- інженерне забезпечення, інженерна підготовка та захист території;

- приведення території у належний санітарно-гігієнічний стан;

- створення пішохідно-транспортних комунікацій,

- ремонт та утримання будинків і споруд;

- озеленення, облаштування охоронних та рекреаційних зон;

- розміщення тимчасових споруд для обслуговування населення;

- міське обладнання (технологічне, функціональне облаштування, декоративне

обладнання, запроектоване за дизайнерськими розробками);

- ігрове та спортивне обладнання;

- встановлення освітлювального обладнання території, споруди;

- зовнішня реклама та засоби інформаційно-комунікаційних систем;.

- тимчасове упорядкування територій, які втратили первісне функціональне

призначення;

- оформлення та благоустрій будівельних майданчиків та об'єктів незавершеного будівництва.

13.1.3. Благоустрій включає в себе такі елементи: різноманітні види обладнання, облаштування та устаткування, засоби оформлення, тимчасові споруди, монументально-декоративні витвори, декоративні, технологічні, планувальні, конструктивні засоби, рослинні компоненти, різні види устаткування та оформлення, малі архітектурні форми, комунікаційні системи тощо, які використовуються як складові комплексного благоустрою і мають певні характеристики.

13.1.4. Проекти благоустрою та озеленення міських територій, паспорти на опорядження та колористичне вирішення фасадів, зовнішнє архітектурне освітлення об'єктів та території виконуються за розпорядженням районної у м. Києві державної адміністрації і погоджуються Головкиївархітектурою в установленному порядку.

Такі проекти і паспорти також виконуються у складі проектної документації на будівництво об'єкта.

13.1.5. Порядок, вимоги та особливі умови проектування благоустрою, отримання ордера на виконання окремих робіт з благоустрою встановлюється Київською міською державною адміністрацією.

13.2. Споруди, що зводяться тимчасово

13.2.1. Споруди, що зводяться тимчасово, можуть бути:

- інвентарними, що зводяться на період проведення довготривалих будівельних робіт;

- декоративно-технологічними, що зводяться під час благоустрою території для організації міського середовища та забезпечення необхідних експлуатаційних характеристик і вимог;

- функціональними, що зводяться для забезпечення обслуговування населення та здійснення окремих функцій господарської діяльності підприємств, установ, організацій.

13.2.2. До функціональних споруд, що зводяться тимчасово для забезпечення обслуговування населення та здійснення окремих функцій господарської підприємств, установ, організацій (далі - тимчасові споруди) належать такі, що встановлюються із проведенням монтажних або будівельно-монтажних робіт без улаштування заглиблених фундаментів та/або підземних приміщень, а також із застосуванням конструкцій, що легко монтуються, демонтуються та можуть бути передислоковані на інше місце.

Тимчасові споруди зводяться не вище одного поверху.

13.2.3. Тимчасові споруди (павільйони, малі архітектурні форми для здійснення підприємницької діяльності) розміщуються на термін, визначений договором оренди земельної ділянки, проектом (паспортом) і використовуються для забезпечення функцій об'єктів обслуговування населення на період до використання територій для будівництва капітальної споруди відповідного функціонального призначення або благоустрою території з відновленням її функціонального використання.

13.2.4. За габаритами та експлуатаційними характеристиками тимчасові споруди відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України розподіляються на малі

архітектурні форми площею до 20 кв. м (далі – МАФ) від 30.03.94 № 198 "Про затвердження єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць"), збірно-розбірні комплекси і павільйони з площею забудови від 20 до 300 кв. м (від 08.02.95 №108 "Про Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення”, від 04.12.02 № 946/7234 "Про введення в дію Правил пожежної безпеки на ринках України"). При цьому мається на увазі, що торгівля у кіоску здійснюється назовні (усередині перебувають лише продавці), а павільйон має закрите приміщення для перебування відвідувачів.

13.2.5. Земельні ділянки для розміщення та обслуговування МАФ загальною площею до 20 кв. м, розміщення сезонних майданчиків закладів громадського харчування та сезонної торгівлі без права забудови площею 100 кв. м надаються в оренду на термін до трьох років відповідно до рішення Київради від 08.06.00 № 164/885 "Про передачу окремих повноважень районним в м. Києві радам з питань регулювання земельних відносин".

Рішення відповідної районної ради про надання земельної ділянки для розміщення МАФ є підставою для отримання АПЗ та інших вихідних даних на проектування об'єкта або розроблення паспорта прив'язки у разі застосування типових МАФ, погоджених Головкиївархітектурою.

На підставі рішення Київради надаються земельні ділянки для встановлення тимчасових споруд з площею забудови від 20 до 300 кв. м з терміном оренди до п'яти років. Таке рішення Київради є підставою для отримання АПЗ на проектування об'єкта.

13.2.6. На звернення замовника (відділу містобудування та архітектури районної в м. Києві державної адміністрації) Головкиївархітектура на підставі матеріалів містобу-дівного кадастру визначає необхідність надання АПЗ та обсяг проектних матеріалів для проектування тимчасової споруди або можливість оформлення паспорта прив'язки МАФ, конструкції ОЗР з урахуванням наміру замовника.

АПЗ на проектування МАФ площею до 20 кв м, сезонного майданчика закладів громадського харчування та сезонної торгівлі без права забудови, площею до 100 кв. м готується відповідним органом містобудування та архітектури районної у м. Києві державної адміністраціі та затверджується Головкиївархітектурою.

13.2.7. Топографо-геодезичні матеріали, які додаються до АПЗ, з нанесеними червоними лініями та трасами інженерних мереж готуються організаціями, що мають відповідну ліцензію.

Генеральний план розміщення МАФ або схема розміщення тимчасової пересувної споруди відносно встановлених червоних ліній, трас інженерних мереж, благоустрою та інженерного забезпечення майданчика в М І:500, паспорт опорядження фасадів тимчасової споруди, проектна документація на будівництво тимчасових споруд розробляються організаціями, що мають відповідну ліцензію, і погоджуються Головкиївархітектурою, місцевими органами містобудування та архітектури районних у м. Києві державних адміністрацій.

13.2.8. Дозвіл на розміщення тимчасових споруд готується відділом містобудування та архітектури районної у м. Києві державної адміністрації на підставі договору оренди земельної ділянки, укладеного в установленому порядку, паспорта прив'язки об'єкта з відображенням благоустрою та інженерного забезпечення майданчика в М 1:500, інших матеріалів та надається Головкиївархітектурою.

13.2.9. Дозвіл на розміщення МАФ чинний протягом терміну оренди земельної ділянки.

Після завершення терміну оренди земельної ділянки продовження договору оренди відбувається на підставі відповідного рішення Київради (для МАФ - районної у м. Києві ради) за наявністю висновків відповідних служб згідно із Земельним кодексом України.

13.2.10. Проектна документація на будівництво тимчасової споруди (паспорт прив’язки МАФ) погоджується Головкиївархітектурою для застосування протягом терміну оренди земельної ділянки.

У разі прийняття рішення про продовження терміну оренди земельної ділянки Головкиївархітектурою можуть бути встановлені вимоги щодо модернізації або заміни застарілих типів тимчасових споруд, зовнішнього опорядження тимчасової споруди, благоустрою земельної ділянки з урахуванням змін у містобудівній ситуації, державних норм і правил.

13.2.11. Термін продовження оренди земельної ділянки для розміщення збірно-розбірних комплексів і павільйонів, МАФ в місцях, не передбачених для такого розміщення містобудівною документацією, не повинен перевищувати п’яти років.

Виняток можуть становити кіоски з продажу друкованих видань, сувенірів, квітів, морозива та прохолоджувальних напоїв, для надання послуг з дрібного ремонту (взуття, годинники), "Міськдовідка", торговельне обладнання для сезонного продажу (літні майданчики) у разі відсутності інвестиційних пропозицій щодо забудови вказаної території, а також кіоски та павільйони для здійснення окремих функцій господарської діяльності підприємств, розташовані в межах земель, що перебувають у власності (постійному користуванні, довгостроковій оренді) зазначених підприємств, для здійснення основної господарської діяльності за цільовим призначенням та кіоски, збірно-розбірні комплекси,

павільйони в межах територій ринків, визначених в установленому порядку.

13.2.12. Модернізація або заміна застарілих типів тимчасових споруд відбувається за розпорядженням відповідної районної у м. Києві державної адміністрації, прийнятим за поданням органів містобудування та архітектури або за власним бажанням суб'єкта підприємницької діяльності на підставі внесення відповідних змін до АПЗ, отримання скоригованого паспорта прив’язки МАФ або коригування проектної документації.

13.2.13. Будівельно-монтажні роботи по зведенню збірно-розбірних комплексів і павільйонів здійснюються відповідно до цих Правил на підставі проекту, погодженого Головкиївархітектурою.

Погодження проектних матеріалів на розміщення павільйонів здійснується Головкиївархітектурою за наявності у замовника договору оренди земельної ділянки, затвердженого АПЗ, висновків міських служб та матеріалів бази даних містобудівного кадастру.

13.2.14. Після завершення терміну використання земельної ділянки орендар зобов'язаний відновити благоустрій її території за власні кошти.

Контроль за виконанням цих вимог здійснює Головне управління контролю за благоустроєм та зовнішнім дизайном виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

13.3. Зовнішня реклама

13.3.1. Дозвіл на розміщення ОЗР надається розповсюджувачу зовнішньої реклами Київської міської державної адміністрації за встановленою Кабінетом Міністрів України формою відповідно до проектної документації, розробленої згідно з АПЗ, наданим в установленому порядку (паспорт на розміщення ОЗР).

Робочий орган інформує Головкиївархітектуру про необхідність надання на АПЗ на розміщення ОЗР або на погодження проектної документації з урахуванням наміру розповсюджувача зовнішньої реклами стосовно складності спеціальної конструкції.

13.3.2. Головкиївархітектура надає робочому органу та розповсюджувачу зовнішньої реклами відповідне АПЗ або мотивовану відмову щодо можливості розміщення ОЗР.

Підставою для надання АПЗ є лист робочого органу.

13.3.3. Підприємства, установи, організації, які мають відповідну ліцензію, розробляють на підставі договору з розповсюджувачем зовнішньої реклами проект або паспорт розміщення ОЗР у складі: фотографічного знімка місцевості, де планується розташування ОЗР; комп'ютерного макета розміщення ОЗР (для фасадних конструкцій - паспорта опорядження фасаду); кольорового ескізу та конструктивних рішень ОЗР (для фасадних конструкцій - з прив'язкою до елементів фасаду), а також чинні топографо-геодезичі матеріали в М 1:2000 та М 1:500 з прив'язкою місця розташування наземної конструкції та визначенням обсягів благоустрою прилеглої території.

Для розміщення комплексів ОЗР згідно з адресною програмою розробляється та погоджується Головкиївархітектурою схема розміщення ОЗР у М 1:2000 з урахуванням бази даних робочого органу.

У проектній документації визначаються oптимальні відстані від ОЗР до стін та вікон житлових будинків, проїжджої частини, пішохідних доріжок з урахуванням усунення небезпеки незручностей для населення, безпеки транспортного руху (у т.ч. в темний час доби), які погоджуютья Головкиївархітектурою.

Для розміщення складних фасадних і дахових установок розповсюджувач зовнішньої реклами забезпечує на договірних засадах також проведення технічного обстеження конструкції будинку та отримання висновків експертів щодо можливості розміщення цієї установки.

13.3.4. Дозвіл на встановлення ОЗР з відповідними проектними матеріалами погоджується Головкиївархітектурою; власником місця розміщення ОЗР або уповноваженим ним органом (особою); Державтоінспекцією - у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування; експлуатаційною організацією інженерних комунікацій, Головним управлінням культури, мистецтв та охорони культурної спадщини виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) - у разі розміщення об'єкта ОЗР у відповідних зонах охорони пам'яток культурної спадщини; Державним управлінням екології та природних ресурсів в м. Києві - у разі розміщення об'єкта ОЗР на землях природно-заповідного, лісового, водного фонду з метою врахування вимог природоохоронного законодавства, зокрема щодо збереження місць поширення рослин та тварин, занесених до Червоної Книги України та Зеленої Книги України.

Усі служби та органи державного нагляду погоджують дозвіл на встановлення ОЗР у термін до чотирнадцяти днів з дня подання всіх необхідних документів, або надається мотивована відмова.

13.3.5. У разі необхідності проведення робіт з установлення спеціальних конструкцій, пов'язаних з порушенням благоустрою, розповсюджувачу зовнішньої реклами необхідно отримати ордер Головного управління контролю за благоустроєм та зовнішнім дизайном м. Києва, який видається на підставі дозволу Київської міської державної адміністрації.