Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве


Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження

придатності для застосування в будівництві

Рішення НТР від 25 червня 2008 р. № 72

(у робочому порядку)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 р. № 240 "Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних матеріалів для застосування", наказу Мінбуду від 20 березня 2006 р. № 69 "Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів, що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві", зареєстрованого у Мін’юсті 18 травня 2006 року за № 577/12451, розглянувши заявку Товариства з обмеженою відповідальністю "Поліпласт-Україна", з урахуванням позитивного висновку Українського науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту будівельних матеріалів та виробів, науково-технічна рада вирішила:

1. Видати технічне свідоцтво з підтвердження придатності для застосування в будівництві на виріб: "Добавка для бетонів "Поліпласт СП-1".

2. Управлінню технічного регулювання у будівництві (Барзилович Д.В.) протягом п`яти днів підготувати до видачі заявникові технічне свідоцтво.

Голова науково-технічної ради

В. Куйбіда