не нижче, зазначеної в сертифікаті СІП;

- швидкість вітру - не більше за 10 м/с;

- відсутність грози;

- відсутність на опорах інею, ожеледі;

- незначні опади (мряка);

При сильному дощі, густому тумані, снігопаді роботу не починають, але почату операцію допускається завершити.

4.4 Роботи по монтажу СІП виконуються спеціалізованою бригадою в складі виконавця робіт (бригадира) та електролінійників відповідних розрядів. Бригада повинна бути забезпечена:

- необхідним інструментом та пристроями для виконання робіт;

- засобами зв'язку з диспетчером;

- касками будівельними;

- поясами запобіжними;

- лазами монтерськими;

- брезентовими рукавицями;

- індивідуальною аптечкою;

- бачком з питною водою і чашкою;

При виконанні робіт в охоронній зоні ПЛ, що знаходиться під напругою, бригада додатково повинна бути забезпечена переносним заземлювальним пристроєм, діелектричними рукавицями, діелектричним взуттям та захисними окулярами.

5 РОЗКОЧУВАННЯ СІП

5.1 Роботи виконуються ланкою бригади в складі:

- Електролінійник 5 розряду (бригадир) - 1 чол.;

- Електролінійник 3 розряду - 2 чол.;

- Електролінійник 2 розряду - 2 чол.

5.2 Інструменти та пристрої необхідні для виконання робіт наводяться в таблиці 1.

Таблиця 1 - Інструменти та пристрої

Найменування

Кількість

Найменування

Кількість

Розкочувальний пристрій

1

Панчоха монтажна

1

Лебідка з тросом

1

Вертлюг

1

Лом будівельний

1

Канат капроновий 20 м

2

Лом-цвяходер

1

Щітка стальна

1

Молоток слюсарний

2

Змазка

1

Ключ динамометричний

1

Ножиці кабельні

1

Набір гайкових ключів

1 комплект

Пасатижі монтерські

2

Утримувач затискача

1

Ніж монтерський

2

Ролик розкочувальний

по проекту

5.3 Для виконання робіт ланка ділиться на дві групи, які ведуть роботи паралельно. Перша група в складі двох електролінійників виконує підготовку та встановлення барабану з СІП на розкочувальний пристрій, друга в складі двох електролінійників встановлює розкочувальні ролики на опорах і вкладає в них розкочувальний трос. При цьому бригадир контролює встановлення барабану на розкочувальний пристрій.

5.4 Розкочування СІП виконується з розкочувального пристрою, який встановлюють на відстані 10-15 м від анкерної опори.

Електролінійники першої групи встановлюють барабан з СІП на розкочувальний пристрій так, щоб він мав можливість вільно обертатися, а провід при розкочуванні сходив зверху барабану. Знімають з барабану обшивку та видаляють цвяхи, що стирчать з щік барабана. В разі необхідності виконують ремонт щік барабану. Виконують огляд зовнішніх витків проводу та відмічають місця пошкодження для подальшого їх ремонту.

З установленого барабану змотується провід в сторону монтажу до кінцевої опори, перевіряється надійність кріплення барабану та плавність його обертання.

5.5 Електролінійники другої групи закріплюють на анкерній опорі (ближній до розкочувального пристрою) розкочувальний ролик для анкерних опор та укладають в нього розкочувальний трос. На гаки проміжних опор анкерної ділянки встановлюються розкочувальні ролики для проміжних опор та вкладається розкочувальний трос.

5.6 Електролінійники першої групи за допомогою кабельної панчохи кріплять СІП до укладеного розкочувального тросу. Для цього пучок проводів ступіньчато зрізається (різниця між довжиною жил повинна

складати біля 10 см), обмотується ізоляційною стрічкою та вкладається в кабельну панчоху. При цьому панчоха стискається по довжині до її розширення, вставляється в неї кінець СІП до упору. Після цього кабельна панчоха розтягується і фіксується на СІП ізоляційною стрічкою. До кільця кабельної панчохи через вертлюг приєднується розкочувальний трос.

5.7 Після перевірки готовності до розкочування СІП електролінійники по команді бригадира вручну або за допомогою лебідки, протягають трос і СІП по розкочувальних роликах. Під час розкочування тросу та проводу електролінійники спостерігають за барабаном та за рухом кабельної панчохи по роликах. Не допускається тертя СІП по поверхні землі, по металевим та залізобетонним елементам опори. .

Перед сходом з барабану останніх 5-10 витків СІП електролінійники, що спостерігають за барабаном, подають сигнал електролінійникам, які виконують розкочування, про припинення руху. Витки, що залишилися на барабані, електролінійники змотують вручну і тимчасово закріплюють до анкерної опори капроновим канатом. При необхідності в продовженні розкочування СІП з нового барабану виконується з'єднання СІП (див. розділ 6) і розкочування продовжується.

Розкочування закінчується, коли кінець СІП зайде за анкерну опору в кінці анкерної ділянки

Після закінчення розкочування кінець СІП спускається на землю, з нього знімається кабельна панчоха і встановлюється натяжний затискач.

5.8 При встановленні натяжного затискача необхідно передбачити після нього запас проводу:

0,3-0,5 м - для кутових анкерних і анкерних опор;

0,06-0,1 м - для кінцевих опор;

1,5-2,5 м - для кінцевих опор з кабельними муфтами;

5,5 м - для опор, на яких встановлюється щогловий рубильник або ящик секціонування.

5.8.1 Для монтажу натяжного затискача на СІП з чотирма ізольованими утримними жилами розкручуються кріпильні болти затискача до розкриття зовнішніх накладок. Розпірний клин затискача витягується і залишається у витягнутому стані. В затискачі монтуються тільки чотири жили СІП - три фазних і одна нульова. Затягування (рис. 1) болтів затискача виконується за допомогою динамометричного ключа з моментом, який вказано виробником затискача. Розпірний клин, який знаходиться ззовні затискача, повинен бути максимально висунутим в напрямку натягу лінії.