вхід до робочої платформи та вихід з неї має здійснюватися через посадкову площадку чи з поверхні землі, під час підіймання чи опускання робочої платформи проріз для входу до неї має бути зачинений знімною огорожею чи дверима;

працівники, які виконують роботи з робочої платформи, мають працювати в захисних касках та із запобіжним поясом, пристебнутим до скоб або елементів конструкції робочої платформи;

машиніст підйомника під час роботи повинен бути в захисній касці;

працівникам, які виконують роботи з робочої платформи, не дозволяється сідати та ставати на елементи огорожі, перехилятися через огорожу робочої платформи, установлювати на її підлогу предмети для збільшення висоти зони роботи в робочій платформі;

робота підйомника має бути припинена за швидкості вітру більше 10 м/с на висоті 10 м, а також під час грози, сильного дощу, туману, снігопаду та при недостатньому освітленні, а також за температури навколишнього повітря нижче вказаної в паспорті підйомника;

під час роботи підйомника зв'язок між працівниками, які виконують роботи з робочої платформи, і машиністом має підтримуватися безперервно: у разі підіймання робочої платформи до 10 м - голосом, більше 10 м - знаковою сигналізацією, більше 22 м - двостороннім радіо- або телефонним зв'язком. Знакова сигналізація наведена в додатку 7;

переміщення підйомника з працівниками чи вантажем на робочій платформі не дозволяється, якщо інше не передбачене настановою з експлуатації.

6.5.12. Для виконання робіт підйомником має бути підготовлений робочий майданчик, який має відповідати таким вимогам:

наявність під'їзного шляху;

кут нахилу має бути не більше зазначеного в паспорті підйомника;

свіжонасипаний та неущільнений ґрунт необхідно утрамбувати;

розміри майданчика дають змогу встановити підйомник на всі опори, а при слабкому ґрунті - на укладені під опори міцні та стійкі підкладки, на слизькому ґрунті - на підкладки із шипами.

6.5.13. Установлення підйомника проводиться так, щоб під час роботи відстань між поворотною частиною підйомника за будь-якого її положення та будовами, штабелями вантажів і іншими предметами (обладнанням) була не менше 1 м.

Після встановлення підйомника на виносні опори колеса не повинні торкатися робочого майданчика, якщо інше не передбачене настановою з експлуатації підйомника.

Установлювати підйомник поблизу укосів котлованів або канав дозволяється за умови дотримання відстаней, зазначених у табл. 2.

Таблиця 2. Найменша допустима відстань від основи укосу котловану (канави) до найближчих опор підйомника

Глибина котловану (канави), м 

Відстань від основи укосу до найближчої опори для ненасипного ґрунту, м 

піщаного і гравійного 

супіщаного 

суглинного 

глинистого 

лесового сухого 

1,5 

1,25 

1,0 

1,0 

1,0 

3,0 

2,4 

2,0 

1,5 

2,0 

4,0 

3,6 

3,25 

1,75 

2,5 

5,0 

4,4 

4,0 

3,0 

3,0 

6,0 

5,3 

4,75 

3,5 

3,5 
7. ПОРЯДОК РОЗСЛІДУВАННЯ АВАРІЙ ТА НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

Розслідування аварій та нещасних випадків, що мали місце під час експлуатації, ремонту, налагодження чи обслуговування підйомників, здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

(розділ 7 у редакції наказу Державного комітету України з
 промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
 від 01.10.2007 р. N 230)

8. Розділ виключено

(згідно з наказом Державного комітету України з промислової
 безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 230,
у зв'язку з цим розділ 9 уважати розділом 8)


8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Вимоги Правил у частині будови підйомників поширюються тільки на підйомники, що виготовлені через 12 місяців після введення даних Правил.

 

Начальник управління організації
державного нагляду в металургії,
енергетиці, будівництві та котлонагляду
Держнаглядохоронпраці України 

 
 
 
Л. К. Дерновий  


Додаток 1
до підпункту 3.3.8 Правил будови і безпечної експлуатації підйомників НОРМИ БРАКУВАННЯ КАНАТІВ ПІДЙОМНИКІВ

1. Бракування канатів підйомників, що перебувають в експлуатації, повинно провадитися згідно настанови з експлуатації підйомника. За відсутності в настанові з експлуатації відповідного розділу бракування провадиться згідно з рекомендаціями, наведеними в цьому додатку.

Для оцінки безпеки використання канатів застосовують такі критерії:

характер та кількість обривів дротів (рис. 1.1 - 1.3), у тому числі наявність обривів дротів біля кінцевих закладань, наявність місць зосередження обривів дротів, інтенсивність зростання кількості обривів дротів;

розрив сталки;

поверхневе та внутрішнє спрацювання;

поверхнева та внутрішня корозія;

місцеве зменшення діаметра каната, у тому числі й через стан осердя;

зменшення площі поперечного перерізу дротів каната (втрати внутрішнього перерізу);

деформація у вигляді хвилястості, кошикоподібності, видавлювання осердя та дротів і сталок, місцеве збільшення діаметра каната, роздавлення, перекручувань, заломів, перегинів і т. ін.;

пошкодження в результаті термічної дії або електричного дугового розряду.

  

Рис. 1.1. Обриви та зміщення дротів каната хрестової звивки 

  

Рис. 1.2. Поєднання обривів дротів з їх спрацюванням:
а - у канаті хрестової звивки;
б - у канаті односторонньої звивки 

  

Рис. 1.3. Обриви дротів у зоні зрівняльного блока:
а - у декількох сталках каната;
б - у двох сталках у поєднанні з місцевим спрацюванням 2. Бракування канатів, що працюють зі сталевими та чавунними блоками, слід провадити за кількістю обривів дротів згідно з табл. 1.1 та рис. 1.4.

У разі роботи каната повністю або частково з блоками із синтетичного матеріалу або з металу із синтетичною футеровкою характерна поява значної кількості обривів дротів усередині каната до появи видимих ознак обривів дротів або інтенсивного спрацювання на зовнішній поверхні каната. Такі канати вибраковуються з урахуванням утрати внутрішнього перерізу.

У разі виявлення місць зосередження обривів дроту (наявність трьох та більше обривів на одній сталці, розміщення вказаної в табл. 1.1 кількості обривів на довжині каната менше ніж 6d), а також у разі інтенсивного зростання кількості обривів канат повинен бракуватися.

3. У разі виявлення в канаті однієї або декількох обірваних сталок канат до подальшої роботи не допускається.

4. У разі зменшення діаметра каната в результаті погіршення стану осердя - внутрішнього поверхневого спрацювання, зминання, розриву та ін. (на 3 % від номінального діаметра в канатів, що не крутяться, та на 10 % в інших канатів) канат підлягає бракуванню навіть за відсутності видимих обривів дротів.

5. У разі зменшення діаметра каната в результаті поверхневого спрацювання (рис. 1.5) або корозії (рис. 1.6) на 7 % і більше порівняно з номінальним діаметром канат підлягає бракуванню навіть за відсутності видимих обривів дротів.

Таблиця 1.1. Кількість обривів дротів, за наявності яких канати подвійної звивки відбраковуються

Кількість несучих дротів у зовнішніх сталках, n 

Конструкція канатів 

Тип звивки 

ГОСТ на канат 

Хрестова звивка 

Одностороння звивка 

за міжнародними стандартами (типові зразки конструкцій) 

за міждержавними стандартами 

Довжина ділянки 

6d 

30d 

6d 

30d 

51 ≤ n ≤ 75 

6 х 19 (9/9/1)* 

6 х 19 (1 + 9 + 9) + 1о.с.* 

ЛК-О 

3077-80 

6 х 19 (1 + 9 + 9) + 7 х 7 (1 + 6)* 

ЛК-О 

3081-80 

101 ≤ n ≤ 120 

8 х 19 (9/9/1)* 

6 х 19 (1 + 6 + 6/6) + 7 х 7 (1 + 6) 

ЛК-Р 

14954-80 

10 

6 х 19 (12/6/1) 

6 х 19 (1 + 6 + 6/6) + 1о.с. 

ЛК-Р 

2688-80 

6 х 19 (12/6 + 6F/1) 

6 х 25 (1 + 6; 6 + 12) + 1о.с. 

ЛК-3 

7665-80 

6 х 25FS (12/12/1)* 

6 х 25 (1 + 6; 6 + 12) + 7 х 7 (1 + 6) 

ЛК-3 

7667-80 

161 ≤ n ≤ 180 

6 х 36 (14/7 + 7/7/1)* 

6 х 36 (1 + 7 + 7/7 + 14) + 1о.с.* 

ЛК-РО 

7668-80 

14 

6 х 36 (1 + 7 + 7/7 + 14) + 7 х 7 (1 + 6)* 

ЛК-РО 

7669-80 

181 ≤ n ≤ 200 

  

6 х 37 (1 + 6 + 15 + 15) + 1о.с.* 

ТЛК-О 

3079-80 

16 

Примітки:

1. n - кількість несучих дротів у зовнішніх сталках каната; d - діаметр каната, мм.

2. Дроти заповнення не вважаються несучими, тому не підлягають обліку. У канатів з декількома шарами сталок ураховуються дроти тільки видимого зовнішнього шару. У канатів з металевим осердям останнє розглядається як внутрішня сталка і не враховується під час підрахування кількості несучих дротів.

3. Кількість обривів не слід плутати з кількістю обірваних кінців дротів, яка може бути в 2 рази більше.

4. Клас конструкції канатів, у яких діаметр зовнішніх дротів перевищує діаметр дротів нижніх шарів, знижений та позначений (*).

5. Конструкція канатів за міжнародними стандартами:

знаком "/" відокремлено один шар дротів від іншого або в одному шарі відокремлені дроти різного діаметра;

кількість дротів сталок указано від периферії до центра каната;

"F" - канати з дротами заповнення, FS - канати із синтетичним осердям.   

Рис. 1.4. Приклад визначення кількості обривів зовнішніх дротів сталевого каната

1 - на ділянці контролю в обірваному дроті виявлений тільки один кінець, відповідний кінець обірваного дроту відсутній. Даний дефект відповідає одному обриву; 2 - на ділянці контролю в обірваного дроту є два кінці. Даний дефект відповідає одному обриву; 3 - на ділянці контролю один з дротів має двократне порушення цілісності. Оскільки дефекти цілісності належать тільки одному дроту, даний дефект у цілому відповідає одному обриву. 

За наявності в каната поверхневого спрацювання або корозії дротів кількість обривів як ознака бракування повинна бути зменшена згідно з даними табл. 1.2.

Таблиця 1.2. Норми бракування каната залежно від поверхневого спрацювання або корозії

Зменшення діаметра дротів у результаті поверхневого спрацювання або корозії, % 

Кількість обривів дротів, % від норм, зазначених у табл. 1.1 

10 

85 

15 

75 

20 

70 

25 

60 

30 та більше 

50 У разі зменшення первинного діаметра зовнішніх дротів через спрацювання (рис. 1.5, ґ) або корозію (рис. 1.6, ґ) на 40 % і більше канат бракується.

Визначення спрацювання або корозії дротів необхідно проводити за допомогою мікрометра або іншого інструмента, що забезпечує аналогічну точність.

За меншої, ніж зазначено в табл. 1.1, кількості обривів дротів, а також за наявності поверхневого спрацювання дротів без їх обриву канат може бути допущений до роботи за умови ретельного спостереження за його станом під час періодичних оглядів із записом результатів до журналу оглядів та заміни каната в разі досягнення спрацювання, зазначеного в табл. 1.2.

Якщо вантаж підвішений на двох канатах, то кожен з них бракується окремо, при цьому допустима заміна одного, більш спрацьованого, каната.

 

 

Рис. 1.5. Спрацювання зовнішніх дротів каната хрестової звивки:

а - невеликі лиски на дротах;

б - збільшена довжина лисок на окремих дротах;

в - подовження лисок в окремих дротах при помітному зменшенні діаметра дротів;

г - лиски на всіх дротах, зменшення діаметра каната;

ґ - інтенсивне спрацювання всіх зовнішніх дротів каната (зменшення діаметра дротів на 40 %). 

Рис. 1.6. Поверхнева корозія дротів каната хрестової звивки:

а - початкове окислення поверхні;

б - загальне окислення поверхні;

в - помітне окислення;

г - значне окислення;

ґ - інтенсивна корозія.