Об утверждении Изменения N 2 Сноп ІІ-35-76 "Котельные установки"


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 20.10.2003 N 175<br> <br> <br> Про затвердження Зміни N 2 СНіП II-35-76<br> "Котельные установки"<br> <br> <br> На виконання доручення Кабінету Міністрів України від<br>2 червня 2003 року N 30265 та з метою приведення у відповідність<br>до чинного законодавства нормативної бази у будівництві<br>Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити та ввести в дію з 1 грудня 2003 року Зміну N 2<br>СНіП II-35-76 "Котельные установки", розроблену ВАТ "Проектний та<br>науково-дослідний інститут по газопостачанню, теплопостачанню та<br>комплексному благоустрою міст і селищ України" (УкрНДІінжпроект),<br>що додається, схвалену рішенням науково-технічної ради Держбуду<br>України від 10 жовтня 2003 р. N 76 ( <A HREF="149185">v0075509-03</A> ).<br> <br> 2. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату<br>(А.Григор) забезпечити опублікування тексту зазначеної зміни в<br>Інформаційному бюлетені Держбуду України.<br> <br> 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого<br>заступника Голови Комітету А.Беркуту.<br> <br> Голова комітету В.Череп<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Держбуду України<br> 20.10.2003 N 175<br> <br> <br> ЗМІНА N 2<br> СНіП II-35-76 "Котельные установки"<br> (для застосування на території України)<br> <br> строк введення в дію з 1 грудня 2003 р.<br> <br> <br> Пункт 1.3. Третій абзац вилучити.<br> Пункт 4.1 викласти в новій редакції:<br> "4.1 Виды топлива для вновь проектируемых и реконструируемых<br>котельных принимаются в соответствии с заданием на<br>проектирование".<br> Пункт 4.3 викласти в новій редакції:<br> "4.3 Для котельных производительностью до 20 Гкал/ч резервное<br>топливо к газообразному не предусматривается; для этих котельных,<br>отнесенных к первой категории, может предусматриваться аварийное<br>жидкое топливо, необходимость которого, а также его вид (топочный<br>мазут, легкое нефтяное топливо) определяются заданием на<br>проектирование".<br> Пункт 4.4. Другий абзац викласти в новій редакції:<br> "В случаях, обоснованных технико-экономическими расчетами,<br>другой вид резервного топлива может приниматься в соответствии с<br>заданием на проектирование".<br></FONT></PRE><br>