ДСТУ Б В.2.6-15-99


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

ВІКНА ТА ДВЕРІ

ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНІ

Загальні технічні умови

Видання офіційне

Держбуд України

Київ 2000Передмова

 1. РОЗРОБЛЕНИЙ

Українським зональним науково-дослідним і проектним інститутом з цивільного будівництва КиївЗНДІЕП)

Розробники: М.И. Коляков, д.т.н.; В.І. Москальов, к.т.н. (керівник теми); Л.Б.

Зайончковська; О.П. Московських

ВНЕСЕНИЙ

Управлінням науково-технічного забезпечення Держбуду України

 1. ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ

Наказом Держбуду України від 3 грудня 1999 р. № 291

ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕЗміст

С.

 1. Галузь використання 1

 2. Нормативні посилання 2

 3. Класифікація, основні параметри і розміри 5

  1. Класифікація 5

  2. Структура умовного позначення (марка) виробу 8

  3. Основні параметри і розміри 9

 4. Технічні вимоги 10

  1. Загальні положення 10

  2. Вимоги до конструкції виробів 10

  3. Вимоги до матеріалів, конструкційних профілів і комплектуючих виробів 13

  4. Маркування 15

  5. Пакування 16

  6. Комплектність 16

 5. Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища 16

 6. Правила приймання 17

 7. Методи контролю 19

 8. Транспортування і зберігання 21

 9. Вказівки щодо монтажу та експлуатації 22

 10. Гарантії виробника 22

Додаток А

Терміни та визначення 23

Додаток Б

Конструкції вікон та балконних дверей 24

Додаток В Способи відчинення віконних стулок 26

Додаток Г Типорозміри виробів 27

Додаток Д

Вимоги до технічної документації на вироби 32

Додаток Е Типи профілів із ПВХ 33

Додаток Ж

Мінімальні товщини стінок основних профілів 34

Додаток К

Загальні вимоги до монтажу виробів 35

Додаток Л

Схема зразка для випробування зварного з'єднання 36

Додаток М

Схеми випробувань зварних з'єднань 37

Додаток Н

Схема установки для перевірки профілю на ударну міцність на холоді 38ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

Вікна та двері полівінілхлоридні

Загальні технічні умови

Конструкции зданий и сооружений

Окна и двери поливинилхлоридные

Общие технические условия

Construction of building’s and structures

Windows and doors made of polyvinylchlorides

General specifications

Чинний від 2000-07-01

 1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на вікна і двері, далі за текстом "вироби", які виконані з жорсткого полівінілхлориду (ПВХ), а також на їхні основні конструкційні елементи.

Вироби призначені для установки в зовнішніх та внутрішніх будівельних огороджувальних конструкціях житлових, громадських, виробничих та допоміжних будинків і споруд, за винятком дверей, що ведуть у сходові клітки третього типу (СНіП 2.01.02).

Вид кліматичного виконання - УХЛ1 за ГОСТ 15150.

Обов'язкові вимоги до якості виробів та їхніх конструкційних елементів, що забезпечують безпечність для життя, здоров'я та майна населення, охорони навколишнього середовища, викладені в таких пунктах:

для вікон і балконних дверей в 4.2.8 - 4.2.11, 4.2.15 - 4.2.19;

для зовнішніх дверей в 4.2.8 - 4.2.14, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.19;

для внутрішніх дверей в 4.2.8 - 4.2.14, 4.2.16, 4.2.17;

для профілів із ПВХ в 4.2.17, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.9.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

Терміни та визначення наведені в додатку А.

Видання офіційне 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому стандарті використані посилання на такі документи:

ГОСТ 2.001-70

ЕСКД. Общие положения

ГОСТ 9.302-88

ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические

неорганические. Общие требования к выбору

ГОСТ 9.303-84*

ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля

ГОСТ 12.0.004-90

ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Основные положения

ГОСТ 12-1.003-83*

ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.004-91

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.012-90

ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.014-84*

ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками

ГОСТ 12.1.018-93

ССБТ. Пожарная безопасность. Электростатическая искро- безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.019-79*

ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.1.044-89

ССБТ. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов.

Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.2.003-91

ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002-75*

ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.009-76

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.011-89

ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Общие требовования

ГОСТ 12.4.021-75*

ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.028-76

Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия

ГОСТ 12.4.034-85

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка

ГОСТ 17.2.3.02-78

Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 111-90

Стекло листовое. Технические условия

ГОСТ 166-89*

Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 2874-82

Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

ГОСТ 2991-85*

Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия

ГОСТ 4647-80

Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Шарпи

ГОСТ 5378-88

Угломеры с нониусом. Технические условия

ГОСТ 7502-89*

Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ДСТУ Б В.2.6-15-99 С.3ГОСТ 8026-92

Линейки поверочные. Технические условия

ГОСТ 8828-89

Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная. Технические условия

ГОСТ 8925-68

Щупы плоские для станочных приспособлений. Конструкция

ГОСТ 9550-81

Пластмассы. Методы определения модуля упругости при растяжении, сжатии и изгибе

ГОСТ 10354-82*

Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 11262-80

Пластмассы. Метод испытания на растяжение

ГОСТ 14192-77*

Маркировка грузов

ГОСТ 14918-80*

Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия

ГОСТ 15088-83

Пластмассы. Метод определения температуры размягчения термопластов по Вика

ГОСТ 15150-69

Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 15876-90

Калибры для изделий из древесины и древесных материалов. Технические условия

ГОСТ 16338-85*

Полиэтилен низкого давления. Технические условия

ГОСТ 18321­73*

Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 19111­

77

Изделия погонажные профильные

поливинилхлоридные. Технические условия

ГОСТ 19904­

90

Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент

ГОСТ 23166­78

Окна и балконные двери деревянные. Общие технические условия

ГОСТ 23170­78Е

Упаковка для машиностроения. Общие требования

ГОСТ 24033­80

Окна и балконные двери деревянные. Методы механических испытаний

ГОСТ 24297­87

Входной контроль продукции. Основные положения

ГОСТ 24866­89

Стеклопакеты клееные. Технические условия

ГОСТ 25129­82*

Грунтовка ГФ-021. Технические условия

ГОСТ 25891­83

Здания и сооружения. Методы определения сопротивления воздухопроницанию

ограждающих конструкций

ГОСТ 26302­84

Стекло строительное. Метод определения коэффициента направленного пропускания света

ГОСТ

26433.1-89

Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления

ГОСТ 26602­85

Окна. Метод определения сопротивления теплопередаче

ГОСТ 26892­86

Двери деревянные. Метод испытания на сопротивление ударной нагрузке,
действующей в направлении открывания

ГОСТ 27296-

Защита от шума в строительстве.

87

Звукоизоляция ограждающих конструкций.


Методы измерения

ДСТУ 2296-93

Національний знак відповідності. Форми, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 2651-94

Сталь вуглецева звичайної якості. Марки

ДСТУ 3021-95

Випробування і контроль якості продукції.Терміни і визначення

ДСТУ Б А.3.1-6-

96

Управління, організація і технологія. Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановки на виробництво

ДСТУ Б В.2.6-3- 95

Конструкції будинків і споруд. Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови

ДСТУ Б.В.2.6-13- 97

Конструкції будинків і споруд. Вироби замкові та скоб'яні. Загальні технічні умови

СТ СЕВ 3284-81

Двери деревянные. Метод испытания сопротивления пробиванию

СТ СЕВ 3285-81

Двери деревянные. Метод испытания надежности

СТ СЕВ 4178-83

Метод испытания статической нагрузкой, действующей в плоскости створки

СТ СЕВ 4179-83

Метод испытания статической нагрузкой, действующей перпендикулярно плоскости створки

СТ СЕВ 4180-83

Двери деревянные. Метод испытания сопротивления ударной нагрузке

СНіП 2.01.01-82

Строительная климатология и геофизика

СНіП 2.01.02-85

Противопожарные нормы

СНіП 2.01.07-85

Нагрузки и воздействия

СНіП 2.04.01-85

Внутренний водопровод и канализация зданий

СНіП 2.04.05-91

Отопление, вентиляция и кондиционирование

СНіП ІІ-4-79

Естественное и искусственное освещение

СНіП ІІ-3-79**

Строительная теплотехника

СНіП П-12-77

Защита от шума

ДБН В. 1.4-0.01­97

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Основні положення

ДБН В. 1.4-0.02­97

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Типові документи

ДБНВ.1.4-1.01-97

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБНВ.1.4-2.01-97

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

ТУ У

24936090.001- 98

Уплотнители из термопластичного каучука. Технические условияТУ У В.2.7-

19354290.001 -95

Стекло листовое тепло-отражающее тонированное. Технические условия

СанПіН 4630-88

Охрана поверхностных вод от загрязнения

СанПіН 42-128­

4690-88

Охрана почвы от загрязнений бытовыми и промышленными отходами

СанПіН 6027 А-91

Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве. Гигиенические требования

СН 3077-84

Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки

СН 3223-85

Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочем месте

ДСП-201-97

Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених пунктів від забруднення хімічними біологічними речовинами

СИ № 6035 А-91

Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели