3.2.5 При зведенні будинків системи "Пластбау" опалубочні, арматурні роботи та роботи по укладанню монолітного бетону слід виконувати у відповідності зі СНіП III-15-76.

У зв'язку з наявністю в системі "Пластбау" залізобетонних елементів, недоступних візуальному контролю, слід приділити особливу увагу контролю якості бетонних робіт, що виключають виникнення пустот в несучих конструкціях.

При виконанні бетонних робіт в зимовий час застосування методу заморожування звичайних розчинів та бетонів не допускається.

Зведення будинків при мінусових температурах повинно здійснюватися із застосуванням бетонної суміші та розчинів з хімічними протиморозними добавками, що забезпечують наростання міцності розчину та бетону без прогрівання.

ДБН В.2.6-6-95 С.38

Гранична висота частини будинку, що зводиться при мінусових температурах, рецептура протиморозних добавок повинні призначатися з урахуванням вимог "Инструкции по приготовлению и применению строительных растворов" (СН 290-74).

3.2.6. Цементно-піщану або перліто(вермикуліто)-піщану штукатурку слід наносити по маяках, витримуючи рекомендовану товщину захисних шарів з плюсовим допуском.

Утворення технологічних та усадних тріщин в огороджувальних шарах цементної штукатурки слід попереджувати:

- застосуванням малоусадних або безусадних цементних розчинів, для чого передбачати використання відповідних рецептур сумішей;

- забезпеченням відповідного вологісного режиму тужавлення та набору міцності.

3.3 Пожежна безпека при виконанні робіт

3.3.1 При монтажі будинків системи "Пластбау" необхідно дотримуватись вимог ППБ 05-86 "Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ".

3.3.2 В проекті виконання робіт необхідно розроблювати заходи по пожежній безпеці на всі етапи будівництва.

3.3.3 Роботи, пов'язані з монтажем конструкцій з застосуванням утеплювача з пінополістиролу, повинні вестися за нарядами-допусками, які видаються виконавцям робіт, та підписані особою, відповідальною за протипожежний стан будівництва.

В наряді допускові повинне бути вказане місце, технологічна послідовність, способи виробництва, конкретні протипожежні заходи, відповідальні особи та строк його дії.

На місцях виконання робіт повинні бути вивішені аншлаги "Вогненебезпечне - легкогорючий утеплювач".

3.3.4 На місці виконання робіт кількість утеплювача не повинна перевищувати змінної потреби.

3.3.5 Утеплювач необхідно зберігати поза будинком, який зводиться, в окремо розташованій споруді (критому складі) або на спеціальному майданчику під навісом, що захищає плити від впливу атмосферних опадів та сонячних променів на відстані не менше 18 м від будинків, що будуються, та тимчасових будівель. При зберіганні під навісом плити повинні бути вкладені на підкладки, при цьому висота штабелю не повинна перевищувати 3 м.

3.3.6 Монтаж вищерозташованих поверхів виконувати тільки після оштукатурювання стін та перекриття нижчіх поверхів.

3.3.7 При монтажі комплексу будинків без зовнішньої штукатурки може бути не більше, ніж дві сусідні будівлі.

3.3.8 Після закінчення робочої зміни забороняється залишати невикористаний утеплювач всередині або на покритті будинків, а також в протипожежних розривах.

3.3.9 Розміщення тимчасових складів (кладових), майстерень та адміністративно-побутових приміщень, що будуються, не допускається.

3.3.10 На період виконання будівельно-монтажних робіт допускається використання тільки системи повітряного або водяного опалення з розміщенням опалювальних за межами будинків на відстані не менше 18м або за протипожежною стіною.

3.3.11 Перебування сторонніх осіб на будівельному майданчику не допускається.

3.3.12 Палити на території будівництва дозволяється в спеціально відведених місцях, обладнаних урнами з водою для недокурків. На місці паління повинна бути табличка з написом "Місце для паління".

3.3.13 Розкладати вогнища на території будівництва забороняється.

3.3.14 Монтаж електромережі виконувати у відповідності з "Правилами устройства электроустановок. ПУЭ-86".

3.4 Особливості зведення будинків на підроблюваних територіях

3.4.1 Способи розробки ґрунтів на підроблюваних територіях визначають в ПОБ та уточнюють ПВР.

ДБН В.2.6-6-95 С.39

3.4.2 При підготовці основ для зведення фундаментів у відповідності з проектом повинно бути забезпечено виконання заходів по закладенні контрольно-вимірювальної апаратури та встановленню контрольних реперів, що забезпечують можливість спостереження за осіданнями (зсувами, кренами) та деформаціями.

3.4.3 При влаштуванні підземної частини будинку у відповідності з проектом при необхідності слід передбачати пристрої для вирівнювання будинку (домкрати або пристрої з піщаним заповненням).

3.5 Особливості зведення будинків на просадних ґрунтах

3.5.1. В процесі підготовки основи на просадних ґрунтах для попередження неприпустимого їх замочування та, як наслідок, неприпустимих осідань існуючих будівель та будинків, що зводяться, необхідно виконувати вимоги щодо організації загальномайданчикової системи поверхневого водовідведення та розміщенню тимчасових будівель без порушення цієї системи, а також щодо своєчасного випробування тимчасових мереж водопостачання на герметичність. Перерва між закінченням розробки котловану та влаштуванням фундаменту при наявності просадних ґрунтів не допускається.

3.5.2 Способи ущільнення просадних ґрунтів з метою влаштування основ будинків, включаючи поверхневе ущільнення важкими механізмами, ущільнення з влаштуванням ґрунтових подушок, ущільнення витрамбовування котлованів, ґрунтовими палями та попереднім замочуванням, визначаються проектом.

3.5.3 Основним роботам по ущільненню ґрунтів передує дослідне (пробне) ущільнення. В акті на проведення дослідного ущільнення слід вказувати:

- при поверхневому ущільненні трамбування - розміри, вагу та кількість проходів трамбувальної машини по одному сліду;

- при поверхневому ущільненні укочуванням - товщини відсипних шарів та режим роботи механізмів;

- при витрамбовуванні котлованів - розміри трамбовки та режим роботи механізмів, а при витрамбовуванні котлованів з уширеною основою - додатково розміри уширення;

- при глибинному ущільненні ґрунтовими палями - характеристику обладнання, що застосовується, загальний об'єм та об'єм окремих порцій ґрунту, що засипається в свердловини, товщину верхнього недоущільненого шару ґрунту та спосіб його ліквідації;

- при ущільненні ґрунтів замочуванням - витрату води на 1 м2 замочуваної площі, час замочування, діаметр та глибину свердловин, товщину верхнього недоущільненого шару ґрунту та спосіб його ущільнення.

За результатами дослідного ущільнення приймається рішення про можливість виконання основних робіт або коригування проекту по влаштуванню основи.

4 ВКАЗІВКИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДИНКІВ

4.1 Введення будинків в експлуатацію

4.1.1 Введення будинків в експлуатацію виконується у відповідності з ДБН А.3.1-3-94.

4.2 Технічне обслуговування

4.2.1 При технічному обслуговуванні будинків слід виконувати вимоги "Правил та норм технической эксплуатации жилищного фонда в городах та поселках Украинской ССР" (1976 р.).

4.2.2 Обслуговування технічного підпілля включає:

- підтримання в холодну пору року температури повітря всередині підпілля не менше +5°С, вологість не більше 65% при однократному повітрообміні;

- регулярне спостереження за найбільш вразливими місцями конструкцій, в тому числі: з'єднання стін підпілля з вимощенням, горизонтальна гідроізоляція зовнішніх та внутрішніх стін підпілля, вертикальна гідроізоляція зовнішніх стін, зон застою або притоку води до фундаментів і стін підпілля.

4.2.3 Ремонтні роботи по усуненню виявлених несправностей слід виконувати в строки, встановлені "Положением о проведении планово-предупредительного ремонта жилых и общественных зданий" (М., Стройиздат, 1965 г.) з урахуванням проектного вирішення будинку.

ДБН В.2.6-6-95 С.40

При появі в стінах підвалу похилих або вертикальних тріщин слід встановити маяки. Стан маяків слід перевіряти через 3 міс. на протязі першого року, через 6 міс. - протягом другого року і далі один раз на рік на протязі 5 років.

Незмінний стан маяків свідчить про припинення деформацій стін та можливість заробки тріщин. При збільшенні тріщин слід звертатися в спеціалізовані організації.

При виявленні на стінах та стелях сирих плям та плісняви, утворення конденсату на водопровідних трубах слід організувати інтенсивне провітрювання через вікна, двері, продухи.

Не допускається пробивання прорізів та отворів в стінах, встановлення нових перегородок та кріплення їх до несучих конструкцій без дозволу осіб, відповідальних за експлуатацію будинків.

Просідання, що утворилися в місцях закладення інженерних мереж, засипаються піщаним ґрунтом шарами завтовшки 20 см з наступним трамбуванням кожного шару та підливанням водою з відновленням покриття.

Пофарбування металевих деталей та усунення несправностей теплоізоляції здійснюється частково в порядку підготовки будинків до зими і в повному обсягу при виконанні поточного ремонту кожні три роки.

В процесі експлуатації будинку забороняється зрізати ґрунт поблизу будинку, складувати матеріали поблизу стін, допускати підтоплення основ або застоювання води, а також витікання води з каналізаційної та водопровідної мережі, саджати дерева ближче 5 м, а чагарники - 1,5 м від стін.

Земляні роботи в безпосередній близькості від будинку, особливо нижньої підошви фундаментів, можуть виконуватися тільки за спеціальним дозволом.

4.2.4 Правильність експлуатації зовнішніх та внутрішніх стін надземної частини будинку забезпечується постійним температурно-вологісним режимом в житлових та підсобних приміщеннях згідно з СНіП 2.08.01- 85.

Мають регулярно спостерігатися найбільш вразливі місця зовнішніх та внутрішніх стін:

- зовнішні кути та місця сполучення зовнішніх стін з внутрішніми та з перекриттям;

- простінки, перемички, балкони.

Кріплення прапоротримачів та вуличних знаків слід здійснювати тільки в місцях, передбачених проектом.

Розкриття тріщин в штукатурці стін будинків не допускається. При появі тріщин в штукатурці їх слід зачеканювати цементно-піщаним розчином M l00, попередньо розшивши їх до металевих сіток.

Забороняється кріпити в зовнішніх стінах будинків відтяжки дротів, а також встановлювати та кріпити рекламу.

Кріплення до огороджувальних конструкцій будинку пристроїв та елементів інженерного обладнання слід виконувати тільки у відповідності з проектом.

4.2.5 При експлуатації будинків необхідно систематично перевіряти правильність використання мешканцями балконів і не допускати розміщення на них важких речей та захламлення, що порушують нормальну експлуатації балконів.

4.2.6 В процесі експлуатації перекриттів не допускається виникнення тріщин в залізобетонних плитах та штукатурці стель. При виникненні тріщини зачеканюються так, як це робиться в стінах.

4.3 Пожежна та екологічна безпека

4.3.1 При експлуатації будинків системи "Пластбау" не допускається порушення цілісності штукатурного шару.

При виявленні порушення цілісності штукатурного шару в будь-яких приміщеннях слід негайно здійснити ремонт зони порушення.

При виконанні ремонтних робіт слід дотримуватись вимог п.3.3.1.

4.3.2 Для кріплення побутових приладів та меблів застосовувати тільки металеві дюбелі. Металеві дюбелі встановлювати тільки в зонах розташування монолітних бетонних включень.

4.3.3 Будинки системи "Пластбау" слід обладнувати електроплитами. Допускається використання газових плит.

4.3.4 Для масового застосування газових плит товщина захисного штукатурного шару в межах розмірів плити повинна бути не менше 50 мм.

ДБН В.2.6-6-95 С. 41

ДОДАТОК

ПОСІБНИК ПО ВИЗНАЧЕННЮ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ БУДИНКІВ ДЛЯ ЗВИЧАЙНИХ ТА СКЛАДНИХ УМОВ БУДІВНИЦТВА

П1 Вертикальні навантаження на елементи конструкцій та їх сполучення

Збір вертикальних навантажень здійснено на основі СНіП 2.01.07-85 та робочого проекту 3-х поверхового 12-ти квартирного житлового будинку за системою "Пластбау". Результати представлені в табл. П1-П4. Вітрові навантаження та навантаження, викликані деформацією основи, повинні бути враховані додатково.

Табл. П1 містить навантаження (нормативні та розрахункові) від власної ваги всіх конструкцій, використаних в проекті.

В табл. П2 наведені значення основних сполучень навантажень з урахуванням коефіцієнта сполучень. При визначенні сполучень враховувалось навантаження за 1-м сніговим районом (нормативне значення ваги снігового покриву 50 кгс/м2).

Табл. П3 дозволяє підібрати значення навантаження на погонну довжину 1 м ребра перекриття (крок ребер 0,6 м). В таблиці поміщені значення постійного, тимчасового (тривалого та короткочасного) та повного навантажень з урахуванням сполучень.

Табл. П4 призначена для збору навантажень на погонну довжину 1 м стіни з різними вантажними прольотами (площами) 3,6 м, 5,4 м та 7,2 м. Значення для інших вантажних прольотів можуть бути визначені шляхом інтерполяції.

За допомогою табл. П2-П4 можливо визначити навантаження, які передаються на нижчележачі конструкції при омонолічуванні вищележачих, що має місце при влаштуванні перекриттів в опалубці з панелей, підпертих інвентарними стояками. Табл. П2-П4 також враховують можливі варіанти товщин плит монолітного залізобетонного перекриття.

Таблиця П1 - Навантаження від власної ваги конструкцій


№№


Тип конструкцій


Найменування елементів конструкцій

Об'ємна

вага матеріалу, кгс/м3

Навантаження


Од.

вим.

Нормативне

gf

Розрахункове

1Стіни

З/б колона на 1 м2 стіни

2500 (2200)

кгс

213,3 (187,7)

1,1

234,6 (206,5)

2

Стінова полістирольна панель

40

кгс/м2

7,8

1,2

9,3

3

Цементно-піщана штукатурка з 2-х боків (d = 2 м х 0,03 м = 0,06 м) на 1 м2 стіни (значення в дужках для заводських умов)

1800

кгс/м2

108

1,3(1,2)

140,4 129,6

4

1 м2 стіни

кгс/м2

389,1

384,3

5

погонна довжина 1 м з/б колони (0,16 х 0,16 м)

2500

кгс/м

64,0

1,1

70,4

6

погонна довжина 1 м бетонної колони

2200

кгс/м

56,3

1,1

62,0

7

погонна довжина 1 м з/б поясу на рівні перекриття (0,22 х 0,24 м)

2500

кгс/м

132

1,1

145,2

8

погонна довжина 1м стіни в межах поверху (Н = 2,8 м) з урахуванням з/б поясу та без урахування отворів


кгс/м

974,5

1,16

1129,0

9

погонна довжина 1 м стіни в межах висоти поверху (Н = 2,56 м) без врахування з/б поясу та отворів


кгс/м

842,5

1,17

983,8