ЗМІСТ

С.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1

1.1 Призначення, суть методу штучного поповнення підземних вод (ШППВ) і умови його застосування1

1.2 Принципові схеми ШППВ2

1.3 Склад споруд в системах ШППВ8

1.4 Основні завдання проектування9

1.5 Стадії проектування10

1.6 Порядок розробки та погодження проектної документації11

2 ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ШППВ12

2.1 Основні положення методики проектування12

2.2 Вибір і обгрунтування технічної схеми ШППВ14

3 ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВІДКРИТИХ ІНФІЛЬТРАЦІЙНИХ СПОРУД В СИСТЕМАХ ШППВ16

3.1 Типи та конструкція інфільтраційних басейнів16

3.2 Режим роботи інфільтраційних басейнів22

3.3 Визначення продуктивності басейнів24

3.4 Спрощені інфільтраційні системи ШППВ27

4 ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЗАКРИТИХ СИСТЕМ ШППВ29

4.1 Умови застосування закритих систем29

4.2 Схеми закритих систем, особливості конструкції вбирних свердловин, розрахунки їх дебіту31

5 РОЗРАХУНОК ВОДОЗАБОРІВ В УМОВАХ ШППВ33

6 ДЖЕРЕЛА ПОПОВНЕННЯ І ВОДОГОСПОДАРСЬКЕ ОБГРУНТУВАННЯ36

6.1 Джерела поповнення36

6.2 Водогосподарське обгрунтування40

7 ГІДРОГЕОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ41

7.1 Загальні положення41

7.2 Гідрогеологічне обгрунтування43

7.3 Досвід геолого-гідрогеологічного районування Рівнинного Криму за умовами створення підземних водосховищ49

8 ПРОГНОЗ ЯКОСТІ ВОДИ В СИСТЕМАХ ШППВ50

8.1 Загальні вимоги до якості води50

8.2 Розрахункові показники якості води поверхневих джерел51

8.3 Методи і схеми підготовки води поверхневих джерел54

9 САНІТАРНА ОХОРОНА СИСТЕМ ШППВ57

10 ПРИРОДООХОРОННІ ЗАХОДИ60

Додаток А Терміни та визначення65

Додаток Б Основні літерні позначення67

Додаток В Перелік нормативних документів, на які є посилання у посібнику69

V