Примiтка:

Приведені дані отримані в результаті експерементальних досліджень, які були проведені інститутами та організаціями країн СНД.

Додаток 5

Ефективнiсть антиелектростатичної обробки хiмiчних волокон

(при температурi 20° C i вiдносной вологостi повiтря 65 %)

Антиелектростатики

Капрон

Ацетатний шовк

Лавсан

Нiтрон

Полiпропілен

Вiнол

Хлорин

Аламiн 17+

+
Алкамон
ГН

+


+

+

+

+

+

ДС

+

+

+

+

+

+

+

ОС-2

+

+

+

+

+

+

+

О

+

+

+

+

+

+

+

Бетаноль П
+
Вирiвнювач А

+

+

+

++

Етамон ДС


+

+

+
Ксилиталь
О-10

+

+

+

++

О-15

+

+

+

+

+

+

+

П-10

+

+

+

+

+

+

+

Оксифос

ЕГ-6-МФК

+

+

+


+

+


ОП-7


+

++

+

ОП-10++

+

ОП-20+

+
Препарат ОС-20

+


+

+
Проксанол
186
+


+

+

305+

+


+

+

Проксамiн-385++

+

Синтанол ДС-10

+


+

+

+


+

Стеарокс
6+
+

920

+


+

+

+


+

Тетрамон С

+

+

+

+

+

+

+Додаток 6

Питомий поверхневий електричний опiр s пластмас при поверхневiй

антиелектростатичнiй обробцiАнтиелектростатики


Розчинник

Концентрацiя розчину антиелектростатика, ваг, %

Питомий поверхневий електричний опiр, Ом

Полiстирол

Полiметил- метакрилат

Полiетилен високого тиску

Полiетилен низького тиску

Без антиелектростатиків

-

-

1,01016

6,01016

8,01015

8,01015

Алкамон ДЛ

Вода

2,0

5,0108

4,3108

-

-

Алкамон Н

Вода

2,0

-

-

1,51010

1,11011

Алкамон ОС-2

Етиловий спирт

2,0

3,3109

2,0109

2,0109

3,9109

Амiни С79

Також

2,0

3,31011-3,31012

-

8,01011

8,21010-4,11011

Водорозчинний препарат Б-300

Етиловий спирт

2,0

6,81010

2,6108

3,81011

4,61011

Вирiвнювач А

Вода

2,0

7,7109

-

4,31010

-

Етамон ДС

Вода

2,0

4,3109

2,7109

3,51011

6,51010

Катапин К

Етиловий спирт

2,0

2,4109

3,5109

3,1108

5,0108

Керилбензолсульфат

Вода

5,0

1,01011

2,01010

1,4109

6,5109

Ксилiталь О-10

Вода

2,0

1,91011

-

4,71011

-

Оксамiн С-2

Етиловий спирт

2,0

5,51011

9,81010

1,31011

2,01011

Оксанол Ц-17

Також

2,0

7,01010

7,01010

-

-

Проксанол 172

Етиловий спирт

2,0

-

4,61011

-

-

Проксанол 224

Також

2,0

-

1,81011

-

-

Проксанол 228

Також

2,0

5,01010

3,0109

-

-

“Прогрес” (вториннi алкiлсульфiти)

Вода

10,0

1,8109

3,8109

1,2109

1,2109

Речовина ОП-7

Вода

2,0

3,01011

5,61011

-

-

Речовина ОП-10

Також

2,0

-

-

1,31011

3,41012

Синтамiд-5

Етиловий спирт

2,0

8,2109

6,4109

-

-

Синтамiд-10

Також

2,0

2,01010

4,9109

-

-

Синтанол ДС-10 (марки Б)

Також

4,0

6,4108

1,01010

2,0109

2,6109

Синтанол ЦС-20 (марки А)

Також

2,0

3,51010

2,21010

2,31010

3,71010

Стеарокс-6

Також

2,0

2,61010

3,81010

-

-

Сульфанол НП-1

Вода

4,0

1,5109

6,9109

6,0109

1,11010

Сульфонат А

Також

2,5

4,0108

2,7108

2,2109

2,4109

Триетаноламiнова сiль лаурилфосфата

Також

5,0

9,8108

3,0108

1,3109

1,1109

Триметлалкiламонiю хлорид

Етиловий спирт

2,0

7,4108

-

1,6109

1,1109


Примiтка. Вимiрювали за ГОСТ 6433.1-71 - 6433.4-71 при 20° C  2° C i вiдносній вологостi 65 3 %.

Додаток 7

Питомий поверхневий електричний опiр пластмас
при внутрiшньому введеннi антиелектростатикiв у процесi вальцювання


Антиелектростатик

Кiлькiсть введеного антиелектростатика, ваг, /%

Питомий поверхневий електричний опiр, Ом

Полiстирол

Полiетилен високого тиску

Поліетилен

низького тиску

Без антиелектростатика

-

1,01015

8,01015

8,01015

Алкамон ДЛ

2,0

1,91015 (9,11011)

-

-

Алкамон ОС-2

2,0

(4,61011)

-

-

Дiалкiлмонатрiйфосфат

2,0

(1,81010-1,51011)

-

-

Дiетаноламiд АС-ПП

2,0

-

(1,2-3,5)1012

-

Оксамiн

2,0

-

4,21010

-

Оксанол ЦС-17

2,0

-

2,21011

-

Речовина ОП-7

2,0

(1,81010-1,51011)

-

-

Синтамiд-5

2,0

-

4,610*

-

Синтанол ДС-10

(марка Б)

4,0

-

5,21010

2,61010

Синтанол ЦС-20

(марка А)

2,0

-

2,51011

2,61011

Стеарокс-6

2,0

-

1,61011-2,11012

-

Сульфонат А

2,5

(7,310102,71011)*

1,8109

2,3109

Триметиалкiламонiю хлорид

2,0

(1,1108)*

2,2108

1,8109

Триетаноламiнова сiль лаурилсульфата

5,0

-

3,11010

2,11010


Примiтки:

1. Вимiрювали за ГОСТ 6433.1-71 - 6433.4-71 при 20  2° C i вiдноснiй вологостi 65  3 % через 2 доби пiсля виготовлення зразкiв.

2. В дужках поданi значення s пластмас при введеннi антиелектростатика в них при екструзiї.

3. *Данi для випадку введення 1 ваг. % антиелектростатика.

Додаток 8

Питомий об’ємний електричний опiр вуглеводнiв
та нафтопродуктiв при 25° C концентрацiї присадки 0,01 %


Присадка

Питомий об’ємний електричний опiр, Омм

Бензол

Циклогексан

Ізооктан

Бензин

Б-70

Бензин

А-66

Паливо

ТС-1

Гас освiтлю-

вальний

Без присадки

0,21012

0,281012

1,01012

0,451012

0,171012

0,171012

0,481011

Дiолеат хрому дикетону фероцена

-

-

-

0,63108

-

0,13109

-

Дiолеат хрому дикетону ЦТМ

-

-

-

0,14109

-

0,22109

-

Олеатдисалiцилат хрому

-

-

-

0,77108

-

0,12108

-

Олеат кобальту

-

-

-

0,12109

0,11109

0,67109

0,71109

Олеат мiдi

-

-


0,38109

0,4109

-

-

Олеат хрому

0,241012

0,12109

0,4109

0,59108

0,32108

0,56108

0,9108

Нафтенат кобальту

-

-

0,181010

-

-

-

-

Нафтенат мiдi

0,141010

-

-

-

-

-

-

Нафтенат хрому

1,1109

-

0,83109

0,45109

0,19109

-

-

Сiль хрому СЖК фр. С1720

-

-

-

0,23109

-

0,25109

-

Сiль хрому СЖК фр. С1416

-

-

-

0,18109

-

0,25109

-