ДСТУ Б В.2.6-13-97

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

Вироби замкові та скобкові

Загальні технічні умови

Видання офіційне

Держкоммістобудування України

Київ 1997

ДСТУ Б В.2.6-13-97

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Сімферопольським центральним проектно-конструкторським і технологічним бюро

(ЦПКТБ) корпорації "Укрбудматеріали"

2 ВНЕСЕНИЙ

Управлінням будівельної індустрії, механізації та виробничої кооперації в будівництві

Державного комітету України по справах містобудування і архітектури

3 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА НАДАННИЙ ЧИННОСТІ

Наказом Держкоммістобудування України від 11 березня 1997 р. № 32

4 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

З введенням цього стандарту ДСТУ Б В.2.6-13-97 припиняє дію на території України ГОСТ

538-88 "Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия"

ДСТУ Б В.2.6-13-97

Зміст

1 Галузь використання ................................................................................................. 1

2 Нормативні посилання ................................................................................................ 1

3 Загальні технічні вимоги ............................................................................................ 5

4 Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища ....................................... 12

5 Правила приймання ..................................................................................................... 12

6 Методи контролю та випробувань.............................................................................. 15

7 Транспортування та зберігання.. ................................................................................ 15

8 Гарантії виготовлювача ............................................................................................... 16

Додаток А

Форма ярлика до зразка-еталона ................................................................................. 17

Додаток Б

Номенклатура виробів для дерев'яних вікон та дверей............................................. 20

Додаток В

Номенклатура виробів для алюмінієвих конструкцій ............................................... 21

ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.1

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

Вироби замкові та скобкові

Загальні технічні умови

Конструкции зданий и сооружений

Изделия замочные и скобяные

Общие технические условия

Constructions of buildings and structures

Losk and building hardware

Genera/ specifications

____________________________________________________________________________________

Чинний від 1997-07-01

1 Галузь використання

Цей стандарт поширюється на замкові і скобкові вироби (далі вироби) для дерев'яних вікон і дверей, які застосовуються в будівництві житлових і громадських будинків, а також для вікон, дверей, вітрин та вітражів із алюмінієвих сплавів (далі виробу для алюмінієвих конструкцій), які застосовуються у цивільному та промисловому будівництві.

Обов'язкові вимоги викладені в пунктах і підпунктах: 3.1, 3.2, 3.3.2-3.3.4, 3.4, 3.5.1, 3.5.3, 3.5.5, 3.6.1-3.6.5, 3.6.11, 3.6.21, 3.7, 3.8, 3.9.1, 3.9.2, 3.9.6, 3.9.7, 4.1, 4.2, 5.3-5,5, 6.1-6.9, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ Б В.2.6-1-95

Замки та заскочки для дерев'яних дверей.

Типи і основні розміри

ДСТ 2.601-68

ЕСКД. Експлуатационные документы

ДСТ 9.014-78

ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие

требования

ДСТ 9.032-74

ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы

ДСТ 9.301-86

ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические.

Общие требования

Видання офіційне

ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.2

ГОСТ 9.302-88

ЕСЗКС. Покрытия металллические и неметаллические неорганические. Методы контроля

ГОСТ 9.303-84

ЕСЗКС. Покрытия металллические и неметаллические неорганические.

Общие требования к выбору и обозначения

ГОСТ 9.401-91

ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов

ГОСТ 9.402-80

ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием

ГОСТ 9.407-84

ЕСЗКС. Покрытия органосиликатные.

Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 9.410-88

ЕСЗКС. Покрытия порошковые полимерные.

Типовые технологические процессы

ГОСТ 12.1.019-79

ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.2.006-87

ССБТ. Аппаратура радиоэлектронная бытовая.

Требования безопасности и методы испытаний

ГОСТ 12.2.007.0-75

ССБТ. Изделия электротехнические.

Общие требования безопасности

ГОСТ 17.2.302-78

Охрана природы. Атмосфера.

Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленных предприятий

ГОСТ 1050-88

Прокат сортовой

ГОСТ 1144-80

Шурупы с полукруглой головкой.

Конструкция и размеры

ГОСТ 1145-80

Шурупы с потайной головкой.

Конструкция и размеры

ГОСТ 1146-80

Шурупы с полупотайной головкой.

Конструкция и размеры

ГОСТ 2789-73

Шероховатость поверхности.

Параметры и характеристики

ГОСТ 2991-85

Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия

ГОСТ 4784-74

Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки

ГОСТ 5087-80

Ручки для окон и дверей.

Типы и основные размеры

ГОСТ 5088-78

Петли для деревянных окон и дверей.

Типы и основные размеры

ГОСТ 5090-86

Изделия скобяные запирающие для деревянных окон и дверей. Типы и основные размеры

ГОСТ 5091-78

Изделия скобяные вспомогательные для деревянных окон и дверей. Типы

ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.3

ГОСТ 5221-77

Проволока из оловянно-цинковой бронзы.

Технические условия

ГОСТ 5222-72

Проволока из кремнемарганцевой бронзы.

Технические условия

ГОСТ 5632-72

Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие

ГОСТ 5959-80

Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия

ГОСТ 6629-88

Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкции

ГОСТ 7016-82

Параметры шероховатости поверхности.

Изделия из древесины и древесных материалов

ГОСТ 9142-90

Ящики из гофрированного картона.

Общие технические условия

ГОСТ 9378-93

Образцы шероховатости поверхности (сравнения).

Общие технические условия

ГОСТ 10354-82

Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 10619-80

Винты самонарезающие с потайной головкой для металла и пластмассы. Конструкция и размеры

ГОСТ 10620-80

Винты самонарезающие с полупотайной головкой для металла и пластмассы. Конструкция и размеры

ГОСТ 10621-80

Винты самонарезающие с полукруглой головкой для металла и пластмассы. Конструкция и размеры

ГОСТ 11214-86

Окна и балконные двери деревянные с двойным остеклением для жилых и общественных зданий. Типы

ГОСТ 12301-81

Коробки из картона

ГОСТ 12303-80

Пачки из картона

ГОСТ 14192-77

Маркировка грузов

ГОСТ 15150-69

Машины

ГОСТ 16118-70

Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения из стали круглого сечения. Технические условия

ГОСТ 16588-91

Пилопродукция и деревянные детали.

Методы определения влажности

ГОСТ 17473-80

Винты с полукруглой головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры

ГОСТ 17474-80

Винты с полупотайной головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры

ГОСТ 17475-80

Винты с потайной головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры

ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.4

ГОСТ 18143-72

Проволока из высоколегированной коррозионностойкой и жаростойкой стали. Технические условия

ГОСТ 18242-82

Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля

ГОСТ 18477-79

Контейнеры универсальные. Типы

ГОСТ 19091-82

Замки врезные и накладные цилиндровые и защелки врезные. Методы испытаний

ГОСТ 19300-86

Средства измерения шероховатости поверхности профильным методом. Профилографы-профилометры контактные. Типы и основные параметры

ГОСТ 19424-74

Сплавы цинковые литейные в чушках. Технические условия

ГОСТ 20259-80

Контейнеры универсальные. Общие технические условия

ГОСТ 20435-75

Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной массой брутто 3,0 т. Технические условия

ГОСТ 22225-76

Контейнеры универсальные массой брутто 0,625 и 1,25 т. Технические условия

ГОСТ 23306-87

Замки врезные и накладные сувальдные для деревянных дверей. Методы испытаний

ГОСТ 23747-88

Двери из алюминиевых сплавов.

Общие технические условия

ГОСТ 24033-80

Окна и балконные двери деревянные.

Методы механических испытаний

ГОСТ 24643-81

Основные нормы взаимозаменяемости.

Допуски формы и расположения поверхностей.

Числовые значения

ГОСТ 25140-93

Сплавы цинковые литейные. Марки

ГОСТ 25347-82

ЕСДП. Поля допусков и рекомендуемые посадки

ГОСТ 25897-88

Ручки для дверей из алюминиевых сплавов.

Типы и основные размеры

ГОСТ 25951-83

Пленка полиэтиленовая термоусадочная.

Технические условия

ГОСТ 26301-81

Приборы фрамужные для окон

ГОСТ 26422-85

Фиксаторы и ограничитель открывания для окон из алюминиевых сплавов. Типы и основные размеры

ГОСТ 26547-85

Завертки и задвижки для окон

ГОСТ 27346-87

Изделия замочно-скобяные.

Термины и определения

ДСТУ Б В.2.6-13-97 С.5

3 Загальні технічні вимоги

3.1 Вироби повинні відповідати вимогам цього стандарту та нормативної документації (НД) на вироби конкретних типів, комплекту конструкторської документації та зразку-еталону.

Конструкторська документація і зразки-еталони на вироби для вікон та дверей, вітрин та вітражів повинні бути узгоджені з базовою організацією з стандартизації за даним видом продукції.

Форма ярлика до зразка-еталона виробу наведена в додатку А.

3.2 Основні параметри і розміри виробів повинні відповідати стандартам на вироби конкретних типів.

Терміни замкових та скобкових виробів - за ГОСТ 27346.

Умовні позначення виробів повинні відповідати установленим в стандартах на вироби конкретних типів.

Номенклатура виробів із зазначенням кодів ОКП та позначень поширюваних на них стандартів, наведена в додатках Б, В.

  1. Характеристики
  2. Вимоги призначення

Вироби поділяються на:

- універсальні, установлені як на праві, так і на ліві вікна і двері, включаючи переналадку;

- праві або ліві, установлені відповідно на праві і ліві вікна та двері.

Схема визначення правих та лівих виробів - за ГОСТ 6629 та ГОСТ 11214.

Необхідність виконання (праве або ліве) виробів повинна бути визначена в стандартах на вироби конкретних типів.

Праві або ліві вироби позначають відповідно літерами П або Л.

3.3.2 Вимоги до міцності виробів для дерев'яних вікон і дверей - за ГОСТ 5090, ГОСТ 5091, ГОСТ 19091, ГОСТ 23306, ГОСТ 240033. Вимоги до міцності виробів для алюмінієвих конструкцій - за ГОСТ 26301, ГОСТ 26422, ГОСТ 26547.

3.3.3 Вимоги до надійності виробів для дерев'яних вікон та дверей - за ГОСТ 5090, ГОСТ 5091, ГОСТ 19091, ГОСТ 23306, ГОСТ 24033. Вимоги до надійності виробів для алюмінієвих конструкцій - за ГОСТ 26301, ГОСТ 26422, ГОСТ 26547.

  1. Вимоги ергономіки та технічної естетики

Рухомі деталі виробів повинні пересуватися без заїдання. Експлуатаційні зусилля замків і засувок для дерев'яних вікон і дверей - за ГОСТ 19091 і ГОСТ 23306.