"О принятии национального стандарта" (ДСТУ Б В.2.7-171:2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие тех. условия(ЕN 934-2:2001, NЕQ) /см. приказ Минрегионстроя от 30.09.09 N399/


Про прийняття національного стандарту

Наказ від 26 грудня 2008 р. № 679

З метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі України та на підставі рішення Науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 11.12.2008 №177 наказую:

1. Прийняти з наданням чинності з 1 жовтня 2009 року ДСТУ Б В.2.7-171:2008 Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови (EN 934-2:2001, NEQ), розроблений Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва.

2. З набранням чинності ДСТУ Б В.2.7-171:2008 Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови (EN 934-2:2001, NEQ) вважати таким, що втратив чинність з 1 жовтня 2009 року на території України ДСТУ Б В.2.7-65-97 «Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Класифікація».

3. Управлінню технічного регулювання у будівництві (Барзилович Д.В.) передати до ДП «Укрархбудінформ» як фондоутримувача сформовану справу зазначеного національного стандарту відповідно до Положення про Фонд нормативних документів у сферах містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів, затвердженого наказом Держбуду від 25.02.2005 № 41 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.03.2005 за № 305/10585.

4. ДП «Укрархбудінформ» (Чеснок В.М.):

4.1. Забезпечити державну реєстрацію вказаного національного стандарту у термін, визначений ДСТУ 1.6:2004.

4.2. Забезпечити видання та розповсюдження зазначеного національного стандарту відповідно до замовлень за умови використання коштів, одержаних від реалізації стандарту, на виконання робіт зі стандартизації та розвиток науково-технічної бази (стаття 19 Закону України «Про стандартизацію»).

4.3. Надати обов’язкові безоплатні типографського видання примірники зазначеного національного стандарту одержувачам, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.02 № 608 «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів» і спільним наказом Держспоживстандарту України та Держбуду України від 24.02.04 № 27/12.

5. Супровід вказаного національного стандарту доручити Науково-дослідному інституту будівельного виробництва як базовій організації з науково-технічної діяльності за визначеним напрямом діяльності відповідно до наказу Держбуду України від 23.06.2007 №135.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра А.В.Беркуту.

Міністр

Василь КУЙБІДА