Относительно осуществления деятельности по привлечению у управления средств физических и юридических лиц в связи с вступлением в силу Законом Украины "О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недв


ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ<br> ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 06.04.2004 N 272-розп.<br> <br> Учасникам ринків фінансових<br> послуг України<br> <br> <br> Щодо здійснення діяльності по залученню<br> в управління коштів фізичних та юридичних осіб<br> у зв'язку з набранням чинності Законом України<br> "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном<br> при будівництві житла та операціях з нерухомістю"<br> <br> <br> У зв'язку з численними запитами з приводу набрання чинності<br>Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і управління<br>майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю"<br>( <A HREF="159919">v_220450-04</A> ) Державна комісія з регулювання ринків фінансових<br>послуг України доводить до відома учасників ринків фінансових<br>послуг інформацію про умови здійснення такої діяльності.<br> <br> Закон України "Про фінансово-кредитні механізми і управління<br>майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю"<br>( <A HREF="159919">v_220450-04</A> ) містить загальні норми щодо залучення коштів<br>фізичних і юридичних осіб в управління з метою фінансування<br>масового будівництва житла шляхом створення фінансовою установою -<br>управителем фонду фінансування будівництва (ФФБ) або фонду<br>операцій з нерухомістю (ФОН). В цьому Законі не визначені види<br>фінансових установ, які мають право створювати вищезазначені фонди<br>та бути їх управителем. Проте спеціальним законодавством, що<br>регулює діяльність окремих видів фінансових установ, встановлені<br>відповідні обмеження.<br> <br> Зокрема, установлений виключний перелік видів діяльності,<br>пов'язаної з наданням фінансових послуг, до якого не входять<br>створення ФФБ та ФОН, а також управління майном при фінансуванні<br>будівництва житла, для таких фінансових установ:<br> - кредитних спілок - статтями 1, 21 Закону України "Про<br>кредитні спілки" ( <A HREF="92183">2908-14</A> );<br> - ломбардів - пунктом 2 Порядку проведення внутрішнього<br>фінансового моніторингу суб'єктами господарювання, що провадять<br>господарську діяльність з організації та утримання казино, інших<br>гральних закладів, і ломбардами, затвердженого постановою Кабінету<br>Міністрів України від 20.11.2003 N 1800 ( <A HREF="148684">1800-2003-п</A> ), та<br>пунктом 2 Правил торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських<br>металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням<br>органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням у сирому та<br>обробленому вигляді і виробами з них, що належать суб'єктам<br>підприємницької діяльності на праві власності, затверджених<br>постановою КМУ від 04.06.98 N 802 ( <A HREF="46685">802-98-п</A> );<br> - довірчих товариств - статтею 4 Декрету Кабінету Міністрів<br>України "Про довірчі товариства" від 17.03.93 N <A HREF="101442">23-93</A> ( <A HREF="101442">23-93</A> ),<br>Постановою Верховної Ради України "Про усунення зловживань у<br>процесі залучення суб'єктами підприємницької діяльності грошових<br>коштів громадян" від 22.12.95 N <A HREF="19570">491/95-ВР</A> ( <A HREF="19570">491/95-ВР</A> );<br> - страховиків - статтею 2 Закону України "Про страхування"<br>( <A HREF="24677">85/96-ВР</A> );<br> - недержавних пенсійних фондів - статтями 1, 6 Закону України<br>"Про недержавне пенсійне забезпечення" ( <A HREF="141853">1057-15</A> );<br> - осіб, що здійснюють адміністрування недержавних пенсійних<br>фондів, - статтею 21 Закону України "Про недержавне пенсійне<br>забезпечення" ( <A HREF="141853">1057-15</A> );<br> - корпоративних інвестиційних фондів, для яких діяльність із<br>спільного інвестування є виключним видом діяльності відповідно до<br>Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та<br>корпоративні інвестиційні фонди)" ( <A HREF="79412">2299-14</A> ) та Указу Президента<br>України "Про інвестиційні фонди та компанії" від 19.02.94 N <A HREF="108799">55/94</A><br>( <A HREF="108799">55/94</A> ).<br> <br> Отже, управителями ФОН та ФФБ можуть бути фінансові установи,<br>які внесені до Державного реєстру фінансових установ і отримали<br>відповідні ліцензії, та які не є зазначеними вище фінансовими<br>установами, діяльність котрих регулюється спеціальним<br>законодавством.<br> <br> Щодо питань, які виникають у зв'язку з завершенням<br>будівництва житла, розпочатого до набрання чинності Законом<br>України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при<br>будівництві житла та операціях з нерухомістю" ( <A HREF="159919">v_220450-04</A> ),<br>слід зазначити таке: Цивільний ( <A HREF="127234">435-15</A> ) та Господарський<br>( <A HREF="136140">436-15</A> ) кодекси України, що набрали чинності з<br>1 січня 2004 року, не містять положень та правових механізмів, які<br>зобов'язували б суб'єктів господарювання додатково врегульовувати<br>раніше врегульовані правовідносини шляхом розірвання діючих та<br>укладення нових або внесення змін до укладених раніше договорів,<br>угод. Не містить таких вимог і Закон України "Про<br>фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві<br>житла та операціях з нерухомістю". Отже, виходячи з цього, умови<br>договорів, укладених до набрання чинності Законом України "Про<br>фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві<br>житла та операціях з нерухомістю" зберігають свою чинність на весь<br>строк дії цих договорів. Ця позиція Держфінпослуг підтримана<br>Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів і банківської<br>діяльності і викладена ним у листі-роз'ясненні N 06-10/220<br>( <A HREF="159919">v_220450-04</A> ) від 4 березня 2004 року.<br> <br> Голова Держфінпослуг В.Суслов<br></FONT></PRE><br>