О предоставлении разъяснения относительно проведения взаиморасчетов за выполненные подчинительные работы по договору об общей деятельности


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 01.10.2003 N 8/8-771<br> <br> Всеукраїнській молодіжній<br> організації "Молодь<br> проти корупції"<br> <br> <br> Держбуд України розглянув лист Всеукраїнської молодіжної<br>організації "Молодь проти корупції" про надання роз'яснення щодо<br>проведення взаєморозрахунків за виконані підрядні роботи за<br>договором про спільну діяльність і повідомляє.<br> <br> Спільним наказом Держкомстату та Держбуду від 21.06.2002<br>N 237/5 ( <A HREF="107743">v0237202-02</A> ) "Акт приймання виконаних підрядних робіт"<br>(типова форма N КБ-2в) та "Довідка про вартість виконаних<br>підрядних робіт" (типова форма N КБ-3) поширюються на будівельні<br>підприємства та будівельні структурні підрозділи підприємств усіх<br>видів економічної діяльності незалежно від форм власності, що<br>виконують будівельні та монтажні роботи, роботи з капітального та<br>поточного ремонту будівель і споруд та інші підрядні роботи.<br> <br> Застосування Акта приймання виконаних підрядних робіт (типова<br>форма N КБ-2в ( <A HREF="107743">v0237202-02</A> ) по будовах, будівництво яких<br>здійснюється не за рахунок коштів державного бюджету,<br>обумовлюється договором (контрактом), зазначена форма може бути<br>видозмінена, що також зазначається в договорі.<br> <br> Довідка про вартість виконаних підрядних робіт (типова форма<br>N КБ-3 ( <A HREF="107743">v0237202-02</A> ) складається фахівцями будівельного<br>підприємства незалежно від форм власності цього підприємства та<br>джерел фінансування виконаних робіт.<br> <br> При залученні для будівництва об'єкта сторонньої організації<br>укладається договір підряду, тобто будівництво ведеться підрядним<br>способом. Якщо будівництво ведеться власними силами організації,<br>договір на виконання робіт не укладається і будівництво ведеться<br>господарським способом, а пунктом 3 пояснень щодо заповнення форм<br>первинного обліку у будівництві визначено, що вони складаються в<br>аналогічному порядку як і при виконанні робіт підрядним способом.<br> <br> Якщо будівництво об'єкта ведеться за договором про спільну<br>діяльність, в зазначеному договорі обумовлюються обов'язки сторін<br>по будівництву об'єкта (замовника, підрядника, інвестора тощо).<br>При цьому прибуток враховується в тому випадку, якщо виконавець<br>робіт планує його отримання від такого виду діяльності.<br> <br> Листом Держбуду від 04.10.2000 р. N 7/7-1010 ( <A HREF="146694">v1010241-00</A> )<br>визначено, що при складанні інвесторської кошторисної документації<br>в главі 10 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва<br>враховується ліміт коштів на утримання служби замовника у розмірі<br>2,5% від підсумку графи 8 глав 1-9 зведеного кошторисного<br>розрахунку. Кошти на ведення авторського нагляду визначаються<br>розрахунком, виходячи з необхідного кількісного складу авторів<br>проекту, що проводять авторський нагляд, та часу перебування їх на<br>будівельному майданчику.<br> <br> Перший заступник Голови<br> Комітету А.В.Беркута<br></FONT></PRE><br>