на слизові оболонки інших органів ротової порожнини, верхніх

дихальних шляхів тощо.

Індекс шкірно-подразнюючої дії на слизову оболонку очей за

ступенем змін її функціонального стану оцінюють у балах:

0 балів - відсутність подразнюючої дії (Iir = 0);

1 бал - слабка подразнююча дія (0>Iir < 1,0);

2 бали - помірна подразнююча дія (1,0 >Iir < 2,0);

3 бали - виражена подразнююча дія (2,0 >Iir).

2.7. Індекс сенсибілізуючої дії характеризує спроможність

парфумерно-косметичного засобу спричиняти контактну сенсибілізацію

піддослідних тварин.

Показник визначають з метою випробування безпеки для здоров'я

всіх асортиментних груп (видів) продукції парфумерно-косметичної

промисловості.

Індекс сенсибілізуючої дії за ступенем сенсибілізуючої дії за

ступенем сенсибілізуючої спроможності парфумерно-косметичного

засобу оцінюють у балах:

0 балів - відсутність сенсибілізуючої дії (Is = 0);

1 бал - слабка сенсибілізуючої дія (Is = 1);

2 бали - помірна сенсибілізуючої дія (Is = 2);

3 бали - виражена сенсибілізуючої дія (Is = 3).

2.8. Індекс "гострої" токсичності при введенні у шлунок -

інтегральний показник безпеки для здоров'я засобів догляду за

губами (губна помада, контурний олівець, блиск тощо), засобів

догляду за зубами та ротовою порожниною (пасти зубні, порошок

зубний, еліксир зубний, рідина для полоскання ротової порожнини

тощо). Показник визначають з метою характеристики безпеки для

здоров'я всіх асортиментних груп (видів) продукції

парфумерно-косметичної промисловості.

Індекс "гострої" токсичності при введенні у шлунок за

ступенем токсичної дії (загибель тварин, симптоми інтоксикації)

виражають у балах:

0 балів - відсутність токсичної дії (загибель піддослідних

тварин, симптоми інтоксикації) при одноразовому введенні у шлунок

в дозі 10 000 мг/кг;

1 бал - відповідає 4 класу небезпеки згідно з вимогами

ГОСТ 12.1.007;

2 бали - відповідає 3 класу небезпеки згідно з вимогами

ГОСТ 12.1.007.

2.9. Індекс "хронічної" токсичності при введенні у шлунок

характеризує здатність до кумулятивної дії (матеріальна та/чи

функціональна кумуляція) засобів догляду за губами (губна помада,

контурний олівець, блиск тощо), засобів догляду за зубами та

ротовою порожниною (пасти зубні, порошок зубний, еліксир зубний,

рідина для полоскання ротової порожнини тощо). Показник визначають

на етапі поставлення на виробництво нових асортиментних груп цих

видів продукції парфумерно-косметичної промисловості.

Індекс "хронічної" токсичності при введенні у шлунок за

ступенем токсичної дії (матеріальна та/чи функціональна кумуляція)

визначають у балах:

0 балів - відсутність токсичної кумулятивної дії (матеріальна

та/чи функціональна кумуляція);

1 бал - наявність токсичної кумулятивної дії (матеріальна

та/чи функціональна кумуляція).

2.10. Індекс фотосенсибілізуючої дії характеризує

спроможність парфумерно-косметичного засобу до фотодинамічної дії

при поглинання ультрафіолетового випромінення

201. Гідразін, його похідні та їх солі

202. Октаиоксін* та його солі

203. Варфарін* та його солі

204. Етил біс (4-гідрокси 2-оксо-1-беніопіран-3-іл) ацетат та

солі кислоти

205. Метокарбамол*

206. Пропатіл нітрат*

207. 4, 4'-Дигідрокси-3, 3'-(3-метилтіопропіліден) дикумарін

208. Фенадіазол*

209. Нітроксолін та його солі

210. Гіосциамін, його солі та похідні

211. Hyoscyamus niger L. (Блекота чорна) (листа, насіння,

порошок та галенові препарати)

212. Пемолін* та його солі

213. Йод

214. Декаметиленбіс(триметиламонієві) солі, тобто декаметоній

бромід

215. Іпекакуана (Іпекакуана звичайна та споріднені види)

(корінна, порошок та галенові препарати)

216. (2-Ізопропілпент-4-єноїл) сечовина (апроналід)

217. Альфа-сантонін (3S, 5аR, 9bS) -3, За, 4, 5, 5а,

9-гексагідро-3, 5а, 9-триметилнафто (1, 2-b) фуран-2,8-дион

218. Lobelia inflata L. та її галенові препарати

219. Лобелін* та його солі

220. Барбітурати

221. Ртуть та її сполуки, за винятком тих окремих випадків,

що приведені в додатку VI, частина I

222. 3, 4, 5-триметоксифенетиламін та його солі

223. Метальдегід

224. 2-(4-Алліл 2-метоксифенокси) N, N -диетилацетамід та

його солі

225. Куметарол*

226. Декстрометорфан* та його солі

227. 2-Метилгептіламін та його солі

228. Ізомезептен* та його солі

229. Мекаміламін*

230. Гиаіфеназін*

231. Дикумарол*

232. Фенметразін*, його похідні та солі

233. Тіамазол*

234. 3, 4-Дигідро-2-метокси-2-метил-4-феніл-2Н, 5Н,

пірано(З, 2-с-)-(1) бензопіран-5-он (циклокумарол)

235. Каризопродол*

236. Мепробамат*

237. Тефазолін* та його солі

238. Ареколін

239. Полдін метилсульфат*

240. Гідроксизін*

241. 2-Нафтол

242. 1- та 2- Нафтіламіни та їх солі

243. 3-(1-Нафтіл)-4-гіпроксикумарін

244. Нафазолін* та його солі

245. Неостігмін та його солі (тобто неостігмін бромід*

246. Нікотин та його солі

247. Аміл нітрити

248. Неорганічні нітрити за винятком нітриту натрію

249. Нітробензол

250. Нітрокрезоли та їх солі лужних металів

251. Нітрофурантоїн*

252. Фуразолідон*

253. Пропан-1, 2, 3 - триїл тринітрат

254. Аценокумарол*

255. Лужний пентаціаонітрозілферра(2-)

256. Нітростілбени, їх гомологи та їх похідні

257. Норадреналін та його солі

258. Носкапін* та його солі

259. Гуанетідін* та його солі

260. Естрогени за винятком перелічених у додатку V

261. Олеандрін

262. Хлорталідон*

263. Пелетірін та його солі

264. Пентахлоретан

265. Пентаерітрітіл тетранітрат*

266. Петрихлораль*

267. Октаміламін* та його солі

268. Пікринова кислота

269. Фенацемід*

270. Дифенклоксазін*

271. 2-Феніліндан-1, 3-дион (феніндион)

272. Етилфенацемід*

273. Фенпрокомон*

274. Фенірамідол*

275. Триамтерен* та його солі

276. Тетраетил пірофосфат; ТЕРР (ISO)

277. Тритоліл фосфат

278. Псілосибін*

279. Фосфор та фосфіди металів

280. Талідомід* та його солі

211. Физостигма отруйна Balf

282. Пікротоксин*

283. Пілокарпін та його солі

284. Альфа-пінеридин-2-іл-бензил ацетат вліво повертаючий

ізомер (левофацетопіран) та його солі

285. Піпрадрол* та його солі

286. Азациклонол* та її солі

287. Бітамиверін*

288. Бутопіприн* та його солі

289. Свинець та його сполуки, за винятком наведених у

додатку III, N 55 у приведених умовах

290. Коніїн

291. Prunus Iaurocerasus L. ('лавро-вишнева вода')

292. Метирапон*

293. Радіоактивні речовини (1)

294. Juniperus sabina L.(Яловець козачий) (листя, олії ефірна

та галенові препарати)

295. Гіосцин, його солі та похідні

296. Солі золота

297. Селен та його сполуки за винятком дисульфіда селену при

умовах, наведених у посиланні N 49 у додатку III, частина 1

298. Solarnun nigrus L. (Паслін чорний) та його галенові

препарати

299. Спартеїн та його солі

300. Глюкокортікоїди

301. Datura stramonium L. (Дурман звичайний або смердючий) та

його галенові препарати

302. Строфантини, їх аглюкони та їх відповідні похідні

303. Строфант та його галенові препарати

304. Стрихнін та його солі

305. Стрихвози та їх галенові препарати

306. Наркотики, природні та синтетичні: Всі речовини наведені

в Табл. I та II єдиної Конвенції наркотичних ліків, підпісаної в

Нью Йорку 30 березні 1961.

307. Сульфонаміди (сульфаніламіди та їх похідні, одержані

заміщенням одного або більше Н-атомів на NH2 групи) та їх солі

308. Сультіам*

---------------

(1) Наявність природних радіоактивних речовин та

радіоактивних речовин за рахунок штучного забрудненні

навколишнього середовища допускастьсі при умові, що радіоактивні

речовини не потрапляють в косметичні продукти при їх

виготовленні і що їх концентрація знаходиться у межах, що

встановлені Директивою, яка надає основні стандарти захисту

здоров'ї робітників та населенні від впливу іонізуючої радіації

(OJ. N0 11, 20.2.1959, р. 221/59).

309. Неодім та його солі

310. Тіотеп*

311. Pilocarpus jaborandi Holmes (Пилокарпус) та його

галенові препарати

312. Телур та його сполуки

313. Ксилометазолін* та його солі

314. Тетрахлоретилен

315. Чотирьоххлорнстий вуглець

316. Гексаетил тетрафосфат

317. Талій та його сполуки

318. Thevetia neriifolia Juss. Екстракт глікозіда

319. Етіонамід*

320. Фенотіазін* та його сполуки

321. Тіосечовина та її похідні, за винятком наданних у

додатку III, частина 1

322. Мефенезін* та його складні ефіри

323. Вакцини, токсини або сиворотки, які наведені в

доповненні до другої Директиви Ради від 20 травня та 1975 про

наближення умов, встановлених відповідно до закону, регулювальних

або адміністративних актів по відношенню до патентованих

медичних препаратів (OJ. N L, 147, 9.6, 1975, лист 13)

324. Транілціпромін* та його солі

325. Трихлорнітрометан (хлорпікрін)

326. 2, 2, 2 - Триброметанол (триброметиловий спирт)

327. Трихлорметин* та його солі

328. Третамін*

329. Галламін триетіодид*

330. Urginea scilla Stern. Та її галенові препарати

331. Вератрин, його солі та геленові препарати

332. Schoenocaulon officinale Ling. (насінні та галенові

препарати)

333. Veratrum Spp. (Чемериця та її препарати)

334. Хлорвініловий мономер

335. Ергокальциферол* та холeкальциферол (вітаміни D2, D3)

336. Солі 0-алкілдитіокарбонових кислот

337. Йохімбін та його солі

338. Диметилсульфоксид*.

339. Дифенгідрамін* та його солі

340. 4-трет-Бутілфенол

341. 4-трет-Бутілпіракатехол

342. Дігідротахістерол*

343. Діоксан

344. Морфолін та його солі

345. Pyrethrum album L. (Маруна) та її галенові препарати

346. 2-(4-Метоксибензил-М-<2-піриділ) аміно) етилдіметиламін

малеат

347. Трипеленамін*

348. Тетрахлорсаліциланіліди

349. Дихлорсаліциланіліди

350. Тетрабромсаліциланіліди

351. Дибромсаліциланіліди

352. Бітіонол*

353. Тіурам моносульфіди

354. Тіурам дисульфіди

355. Диметилформамід

356. 4-Фенілбут-3-ен-2-он

З57. Бензоати 4-гідрокси-З-метоксиціаннаміловий спирт, за

винятком тих, що звичайно знаходяться у природних есенціях

358. Фуро (3, 2-g) хромен-7-он та його алкіл-заміщені похідні

(тобто триоксизалан* та 8-метоксипсорален), за винятком тих, що

звичайно знаходяться у природних есенціях

359. Олія з насіння Лавра благородного

360. Сафрол, за винятком нормального вмісту у природних

есенціях, які використовують у концентраціях, які не перевищують;

100 мл готовому виробі;

50 мл у виробах зубної та стоматологічної гігієни, при умові,

що сафрол не використовувається у зубних пастах, які призначені

для дітей;

361. 5, 5'-Диізопропіл -2, 2' 4, 4'-диїл-дигіпойодіт

362. З'-етил- 5', 8', 7, 8'-тетрагідро- 5', 6', 8', 8'-

тетраметил* -2'-ацетонафталін (ацетил етил тетраметил тетралін.

АЕТТ)

363. О-фенілендіамін та його солі

364. 4-метіл-m-фенілендіамін та його солі

365. Арістолохінова кислота та її солі

366. Хлороформ

367. 2, 3, 7, 8-тетрахлордибензо-р-діоксин

368. 2, 6-Діметил-1, 3-діоксан-4-іл ацетат (Діметоксан)

369. Pyrithione натрій (INNM)

370. N-(трихлорметилтіо)-4-циклогексан-1, 2-дикарбоксимід

(Каптан)

371. 2, 2'-Дигідрокси-3, 3', 5, 5', 6, 6'

-гексахлордифенілметан (Гексахлорофен)

372. 6-(Піперідиніл)-2, 4-пірімідіндіамін -3-оксид

(Міноксидил), його солі та похідні

373. 3, 4', 5-Трибромсаліциланілід (Трибромсалан)

374. Phytolacca Spp. (Лаконос) та його препарати

375. Третиноїн* (ретиноїнова кислота та її солі)

376. 1-Метокси-2, 4-диамінобензол (2, 4-диаміноанізол-CI

76050) та його солі

377. 1-Метокси-2, 5-диамінобензол (2, 5-диаміноанізол) та

його солі

378. Барвник CI 12140

379. Барвник CI 26105

З80. Барвник CI 42555

Барвник CI 42555-1

Барвник CI 42555-2

381. Аміл-4-диметиламінобензоат, суміш ізомерів (Радимат А

(INN)

382. Перекис бензоїлу

383. 2-Аміно-4-нітрофенол

384. 2-Аміно-5-нітрофенол

385. 11-альфа-Гідроксипрегн-4-ен-3, 20-діон та його складні

ефіри

386. Барвник CI 42640

387. Барвник CI 13065

388. Барвник CI 42535

389. Барвник CI 61554

390. Антіандрогени стероїдної будови

391. Цирконій та його сполуки, виключаючи комплекси за