МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Н А К А З 25.12.2008 N 639 Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-61:2008 "Будівельні матеріали. Цегла та камені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови" З метою удосконалення нормативної бази у будівельномукомплексі України та на підставі рішення науково-технічної радиМінрегіонбуду від 11 грудня 2008 року N 175 ( vr175661-08 )Н А К А З У Ю: 1. Прийняти з наданням чинності з 1 липня 2009 рокунаціональний стандарт ДСТУ Б В.2.7-61:2008 "Будівельні матеріали.Цегла та камені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови",розроблений ДП "Український науково-дослідний іпроектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів тавиробів "НДІБМВ". 2. Надати ДСТУ Б В.2.7-61:2008 статус регламентних технічнихумов відповідно до постанови Кабінету Міністрів Українивід 20.12.2006 N 1764 ( 1764-2006-п ) "Про затвердження Технічногорегламенту будівельних виробів, будівель та споруд". 3. Вважати таким, що втратив чинність, на території УкраїниДСТУ Б В.2.7-61-97 "Будівельні матеріали. Цегла та каменікерамічні рядові і лицьові. Технічні умови" з 1 січня 2011 року. 4. ДСТУ Б В.2.7-61:2008 "Будівельні матеріали. Цегла такамені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови" таДСТУ Б В.2.7-61-97 "Будівельні матеріали. Цегла та каменікерамічні рядові і лицьові. Технічні умови" вважати нормативнимидокументами паралельної дії на території України на термін з1 липня 2009 року по 31 грудня 2010 року. 5. Управлінню технічного регулювання у будівництві(Барзилович Д.В.): 5.1. Забезпечити включення ДСТУ Б В.2.7-61:2008 до Перелікурегламентних технічних умов і будівельних норм, відповідністьвимогам яких свідчить про відповідність вимогам Технічногорегламенту будівельних виробів, будівель та споруд( 1764-2006-п ). 5.2. Передати до ДП "Укрархбудінформ" як фондоутримувачасформовану справу зазначеного національного стандарту відповіднодо Положення про фонд нормативних документів у сферахмістобудування, будівництва та промисловості будівельнихматеріалів, затвердженого наказом Держбуду від 25.02.2005 N 41( z0305-05 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України16.03.2005 за N 305/10585. 6. ДП "Укрархбудінформ" (Чеснок В.М.): 6.1. Забезпечити державну реєстрацію зазначеногонаціонального стандарту у термін, визначений ДСТУ 1.6:2004. 6.2. Забезпечити видання та розповсюдження зазначеногонаціонального стандарту відповідно до замовлень за умовивикористання коштів, одержаних від реалізації стандарту, навиконання робіт зі стандартизації та розвиток науково-технічноїбази (стаття 19 Закону України "Про стандартизацію") ( 2408-14 ). 6.3. Надати обов'язкові безоплатні типографського виданняпримірники зазначеного національного стандарту одержувачам,визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2002N 608 ( 608-2002-п ) "Про порядок доставляння обов'язковихпримірників документів" і спільним наказом ДержспоживстандартуУкраїни та Держбуду України від 24.02.2003 N 27/12 ( z0185-03 ). 7. Супровід ДСТУ Б В.2.7-61:2008 "Будівельні матеріали. Цеглата камені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови" доручитиДП "Український науково-дослідний і проектно-конструкторськийінститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ" як базовійорганізації з науково-технічної діяльності за визначеним напрямомдіяльності відповідно до наказу Держбуду України від 23.06.2004N 135 ( v0135509-04 ). 8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першогозаступника Міністра А.В.Беркуту. Міністр В.Куйбіда