Державний комітет України з нагляду за охороною праці


Державний нормативний акт про охорону праці


Правила

охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту

вантажних вагонів та рефрижераторного рухомого складу


Київ 2003


Державний нормативний акт про охорону праці


Затверджено

наказ Державного комітету України

з нагляду за охороною праці

від 04.08.03 № 140


Правила

охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту

вантажних вагонів та рефрижераторного рухомого складу


Київ 2003


Розроблено: Галузевою асоціацією “Укртрансвуз” м. Харків


Внесено: відділом організації державного нагляду в машинобудуванні, на транспорті та у зв’язку Держнаглядохоронпраці України


Введено: з введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України НАОП 5.1.11-1.24-92 “Правила техники безопасности и производственной санитарии при техническом обслуживании и ремонте вагонов”, №ЦВ/64, затверджених 04.07.1992 р.


Зміст


1. Галузь застосування 6

2. Нормативні посилання 6

3. Скорочення 13

4. Загальні положення 13

5. Вимоги безпеки під час маневрової роботи і огородженні вагонів 16

6. Вимоги безпеки під час технічного обслуговування і поточного

(відчіплювального) ремонту вагонів 18

7. Вимоги безпеки під час технічного обслуговування і екіпіровки

рефрижераторного рухомого складу 23

8. Вимоги безпеки під час ремонту вагонів у депо 25

8.1. Вимоги безпеки під час підготовки до ремонту, введення вагонів

у депо і постановки на позицію ремонту 25

8.2. Вимоги безпеки під час підіймання і опускання вагонів 27

8.3. Вимоги безпеки під час ремонту ходових частин і рами вагонів 29

8.4. Вимоги безпеки під час ремонту кузовів вагонів 29

8.5. Вимоги безпеки під час ремонту котлів цистерн 31

8.6. Вимоги безпеки під час ремонту гальмового обладнання вагонів 33

8.7. Вимоги безпеки під час ремонту автозчепних пристроїв вагонів 34

8.8. Вимоги безпеки під час виконання фарбувальних робіт 35

8.9. Вимоги безпеки під час виконання зварювальних робіт 37

8.10. Вимоги безпеки під час роботи на пересувних вагоноремонтних

установках 38

9. Вимоги безпеки під час ремонту обладнання рефрижераторного

рухомого складу 40

10. Вимоги безпеки під час випробування обладнання

рефрижераторного рухомого складу 41

11. Вимоги безпеки під час розбирання вагонів на металобрухт 43

12. Вимоги до території, виробничих будівель, приміщень,

площадок і робочих місць 45

13. Вимоги до виробничого обладнання, пристроїв і інструменту 50

14. Вимоги до транспортування і зберігання вузлів,

деталей і інших матеріалів 56

15. Вимоги до перевірки знань з охорони праці 58

16. Вимоги до застосування засобів індивідуального захисту 59

17. Вимоги до санітарно-побутового забезпечення працівників 60

18. Відповідальність за порушення Правил 60


Правила

охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту

вантажних вагонів та рефрижераторного рухомого складу


1. Галузь застосування.

Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів та рефрижераторного рухомого складу (далі - Правила) поширюються на підприємства вагонного господарства Державної адміністрації залізничного транспорту України (далі - Укрзалізниця), які займаються технічним обслуговуванням і ремонтом вантажних вагонів та рефрижераторного рухомого складу.

Правила встановлюють вимоги охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів та рефрижераторного рухомого складу.

Вимоги даних Правил є обов’язковими для працівників підприємств вагонного господарства, які виконують роботи з технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів та рефрижераторного рухомого складу.2. Нормативні посилання.

У цих Правилах використовуються чинні в Україні такі нормативні документи:

№ п/п

Позначення нормативного акта

Назва

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мінюстиції

1

ДНАОП 0.00-1.03-02

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.

Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20.08.2002 №409

2

ДНАОП 0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 18.10.94 №104, зміни і доповнення затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 11.07.97 №183

3

ДНАОП 0.00-1.11-98

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води.

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці

від 08.09.98 №177, зареєстровано в Мінюсті України 07.10.98 за №636/3076, зміни 06.03.02 наказ №181

4

ДНАОП 0.00-1.13-71

Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів.

Затверджено наказом Держгіртехнагляду СРСР

від 07.12.71

5

ДНАОП 0.00-1.20-90

Правила безпеки у газовому господарстві.

Затверджено Держпроматомнагляд СРСР 26.12.90 постанова №3

6

ДНАОП 0.00-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 №4, зареєстровано в Мінюсті України 10.02.98 за №93/2533

7

ДНАОП 0.00-1.22-72

Правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж.

Затверджено Головдерженергонагляд Міненерго СРСР

від 15.06.72

8

ДНАОП 0.00-1.26-96

Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115С.

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 23.07.96 №125, зареєстровано в Мінюсті України 05.11.96 за №625/1680, зміни 24.07.97, наказ Держнаглядохоронпраці України №206, зареєстровано в Мінюсті України 28.08.97 за №355/2159

9

ДНАОП 0.00-1.32-01

Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

Затверджено Міністерством праці та соціальної політики України 21.06.2001 №272

10

ДНАОП 0.00-4.12-99

Типове положення про навчання з питань охорони праці.

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 № 27, зареєстровано в Мінюсті України 21.04.98 за №248/3541

11

ДНАОП 0.00-4.15-98

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 №9, зареєстровано в Мінюсті України 07.04.98 за №226/2666

12

ДНАОП 0.03-3.01-71

Санітарні норми проектування промислових підприємств №245-71

Мінохоронздоров’я СРСР від 1971 року

13

ДНАОП 0.03-8.07-94

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх

Затверджено наказом Мінохоронздоров’я України від 31.03.94 №46, зареєстровано в Мінюсті України 28.07.94 за №176/385

14

ДНАОП 0.03-8.08-93

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок

Затверджено наказом Мінохоронздоров’я України від 29.12.93 №256, зареєстровано в Мінюсті України 30.03.94 за №51/260

15

ДНАОП 1.1.10-1.04-01

Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями

Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України 05.06.2001 №252

16

ДНАОП 1.1.10-1.07-01

Правила експлуатації електрозахисних засобів

Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України 05.06.01 №253

17

ДНАОП 5.1.11-1.48-00

Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях

Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України 31.05.2000 №120, зареєстровано в Мінюсті України 08.06.2000 за №340/4561

18

НАОП 5.1.11-1.07-62

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при ремонті та утриманні будівель і споруд на залізничному транспорті ЦТС-2160

Затверджено Міністерством шляхів сполучення СРСР 18.04.62

19

НАОП 5.1.11-1.14-87

Правила техніки безпеки при експлуатації контактної мережі електрифікованих залізниць і пристроїв електропостачання автоблокування

ЦЕ-4506

Затверджено Міністерством шляхів сполучення СРСР 20.02.87

20

НАОП 5.1.11-1.26-88

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для фарбувальних цехів і дільниць підприємств залізничного транспорту ЦТВР-4665

Затверджено Міністерством шляхів сполучення СРСР 28.11.88

21

НАОП 5.1.11-2.08-87

ОСТ 32.95-87. Роботи фарбувальні при ремонті рухомого складу

Затверджено Міністерством шляхів сполучення СРСР 1987 р.

22

НАОП 5.1.11-3.01-90

Норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам залізниць, підприємств та організацій Міністерства шляхів сполучення

Затверджено Міністерством шляхів сполучення СРСР 18.09.90

23

НАОП 5.1.11-3.02-91

РД-3215-91. Норми штучного освітлення об’єктів залізничного транспорту.

Затверджено Міністерством шляхів сполучення СРСР 25.04.91

24

НАОП 5.1.11-3.03-88

Норми обладнання об’єктів та рухомого складу залізничного транспорту первинними засобами пожежогасіння ЦУО/4607

Затверджено Міністерством шляхів сполучення СРСР 22.06.88

25

НАОП 5.1.11-3.04-86

Галузеві норми природного та спільного освітлення виробничих підприємств залізничного транспорту.

Затверджено Міністерством шляхів сполучення СРСР 30.12.86

26

НАОП 5.1.11-4.03-86

Положення про контроль за станом охорони праці на залізничному транспорті ЦБТ-4392

Затверджено Міністерством шляхів сполучення СРСР 04.08.86

27

НАОП 5.1.11-4.06-89

Положення про знаки безпеки на об’єктах залізничного транспорту ЦРБ-4676

Затверджено Міністерством шляхів сполучення СРСР 23.02.89

28

НАПБ А.01.001-95

Правила пожежної безпеки в Україні

Затверджено УДПО МВС України від 14.06.95, зареєстровано в Мінюсті України 14.07.95 за №219/755

29

НАПБ Б.07.005-86

Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. ОНТП 24-86**

Затверджено наказом МВС СРСР 27.02.86, заміна №1 11.05.87

30

НАПБ В.01.010-97/950

Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті

Затверджено Міністерством транспорту України від 01.07.97 №240, зареєстровано в Мінюсті 24.09.97 №470/2244

31

ГОСТ 12.0.003-74*

ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация (СТСЕВ790-77). Зміни 1978.

32

ГОСТ 12.1.003-83

ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. Зміни 1989.

33

ГОСТ 12.1.004-91

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

34

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

35

ГОСТ 12.1.010-76

ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.

36

ГОСТ 12.1.012-90

ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.

37

ГОСТ 12.1.019-79

ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты. Зміни 1986

38

ГОСТ 12.1.030-81

ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

39

ГОСТ 12.2.003-91

ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

40

ГОСТ 12.2.012-75

ССБТ. Приспособление по обеспечению безопасного производства работ. Общие требования.

41

ГОСТ 12.2.013.0-91

ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

42

ГОСТ 12.2.016-81

ССБТ. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности.

43

ГОСТ 12.3.002-75

ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (СТ СЭВ 1728-89). Зміни 1980, 1991

44

ГОСТ 12.3.003-86

ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности.

45

ГОСТ 12.3.005-75

ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности.

46

ГОСТ 12.3.006-75

ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности.

47

ГОСТ 12.3.010-82

ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации.

48

ГОСТ 12.3.019-80

ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности.

49

ГОСТ 12.3.028-82

ССБТ. Процессы обработки абразивным и эльборовым инструментом. Требования безопасности.

50

ГОСТ 12.4.021-75

ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования безопасности. Зміни 1988.

51

ГОСТ 12.4.026-76

ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.

52

ГОСТ 10807-78

Знаки дорожные. Общие технические условия.

53

ОСТ 24.050-67-87

Лестницы, подножки и поручни грузовых вагонов. Размеры и общие технические требования.

54

ОСТ 32.13-82

ССБТ. Подготовка цистерн к наливу и ремонту. Требования безопасности.

Міністерство шляхів сполучення СРСР

№С-14799 від 26.04.83

55

ОСТ 32.15-81

ССБТ. Техническое обслуживание и ремонт вагонов. Требования безопасности

Міністерство шляхів сполучення СРСР

№С-7625 від 07.03.81

56

СНиП 2.09.02-85

Производственные здания. Госстрой СССР. 30.12.85

57

СНиП 2.09.04-87

Административные и бытовые здания, Госстрой СССР. 30.12.87.

58

СНиП 2.04.05-91

Отопление, вентиляция и кондиционирование, Госстрой СССР 1991.

59

ДБН В.2.5-13-98

Пожежна автоматика будинків і споруд

Затверджено Держбуд України від 28.10.98 №247

60

ПТЕ

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Энергоатомиздат СССР,

4 издание, 1986

61

ЦРБ

0004

Правила технічної експлуатації залізниць України.

Затверджено наказом Міністерства транспорту України №27 від 16.01.95

62

ЦД

0001

Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України.

Затверджено наказом Міністерства транспорту України № 260 від 08.07.95

63

ЦШ

0001

Інструкція з сигналізації на залізницях України

Затверджено наказом Міністерства транспорту України №259 від 08.07.95

64

ДЧ-479

Інструкція з експлуатації рефрижераторного рухомого складу в міжнародному

сполученні між

державами-учасниками Співдружності, Латвійської республіки, Литовської республіки, Естонської республіки

Затверджена Радою по залізничному транспорту держав-учасниць Співдружності, Латвійської республіки, Литовської республіки, Естонської республіки 16.03.98

65

ЦВ-0019

Інструкція по зварюванню та наплавленню при ремонті вантажних вагонів та контейнерів

Затверджено наказом Укрзалізниці від 06.11.98 № 272-Ц

66

№506 ПКБ ЦВ

Инструкция по окраске вагонов и контейнеров в депо

Міністерство шляхів сполучення СРСР, від 27.03.86

67

ЦВРК-6-87

Инструкция по организации ремонта колесных пар в вагоноремонтных мастерских и вагонных депо.

Затверджено наказом Міністерства шляхів сполучення СРСР, від 30.12.86.

68

№1009-73

Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металлов.

Міністерство охорони здоров’я СРСР, від 05.03.73

69

ЦВ-ЦЛ-0013

Інструкція по ремонту гальмового обладнання вагонів

Затверджено Укрзалізницею 06.02.98

70

432-5

Инструкция по ветеринарной и санитарной обработке вагонов после перевозок животных, продуктов и сырья животного происхождения

Затверджено Міністерством шляхів сполучення СРСР 17.12.85