Міністерство аграрної політики України

Наказ

 

від 8 січня 2004 року N 1

Про затвердження та надання чинності ГСТУ 46.069-2003 "Молоко коров'яче незбиране. Первинне оброблення, зберігання і транспортування. Основні вимоги"

 

З метою удосконалення нормативних документів та приведення їх вимог до рівня міжнародних наказую:

1. Затвердити галузевий стандарт України ГСТУ 46.069-2003 "Молоко коров'яче незбиране. Первинне оброблення, зберігання і транспортування. Основні вимоги" (далі - стандарт), що додається.

2. Департаменту формування та функціонування аграрного ринку (Розгон А. В.), Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією (Микитюк Д. М.), Державному департаменту ветеринарної медицини (Вербицький П. І.), Головній державній інспекції якості та сертифікації сільськогосподарської продукції (Білий О. І.), Асоціації власників молочної худоби (Карасик Ю. М., за згодою), Національній асоціації молочників України "Укрмолпром" (Бондаренко В. М., за згодою), Національній асоціації акціонерних товариств з виробництва молочних консервів "Укрконсервмолоко" (Шаповал В. М., за згодою), Спілці молочних підприємств України (Карпенко Л. О., за згодою), Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим та головним управлінням сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій, Управлінню сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державної адміністрації, управлінням сільського господарства і продовольства районних державних адміністрацій забезпечити:

2.1. Направлення стандарту сільськогосподарським товаровиробникам і молокопереробним підприємствам та проведення постійного контролю за дотриманням його вимог.

2.2. Організацію проведення методично-навчальних семінарів на місцях з метою вивчення сільськогосподарськими товаровиробниками та спеціалістами молокопереробних підприємств вимог стандарту.

3. Установити, що цей стандарт поширюється на всю територію України і використовується всіма суб'єктами господарювання незалежно від норм власності та видів діяльності за погодженням з Міністерством аграрної політики України.

4. Вважати таким, що не застосовується на території України, ОСТ 10-141-88 "Молоко коровье. Первичная обработка, хранение и транспортирование. Основные требования".

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Мельника Ю. Ф.

 

Міністр С. Рижук 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства аграрної

політики України від 8 січня 2004 р. N 1 

ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОЛОКО КОРОВ'ЯЧЕ НЕЗБИРАНЕ. ПЕРВИННЕ ОБРОБЛЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ. ОСНОВНІ ВИМОГИГСТУ 46.069-2003

 

Чинний від 08.01.2004

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 

Цей стандарт поширюється на незбиране сире коров'яче молоко (далі за текстом - молоко) і встановлює основні вимоги до технологічних процесів первинного оброблення, зберігання та транспортування молока, яке отримане від корів з господарств, благополучних щодо інфекційних захворювань.

Вимоги цього стандарту є обов'язковими для молочних ферм дослідних і навчальних господарств, сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та господарювання, фермерських господарств та приймальних пунктів із закупівлі молока від особистих селянських господарств.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

 

У цьому стандарті наведені посилання на такі стандарти та нормативні документи:

ДСТУ 3662-97 Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.009-76 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.042-91 ССБТ. Машины и технологическое оборудование для животноводства и кормопроизводства. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002-75 ССБГ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Технические требования и контроль за качеством

ГОСТ 5037-97 Фляги металлические для молока и молочных продуктов. Технические условия

ГОСТ 8218-89 Молоко. Метод определения чистоты

ГОСТ 9218-86 Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства. Общие технические условия

ГОСТ 9225-84 Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа

ГОСТ 11109-90 Марля бытовая хлопчатобумажная. Общие технические условия

ГОСТ 13928-84 Молоко и сливки заготовляемые. Правила приемки, методы отбора проб и подготовка их к анализу

ГОСТ 15978-78 Ткани фильтровальные из синтетических нитей для молочной промышленности. Технические условия.

3 ВИЗНАЧЕННЯ

 

У цьому стандарті подано такі терміни та визначення:

3.1 Гатункове молоко - сире незбиране коров'яче молоко, що відповідає вимогам ДСТУ 3662.

Норми витрат мийних і дезінфікуючих засобів для приготування робочих розчинів (для одноразового використання)

 

 

Назва засобів 

У якому вигляді доставляється 

Необхідність приготування на фермі 

Для промивання без використання спеціальних пристроїв 

Для циркуляційного (без автоматики) промивання доїльних установок 

концентрація розчину, % 

АД-100А, ДАС-2Б (витрати води на 2 - 3 апарати) 

концентрація розчину, % 

АД-100А, ДАС-2Б (кількість води ) 

АДМ-8 (витрати води ) 

"Тандем", "Ялинка" (витрати води до ) 

Мийні лужні 

  

  

  

  

  

  

  

  

- порошки А, Б, В; г 

порошок 

ні 

0,5 

50 

0,25 

112,5 

350 

235 

Мійно-дезініфікуючі 

  

  

  

  

  

  

  

  

- Дезмол; г 

порошок 

ні 

0,5 

50 

0,25 

112,5 

550 

225 

гіпохлорит натрію; г 

готується на місці 

так 

100 

450 

2200 

900 

комбінований склад (мийний засіб + освітлений розчин хлористого вапна); см3 

рідина 

ні 

100 

450 

2200 

900 

Збруч; г 

порошок 

ні 

0,5 

50 

0,5 

225 

1100 

450 

Дезінфікуючі 

  

  

  

  

  

  

  

  

- хлорне вапно, гіпохлорит кальцію, хлорамін Б; г 

порошок 

так 

100 

450 

2000 

900 

Мийні кислоти 

  

  

  

  

  

  

  

  

- соляна, фосфорна, сірчана, оцтова, азотна; см3 

рідина 

так 

100 

450 

2200 

900 

 

Додаток В (довідковий) 

Бібліографія

 

1. "Нормы технологического проектирования предприятий крупного рогатого скота ОНТП-1-89", затверджені Держагропромом СРСР від 9 березня 1989 р.

2. Відомчі норми технологічного проектування скотарських підприємств ВНТП-СГ і П-46-1.94, затверджені Мінсільгосппродом України (протокол НТР від 28 червня 1994 р. N 4).

3. "Санитарные и ветеринарные правила для молочных ферм колхозов, совхозов и подсобных хозяйств", затверджені Держагропромом СРСР 29 вересня 1986 р.

4. "Санитарные правила по уходу за доильными установками и молочной посудой, контролю их санитарного состояния и санитарного качества молока", затверджені Мінсільгоспом СРСР 26 червня 1985 р.

5. ТУ 17-14-255-85 Полотно иглопробивное термоскрепленное для фильтрации молока и фильтрующий элемент из него.

6. ТУ 17-62-11270-86 Полотно нетканое термоскрепленное для фильтрации молока.

7. Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджені наказом Мінтрансу України від 14.10.97 N 363 (зареєстровано в Мін'юсті України 20.02.98 за N 128/2568).

8. Ветеринарно-санітарні правила для молочних ферм, які реалізують молоко за прямими зв'язками або у вільний продаж, затверджені Головним державним інспектором ветеринарної медицини України 21 червня 1994 р.

9. ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами).

10. СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнения.

11. СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.

12. РД 10-02-02-8-87 Методика определения массы молока коровьего, заготовляемого при приемке.

УДК 637.141 

Ключові слова: молоко коров'яче незбиране, молочарня, умови очищення, первинне оброблення, зберігання, транспортування, вимоги безпеки, методи контролю, мийні і дезінфікуючі засоби, гарантії виробника.