НПАОП 0.00-5.29-04. Інструкція щодо застосування Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами 


Додаток 2

до п. 2.1 Інструкції щодо застосування Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами 


ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ, МАШИН, МЕХАНІЗМІВ, УСТАТКОВАННЯ,

дозволи на експлуатацію яких видає центральний апарат Держнаглядохоронпраці України


(Витяг з Додатка 2 до Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 р. N 1631).

N з/п 

Назва об'єкта 

N позиції додатка 2 до Порядку видачі дозволів 

1. Об'єкти, на яких використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна чи декілька небезпечних речовин у кількості, що дорівнює чи перевищує нормативно встановлені порогові маси (об'єкти підвищеної небезпеки 1 класу відповідно до постанови КМУ від 11 липня 2002 р. N 956).  

Об'єкти, на яких проводяться гірничі, геологорозвідувальні роботи та роботи з видобування і збагачення корисних копалин, роботи в підземних умовах.  

Об'єкти гідротехнічного будівництва: гідротехнічні споруди, хвостосховища, шламонакопичувачі, накопичувачі токсичних відходів.  

Гірничошахтне і гірничорятувальне обладнання, обладнання для видобування та транспортування корисних копалин відкритим способом, обладнання для буріння, ремонту свердловин на суходолі і континентальному шельфі.  

Конвеєрні стрічки для вугільної, гірничорудної, нерудної, металургійної та коксохімічної промисловості.  

Обладнання для транспортування, дроблення, сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів.  

Обладнання та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.  

10 

Обладнання основних виробництв хімічної, біохімічної, нафтохімічної, нафтогазодобувної та нафтогазопереробної промисловості (основне технологічне обладнання).  

11 

Обладнання та лінійні частини магістральних газопроводів, нафтопроводів, нафтопродуктопроводів, трубопроводів небезпечних хімічних речовин та технологічне обладнання, яке використовується під час їх експлуатації.  

12 

10 

Обладнання, призначене для застосування у вибухонебезпечному середовищі (вибухозахищене обладнання, вибухозахищені вентилятори).  

14 

11 

Обладнання, в якому використовуються лазерне, іонізуюче чи радіаційне випромінювання.  

21 Додаток 3

до п. 2.2 Інструкції щодо застосування Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами 


ПЕРЕЛІК РОБІТ,

дозволи на виконання яких видають територіальні органи Держнаглядохоронпраці України


(Витяг з Додатка 1 до Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 р. N 1631).


N з/п 

Види робіт 

N позиції додатка 1 до Порядку видачі дозволів 

Зварювальні, газополум'яні, наплавні, напилювальні і паяльні роботи. Контроль за зварними з'єднаннями.  

Роботи в охоронних зонах ліній електропередачі, діючих нафто-, продукто- та газопроводів, комунікацій газових промислів, а також споруд на них.  

Роботи в діючих електроустановках (окрім тих, що зазначені у пункті 1 додатка 1).  

Роботи в зонах дії струму високої частоти, іонізуючого випромінювання, електростатичного та електромагнітного полів, а також роботи із застосуванням лазерів.  

Роботи на повітряних лініях зв'язку, які перетинають лінії електропередачі і контактні проводи.  

Роботи із застосуванням ручних електро- і пневмомашин та інструментів.  

Електропрогрівання бетону та електророзморожування грунтів, розігрівання бітуму і смол.  

Роботи в термічних цехах і дільницях на електротермічних установках підвищеної та високої частоти.  

Роботи з небезпечними речовинами (окрім речовин 1 класу небезпеки за ГОСТ 12.1.007) та інертними газами  

10 

10 

Випробування, налагодження, експлуатація, ремонт і технічне обслуговування об'єктів, обладнання та приладів, пов'язаних з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням або транспортуванням небезпечних речовин (окрім 1 класу небезпеки за ГОСТ 12.1.007).  

11 

11 

Зберігання, експлуатація балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненими, зрідженими, отруйними, вибухонебезпечними та інертними газами, їх заповнення, спорожнення та ремонт.  

12 

12 

Виконання газонебезпечних робіт і робіт (огневих) у вибухопожежонебезпечних зонах.  

13 

13 

Монтаж, налагодження і експлуатація засобів електрохімічного захисту підземних газопроводів від корозії.  

14 


14 

Роботи, пов'язані з підготовкою цистерн, контейнерів, балонів та інших ємностей до зливу-наливу небезпечних речовин.  

19 


15 

Злив, очищення, нейтралізація резервуарів, тари та інших ємностей з-під нафтопродуктів, кислот, лугів та інших шкідливих речовин, у тому числі радіоактивних.  

20 


16 

Виробництво скла та скловиробів.  

22 


17 

Виготовлення та застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастики на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів.  

23 


18 

Виготовлення та застосування лакофарбових покрить, ґрунтовок та шпатльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо). Роботи з нанесення протикорозійного ізоляційного покриття.  

24 


19 

Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей. Гальванічні роботи.  

25 


20 

Гасіння вапна.  

26 


21 

Обслуговування генераторних ацетиленових установок.  

27 


22 

Обстеження, ремонт та чищення димарів, вентиляційних каналів і дахів будинків та споруд, чищення повітропроводів.  

28 


23 

Ливарні, плавильні, заливальні роботи і термообробка литва.  

29 


24 

Виробництво, переробка, розподіл, зберігання і застосування продуктів розподілення повітря, супровідних металургійному та хімічному виробництву газів (окрім 1 класу небезпеки за ГОСТ 12.1.007).  

30 


25 

Обслуговування станів гарячої і холодної прокатки, трубоформувальних станів та пічного зварювання труб 

31 


26 

Роботи, пов'язані з відпалюванням сталі, сплавів і відливок.  

32 


27 

Гранулювання доменного шлаку.  

33 


28 

Роботи, пов'язані з вибиванням відливок, титанової губки із застосуванням відбійних молотків.  

34 


29 

Експлуатація піскоструминних апаратів.  

35 


30 

Нанесення бетону, ізоляційних і обмурувальних матеріалів методом набризкування і напилення.  

36 


31 

Управління, завантаження та обслуговування дробарних, сортувальних, фасувально-пакувальних, просівальних, змішувальних, формувальних, затиральних, фільтрувальних, намотувальних, варильних, плавильних, сепараторних, очисних, обрізних, бурових, в'язальних, полірувальних механізмів.  

37 


32 

Обслуговування вальцювальних, штампувальних, вузлов'язальних і навивальних верстатів та автоматів.  

38 


33 

Монтаж, налагодження, ремонт, реконструкція, експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (за встановленим переліком) та їх елементів.  

39 


34 

Виколювання, звалення, розпилювання та обробка блоків природного каменю.  

50 


35 

Планування робочих майданчиків, уступів і берм у кар'єрах.  

51 


36 

Обкладання та скріплення укосів, бортів, уступів кар'єрів.  

52 


37 

Розмивання порід з використанням гідромоторів та інших засобів гідромеханізації 

54 


38 

Прокладення, обслуговування та ремонт пульпопроводів.  

55 


39 

Експлуатація і ремонт водозбірних споруд.  

57 


40 

Штучне заморожування грунтів і водозниження.  

58 


41 

Монтаж, демонтаж, експлуатація, ремонт і переміщення насосних та землесосних установок, драг і земснарядів.  

59 


42 

Забивання паль.  

60 


43 

Цементація та хімічне закріплення грунтів і фундаментів.  

61 


44 

Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).  

62 


45 

Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.  

63 


46 

Роботи верхолазні, скелелазні та на висоті, в тому числі з риштувань, підйомними і підвісними колисками, з механічними підіймачами та автомеханічними драбинами.

67 


47 

Будівництво, зведення, монтаж та демонтаж будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин.  

68 


48 

Вантажо-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів.  

69 


49 

Такелажні та стропальні роботи. Виготовлення та випробування стропів.  

70 


50 

Транспортування негабаритних та важких вантажів на під'їзних коліях будівельних майданчиків.  

71 


51 

Управління тракторами і самохідним технологічним устаткованням.  

73 


52 

Обслуговування механічних та автоматичних ліній.  

74 


53 

Механічна обробка деревини і металів.  

75 


54 

Обслуговування центрифуг і транспортерів на цукрових заводах.  

76 


55 

Обслуговування і ремонт аспіраційних та пневмотранспортних систем на підприємствах із зберігання і переробки зерна.  

77 


56 

Розвантаження, складання і зберігання сипких матеріалів (насипом і в тарі).  

78 


57 

Обслуговування бугаїв-плідників, кнурів, жеребців.  

79 


58 

Роботи із застосуванням піротехнічних виробів та інструментів.  

87 Додаток 4

до п. 2.2 Інструкції щодо застосування Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами 


ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ, МАШИН, МЕХАНІЗМІВ, УСТАТКОВАННЯ,