Об утверждении Прибавления к государственной статистической отчетности за ф. N 2-кб - квартальная 'Отчет о введении в действие зданий, сооружений, основных фондов и инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)'


<br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ<br> Н А К А З<br> <br> N 488 від 07.12.2001<br> <br> Про затвердження Додатка до державної статистичної<br> звітності за ф. N 2-кб - квартальна "Звіт про введення в<br> дію будівель, споруд, основних фондів та інвестиції в<br> основний капітал (капітальні вкладення)"<br> <br> Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну<br>статистику" ( <A HREF="6124">2614-12</A> ) та у зв'язку з потребами системи<br>національних рахунків у поглибленій інформації щодо структури<br>обсягів будівельно-монтажних робіт Н А К А З У Ю:<br> 1. Затвердити Додаток до ф. N 2-кб - квартальна "Звіт про<br>введення в дію будівель, споруд, основних фондів та інвестиції в<br>основний капітал (капітальні вкладення)" ( <A HREF="72769">v0257202-00</A> ), що<br>додається, і здійснити збір інформації за зазначеним Додатком до<br>форми N 2-кб - квартальна за січень - грудень 2001 року.<br> 2. Поширити затверджений в пункті 1 цього наказу Додаток до<br>ф. N 2-кб - квартальна ( <A HREF="72769">v0257202-00</A> ) на організації,<br>підприємства, установи усіх форм власності та<br>організаційно-правових форм господарювання.<br> 3. Управлінню статистики інвестицій та будівництва Головного<br>управління статистики виробництва (Луценко Н.Г.):<br> 3.1. Визначити необхідний тираж, підготувати і передати<br>управлінню справами оригінал бланка Додатка до форми N 2-кб -<br>квартальна для його тиражування.<br> 3.2. Підготувати і подати ГМУС у м. Києві доповнення до<br>постановки задачі з автоматизованої обробки даних Додатка форми N<br>2-кб - квартальна до 15 грудня поточного року.<br> 3.3. Здійснювати методологічне керівництво збиранням та<br>розробкою звітності за вказаним Додатком до форми N 2-кб -<br>квартальна.<br> 4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.)<br>забезпечити фінансування: виготовлення зазначеного бланка Додатка<br>до форми N 2-кб - квартальна; виконання робіт з доробки<br>програмного забезпечення КЕОІ на 2001 рік.<br> 5. Управлінню інформатизації Держкомстату (Василевський Ф.В.)<br>внести відповідні зміни до Плану розробки та експлуатації<br>комплексів електронної обробки інформації на 2001 рік.<br> 6. Управлінню справами (Москот В.Ф.) забезпечити контроль за<br>своєчасним виготовленням, тиражуванням і розсиланням зазначеного<br>бланка Додатка до форми N 2-кб - квартальна на адресу Головного<br>управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних,<br>Київського та Севастопольського міських управлінь статистики.<br> 7. Начальнику ГМУС у м. Києві (Сидоренко М.М.):<br> 7.1. Забезпечити до 25 грудня доробку програмного<br>забезпечення КЕОІ Додатка до форми N 2-кб - квартальна,<br>затвердженого у пункті 1 цього наказу.<br> 7.2. Здійснити розробку та зведення даних затвердженого<br>Додатка до форми N 2-кб - квартальна, одержаних від Головного<br>управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних,<br>Київського та Севастопольського міських управлінь статистики.<br> 8. Начальнику Головного управління статистики в Автономній<br>Республіці Крим, начальникам обласних, Київського та<br>Севастопольського міських управлінь статистики забезпечити збір,<br>розробку і подання Держкомстату України звітів у терміни,<br>встановлені для розробки форми 2-кб - квартальна.<br> 9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого<br>заступника Голови Комітету Головка В.А.<br> <br> Голова Комітету О.Г.Осауленко<br> Додаток<br> до форми N 2-кб - квартальна<br> ( <A HREF="72769">v0257202-00</A> )<br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> наказом Держкомстату<br> України<br> від 7 грудня 2001 р. N 488<br> Обсяги<br> будівельно-монтажних робіт, виконаних за рахунок<br> усіх джерел фінансування<br> за січень - грудень 2001 року<br> (тис. грн.)<br>------------------------------------------------------------------<br>| | N | Виконано |<br>| |рядка |-------------------------|<br>| | | за звітний| за минулий |<br>| | | рік | рік |<br>|-------------------------------+------+------------+------------|<br>| А | Б | 1 | 2 |<br>|-------------------------------+------+------------+------------|<br>|Обсяг будівельно-монтажних | 1 | | |<br>|робіт - всього | | | |<br>|(рядок 1 = рядок 2 + рядок 3)* | | | |<br>|-------------------------------+------+------------+------------|<br>| у тому числі: | | | |<br>|-------------------------------+------+------------+------------|<br>|підрядними будівельними | 2 | | |<br>|організаціями | | | |<br>|-------------------------------+------+------------+------------|<br>| з них: | | | |<br>|-------------------------------+------+------------+------------|<br>|малими, що не звітують за ф. | 2.1 | | |<br>|N 1-кб | | | |<br>|-------------------------------+------+------------+------------|<br>|підрядними будівельними | 2.2 | | |<br>|організаціями, розташованими | | | |<br>|на території іншого регіону | | | |<br>|-------------------------------+------+------------+------------|<br>|-------------------------------+------+------------+------------|<br>|-------------------------------+------+------------+------------|<br>|-------------------------------+------+------------+------------|<br>|-------------------------------+------+------------+------------|<br>|підрядними будівельними | 2.3 | | |<br>|організаціями інших держав | | | |<br>|-------------------------------+------+------------+------------|<br>|незареєстрованими | 2.4 | | |<br>|будівельними організаціями | | | |<br>|-------------------------------+------+------------+------------|<br>|іншими організаціями | 2.5 | | |<br>|-------------------------------+------+------------+------------|<br>|господарським способом | 3 | | |<br>------------------------------------------------------------------<br>___________<br>* Дані графи 1 по рядку 1 повинні дорівнювати даним графи 4 по<br> рядку 10 розділу I форми 2-кб - квартальна.<br> Дані графи 2 по рядку 1 повинні дорівнювати даним графи 5 по<br> рядку 10 розділу I форми 2-кб - квартальна.<br> <br> "___" ____________ 200_ р.<br> Виконавець __________________ Керівник _______________<br> (підпис, П.І.Б., (підпис, П.І.Б.,<br> телефон) телефон)<br>