Решения НТР О согласование проекта СОУ-Н ЕЕ ______:2008 Мінпаливенерго "Правила определения стоимости реконструкции, капитального и текущего ремонта основного и вспомогательного оснащения гидроэлектростанций"


Про погодження проекту СОУ-Н ЕЕ ______:2008 Мінпаливенерго

«Правила визначення вартості реконструкції, капітального і поточного ремонту

основного та допоміжного обладнання гідроелектростанцій»

Рішення НТР від 24 листопада 2008 р. № 151

(в робочому порядку)

Розглянувши проект стандарту організації України СОУ-Н ЕЕ ______:2008 Мінпаливенерго «Правила визначення вартості реконструкції, капітального і поточного ремонту основного та допоміжного обладнання гідроелектростанцій», Науково-технічна рада вирішила:

1. Схвалити та рекомендувати до погодження проект стандарту організації України СОУ-Н ЕЕ ______:2008 Мінпаливенерго «Правила визначення вартості реконструкції, капітального і поточного ремонту основного та допоміжного обладнання гідроелектростанцій».

Голова Науково-технічної ради

Василь КУЙБІДА