МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ПРЕСУВАЛЬНИКА СЕКЦІЙ, КОТУШОК ТА

ІЗОЛЯЦІЙНИХ ДЕТАЛЕЙ ЕЛЕКТРИЧНИХ

МАШИН ТА АПАРАТІВ


м. Харків


"ПОГОДЖЕНО" "ЗАТВЕРДЖЕНО"

Національний науково-дослідний Наказ Міністерства промислової

інститут охорони праці політики України

18.02.2004р 24.03.2004

лист №79 № 136


ПІ 1.4.17-267-2004


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ПРЕСУВАЛЬНИКА СЕКЦІЙ, КОТУШОК

ТА ІЗОЛЯЦІЙНИХ ДЕТАЛЕЙ ЕЛЕКТРИЧНИХ

МАШИН ТА АПАРАТІВ


м. Харків


1 Загальні положення

1.1. Ця інструкція встановлює основні вимоги охорони праці для пресувальника секцій, котушок та ізоляційних деталей електричних машин і апаратів.

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" (стаття № 44) особи, які не виконують вимоги інструкції з охорони праці, притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної і кримінальної відповідальності.

1.2. Технологічний процес включає виконання наступних операцій:

 • пресування;
 • калібрування полюсних котушок;
 • запікання виткової ізоляції;
 • механічна обробка пресованих деталей з використанням наступного устаткування та інструмента:
 • пневматичні преси;
 • гідравлічні преси;
 • установки для запікання;
 • прес-форми;
 • вантажопідіймальні засоби і механізми.

1.3. Робоче місце повинне:

 • бути організовано та оснащене відповідно до затвердженого проекту;
 • відповідати вимогам охорони праці;
 • утримуватися в чистоті і не захаращуватися протягом усього робочого дня (зміни).

1.4. До самостійної роботи з професії допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, навчання і інструктаж з питань охорони праці, у тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, наданню першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, про правила поведінки при виникненні аварій.

1.5. До роботи з вантажопідіймальними засобами допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли спеціальне навчання, медичний огляд і професійний відбір, здали іспит кваліфікаційній комісії і мають на руках посвідчення, а також систематично прохо-дять інструктажі з питань охорони праці.

1.6. Виконувати підйом деталей вагою більше 16 кг тільки вантажопідіймальними засобами.

1.7. До керування пресами, у тому числі з безпосереднім запіканням, допускаються працівники, що пройшли спеціальну підготовку (навчання) і мають відповідне посвідчення.

1.8. Виконувати роботу тільки на тім устаткуванні, що працівником вивчено і до самостійної роботи на якому він допущений.

1.9. Виконувати тільки ту роботу, що доручена майстром, і за умови, що відомі безпечні способи її виконання. У протилежному випадку звертатися до майстра за роз'ясненнями.

1.10. Одержати цільовий інструктаж з охорони праці у випадку, якщо доручена майстром робота виконується вперше.

1.11. Не включати і не зупиняти (крім аварійних випадків) машини, верстати і механізми, робота на яких не доручена керівником цеху (ділянки). Не заходити без дозволу майстра за огородження технологічного устаткування і електроустаткування.

1.12. Не торкатися до арматури загального освітлення, до обірваних електро-проводів, клем і інших легкодоступних струмоведучих частин. Не відкривати дверцята електророзподільних шаф (зборок) і не знімати огородження і захисні кожухи зі струмо-ведучих частин устаткування.

1.13. Дотримуватися зобов'язань з охорони праці, які передбачені колективним договором (угодою, трудовим договором) і правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, у тому числі:

 • вчасно починати і закінчувати роботу, дотримувати час технологічної й обідньої перерв;
 • не знаходитися на роботі у неробочий час без відома керівника;
 • не відвідувати інших цехів (ділянок) без відповідного дозволу керівника.

1.14. Знаходячись на території заводу, цеху, ділянки:

• бути уважним до сигналів, що подаються водіями транспорту, який
рухається (автомобілів, навантажувачів, електровізків, кранів);

 • проходити тільки в передбачених для цього місцях;
 • не знаходитися і не проходити під піднятим вантажем;
 • не вживати алкогольних напоїв і наркотичних речовин;
 • не перебувати в стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп'яніння.

1.15. Вживати заходів щодо обережності в дорозі на роботу і на території під-приємства, при пересуванні в цеху, перед початком роботи, при перевірці працездатності обладнання, пристосувань, а також застосовуваних вантажопідіймальних машин, керованих з підлоги, перед пуском будь-яких механізмів, пристроїв, під час роботи,
по закінченні роботи, в аварійних ситуаціях.

Знати, що можливо впливання небезпечних і шкідливих виробничих факторів (фізичних, хімічних, психофізіологічних), а саме:

 • машин і механізмів, що рухаються, рухливих, обертових частин механізмів, технічних засобів, пристроїв, систем, устаткування;
 • виробів, заготівок, матеріалів, вантажів, що переміщаються;
 • хімічних небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що проникають в організм людини через органи дихання, шлунково-кишковий тракт чи через шкірний покрив і слизову оболонку, під час використання лаків, розчинників, запікання ізоляції;
 • токсичних, хімічних, канцерогенних та дратівних небезпечних і шкідливих речовин;
 • падіння інструменту, пристосувань, оснащення, виробів, заготівок, матеріалів, вантажів, частин, що рухаються;
 • гострих крайок, заусенцев і шорсткості на поверхнях заготівок, деталей, вузлів механізмів (складальних одиниць), агрегатів, апаратури і різних технічних засобів (пристроїв), устаткування, механізмів, машин, інструментів;
 • підвищеного вмісту пилу і загазованості повітря робочої зони;
 • підвищеної чи зниженої температури повітря робочої зони, поверхонь механізмів, устаткування, технічних засобів, пристроїв, систем;
 • підвищеної чи зниженої вологості, рухливості повітря;
 • підвищеної напруги в електричному ланцюзі;
 • підвищеного рівня напруженості статичної електрики;
 • відсутності або недоліку природного світла, недостатньої освітленості робочої зони;
 • фізичних перевантажень (статичні, динамічні);
 • нервово-психологічних перевантажень (розумова перенапруга, перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).

1.16. Виконувати роботу з використанням засобів індивідуального
захисту:

 • костюм бавовняний ГОСТ 27651-88 або ГОСТ 27653-88;
 • рукавиці комбіновані ГОСТ 12.4.010 -75;
 • окуляри захисні ГОСТ 12.4.013-85;
 • респіратор ГОСТ 12.4.028-76.

1.17. Переодягатися, митися, курити, приймати їжу тільки у відведених для цього місцях і приміщеннях.

1.18. Виконувати при включеній загальнообмінній та місцевій вентиляції відповідно до технологічного процесу роботи, які пов'язані з виділенням токсичних і шкідливих викидів (промазування лаками, запікання, механічна обробка пресованих деталей та ін.).

1.19. Робочі місця за необхідності повинні бути облаштовані місцевим освітленням згідно з діючими нормами напругою не вище 42 В.

1.20. Вимити обличчя і руки водою з милом перед прийняттям їжі в обідню перерву і по закінченню роботи .


2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Здійснювати прийом зміни на підставі записів, зроблених у змінному журналі, де зазначаються виявлені недоліки, якщо такі мали місце. Змінний журнал повинен підписуватися змінним майстром.

2.2. Привести в порядок спецодяг. Одяг не повинний мати звисаючих кінців, чи кінців, що розвіваються, повинний бути наглухо застебнутий, звисаючі кінці косинок, хусток повинні бути підібрані, манжети рукавів повинні щільно обхоплювати руки біля кистей. Волосся повинно бути закрите щільно облягаючим головним убором. Робота в легкому взутті (тапочках, босоніжках) не допускається. Перевірити і одягти засоби індивідуального захисту. Розмістити власний одяг у шафі.

2.3. Організувати своє робоче місце так, щоб усе необхідне для роботи розташовувалося зручно, прибрати все зайве з робочої зони, звільнити проходи і не захаращувати їх.

Якщо підлога мокра, слизька, вимагати від майстра, щоб зробили прибирання, або зробити це самостійно. Підлогу посипати піском чи тирсою, потім прибрати пісок чи тирсу в спеціально відведене місце.

2.4. Перевірити справність трапів, підставок.

2.5. Впевнитись в тому, що освітлення (загальне чи місцеве) забезпечує чітку видимість поділок на контрольно-вимірювальних приладах, а також поверхонь деталей, що оброблюються. Про перегорілі лампочки повідомити майстра.

2.6. Перевірити працездатність чалочно-захоплювальних пристосувань, вантажо-підіймальних засобів згідно до технічної документації.

2.7. Перевірити працездатність устаткування, на якому виконується робота, відпо-відно до технічної документації.

2.8. Перевірити надійність кріплення прес-форми і пристосувань на холостому ході преса.

2.9. Перевірити наявність огороджень і їхню справність, надійність кріплення.

2.10. Впевнитись в тому, що система витяжної вентиляції працює.

2.11. Переконатися в наявності знаків безпеки і первинних засобів пожежогасіння.

2.12. Перевірити захисне заземлення (занулення) з метою виявлення видимих ушкоджень.

2.13. Впевнитись в тому, що матеріали, які подаються на обробку, відповідають вимогам технологічного процесу.

2.14. Повідомити майстра про усі виявлені несправності і недоліки і до їхнього усунення до роботи не приступати.


3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Виконувати роботи згідно з технологічним процесом.

3.2. Бути уважним, не відволікатися під час виконання робіт і не відволікати інших.

3.3. Користуватися тільки справним інструментом.

3.4. Виконувати укладання матеріалів, заготовок, деталей на робочі місця способом, що забезпечує їх стійкість, за допомогою стійок, підкладок, упорів.

3.5. Розташовувати матеріали і заготовки на робочому місці так, щоб не захара-щувати проходи і проїзди, забезпечувати доступ до засобів пожежогасіння і сигналізації.

3.6.Застосовувати відповідну тару (ящики і т.і.) для укладання на робочих місцях і транспортування по цеху дрібних однотипних виробів, деталей, заготовок, а також відходів.

3.7. Не тримати в робочій зоні сторонніх предметів, інструментів і пристосувань, що не застосовуються при виконанні даної технологічної операції.

3.8. Виключати устаткування у випадку залишення робочого місця, припинення постачання електроенергії.

3.9. Не торкатися до частин преса, що рухаються.

3.10. Не знімати запобіжних огороджень обладнання, не вводити руки у зону опускання повзуна преса.

3.11. Не включати хід преса при пресуванні секцій на горизонтальних пресах поки не встановлена в робоче положення відкидна планка прес-форми.

3.12. Виконувати при пресуванні секцій на вертикальних пресах установлення і зняття прес-форм при нейтральному положенні рукоятки пускового крану з використанням распорок між столом і повзуном.

3.13. Не торкатися голими руками при роботі на блочних пресах з парообігрівом до прес-форми при запіканні стрижнів. Не включати охолодження прес-форми до повного перекриття заслінки подання пару. Не притримувати руками пресуючи планки під час включення ходу пресу.

3.14. Виключати обігрівання при установленні прес-форми з обігрівом на прес.

3.15. Виконувати установлення і зняття пристосувань і котушок на викотний візок преса.

3.16. Знаходитися біля кнопок включення викотного візка під час опускання і підняття повзуна.

3.17. Виконувати при запіканні виткової ізоляції на пресі підключення котушки до генератору і відключення тільки на візку, який викочений із-під преса. При цьому генератор повинен бути знеструмлений. Не торкатися голими руками котушок у процесі нагрівання.

3.18. Очищати періодично вентиляційні сітки та бункери пристроїв місцевої вентиляції.

3.19. Виконувати механічну обробку пресованих деталей на робочих місцях, які облаштовані вентиляційними пристроями.

3.20. Користуватися захисними окулярами та респіраторами під час механічної обробки пресованих деталей.

3.21. Користуватися рукавицями або рукавичками під час витягування деталей з прес-форм.

3.22. Змазувати руки захисною пастою під час роботи зі склотканинами та міканітами.

3.23. Виконувати розріджування лаків на робочих місцях, які облаштовані пристроями місцевої вентиляції. Зберігати лаки у герметично закритій тарі у кількості не більше змінної потреби.

3.24. Укладати деталі і вузли в спеціальну тару чи на стелажі. При складуванні на підлогу забезпечувати стійкість штабеля. Висота штабеля повинна бути не більше 1 м.

3.25. При виконанні робіт не слід:

 • застосовувати для освітлення відкритий вогонь;
 • чистити устаткування під час роботи;
 • працювати на несправному устаткуванні, самостійно виконувати його ремонт;
 • знімати загороджувальні щитки на частинах устаткування, що рухаються;
 • працювати з несправним інструментом;
 • працювати з інструментом , правила експлуатації якого невідомі;

• працювати з інструментом і на устаткуванні, застосування якого не передбачено технологічним процесом;

 • працювати без необхідних засобів індивідуального захисту;
 • користуватися для виконання виробничих процесів протипожежним інвентарем із протипожежних стендів;
 • чистити робочий одяг стисненим повітрям;
 • одягатися, роздягатися, митися на робочому місці;
 • мити руки в розчинниках;
 • курити і приймати їжу на робочому місці.

3.26. Складати в спеціальну металеву тару з кришкою відпрацьовані обтиральні матеріали. Не скидати їх на підлогу чи за задні і бічні стінки устаткування .

3.27. Не використовувати при вантажно-розвантажувальних, транспортних роботах і кріпленні вантажів несправних механізмів, пристосувань, інвентарю і тари.

3.28. Не допускати у місцях проведення вантажно-розвантажувальних робіт і в зоні роботи вантажопідіймальних засобів присутності осіб, що не мають безпосереднього відношення до цих робіт.

3.29. Використовувати підіймально-транспортні пристрої, допоміжні пристрої і інструмент для стропальних і такелажних робіт, що випробувані, мають клейма, марки, таблички чи бірки з зазначеною на них датою іспиту, вантажопідйомністю і інвентарним номером.