Порядок увольнения от уплаты коммунальных услуг за период временного отсутствия квартиросъемщиков и членов их семей


<br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> Л И С Т<br> <br> від 22.12.2001<br> <br> Порядок звільнення від сплати комунальних<br> послуг за період тимчасової відсутності<br> квартиронаймачів та членів їх сімей<br> <br> Чинним житловим законодавством звільнення окремих членів<br>сім'ї від сплати комунальних послуг при їх тимчасовій відсутності<br>за місцем прописки не передбачено.<br> Згідно з п. 32 "Правил надання населенню послуг з водо-,<br>теплопостачання та водовідведення", затверджених постановою<br>Кабінету Міністрів України від 30.12.1997 р. N 1497 ( <A HREF="34918">1497-97-п</A> ),<br>споживач має право на несплату вартості ненаданих послуг з<br>холодного і гарячого водопостачання та водовідведення за період<br>тимчасової відсутності споживача та членів сім'ї (за умов<br>відключення виконавцем холодної та гарячої води і опломбування<br>запірних вентилів на вводі у квартиру (приватний будинок) та<br>зняття пломб і відновлення надання послуг виконавцем згідно з<br>письмовою заявою споживача та за рахунок споживача).<br> Пунктами 11-14 цих Правил ( <A HREF="34918">1497-97-п</A> ) визначено, що плата<br>споживачами за комунальні послуги може розраховуватись як за<br>нормами, які встановлюються місцевими органами влади, так і за<br>показниками приладів обліку холодної і гарячої води, встановленими<br>споживачами у квартирі (приватному будинку).<br> Комітетом на адреси всіх облдержадміністрацій було надіслано<br>лист від 9.09.99 N 17/5-202 та від 23.09.99 р. N 17/5-219 про те,<br>що окремі члени сім'ї споживача можуть бути звільнені від оплати<br>за послуги з водо-, теплопостачання та водовідведення при<br>тимчасовій відсутності за основним місцем проживання за умови<br>надання до житлово-експлуатаційної організації письмової заяви та<br>відповідних документів з іншого місця перебування (роботи,<br>лікування, навчання, довготривалого відрядження). У зазначених<br>листах було зауважено, що це питання повинно бути вирішено шляхом<br>розробки та затвердження місцевими органами влади Порядку<br>звільнення від оплати за комунальні послуги окремих членів сім'ї<br>квартиронаймача ( власника квартири, будинку) при їх тимчасовій<br>відсутності за основним місцем проживання.<br> Враховуючи численні звернення щодо недосконалості зазначеного<br>Порядку сплати за комунальні послуги у разі тимчасової відсутності<br>окремих мешканців, Комітетом підготовлено та листом від<br>14.11.2000 р. N 12-12/10-38 подано на розгляд Кабінету Міністрів<br>України проект постанови "Про внесення змін і доповнень до "Правил<br>надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та<br>водовідведення", яким передбачено відповідне зменшення плати за<br>послуги гарячого та холодоного водопостачання і водовідведення,<br>оплата за які здійснюється за нормами (або з розрахунку на одного<br>мешканця за показаннями будинкового лічильника), у разі<br>відсутності не менше тижня когось із членів сім'ї на підставі<br>письмової заяви споживача (поданої протягом місяця) та офіційних<br>документів, що засвідчують його відсутність. Ці зміни до Правил<br>будуть введені в дію після прийняття відповідного рішення урядом<br>України.<br> <br> "Урядовий кур'єр", N 239, 22.12.2001<br>