MIHICTEPCTBO ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ЗВАРНИКА НА УСТАВАХ СВЧ


м. Харків


"ПОГОДЖЕНО" "ЗАТВЕРДЖЕНО"

Національний науково-дослідний Наказ Міністерства інститут охорони праці політики України


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ЗВАРНИКА НА УСТАВАХ СВЧ


м. Харків


1. Загальні положения

1.1. Ця інструкція встановлює основні вимоги охорони праці для зварника на високочастотних уставах для діелектричного зварювання (СВЧ) полівінілхлоридних матеріалів.

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" (стаття № 44) особи, які не виконують вимоги інструкції з охорони праці, притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної і кримінальної відповідальності згідно із законом.

1.2. Технологічний процес включає виконання робіт зі зварювання виробів з полівінілхлоридних матеріалів на високочастотних уставах з ламповими генераторами, які відносяться до типу електричних устав високої напруги і у яких виробляється перетворення промислової частоти на високочастотну в діапазоні 27,12-40,68 МГц.

1.3. Робоче місце повинно:

 • бути організовано та оснащено відповідно до затвердженого проекту;
 • відповідати вимогам охорони праці;
 • утримуватися в чистоті і не захаращуватися протягом усього робочого дня.

1.4. До самостійної роботи з професії допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, навчання і інструктаж з питань охорони праці, у тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, наданню першої допомоги постраждалим при нещасних випадках, про правила поведінки при виникненні аварій.

1.5. Виконувати роботу тільки на тому устаткуванні, що працівником вивчено і до самостійної роботи на якому він допущений.

1.6. Виконувати тільки ту роботу, що доручена майстром, і за умови, що відомі безпечні способи її виконання. В іншому разі звертатися до майстра за роз'ясненнями.

1.7. Одержати цільовий інструктаж з охорони праці у випадку, якщо доручена майстром робота виконується вперше.

1.8. Не включати і не зупиняти (крім аварійних випадків) машини, верстати і механізми, робота на яких не доручена керівником цеху (ділянки). Не заходити без дозволу майстра за огородження технологічного устаткування і електроустаткування.

1.9. Впевнитись в тому, що високочастотні устави мають механічні чи електричні блокування на дверях високочастотних генераторів, які перешкоджають відкриванню їх без зняття напруги.

1.10. Впевнитись в тому, що усі струмоведучі частини високочастотних устав обгороджені чи розміщені таким чином, щоб виключити можливість дотику до струмоведучих частин при експлуатації устав.

1.11. Не торкатися до арматури загального освітлення, до обірваних електропроводів, клем і інших легкодоступних струмоведучих частин. Не відкривати дверцята електророзподільних шаф (зборок) і не знімати огородження і захисні кожухи зі струмоведучих частин устаткування.

1.12. Виконувати зобов'язанння з охорони праці, які передбачені колективним договором (угодою, трудовим договором) і правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, у тому числі:

 • вчасно починати і закінчувати роботу, дотримуватись часу технологічної и обідньої перерв;
 • не знаходитися на робочому місці у неробочий час без відома керівника;
 • не відвідувати інших цехів (ділянок) без відповідного дозволу керівника.

1.13. Знаходячись на території заводу, цеху, ділянки:

 • бути уважним до сигналів, що подаються водіями транспорту, який рухається, (автомобілів, навантажувачів, електровізків, кранів);
 • проходити тільки в передбачених для цього місцях;
 • не знаходитися і не проходити під піднятим вантажем;
 • не вживати алкогольних напоїв і наркотичних речовин;
 • не приступати до роботи в стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп'яніння.

1.14. Вживати заходів щодо обережності в дорозі на роботу і на території підприємства, при пересуванні в цеху, перед початком роботи, перед пуском будь-яких механізмів, пристроїв, під час роботи, після закінчення роботи, в аварійних ситуаціях.

Знати про можливий вплив небезпечних і шкідливих виробничих факторів (фізичних, хімічних, психофізіологічних), у тому числі:

 • електромагнітного випромінювання;
 • підвищеного рівня напруженості статичної електрики;
 • парів пластифікаторів хлористого вінілу, хлористого водню, трифенілфосфату;
 • підвищеної чи зниженої температури повітря робочої зони, поверхонь механізмів, устаткування, технічних засобів, пристроїв, систем;
 • підвищеної чи зниженої вологості, рухливості повітря;
 • відсутності або нестачі природного світла, недостатньої освітленості робочої зони;
 • руху стола зварювальної устави;
 • фізичних перевантажень (статичні, динамічні);
 • нервово-психологічних перевантажень (розумова перенапруга, перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).

1.15. Виконувати роботи з використанням халата бавовняного ГОСТ 12.4.131-83; ГОСТ 12.4.132-83.

1.16. Переодягатися, митися, курити, приймати їжу тільки у відведених для цього місцях і приміщеннях.

1.17. Перед прийняттям їжі в обідню перерву і після закінчення роботи вимити обличчя і руки водою з милом.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Здійснювати прийом зміни на підставі записів, зроблених у змінному журналі, де зазначаються виявлені недоліки, якщо такі мали місце. Змінний журнал має бути підписаний змінним майстром.

2.2. Привести в порядок спецодяг. Робочий одяг не повинний мати звисаючих кінців, чи кінців, що розвіваються, має бути наглухо застебнутий, звисаючі кінці косинок, хусток мають бути підібрані, манжети рукавів повинні щільно обхоплювати руки біля кистей. Волосся має бути закрите щільно облягаючим головним убором. Робота в легкому взутті (тапочках, босоніжках) не допускається. Перевірити і надягти засоби індивідуального захисту. Покласти власний одяг у шкафчик.

2.3. Організувати свое робоче місце так, щоб усе необхідне для роботи розташовувалося зручно, забрати все зайве з робочої зони, звільнити проходи і не захаращувати їх.

Якщо підлога мокра, слизька, вимагати від майстра, щоб зробили прибирания, або зробити це самостійно. Підлогу посипати піском чи тирсою, потім прибрати пісок чи тирсу у спеціально відведене місце.

2.4. Впевнитись в тому, що освітлення (загальне чи місцеве) забезпечує чітку відимість поділок на контрольно-вимірювальних приладів, а також поверхонь деталей, що оброблюється. Про перегорілі лампочки повідомити майстра.

2.5. Приготувати до роботи зварювальні пристосування і переконатися в їхній чистоті, видалити пил, клей і емульсію з електродів.

2.6. Відкрити вентилі на трубопроводі подачі води для охолодження і перевірити її проходження через систему водоохолодження.

2.7. Розкласти деталі і заготівки на допоміжному столі. На поворотному столі не має бути сторонніх предметів.

2.8. Перевірити надійність кріплення провідника, що заземлює.

2.9. Перевірити наявність огороджень і їхню справність, надійність кріплення.

2.10. Впевнитись в тому, що система притоково-витяжної вентиляції працює.

2.11. Переконатися в наявності знаків безпеки і первинних засобів пожежогасіння.

2.12. Впевнитись в тому, що матеріали, які подаються на зварювання, відповідають вимогам технолопчного процесу.

2.13. Повідомити майстра про усі виявлені несправності і недоліки і до їхнього усунення до роботи не приступати.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Виконувати роботи згідно з технологічним процесом.

3.2. Бути уважним, не відволікатися під час виконання робіт і не відволікати інших.

3.3. Виконувати укладання матеріалів, заготовок, деталей на робочі місця способом, що забезпечує їх стійкість, за допомогою стійок, підкладок, упорів.

3.4. Застосовувати відповідну тару (ящики і т.і.) для укладання на робочих місцях і транспортування по цеху дрібних однотипних виробів, деталей, заготовок, а також відходів.

3.5. Впевнитись в тому, що на тарі зазначені її призначення, номер, власна вага, і найбільша вага вантажу, для транспортування якого вона призначена.

3.6. Не завантажувати тару деталями вище бортів для транспортування .

3.7. Не тримати в зоні роботи сторонніх предметів, інструментів і пристосувань, що не застосовуються при виконанні даного технологічного процесу.

3.8. Викликати наладчика або майстра для включения високочастотних устав.

3.9. Не виконувати роботи з очищения і змазування, дрібний ремонт під час роботи устави.

3.10. Виконувати двуруке включения гідропреса на уставах СВЧ.

3.11. Не торкатися руками до плит преса. Не допускати перебування електрода без вкладених деталей під пресом.

3.12. Не відкривати дверцята і кожухи високочастотної устави, які охороняють від випадкових доторкань до струмоведучих частин.

3.13. Впевнитись в тому, що при роботі на уставах СВЧ частини устаткування, які несуть струми високої частоти, екрановані.

3.14. Не виконувати роботу при несправностях:

 • електроустаткування, апаратури, приладів;
 • блокувань на дверях, через які можливий доступ до шин і струмоведучих частин, що знаходяться під напругою;
 • гідропреса.

3.15. В разі автоматичного відключення устави СВЧ включения її здійснювати тільки після встановлення і усунення причин відключення.

3.16. Утримувати в порядку робоче місце, не захаращувати його сторонніми предметами.

3.17. Зберігати інструмент, що не застосовується, в спеціальних інструментальних шафах, столиках, розташованих поруч з устаткуванням і робочим місцем.

3.18. Припинити роботу в наступних випадках:

 • виявлення несправності обладнання, устаткування і інструмента;
 • припинення подачі електроенергії;
 • відключення загального чи місцевого освітлення;
 • відключення систем загальнообмінної чи місцевої витяжної вентиляції;
 • пошкодження засобів індивідуального захисту;
 • погіршення самопочуття;
 • одержання травми.

3.19. Дотримуватись вимог щодо забезпечення пожежо- та вибухобезпеки:

 • не курити на робочому місці;
 • не застосовувати відкритий вогонь, у тому числі для освітлення;
 • виконувати своєчасне прибирания горючих відходів;
 • розташовувати заготовки на робочому місці так, щоб не захаращувати проходи і проїзди, забезпечувати доступ до протипожежного інвентарю, пожежних кранів, засобів сигналізації і пожежогасіння;
 • складати в спеціальну металеву тару з кришкою відпрацьовані обтиральні матеріали, не скидати їх на підлогу чи за задні і бічні стінки устаткування;
 • припинити роботу в разі відмови контрольно-вимірювальної апаратури устави СВЧ;
 • не мити руки розчинниками.

3.20.Повідомити безпосереднього керівника робіт (бригадира, майстра) чи іншого керівника (диспетчера, змінного інженера) про кожний нещасний випадок і вжити заходів долікарської допомоги. Зберігати до прибуття комісії з розслідування робоче місце і устаткування в такому стані, у якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров'ю інших працівників і не приведе до більш важких наслідків).

3.21. Повідомити безпосереднього керівника (бригадира, майстра) чи іншого керівника (диспетчера, змінного інженера) про раптове захворювання, факти порушення технолологічного процесу, виявлених несправностях устаткування, пристроїв, пристосувань, інструмента, засобів індивідуального захисту і про інші небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що загрожують життю і здоров'ю працівників.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Викликати наладчика для відключення високочастотної устави. 4.2.. Виключити устаткування, вентиляцію, пристосування, місцеве освітлення.

4.2. Перевірити комплектність інструмента і покласти його в шафу.

4.3. Упорядкувати робоче місце.

4.4. Зняти спецодяг і укласти його в шафу.

4.5. Вимити руки теплою водою з милом, прийняти теплий душ.

4.6. Повідомити майстра, бригадира, змінника про несправності устаткування, інструмента, пристосувань, що мали місце під час роботи, або зробити запис у журналі.

4.7. Повідомити безпосереднього керівника про закінчення роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. До аварійних ситуацій відносяться:

 • порушення меж та (або) умов згідно з інструкцією експлуатації устаткування;
 • виникнення пожежі (загоряння устаткування, матеріалів, відходів і т.

і-);

• відключення, обрив чи коротке замикання електрокомунікацій,
електроустаткування.

5.2. Можливими причинами виникнення аварійних ситуацій можуть
бути:

 • відмова чи пошкодження технологічного обладнання;
 • порушення технологічного режиму (відсутність чи недостатня кількість складських приміщень, тіснота виробничих приміщень, порушення норм питомих площ на одиницю устаткування, нагромадження на робочих місцях зайвої' кількості сировини, матеріалів, які застосовуються у виробництві);
 • наявність у технології виробництва пожежонебезпечних процесів;
 • неправильне улаштування чи несправність електротехнічних установок, устаткування і розподільних мереж;
 • необережне поводження з вогнем;
 • несправність вентиляційних і освітлювальних систем і ін.

5.3. 3 метою запобігання аваріям необхідно :

 • дотримуватися вимог технологічного процесу і правил пожежної безпеки;
 • дотримуватися правил технічної експлуатації устаткування і агрегатів;
 • розташовувати заготовки на робочому місці так, щоб не захаращувати проходи і проїзди, забезпечувати доступ до протипожежного інвентарю, пожежних кранів, засобів сигналізації і пожежогасіння;
 • виконувати своєчасне прибирания горючих відходів;
 • обмежувати кількість легкозаймистих матеріалів у цеху фактичною потребою, але не більш потреби на зміну, а їхне збереження здійснювати відповідно до діючих протипожежних норм і правил;
 • не укладати матеріали, які зберігаються в цеху, впритул до приладів опалення і інших нагрівальних приладів;
 • не зберігати змінний запас матеріалів безпосередньо біля устатування;
 • курити тільки в спеціально відведених місцях;
 • не користуватися паяльними лампами і іншими джерелами відкритого вогню для відігрівання замерзлих водопровідних труб.