ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Л И С Т

N 13673/11/16-1220-13 від 14.12.98ДПА України розглянула лист щодо ПДВ і повідомляє таке.
Управління капітального будівництва зареєструвалося платником
ПДВ 17.06.98 р. Починаючи з цієї дати, на нього поширюються норми
Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ). А
тому при здійсненні операцій з продажу товарів (включаючи
дооцінені матеріальні цінності), робіт та послуг у управління
виникають зобов'язання зі сплати ПДВ, право на виписку податкової
накладної, а також у разі придбання ТМЦ (робіт, послуг) для
здійснення діяльності, що підлягає оподаткуванню, та при виконанні
інших вимог указаного Закону - право на податковий кредит. При
цьому база оподаткування ПДВ при здійсненні операцій з продажу ТМЦ
визначається відповідно до ст.4 Закону.
Щодо оподаткування ПДВ дооцінки ТМЦ, яка здійснюється
бюджетними установами відповідно до наказу Головного управління
Держказначейства України та Мінекономіки України від 02.12.97 р.
N 127/138 ( z0607-97 ), то сума дооцінки ТМЦ під час її проведення
не підлягає оподаткуванню ПДВ, а об'єкт оподаткування у даному
випадку виникає при здійсненні операцій з продажу дооцінених ТМЦ у
загальновстановленому порядку.
Стосовно сплати ПДВ з операцій основної діяльності УКБ -
виконання функцій замовника, то з цього питання надані роз'яснення
спільним листом Мінфіну України, ДПА України та Держбуду України
від 06.04.98 р.

Заступник Голови Г.Оперенко

"Бухгалтерія", N 44/1, 29 жовтня 2001 р.