Разъяснение некоторых положений Методики оценки имущества, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 10.12.2003 N 1891


ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ<br> <br> ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ<br> <br> 14.10.2004 N 10-36-14208<br> <br> Міністерства та відомства,<br> органи місцевого<br> самоврядування,<br> центральний апарат,<br> регіональні відділення<br> та представництва Фонду<br> державного майна України<br> <br> <br> Роз'яснення деяких положень Методики<br> оцінки майна, затвердженої постановою<br> Кабінету Міністрів України<br> від 10.12.2003 N 1891<br> <br> <br> Відповідно до повноважень, визначених пунктом 1 постанови<br>Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891 ( <A HREF="150710">1891-2003-п</A> ),<br>керуючись нормами статті 9 Закону України "Про особливості<br>приватизації об'єктів незавершеного будівництва" ( <A HREF="73904">1953-14</A> ) та<br>пункту 98 Методики оцінки майна ( <A HREF="150710">1891-2003-п</A> ), Фонд державного<br>майна України надає роз'яснення стосовно оформлення акта<br>(зведеного акта) оцінки об'єкта незавершеного будівництва (ОНБ) у<br>разі фінансування будівництва за рахунок як державних, так і<br>недержавних коштів.<br> <br> У разі, коли фінансування ОНБ здійснювалось як за рахунок<br>централізованих капіталовкладень або власних коштів державного<br>підприємства, так і за рахунок власних коштів господарського<br>товариства, на балансі якого перебуває об'єкт, в акті<br>(зведеному акті) оцінки ОНБ зазначається сума фактичних витрат на<br>ОНБ у цінах відповідних періодів; вартість матеріалів, виробів,<br>конструкцій, завезених на будівельний майданчик, але не<br>використаних для будівництва; вартість устаткування для монтажу,<br>придбаного для функціонування ОНБ після завершення будівництва, та<br>вартість об'єкта разом з відповідним розшифруванням по кожному<br>рядку акта джерел фінансування будівництва.<br> <br> Заступник Голови Фонду Д.Парфененко</FONT></PRE><br>