НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


Будівельні матеріали


КАМЕНІ БЕТОННІ І ЗАЛІЗОБЕТОННІ БОРТОВІ Технічні умови (ГОСТ 6665-91, MOD)


Київ Мінрегіонбуд України 2011
ПЕРЕДМОВА

  1. РОЗРОБЛЕНО:

ТОВ НТК "Будстандарт"

Розробники: О. Бобунов; О.Бобунова; Г. Желудков (науковий керівник)

ВНЕСЕНО: Управління технічного регулювання у будівництві Мінрегіонбуду України

  1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіонбуду України від 30.09.2010 р. № 378, чинний з 2011-07-01

З Національний стандарт відповідає ГОСТ 6665-91 "Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия" окрім нормативних посилань, наведених у додатку А Ступінь відповідності - модифікований (MOD)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 6665-91)

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,
тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

© Мінрегіонбуд України, 2011

Офіційний видавець нормативних документів
у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів
Мінрегіонбуду України

Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

с.

Національний вступ IV

Додаток А до Національного вступу "Перелік чинних або скасованих з заміною на національні нормативні документи України міждержавних нормативних документів, прийнятих до 1992 року, на які є посилання ГОСТ 6665-91 "Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия" V

Додаток Б до Національного вступу "Процедура прийняття регіональних стандартів методом перевидання (передруку)" IX

ГОСТ 6665-91 "Камни бетонные и железобетонные бортовые.

Технические условия" 4 1

  1. Технические требования 3

  2. Приемка 9

  3. Методы контроля 10

  4. Транспортирование и хранение 12

Приложение 1

Размеры и показатели материалоемкости камней . . . ' 13

Приложение 2

Армирование камней 20

Приложение 3

Вариант армирование камней 36

Приложение 4

Виды и объем добавок, применяемых для приготовления бетонных смесей . 44

Ссылочные нормативно-технические документы 45Національний вступ

Цей національний стандарт прийнятий згідно з вимогами ДСТУ 1.7-2001 "Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів" методом передруку зі ступенем відповідності - модифікований до ГОСТ 6665-91 "Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Цей стандарт розроблено відповідно до зазначеного міждержавного стандарту з технічними відхилами (посилання на національні нормативні документи України, що введені на заміну посилань на міждержавні нормативні документи).

Положення цього стандарту доцільно використовувати тільки у законодавчо нерегульованій сфері (у разі відсутності аналогічних вимог у ДСТУ Б В.2.6-2-2009 "Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови" та в робочих кресленнях на конкретний виріб).

Як довідковий матеріал при роботі з наведеними вище документами можуть бути залучені креслення виробів типових серій, які адаптовані до унормованих сьогодні методів розрахунків конструкцій та застосовуваних у теперішній час матеріалів (арматура, бетон).

У додатку А до національного вступу наведено перелік міждержавних нормативних документів, прийнятих до 1992 року, на які є посилання у цьому стандарті, що замінені на національні нормативні документи України або на чинні станом на 01.01.2011 р. міждержавні стандарти.

У додатку Б до національного вступу викладена процедура прийняття регіональних стандартів методом перевидання (передруку).

Базовою організацією, відповідальною за цей стандарт, є ДерждорНДІ ім. Н.П.Шульгіна.


ДОДАТОК А
до національного вступу
(довідковий)

Перелік чинних або скасованих з заміною на національні нормативні документи України
міждержавних нормативних документів, прийнятих до 1992 року,
на які є посилання в ГОСТ 6665-91 "Камни бетонные и железобетонные бортовые.
Технические условия"

Міждержавні НД, прийняті до 1992 року

Відповідні національні НД (станом на 01.01.2011 р.)

ГОСТ 450-77 Кальций хлористый технический. Технические условия

Чинний

ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения.

Технические условия

Чинний

ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия

ДСТУ Б В.2.7-149:2008 Щебінь і щебенево- піщані суміші із шлаків металургійних для . дорожніх робіт. Технічні умови

ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная. Технические условия

Чинний

ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций.

Технические условия

Чинний

ГОСТ 6727-80 Проволока из низкоуглеродистой стали для армирования предварительно , напряженных железобетонных конструкций

Чинний

ГОСТ 7473-85 Смеси бетонные. Технические условия

ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94) Суміші бетонні. Технічні умови

ГОСТ 8267-82 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

ГОСТ 8736-85 Песок для строительных работ. Технические условия

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови '

ГОСТ 8829-85 Изделия строительные железо­бетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностой- кости

ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94) Вироби’ будівельні бетонні та залізобетонні збірні. Методи випробувань навантажуванням. Правила оцінки міцності, жорсткості та тріщиностійкості і

ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 750 мм

ЧиннийМіждержавні НД, прийняті до 1992 року

Відповідні національні НД (станом на 01.01.2011 р.)

ГОСТ 10060-87 Бетоны. Методы определения морозостойкости

ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95) Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95) Бетони. Базовий (перший) метод визначення морозистійкості. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-49-96 (ГОСТ 10060.2-95) Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому заморожуванні та відтаванні

ДСТУ Б В.2.7-50-96 (ГОСТ 10060.3-95) Бетони. Дилатометричний метод прискореного визна­чення морозостійкості

ДСТУ Б В.2.7-51-96 (ГОСТ 10060.4-95) Бетони. Структурно-механічний метод прискореного визначення морозостійкості

ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлако­портландцемент. Технические условия

ДСТУ Б В.2.7-46-96 Цементи загально будівельного призначення. Технічні умови (з 01.09.2011 р. - ДСТУ Б В.2.7-46:2010)

ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

ДСТУ Б В.2.7-214-2009 Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками

ГОСТ 10181.0-81...ГОСТ 10181.4-81 Смеси бетонные. Методы испытаний

ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000)

Суміші бетонні. Методи випробувань

ГОСТ 10260-82 Щебень из гравия для строительных работ. Технические условия

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

ГОСТ 10834-76 Жидкость гидрофобизирующая 136-41. Технические условия

Чинний

ГОСТ 10884-81 Сталь арматурная термомеха­нически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеха­нически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 10922-75 Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арма­туры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия

ГОСТ 10922-90 Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арма­туры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия

ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения

ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Бетони. Методи визна­чення середньої густини, вологості, водопогли- нання, пористості і водонепроникності

ГОСТ 13015.0-83 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

ГОСТ 13015.1-81 Конструкции и изделия бетон­ные и железобетонные сборные. Приемка

ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

ГОСТ 13015.2-81 Конструкции и изделия бетон­ные и железобетонные сборные. Маркировка

ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умовиМіждержавні НД, прийняті до 1992 року

Відповідні національні НД (станом на 01.01.2011 р.)

ГОСТ 13015.3-81 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Документ о качестве

ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

ГОСТ 13015.4-84 Конструкции и изделия бетон­ные и железобетонные сборные. Правила транспортирования и хранения

ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

ГОСТ 13302-77 Кислоты нефтяные. Технические условия

Чинний

ГОСТ 14098-85 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкция и размеры

ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкция и размеры

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспорти­рования в части воздействия климатических факторов внешней среды

Чинний

ГОСТ 17624-87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности

ГОСТ 17625-83 Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры

ДСТУ Б В.2 7-226:2009 Бетони. Ультразвуковий метод визначення міцності

Чинний

ГОСТ 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности

ДСТУ Б В.2.7-224:2009 Бетони. Правила контролю міцності

ГОСТ 18343-74 Поддоны для кирпича и керамических камней. Технические условия

ГОСТ 18343-80 Поддоны для кирпича и керамических камней. Технические условия

ГОСТ 20259-80 Контейнеры универсальные. Общие технические условия

Чинний

ГОСТ 22362-77 Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры

ДСТУ Б В.2.6-124:2010 Конструкції залізо­бетонні. Методи вимірювання сили натягу арматури (ГОСТ 22362-77, MOD)

ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение, прочности механическими методами , неразрушающего контроля

ДСТУ Б В.2.7-220:2009 Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного контролю

ГОСТ 22904-78 Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного'слоя бетона и расположения арматуры

ДСТУ Б В.2.6-4-95 (ГОСТ 22904-93) Конструкції залізобетонні. Магнітний метод визначення товщини захисного шару бетону і розташування арматури

ГОСТ 23009-78 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки)

ДСТУ Б В.2.6-97:2009 Конструкції і вироби бетонні та залізобетонні збірні. Умовні позначення (марки)

ГОСТ 23279-85 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия

ЧиннийМіждержавні НД, прийняті до 1992 року

Відповідні національні НД (станом на 01.01.2011 р.)

ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия

Чинний

ГОСТ 23858-79 Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конст­рукций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки

Чинний

ГОСТ 24211-80 Добавки для бетонов. Общие технические требования

ДСТУ Б В.2.7-171:2008 Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови (EN 934-2:2001, NEQ)

ГОСТ 25592-91 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия

ДСТУ Б В.2.7-211:2009 Суміші золошлакові теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови

ГОСТ 25818-91 Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия

ДСТУ Б В.2.7-205:2009 Золи-виносу теплових електростанцій для бетону. Технічні умови

ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения

ДСТУ-Н Б В. 1.3-1:2009 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова

ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точ­ности геометрических параметров в строи­тельстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления

ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова

ГОСТ 26633-85 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

ДСТУ Б В.2.7-43-96 Бетоні важкі. Технічні умови

ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава

ДСТУ Б В.2.7-215:2009 Бетони. Правила підбору складу

ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций

ДСТУ Б В.2.7-223:2009 Бетони. Методи визначення міцності за зразками, відібраними з конструкцій

СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика

Чинні (3 01.11.2011 р.-ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія)