Таблиця 7 — Механічні властивості за кімнатної температури плоских І довгомірних виробів зі сталі марок і груп якості з оцінюванням ударної в'язкості


ДСТУ EN 10025-2:2007
Кінець таблиці 7

Познака

Місце розта- шування випробного зразка81

Мінімальне видовження після розриву3’, %

Lq = 80 мм Номінальна товщина, мм

Lo = 5,65 Jso Номінальна товщина, мм

згідно

з EN 10027-1 та CR 10260

згідно

3 EN 10027-2

< 1

> 1

< 1,5

> 1,5 < 2

> 2

< 2,5

> 2,5 < 3

> 3 £40

> 40

< 63

> 63

< 100

> 100

< 150

ІЛ V

го о О

> 250CJ

£ 400 тільки для J2 і К2

S235JR

S235J0

1.0038

1.0114

1

17

18

19

20

21

26

25

24

22

21

І І

S235J2

1.0117

t

15

16

17

18

19

24

23

22

22

21

21 (I Tat)

S275JR

S275J0

1.0044

1.0143

1

15

16

17

18

19

23

22

21

19

18

S275J2

1.0145

t

13

14

15

16

17

21

20

19

19

18

18 (І та t)

S355JR

S355J0

S355J2

1.0045

1.0553

1.0577

1

14

15

16

17

18

22

21

20

18

17

17 (І та t)

S355K2

1.0596

t

12

13

14

15

16

20

19

18

18

17

17 (і та t)

S450JOd>

1.0590

і

17

.. _17...

17

17


а| Для товстого листа, штрипса і широкої штаби з шириною > 600 мм застосовують напрямок (t), перпендикулярний до напрямку прокатуаання. Для всіх інших виробів застосовують напрямок (І), паралельний напрямку прокатування.  1. 1 МПа = 1 Н/ммт

  2. Значення застосовують тільки для плоских виробів.

Застосовно тільки для довгомірних виробів.00


П

ДСТУ EN 10025-2:

ознака

Мінімальна границя плинності /?еНа], МПаЬ!, за номінальної товщини, мм

Тимчасовий опір Rmal, МПаь), за номінальної товщини, мм

ЗГІДНО з EN 10027-1 та CR 10260

ЗГІДНО

з EN 10027-2

< 16

> 16

<40

>40 < 63

> 63

< 80

> 80 і 100

> 100

< 150

> 150

< 200

> 200

< 250

<3

> 3

< 100

> 100

<150

> 150

< 250

3 185

1.0035

185

175

175

175

175

165

155

145

310—540

290—510

280—500

270—490

Е 295с)

1.0050с)

295

285

275

265

255

245

235

225

490—660

470—610

450—610

440—610

Е 335с)

1.0060с)

335

325

315

305

295

275

265

255

590—770

570—710

550—710

540—710

Е 360с>

1,0070с)

360

355

345

335

325

305

295

285

690—900

670—830

650—830

640—830


Місце розта- шування випробного зразка®1

Мінімальне видовження після розривуа), %

Lq= 80 мм Номінальна товщина, мм

Lo= 5,65

Номінальна товщина, мм

< 1

> 1

< 1,5

> 1.5

< 2

> 2

<2,5

> 2,5

<3

> 3

£ 40

>40

<63

> 63

< 100

> 100

< 150

> 150

<250

S185

1.0035

1 t

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

18

16

17

15

16

14

15

13

15

13

Е295с)

1.0050с)

1 t

12

10

13

11

14

12

15

13

16

14

20

18

19

17

18

16

16

15

15

14

Е335с>

1.0060с)

1 t

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

16

14

15

13

14

12

12

11

11

10

Е360с)

1.0070с)

1 t

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

11

10

10

9

9

8

8

7

7

6

  1. Для товстого листа, штрипса і широкої штаби з шириною > 600 мм застосовують напрямок (t), перпендикулярний до напрямку прокатування. Для всіх інших виробів застосовують напрямок (І), паралельний напрямку прокатування.

  2. 1 МПа = 1 Н/мм2.

с' ЦІ сталі звичайно не застосовують для балок, кутиків і профілів.

Таблиця 8 — Механічні властивості за кімнатної температури плоских і довгомірних виробів зі сталі марок І груп якості без оцінювання ударної в'язкості


ДСТУ EN 10025-2:2007


Таблиця 9 — Механічні властивості — ударна в'язкість плоских і довгомірних виробів на KV поздовжніх зразках3*

Познака

Температура, °С

Мінімальна робота удару, Дж, за номінальної товщини, гим

згідно

з EN 10027-1 та CR 10260

згідно з EN 10027-2

< 150 а)-Ь)

> 150

< 250Ь)

> 250

< 400с1

S235JR

1.0038

20

27

27

S235J0

1.0114

0

27

27


S235J2

1.0117

-20

27

27

27

S275JR

1.0044

20

27

27

S275J0

1.0143

0

27

27

S275J2

1.0145

-20

27

27

27

S355JR

1.0045

20

27

27

S355J0

1.0553

0

27

27

S355J2

1.0577

-20

27

27

27

S355K2

1.0596

-20

40d

33

33

S450J0e>

1.0590

0

27

3t Дли номінальної товщини < 12 мм див. 7.3.2.1 EN 10025-1:2004.

ь> Для профілів з номінальною товщиною >100 мм значення мають бути узгоджені. Див. додаткову вимогу 23.

с) Значення застосовують для плоских виробів.dJ Це значення відповідав 27 Дж за температури мінус 30 °С (див. Eurocode 3).

е) Застосовно тільки для довгомірних виробів.

Таблиця 10 — Технологічні властивості плоских І довгомірних виробів з оцінюванням ударної в'язкості

Познака

Придатність до

згідно з EN 10027-1 та CR 10260

згідно

3 EN 10027-2

холодного відбортовування

холодного прокатування

холодного волочіння

S235JRC

1.0122

X

X

X

S235J0C

1.0115

X

X

X

S235J2C

1.0119

X

X

X

S275JRC

1.0128

X

X

X

S275J0C

1.0140

X

X

X

S275J2C

1.0142

X

X

X

S355JRC

1.0551

X

S355J0C

1.0554

X

X

X

S355J2C

1.0579

X

X

X

S355K2C

1.0594

X

X

X
Таблиця 11 — Технологічні властивості плоских і довгомірних виробів без оцінювання ударної в'язкості

Познака


Придатність

згідно з EN 10027-1 та CR 10260

згідно з EN 10027-2

до холодного ВОЛОЧІННЯ

E295GC

1.0533

X

E335GC

1.0543

X

E360GC

1.0633

X

Познака
Рекомендований внутрішній радіус

згинання1 для номінальних товщин у міліметрахзгідно

з EN 10027-1 та CR 10260

згідно

3 EN 10027-2

Напрямок згинанняа)

> 1

< 1,5

> 1,5

<2,5

>2,5 < 3

А VI

> 4

< 5

> 5

< 6

> 6 < 7

> 7

< 8

> 8

< 10

> 10

< 12

> 12

< 14

> 14

< 16

> 16

<18

> 18

< 20

>20

< 25

> 25

< зо


не менше ніж

S235JRC

1.0122

t

1.6

2,5

3

5

6

8

10

12

16

20

25

28

36

40

50

60

S235J0C

1.0115


S235J2C

1.0119

І

1,6

2,5

3

6

8

10

12

16

20

25

28

32

40

45

55

70

S275JRC

1.0128

t

2

3

4

5

8

10

12

16

20

25

28

32

40

45

55

70

S275J0C

1.0140


S275J2C

1.0142

І

2

3

4

6

10

12

16

20

25

32

36

40

45

50

60

75

S355J0C

1.0554

t

2,5

4

5

6

8

10

12

16

20

25

32

36

45

50

65

80

S355J2C

1.0579


S355K2C

1.0594

І

2,5

4

5

а

10

12

16

20

25

32

36

40

50

63

75

90