Про проект ДСТУ Б В.1.1-...-2003 „Захист від пожежі. Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість”

Рішення НТР від 15 серпня 2003 р. № 64

Розглянувши проект ДСТУ Б В.1.1-...-2003 „Захист від пожежі. Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість”, розроблений УкрНДІПБ МНС України, науково-технічна рада вирішила:

1.Схвалити проект ДСТУ Б В.1.1-...-2003 „Захист від пожежі. Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість”.

2. Управлінню архітектурно-конструктивних  та  інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного  призначення (О.Авдієнко) та Управлінню науково-технічної політики у будівництві (Д.Барзилович) протягом одного місяця підготувати наказ про надання чинності зазначеному ДСТУ та сформувати “Справу нормативного документа” в установленому порядку.

Заступник голови НТР

                        А.Беркута

Довідка

Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки МВС України відповідно до плану науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт УкрНДІПБ МВС України на 2002 рік розроблено проект ДСТУ Б В.1.1- -2003  „Захист від пожежі. Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість”.

Мета розроблення - врахування особливостей випробування вогнезахисних та вогнестійких стель і приведення  положень стандарту у відповідність до європейських норм з урахуванням практичного досвіду випробувань за ДСТУ Б В.1.1-4-98 „Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги”.

Проект ДСТУ Б В.1.1-  -2003 виконано у повному обсязі відповідно до технічного завдання, узгодженого з Держбудом.

В проекті стандарту визначені додаткові вимоги до ДСТУ Б В.1.1-4-98 щодо умов випробування, розмірів зразків для випробування, умов встановлення зразків у печі, визначення видів граничних станів з вогнестійкості для підвісних вогнезахисних та вогнестійких стель, кількості та місць розташування термопар на зразку та інші вимоги, що враховують особливості об’єкта випробувань.

Введення в дію цього стандарту дозволить забезпечити єдність випробувань та підвищити точність та відтворюваність результатів випробувань цього типу будівельних конструкцій на вогнестійкість.

На проект ДСТУ Б В.1.1- -2003 „Захист від пожежі. Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість” отримані необхідні відгуки і погодження згідно з технічним завданням. Проект  розглянуто на секції "Архітектура і будівництво житлово-цивільних будинків і споруд" НТР Держбуду України 9 квітня 2003р., протокол № 4 та рекомендовано для розгляду на НТР Держбуду України.