Решения НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве грунтовых проволочных анкеров "Bаиеr"


Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування

в будівництві ґрунтових дротових анкерів «Bauer»

Рішення НТР від 26 листопада 2008 р. № 152

(в робочому порядку)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2006 № 240 "Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних матеріалів для застосування", наказу Мінбуду від 20.03.2006 № 69 "Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів, що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві", зареєстрованого у Мін’юсті 18.05.2006 за № 577/12451, розглянувши заявку представництва в Україні "Бауер Машінен ГмбХ", з урахуванням позитивного висновку Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій Науково-технічна рада вирішила:

1. Видати технічне свідоцтво з підтвердження придатності для застосування в будівництві на вироби: "Ґрунтові дротові анкери "BAUER".

2. Управлінню технічного регулювання в будівництві (Барзилович Д.В.) протягом п`яти днів підготувати до видачі заявникові технічне свідоцтво.

Голова Науково-технічної ради

Василь КУЙБІДА