MIHICTEPCTBO ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО

СКЛАДАННЮ АВТОМОБІЛЕЙ


м. Харків


"ПОГОДЖЕНО" "ЗАТВЕРДЖЕНО"

Національний науково-дослідний Наказ Міністерства інститут охорони праці політики України


ПІ 1.4.40.384


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО

СКЛАДАННЮ АВТОМОБІЛЕЙ


м. Харків


1 Загальні положения

1.1. Ця інструкція встановлює основні вимоги охорони праці під час виконання робіт по складанню автомобілей на конвеєрах і стаціонарних стендах із застосуванням електричного і пневматичного інструмента, гідравлічних скоб, пресів, машин для згинання, гільйотинних ножиців, інших пристосувань і вантажопідіймальних засобів, керованих з підлоги. Відповідно до Закону України "Про охорону праці" (стаття № 44) особи, які не виконують вимоги інструкції з охорони праці, притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної і кримінальної відповідальності згідно із законом.

1.2. Технологічний процес під час виконання робіт по складанню автомобілей включає наступні операції:

 • знежирювання поверхонь;
 • складання вузлів і агрегатів;
 • регулювальні роботи;
 • налагоджувальні роботи;
 • загальне складання;
 • випробування вузлів (сборочних одиниць);
 • обкатування;
 • усунення дефектів після випробувань на полігоні;
 • консервація з використанням наступного устаткування та інструмента:

столи і стенди складальні;

конвеєри складальні;

преси і скоби гідравлічні;

ванни масляні;

пневматичні пристосування;

печі і електроіндукційні нагрівачі;

насосна установка подачі клею;

пістолети, щітки, шпателі для нанесения клею;

машини для згинання;

ножиці гільйотинні;

свердлильні верстати;

заточувальні верстати;

випробувальне устаткування;

вантажопідіймальні засоби і механізми;

електрифікований інструмент (електродрилі, електрогайковерти, шліфувальні машинки і ін.);

пневматичний інструмент (пневмогайковерти, шліфувальні машинки, пневматичні молотки і ін.);

ручний інструмент (молотки, кувалди, напилки, стамески, долота, викрутки, зубила, пробивачі, керни, гайкові ключі, верстатні лещата, гострогубці, круглогубці і ін.).

1.3. Робоче місце повинно:

 • бути організовано та оснащено відповідно до затвердженого проекту;
 • відповідати вимогам охорони праці;
 • утримуватися в чистоті і не захаращуватися протягом усього робочого дня.

1.4. До виконання робіт по складанню автомобілей допускаються особи, що пройшли медичний огляд, навчання і інструктаж з питань охорони праці, у тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, наданню першої допомоги постраждалим при нещасних випадках, про правила поведінки при виникненні аварій.

1.5. До роботи з вантажопідіймальними кранами допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли спеціальне навчання, медичний огляд і професійний відбір, здали іспит кваліфікаційній комісії і мають на руках посвідчення, а також систематично проходять інструктажі.

1.6. Вузли та деталі вагою більше 16 кг підіймати тільки вантажопідіймальними засобами. Норми підйому ваги без вантажопідіймальних засобів для юнаків - 8,4 кг, для дівчат - 4,2 кг.

1.7. До роботи з електроінструментом допускаються особи, що пройшли інструктаж з електробезпеки і мають відповідну групу допуску ( не нижче 2).

1.8. До управління роботою устаткування (преси, печі, гідродомкрати, масляні ванни, електроіндукційні нагрівачі, вантажопідіймальні механізми), а також до виконання складних монтажних і складальних робіт допускаються працівники, що пройшли спеціальну підготовку (навчання) і мають відповідне посвідчення.

1.9. До роботи на висоті допускаються тільки ті особи, що пройшли спеціальний медичний огляд.

1.10. Перед початком роботи на висоті одержати додатковий інструктаж з оформленням у журналі обліку інструктажу з охорони праці і виданням наряду - допуску.

1.11. Виконувати роботу тільки на тому устаткуванні, що працівником вивчено і до самостійної роботи на якому він допущений.

1.12. Виконувати тільки ту роботу, що доручена майстром, і за умови, що відомі безпечні способи її виконання. В іншому разі звертатися до майстра за роз'ясненнями.

1.13. Виконувати роботи, які не пов'язані з прямими обов'язками, необхідно згідно вимог інструкцій з охорони праці за відповідними видами робіт. Мати посвідчення, якщо ці роботи підвищенної небезпеки.

1.14. Одержати цільовий інструктаж з охорони праці у випадку, якщо доручена майстром робота виконуеться вперше.

1.15. Не включати і не зупиняти (крім аварійних випадків) машини, верстати і механізми, робота на яких не доручена керівником цеху (ділянки). Не заходити без дозволу майстра за огородження технологічного устаткування і електроустаткування.

1.16. Не торкатися до арматури загального освітлення, до обірваних електропроводів, клем і інших легкодоступних струмоведучих частин. Не відкривати дверцята електророзподільних шаф (зборок) і не знімати огородження і захисні кожухи зі струмоведучих частин устаткування.

1.17. Виконувати зобов'язання з охорони праці, які передбачені колективним договором (угодою, трудовим договором) і правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, у тому числі:

 • вчасно починати і закінчувати роботу, дотримуватись часу технологічної й обідньої перерв;
 • не знаходитися на робочому місці у неробочий час без відома керівника;
 • не відвідувати інших цехів (ділянок) без відповідного дозволу керівника.

1.18. Знаходячись на території заводу, цеху, ділянки:

 • бути уважним до сигналів, що подаються водіями транспорту, який рухається, (автомобілів, навантажувачів, електровізків, кранів);
 • проходити тільки в передбачених для цього місцях;
 • не знаходитися і не проходити під піднятим вантажем, у невстановлених місцях через конвеєри і рольганги, не підлазити під них;
 • не вживати алкогольних напоїв і наркотичних речовин;
 • не приступати до роботи в стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп'яніння.

1.19. Обходити на безпечній відстані місця роботи людей на висоті.

1.20. Вживати заходів щодо обережності в дорозі на роботу і на території підприємства, при пересуванні в цеху в межах робочої зони спеціалізованих ліній, перед початком роботи, при перевірці готовності до дії конвеєра і стендів по збиранню механізмів і машин, механоскладальних пристосувань і інструменту, а також застосовуваних вантажопідіймальних машин, керованих з підлоги, перед пуском будь-яких механізмів, пристроїв, під час роботи, після закінчення роботи, в аварійних ситуаціях.

Знати про можливий вплив небезпечних і шкідливих виробничих факторів (фізичних, хімічних, психофізіологічних), у тому числі:

 • машин і механізмів, що рухаються, рухомих частин механізмів, технічних засобів, пристроїв, систем, устаткування, конвеєра, стендів;
 • виробів, заготівок, матеріалів, вантажів, що переміщаються;
 • падіння інструменту, пристосувань, оснащения, виробів, заготівок, матеріалів, вантажів, частин, що рухаються, пневмоінструменту, електроінструменту;
 • осколків і частин інструменту;
 • гострих країв, задирок і шорсткості на поверхнях заготівок, деталей, вузлів механізмів (складальних одиниць), агрегатів, апаратури і різних технічних засобів (пристроїв), устаткування, механізмів, машин, інструментів;
 • підвищеного вмісту пилу і загазованості повітря робочої зони (вміст двоокису вуглецю, окису вуглецю, окислів сірчаної кислоти);
 • підвищеної чи зниженої температури повітря робочої зони, поверхонь механізмів, устаткування, технічних засобів, пристроїв, систем;
 • підвищеного рівня шуму, вібрації на робочому місці;
 • підвищеної чи зниженої вологості, рухливості повітря;
 • підвищеної напруги в електричному ланцюзі;
 • підвищеного рівня напруженості статичної електрики;
 • відсутності або нестачі природного світла, недостатньої освітленості робочої зони;
 • при падінні автомобіля, який знаходиться у підвішеному стані;
 • розташування робочого місця на значній висоті щодо поверхні підлоги;
 • розташування працюючого на площадці без огородження (на незначній висоті), де є небезпека падіння людини;
 • токсичних, хімічних, канцерогенних та подразнюючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів;
 • підвищеного вмісту гранічних та негранічних вуглеводнів під час лудіння, паяння, зварювання, знежирювання, роботи з клеями, розчинниками, бензином та мастилами, заправлення автомобіля бензином, роботи двигуна та ін., в тому числі хлористого водню, двоокису вуглецю, парів бензину, етилацетату, фенолформальдегідних смол, хлоргідрину, дібутилфтолату, пластизолей;
 • фізичних перевантажень (статичні, динамічні);
 • нервово-психологічних перевантажень (розумова перенапруга, перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).

1.21. Виконувати роботу з використанням специального одягу, взуття
та засобів індивідуального захисту:

 • напівкомбінезон бавовняний ОСТ27575-87; 25574-87;
 • куртка бавовняна з вогнезахисним просочуванням ОСТ 12.4.045-87,

ОСТ 12.4.044-87;

 • сорочка бавовняна ОСТ 17-310-83; 17-169-79;
 • головний убір ОСТ 17-635-76;
 • рукавички бавовняні ГОСТ 5007-75;
 • рукавиці комбіновані ГОСТ 12.4.010-75;
 • рукавички гумові ГОСТ 2001-93;
 • черевики шкіряні ГОСТ 12.4.137-84;
 • окуляри захисні ГОСТ 12.4.013-85;
 • захисна каска ГОСТ 12.4.087-84;
 • пояс запобіжний;
 • захисніа паста для рук;
 • респіратор фільтруючий протигазовий ГОСТ 12.4.004-74.

1.22. Переодягатися, митися, курити, приймати їжу тільки у відведених для цього місцях і приміщеннях.

1.23. Виконувати роботи згідно технологічного процесу, які пов'язані з виділенням токсичних і шкідливих викидів (лудіння, паяння, зварювання, знежирювання, роботи з клеями, розчинниками, бензином, мастилами та ін.), при включеній загальнообмінній та місцевій вентиляції

1.24. Робочі місця за необхідності мають бути облаштовані місцевим освітленням згідно з діючими нормами напругою не вище 42 В.

1.25. Перед прийняттям їжі в обідню перерву і після закінчення роботи вимити обличчя і руки водою з милом

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Здійснювати прийом зміни на підставі записів, зроблених у змінному журналі, де зазначаються виявлені недоліки, якщо такі мали місце. Змінний журнал має бути підписаний змінним майстром.

2.2. Привести в порядок спецодяг. Робочий одяг не повинний мати звисаючих кінців, чи кінців, що розвіваються, має бути наглухо застебнутий, звисаючі кінці косинок, хусток мають бути підібрані, манжети рукавів повинні щільно обхоплювати руки біля кистей. Волосся має бути закрите щільно облягаючим головним убором. Робота в легкому взутті (тапочках, босоніжках) не допускається. Перевірити і одягти засоби індивідуального захисту. Покласти власний одяг у шкафчик.

2.3. Організувати своє робоче місце так, щоб усе необхідне для роботи розташовувалося зручно, забрати все зайве з робочої зони, звільнити проходи і не захаращувати їх.

Якщо підлога мокра, слизька, вимагати від майстра, щоб зробили прибирания, або зробити це самостійно. Підлогу посипати піском чи тирсою, потім прибрати пісок чи тирсу в спеціально відведене місце.

Впевнитись в тому, що в оглядових канавах, траншеях та туннелях відсутні сторонні предмети, а на підлозі встановлені дерев'яні трапи.

2.4. Перевірити справність перехідних містків, трапів, драбин, підставок, стільців.

2.5. Впевнитись в тому, що освітлення (загальне чи місцеве) забезпечує чітку видимість поділок на контрольно-вимірювальних приладах, а також поверхонь деталей, що складаються та оброблюються. Про перегорілі лампочки повідомити майстра.

2.6. Працювати інструментом, що відповідає наступним вимогам:

• молотки , кувалди повинні мати поверхню бойка злегка опуклу, гладку, незбиту, без задирок, вибоїв, ум'ятин, тріщин і бути щільно заклинені металевими зайорженими клинами на рукоятках овального перетину із сухого дерева твердих і грузлих порід (клен, дуб, горобина, в"яз ). Ручка молотка має бути прямою, з незначним стовщенням до и вільного кінця. Поверхня ручки має бути гладкою, рівно зачищеною, без тріщин, задирок і сучків;

 • гайкові ключі мають відповідати розмірам гайок і голівок болтів і не повинні мати тріщин і задирок. Губки ключів мають бути рівнобіжні. Не допускати подовження ключа шляхом нарощування його контрключами, трубами і т.п.;
 • розсувні ключі не повинні мати люфт у рухливих частинах. Грані гайок і кріпильних болтів і їх різьба мають бути неспрацьованими ;
 • напилки, стамески, долота, викрутки, шила і інший ручний інструмент із загостреним неробочим кінцем мають бути міцно закріплені в гладко і рівно зачищеній рукоятці. Рукоятки повинні мати довжину відповідно до розмірів інструмента, але не менше 150 мм і мають бути стягнуті металевими кільцями щоб уникнути розколювання;
 • ударні інструменти (зубила, крейцмейселі, борідки, пробійники, керни і т.п.) не повинні мати скошених чи збитих потилиць із задирками, ум'ятин, вибоїв і тріщин;
 • гострогубці і плоскогубці не повинні мати надщерблених рукояток. Губки гострогубців мають бути гострими і ненадщербленими, а плоскогубців - Зі справною насічкою;
 • зенкери, свердла, викрутки і інший вставний інструмент мають бути правильно заточені і не мати тріщин, вибоїв, задирок і інших дефектів. Хвостовики цього інструмента не повинні мати нерівностей, скосів, тріщин і інших ушкоджень, мають бути щільно пригнаними і правильно центрованими;
 • ручки коловоротів і буравів мають бути обточені, гладко зачищені;
 • верстатні лещата мають бути міцно закріплені на столі, рухома частина не мати прокручування різьби, міцно захоплювати виріб, що затискається, і мати на губках неспрацьовану насічку.

2.7. Переконатися в справності електроінструменту під час одержання його з комори, а саме:

 • ізоляція шлангового проводу не повинна мати ушкоджень;
 • провід зі штепсельною вилкою повинний мати спеціальний контакт проводу заземления, приеднаний до корпуса електроінструмента;

• клеми підключення проводів мають бути надійно укриті.
Виконувати роботи з електроінструментом в діелектричних рукавичках, знаходячись на діелектричному (гумовому) коврику.