копія документа, що засвідчує юридичну чи фізичну особу;

копія документа про правомірність придбання транспортного засобу;

акт технічного огляду;

довідка про місце стоянки технологічного транспортного засобу (для юридичних осіб);

наказ про призначення посадової особи, відповідальної за технічний стан, реєстрацію та облік технологічних транспортних засобів (для юридичних осіб).


Перереєстрація технологічних транспортних засобів


27. Перереєстрація технологічних транспортних засобів проводиться у разі зміни найменування власника, форми власності, місцезнаходження юридичної особи; місця проживання, прізвища, імені та по батькові фізичної особи - власника технологічного транспортного засобу; заміни номерних вузлів і агрегатів, а також при переобладнанні технологічного транспортного засобу. Перед перереєстрацією проводиться перевірка відповідності ідентифікаційних номерів агрегатів обліковим даним. У разі зміни власника перед перереєстрацією проводиться технічний огляд транспортного засобу.


28. Перереєстрація технологічних транспортних засобів проводиться на підставі:

письмової заяви власника;

документів, що посвідчують юридичну чи фізичну особу;

документів, що підтверджують правомірність придбання (одержання) транспортного засобу, номерних вузлів і агрегатів (у тому числі довідка про встановлення номерного вузла або агрегату з обмінного чи резервного фонду підприємства, яка підписана керівником, головним бухгалтером та скріплена печаткою підприємства);

свідоцтва про реєстрацію технологічного транспортного засобу;

паспорта (формуляра) виготовлювача чи його дубліката;

акта технічного огляду технологічного транспортного засобу.


29. За результатами перереєстрації транспортного засобу видається нове свідоцтво про реєстрацію. У розділі "Особливі примітки" нового свідоцтва вказуються серія, номер попереднього документа і найменування територіального органу Держнаглядохоронпраці, який його видавав.


30. Технологічний транспортний засіб, що передається власником іншій юридичній або фізичній особі, перереєстровується на підставі заяви власника та документа, що підтверджує факт передавання технологічного транспортного засобу.


31. Номерні знаки, непридатні для використання, здаються власником транспортного засобу до ЕТЦ, де вони знищуються, про що складається відповідний акт.


32. Перереєстрація у випадку заміни номерних вузлів і агрегатів провадиться на підставі заяви власника і документів, що підтверджують правомірність придбання встановлених номерних вузлів і агрегатів, що мають ідентифікаційні номери.


33. У всіх випадках перереєстрації технологічного транспортного засобу з одного власника на іншого, заміни вузлів і агрегатів з ідентифікаційними номерами чи в інших випадках усі дані заносяться до журналу реєстрації технологічних транспортних засобів. Крім того, вносяться відповідні позначки в розділ "Службові відмітки" попереднього запису про даний технологічний транспортний засіб.


Тимчасова реєстрація технологічних транспортних засобів


34. Тимчасова реєстрація технологічних транспортних засобів здійснюється у випадках:

тимчасового ввозу на територію України під зобов'язання про зворотний вивіз. При проведенні тимчасової реєстрації реєстраційний документ і номерний знак на технологічний транспортний засіб, зареєстрований за межами України, здаються територіальному органу Держнаглядохоронпраці, а замість них видаються тимчасове свідоцтво про реєстрацію і номерний знак з указівкою терміну їхньої дії. Первинні реєстраційний документ і номерний знак повертаються власнику після закінчення терміну тимчасової реєстрації;

при виїзді за межі України. На цей технологічний транспортний засіб видаються тимчасові свідоцтво про реєстрацію і номерний знак спеціального зразка. Підставою для видачі тимчасового свідоцтва про реєстрацію і номерного знака можуть бути відкрита в'їздна віза або укладена угода. Тимчасовий реєстраційний документ і номерний знак повертаються до територіального органу Держнаглядохоронпраці не пізніше, ніж через 10 діб після повернення транспортного засобу на територію України;

у разі довгострокового передавання транспортного засобу в оренду. Тимчасове свідоцтво про реєстрацію видається з указівкою терміну дії, що визначається терміном дії договору оренди. У цьому разі первинні свідоцтво про реєстрацію і номерний знак здаються до територіального органу Держнаглядохоронпраці, а після закінчення терміну тимчасової реєстрації повертаються власнику.


35. При переміщенні територією України технологічного транспортного засобу, що має тимчасову реєстрацію, у графі "Особливі примітки" свідоцтва про реєстрацію територіальними органами Держнаглядохоронпраці України робляться відмітки про тимчасову видачу номерних знаків "Транзит". Після закінчення терміну тимчасової реєстрації технологічний транспортний засіб вважається незареєстрованим.


36. Для тимчасово зареєстрованих технологічних транспортних засобів ведеться окремий журнал реєстрації.


Зняття технологічних транспортних засобів з обліку


37. Зняття з обліку технологічних транспортних засобів проводиться тільки після їх технічного огляду з метою звіряння відповідності номерних агрегатів до облікових даних на підставі заяви власника або довіреної особи і документів, що засвідчують їхні особи.


38. Зняття з обліку технологічних транспортних засобів провадиться на підставі письмової заяви власника з поданням:

акта технічного огляду технологічного транспортного засобу;

свідоцтва про реєстрацію;

номерного знака;

паспорта (формуляра) технологічного транспортного засобу чи його дубліката.


39. Вибракувані технологічні транспортні засоби юридичних осіб знімаються з обліку на підставі затверджених актів, складених комісіями власника за участі експерта ЕТЦ, а фізичних осіб - на підставі заяви власника. Свідоцтво про реєстрацію повертається до територіального органу Держнаглядохоронпраці, а номерні знаки підлягають поверненню до ЕТЦ для їх знищення.


40. Перед відчуженням технологічний транспортний засіб повинен бути знятий з обліку в територіальному органі Держнаглядохоронпраці України, а номерні знаки здані.


41. Якщо технологічний транспортний засіб знімається з обліку у зв'язку з вибуттям за межі території, що обслуговується даним територіальним органом Держнаглядохоронпраці України, у свідоцтві про реєстрацію робиться позначка "Знятий з обліку у зв'язку з вибуттям до ___________________ області", а номерний знак підлягає (найменування області) поверненню до ЕТЦ.


42. У разі пересування технологічного транспортного засобу своїм ходом (без навантаження на інший транспортний засіб) видається транзитний номерний знак, що відповідає серії і номеру, наданому при реєстрації (перереєстрації). Транзитні номерні знаки у разі потреби виготовляються в ЕТЦ.


43. Відмітки про зняття транспортного засобу з обліку і анулювання свідоцтва про реєстрацію, а також про знищення (на підставі довідки ЕТЦ) номерних знаків робляться в журналі реєстрації технологічних транспортних засобів у розділі "Службові відмітки".


44. Не допускається знімати з обліку технологічні транспортні засоби, на які накладено арешт чи заборону на зняття з обліку та в інших випадках, передбачених законодавством.


45. Документи, які подані для реєстрації, перереєстрації та зняття технологічного транспортного засобу з обліку, зберігаються в територіальних органах Держнаглядохоронпраці протягом 20 років після зняття транспортного засобу з обліку, а журнал реєстрації технологічних транспортних засобів - протягом 45 років з часу проведення останнього запису.


Виготовлення та облік номерних знаків і бланків

свідоцтв про реєстрацію


46. Серії номерних знаків і свідоцтв про реєстрацію на технологічні транспортні засоби закріплюються за Автономною Республікою Крим і областями наказом Держнаглядохоронпраці.


47. Виготовлення номерних знаків та бланків свідоцтв про реєстрацію здійснюється за замовленням ЕТЦ.


48. Облік і інвентаризація номерних знаків та бланків свідоцтв про реєстрацію, що зберігаються в ЕТЦ, проводяться в порядку, установленому щодо обліку матеріальних цінностей згідно з законодавством.


49. Облік надходження та видачі номерних знаків і бланків свідоцтв про реєстрацію ведеться в ЕТЦ в окремому журналі обліку надходження та видачі.


Начальник управління

науково-технічного

забезпечення державного нагляду Г.О.БольманДодаток 1

до пункту 3 Правил


ПЕРЕЛІК

типів технологічних транспортних засобів,

що підлягають реєстрації та обліку

територіальними органами Держнаглядохоронпраці


1. Великотоннажні та інші технологічні автомобілі.


2. Трактори колісні і гусеничні, у тому числі з навісним обладнанням, інші машини і механізми на їх шасі; бульдозери;

бурові машини, бурові установки; снігонавантажувачі, снігоочисники; машини, що прибирають тротуари; машини, що розкидають щебінь; трубоукладачі; тягачі; дорожня фреза; копер палебійний.


3. Екскаватори колісні і гусеничні.


4. Вантажопідйомні установки на спеціальному самохідному шасі.


5. Інші машини на спеціальному самохідному шасі.


6. Навантажувачі всіх типів, у тому числі електронавантажувачі, електрокари, електровізки.


7. Самохідна дорожньо-будівельна техніка: котки дорожні самохідні; віброкотки; пневмокотки; асфальтоукладачі, автоскрепери, автогрейдери.


8. Спецмашини:

самохідні; на базі автомобілів; машини маркувальні; машини для ломки-футировки.


9. Причіпні пристрої:

автотракторні причепи і напівпричепи;

ваговози; розкидачі; грейдери причіпні; скрепери причіпні;

пневмонагнітачі; вагони-гуртожитки; електростанції причіпні;

дизель-генератори причіпні; цистерни причіпні; зварювальні агрегати причіпні; компресори причіпні, причіпна спецтехніка.


Начальник управління

науково-технічного

забезпечення державного нагляду Г.О.Больман
Додаток 2

до пункту 11 Правил


(найменування територіального органу


Держнаглядохоронпраці)

ЗАЯВАвід
(повна назва заявника)
МісцезнаходженняПрізвище керівника


ТелефонАдреса стоянки технологічного транспортного засобуПросимо

(викладається суть справи)
До заяви додаються такі документи:


Дані технологічного транспортного засобу:
1. Тип


2. Марка3. Рік випуску


4. Завод-виготовлювач5. Заводський N


6. Двигун N7. Шасі N


8. Паспорт (формуляр) N
Оформлення доручається провести
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
підпис якого


підтверджується.


КерівникГоловний бухгалтер
"___" _______________ 200__ р.Службові позначки Держнаглядохоронпраці


Видано (здано) 1. Свідоцтво про реєстрацію N


серія


2. Номерний знак N


серіяПредставник територіального органу

Держнаглядохоронпраці


(посада)


(підпис)


(прізвище, ініціали)

"___" ______________ 200__ р.Начальник управління

науково-технічного

забезпечення державного нагляду

Г.О.Больман