МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ НАМОТУВАЛЬНИКА КОТУШОК ТА СЕКЦІЙ

ЕЛЕКТРОМАШИН


м. Харків


"ПОГОДЖЕНО" "ЗАТВЕРДЖЕНО"

Національний науково-дослідний Наказ Міністерства промислової

інститут охорони праці політики України

18.02.2004р 24.03.2004

лист №79 № 136


ПІ 1.4.17-266-2004


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ НАМОТУВАЛЬНИКА КОТУШОК ТА СЕКЦІЙ

ЕЛЕКТРОМАШИН


м. Харків


1.Загальні положення

1.1. Ця інструкція встановлює основні вимоги охорони праці для намотувальника котушок та секцій електромашин. Відповідно до Закону України "Про охорону праці" (стаття № 44) особи, які не виконують вимоги інструкції з охорони праці, притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної і кримінальної відповідальності.

1.2. Технологічний процес включає виконання наступних операцій:

 • намотування котушок;
 • паяння з'єднань;
 • промазування шарів ізоляції лаками та емалями з використанням наступного устаткування та інструмента:
 • станки для намотування;
 • шаблони для намотування;
 • устаткування для паяння і зварювання;
 • вантажопідіймальні засоби і механізми;
 • ручний інструмент (молотки, підбийки тощо).

1.3. Робоче місце повинне:

 • бути організовано та оснащене відповідно до затвердженого проекту;
 • відповідати вимогам охорони праці;
 • утримуватися в чистоті і не захаращуватися протягом усього робочого дня (зміни).

1.4. До самостійної роботи з професії чи до виконання відповідного виду робіт допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, навчання і інструктаж з питань охорони праці, у тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, наданню першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, про правила поведінки при виникненні аварій.

1.5. До роботи з вантажопідіймальними засобами допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли спеціальне навчання, медичний огляд і професійний відбір, здали іспит кваліфікаційній комісії і мають на руках посвідчення, а також систематично проходять інструктажі з питань охорони праці.

1.6. Виконувати підйом деталей вагою більше 16 кг тільки вантажопідіймальними засобами.

1.7. Виконувати роботу тільки на тім устаткуванні, що працівником вивчено і до самостійної роботи на якому він допущений.

1.8. Виконувати тільки ту роботу, що доручена майстром, і за умови, що відомі безпечні способи її виконання. У противному випадку звертатися до майстра за роз'ясненнями.

1.9. Одержати цільовий інструктаж з охорони праці у випадку, якщо доручена майстром робота виконується вперше.

1.10 .Не включати і не зупиняти (крім аварійних випадків) машини, верстати і механізми, робота на яких не доручена керівником цеху (ділянки). Не заходити без дозволу майстра за огородження технологічного устаткування і електроустаткування.

1.11. Не торкатися до арматури загального освітлення, до обірваних електро-проводів, клем і інших легкодоступних струмоведучих частин. Не відкривати дверцята електророзподільних шаф (зборок) і не знімати огородження і захисні кожухи зі струмоведучих частин устаткування.

1.12. Дотримуватися зобов'язань з охорони праці, які передбачені колективним договором (угодою, трудовим договором) і правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, у тому числі:

 • вчасно починати і закінчувати роботу, дотримувати час технологічної і обідньої перерв;
 • не знаходитися на роботі у неробочий час без відома керівника;
 • не відвідувати інших цехів (ділянок) без відповідного дозволу керівника.

1.13. Знаходячись на території заводу, цеху, ділянки:

• бути уважним до сигналів, що подаються водіями транспорту, який
рухається (автомобілів, навантажувачів, електровізків, кранів);

 • проходити тільки в передбачених для цього місцях;
 • не знаходитися і не проходити під піднятим вантажем;
 • не вживати алкогольних напоїв і наркотичних речовин;
 • не перебувати в стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп'яніння.

1.14. Вживати заходів щодо обережності в дорозі на роботу і на території під-приємства, при пересуванні в цеху, перед початком роботи, при перевірці працездатності застосовуваних вантажопідіймальних машин, керованих з підлоги, перед пуском будь-
яких механізмів, пристроїв, під час роботи, по закінченні роботи, в аварійних ситуаціях.

Знати, що можливо впливання небезпечних і шкідливих виробничих факторів (фізичних, хімічних, психофізіологічних), у тому числі:

 • машин і механізмів що рухаються, рухливих, обертових частин механізмів, технічних засобів, пристроїв, систем, устаткування;
 • виробів, заготівок, матеріалів, вантажів, що переміщаються;
 • підвищеної температури матеріалів під час лудіння та паяння;
 • хімічних небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що проникають в організм людини через органи дихання, шлунково-кишковий тракт чи через шкіряний покрив і слизову оболонку (викиди окису свинцю під час лудіння та паяння; викиди граничних та неграничних вуглеводнів під час промазування лаками та емалями шарів ізоляції);
 • токсичних, хімічних, канцерогенних та дратівних небезпечних і шкідливих виробничих факторів;
 • падіння інструменту, пристосувань, оснащення, виробів, заготівок, матеріалів, вантажів, частин, що рухаються;
 • гострих крайок, заусенців і шорсткості на поверхнях заготівок, деталей, вузлів механізмів (складальних одиниць), агрегатів, апаратури і різних технічних засобів (пристроїв), устаткування, механізмів, машин, інструментів;
 • загазованості повітря робочої зони;
 • підвищеної чи зниженої температури повітря робочої зони, поверхонь механізмів, устаткування, технічних засобів, пристроїв, систем;
 • підвищеного рівня шуму на робочому місці;
 • підвищеної чи зниженої вологості, рухливості повітря;
 • підвищеної напруги в електричному ланцюзі;
 • підвищеного рівня напруженості статичної електрики;
 • відсутності або недоліку природного світла, недостатньої освітленості робочої зони;
 • фізичних перевантажень (статичні, динамічні);
 • нервово-психологічних перевантажень ( розумова перенапруга, перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).

1.15. Виконувати роботу з використанням бавовняного фартуха ГОСТ 12.4.029-76.

1.16. Переодягатися, митися, курити, приймати їжу тільки у відведених для цього місцях і приміщеннях.

1.17. Виконувати при включеній загальнообмінний та місцевій вентиляції відпо-відно до технологічного процесу роботи, які пов'язані з виділенням токсичних і шкідливих викидів (лудіння, паяння, промазування лаками та емалями шарів ізоляції та ін.).

1.18. Робочі місця за необхідності повинні бути облаштовані місцевим освітленням згідно з діючими нормами напругою не вище 42 В.

1.19. Вимити обличчя і руки водою з милом перед прийняттям їжі в обідню перерву і по закінченню роботи .


2. Вимоги безпеки перед початком роботи


2.1. Здійснювати прийом зміни на підставі записів, зроблених у змінному журналі, де зазначаються виявлені недоліки, якщо такі мали місце. Змінний журнал повинен підпи-суватися змінним майстром.

2.2. Робочий одяг не повинний мати звисаючих кінців, чи кінців, що розвіваються, повинний бути наглухо застебнутий, звисаючі кінці косинок, хусток повинні бути підіб-рані, манжети рукавів повинні щільно обхоплювати руки біля кистей. Волосся повинно бути закрите щільно облягаючим головним убором. Робота в легкому взутті (тапочках, босоніжках) не допускається. Перевірити і одягти засоби індивідуального захисту. Покласти власний одяг у шкафчик.

2.3. Організувати своє робоче місце так, щоб усе необхідне для роботи розташову-валося зручно, прибрати все зайве з робочої зони, звільнити проходи і не захаращувати їх.

Якщо підлога мокра, слизька, вимагати від майстра, щоб зробили прибирання, або зробити це самостійно. Підлогу посипати піском чи тирсою, потім прибрати пісок чи тирсу в спеціально відведене місце.

2.4. Перевірити справність трапів, підставок, стільців.

2.5. Впевнитись в тому, що освітлення (загальне чи місцеве) забезпечує чітку видимість поділок на контрольно-вимірювальних приладах, а також поверхонь деталей, що оброблюються. Про перегорілі лампочки повідомити майстра.

2.6. Працювати інструментом, що відповідає наступним вимогам: молотки повинні мати поверхню бойка злегка опуклу, гладку, незбиту, без задирок, вибоїв, ум'ятин, тріщин і бути щільно заклинені металевими зайорженими клинами на рукоятках овального перетину із сухого дерева твердих і грузлих порід (клен, дуб, горобина, в'яз ). Ручка молотка повинна бути прямою, з незначним стовщенням до її вільного кінця. Поверхня ручки повинна бути гладкою, рівно зачищеною, без тріщин, задирок і сучків.

2.7. Перевірити працездатність чалочно-захоплювальних пристосувань, вантажо-підіймальних засобів згідно з технічною документацією.

2.8. Перевірити працездатність устаткування, на якому виконується робота, відпо-відно до технічної документації.

2.9. Перевірити захисне заземлення (занулення) корпусу станка для намотування та вторинної обмотки трансформатору зварювального апарату з метою виявлення видимих ушкоджень.

2.10. Впевнитись в тому, що система притоково-витяжної вентиляції працює.

2.11. Переконатися в наявності знаків безпеки і первинних засобів пожежогасіння.

2.12. Впевнитись в тому, що матеріали, які подаються на обробку, відповідають вимогам технологічного процесу.

2.13. Повідомити майстра про усі виявлені несправності і недоліки і до їхнього усунення до роботи не приступати.


3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Виконувати роботи згідно з технологічним процесом.

3.2. Бути уважним, не відволікатися під час виконання робіт і не відволікати інших.

3.3. Користуватися тільки справним інструментом.

3.4. Виконувати укладання матеріалів, заготовок, деталей на робочі місця способом, що забезпечує їх стійкість, за допомогою стійок, підкладок, упорів.

3.5. Розташовувати матеріали і заготовки на робочому місці так, щоб не захара-щувати проходи і проїзди, забезпечувати доступ до засобів пожежогасіння і сигналізації.

3.6. Застосовувати відповідну тару (ящики і т.і.) для укладання на робочих місцях і транспортування по цеху дрібних однотипних виробів, деталей, заготовок, а також відходів.

3.7. Не тримати в робочій зоні сторонніх предметів, інструментів і пристосувань, що не застосовуються при виконанні даної технологічної операції.

3.8. Виключати устаткування у випадку залишення робочого місця, припинення постачання електроенергії.

3.9. Не зупиняти деталі, що обертаються, руками чи будь-яким предметом.

3.10. Не працювати на станку для намотування у рукавицях, рукавичках та медичних пов'язках на кистях рук.

3.11. Не торкатися рухливих частин станка та матеріалів, які намотуються, і не перевіряти натяг дроту руками.

3.12. Перевірити кріплення шаблонів для намотування котушок на планшайбі станка.

3.13. Не притискати педаль сторонніми предметами під час роботи станка.

3.14. Не брати руками нагрітий паяльник за металеві частини.

3.15. Укладати деталі і вузли в спеціальну тару чи на стелажі. При складуванні на підлогу забезпечувати стійкість штабеля. Висота штабеля повинна бути не більше 1 м.

3.16. При виконанні робіт не слід:

 • застосовувати для освітлення відкритий вогонь;
 • чистити устаткування під час роботи;
 • працювати на несправному устаткуванні, самостійно виконувати його ремонт;
 • знімати загороджувальні щитки на частинах устаткування, що рухаються;
 • працювати з несправним інструментом;
 • працювати з інструментом, правила експлуатації якого невідомі;
 • працювати з інструментом і на устаткуванні, застосування якого не передбачено технологічним процесом;
 • працювати без необхідних засобів індивідуального захисту;
 • користуватися для виконання виробничих процесів протипожежним інвентарем із протипожежних стендів;
 • чистити робочий одяг стисненим повітрям;
 • одягатися, роздягатися, митися на робочому місці;
 • мити руки в розчинниках;
 • курити і приймати їжу на робочому місці.

3.17. Складати в спеціальну металеву тару з кришкою відпрацьовані обтиральні матеріали. Не скидати їх на підлогу чи за задні і бічні стінки устаткування.

3.18. Використовувати підіймально - транспортні пристрої, допоміжні пристрої і інструмент для стропальних і такелажних робіт що випробувані, мають клейма, марки, таблички чи бірки з зазначеною на них датою іспиту, вантажопідйомністю і інвентарним номером.

3.19. Утримувати в порядку робоче місце, не захаращувати його сторонніми предметами. Не допускати розлиття лаків, емалей, розчинників та ін., у тому числі на підлогу. При розлитті провести їх нейтралізацію та видалення.

3.20. Зберігати інструмент, що не застосовується, в спеціальних інструментальних шафах, столиках, розташованих поруч з устаткуванням і робочим місцем.

3.21. Користуватися рукавицями під час установлення бухти міді.

3.22. Користуватися марлевою пов'язкою або респіратором під час роботи зі скляною ізоляцією з метою запобігання попадання волокон у органи дихання.

3.23. Змазувати руки захисною пастою з метою запобігання подразнення під час роботи зі скляною ізоляцією.

3.24. Припинити роботу в наступних випадках:

 • виявлення несправності обладнання, устаткування і інструмента;
 • припинення подачі електроенергії;
 • відключення загального чи місцевого освітлення;
 • відключення систем загальнообмінної чи місцевої витяжної вентиляції;
 • пошкодження засобів індивідуального захисту;
 • погіршення самопочуття;
 • одержання травми.

3.25. Повідомити безпосереднього керівника робіт (бригадира, змінного майстра) чи іншого керівника (диспетчера, змінного інженера) про кожен нещасний випадок і вжити заходів долікарської допомоги. Зберігати до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці і устаткування в такому стані, у якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров'ю інших працівників і не приведе до більш важких наслідків).

3.26. Повідомити безпосереднього керівника (бригадира, майстра) чи іншого керівника (диспетчера, змінного інженера) про раптове захворювання, факти порушення технологічного процесу, виявлених несправностях обладнання, устаткування, пристроїв, пристосувань, інструмента, засобів індивідуального захисту і про інші небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що загрожують життю і здоров'ю працівників.