Про проект ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд.

Основні положення проектування»

Рішення НТР від 15 серпня 2003 р. № 66

Розглянувши проект державних будівельних норм ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування», розробленого Українським державним головним науково-дослідним виробничим інститутом інженерно-технічних і екологічних вишукувань, науково-технічна рада вирішила:

1. Розробнику зазначеного проекту ДБН протягом місяця доопрацювати проект ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування» з врахуванням висловлених зауважень, здійснити технічне редагування нормативного документа та погодити доопрацьований проект в Міністерстві охорони здоров‘я України.

2. Управлінню промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС (Г.Перекута) подати доопрацьований та погоджений проект зазначеного ДБН на розгляд науково-технічної ради Держбуду в робочому порядку.

Заступник голови НТР

А.Беркута

Довідка

Українським державним головним науково-дослідним і виробничим  інститутом інженерно-технічних і екологічних вишукувань Держбуду України за участю Управління промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС Держбуду України, Управління екологічної експертизи та оцінки впливу на довкілля Мінекоресурсів, Центральної служби Укрінвестекспертизи, Науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури і містобудування Міністерства охорони здоров΄я України та Інституту гігієни та медичної екології АМН України переглянуто ДБН А.2.2-1-95 “Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування” згідно з планом науково-дослідних розробок Держбуду України на 2001 рік та технічним завданням, погодженим Держбудом та Мінекоресурсів. На цій підставі розроблено проект ДБН А.2.2-1-2003 “Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування” на заміну ДБН А.2.2-1-95.

Основною метою виконання зазначених робіт є коригування ДБН А.2.2-1-95 за результатами його дії  протягом 7 років і необхідністю узагальнення передового вітчизняного досвіду, урахування змін до відповідних законодавчих актів України, гармонізації нормативних актів з європейськими і світовими стандартами та врахування набутого досвіду проектування.

Особлива увага приділяється основним положенням та складу матеріалів, що характеризують клімат і мікроклімат, повітряне, геологічне, водне середовища, ґрунт, рослинний і тваринний світ, заповідні обєкти, умови проживання та здоров'я населення, забезпечення експлуатаційної надійності техногенних обєктів.

 Дані будівельні норми встановлюють порядок розроблення матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) у складі передпроектної (ТЕО інвестицій, ескізний проект) та проектно-кошторисної документації (проекти, робочі проекти) на нове будівництво, розширення, реконструкцію і ліквідацію об΄єктів господарської діяльності, визначають основні вимоги до складу і змісту цих матеріалів.

До цього НД необхідно розробити посібник, що конкретизує основні його положення.

Проект розробленого ДБН А.2.2-1-2003 “Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування” розглянуто секцією будівельних матеріалів (протокол № 3 від 25.03.03) схвалено і рекомендовано до розгляду на засіданні НТР Держбуду України.