О согласовании проекта Перечня изделий


МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ<br> ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ<br> Науково-технічна рада<br> <br> Р I Ш Е Н Н Я<br> <br> 22.11.2007 N 88<br> <br> (у робочому порядку)<br> <br> <br> Про погодження проекту Переліку виробів<br> <br> <br> Розглянувши проект Переліку виробів, які мають незначний<br>вплив на здоров'я та безпеку людей, але розміщення яких на ринку<br>дозволяється за наявності складеної виробником декларації про<br>відповідальність, розроблений Державним підприємством "Орган<br>сертифікації будівельної продукції "ЦентрСЕПРОбудметал" відповідно<br>до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р.<br>N 1764 ( <A HREF="273592">1764-2006-п</A> ) "Про затвердження Технічного регламенту<br>будівельних виробів, будівель і споруд", науково-технічна рада<br>В И Р I Ш И Л А:<br> <br> Погодити проект Переліку виробів, які мають незначний вплив<br>на здоров'я та безпеку людей, але розміщення яких на ринку<br>дозволяється за наявності складеної виробником декларації про<br>відповідальність та рекомендувати його до видання.<br> <br> Голова науково-технічної ради В.Яцуба</FONT></PRE><br>