ДСТУ EN 54-2:2003

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ

ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Частина 2. Прилади приймально-контрольні

пожежні

(EN 54-2:1997, IDT)

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2004

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ТК 25 «Пожежна техніка та протипожежна безпека», ТОВ «Росток-ВЦ»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Фесенко, В. Макаров, В. Приймаченко

Н. Морозова, В. Василенко-Шереметьев, А. Кісельов, Н. Паршуто

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 16 грудня 2003 р. № 235 з 2004-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 54-2:1997 Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating equipment (Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 2. Устатковання контролювання та індикації) з поправкою EN 54-2:1997/АС:1999. Цей стандарт видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

С.

Національний вступVI

ВступVI

1 Сфера застосування1

2 Нормативні посилання1

З Терміни та визначення понять2

3.1 Визначення2

3.2 Скорочення4

4 Основні вимоги4

5 Основні вимоги щодо індикації4

5.1 Індикація режимів роботи4

5.2 Індикація4

5.3 Індикація на алфавітно-цифрових дисплеях4

5.4 Індикація електроживлення4

5.5 Звукові сигнали4

5.6 Додаткова індикація4

6 Режим спокою5

7 Режим пожежної тривоги5

7.1 Приймання та обробляння сигналів про пожежу5

7.2 Індикація режиму пожежної тривоги5

7.3 Індикація зон у тривозі 5

7.4 Звукові сигнали5

7.5 Інша індикація під час режиму пожежної тривоги5

7.6 Скидання режиму пожежної тривоги6

7.7 Вихід режиму пожежної тривоги6

7.8 Вихід на пожежні оповіщувачі 6

7.9 Вихід на пристрої передавання пожежної тривоги 6

7.10 Вихід на засоби протипожежного захисту 6

7.11 Затримки на виходи 6

7.12 Виявляння збігу 7

7.13 Лічильник пожеж 7

8 Режим попередження про несправність7

8.1 Приймання та обробляння сигналів несправності7

8.2 Індикація несправностей визначених функцій7

8.3 Сигнали несправності від компонентів 8

8.4 Повне порушення електропостачання 8

8.5 Системна помилка8

8.6 Звукові сигнали8

8.7 Скидання індикації несправності9

8.8 Вихід несправності9

8.9 Вихід на пристрої передавання попередження про несправність 9

9 Режим вимкнення9

9.1 Загальні вимоги9

9.2 Індикація режиму вимкнення9

9.3 Індикація конкретних вимкнень9

9.4 Вимкнення та їх індикація9

9.5 Вимкнення адресних компонентів (необов'язкова функція з вимогами)10

10 Режим тестування10

10.1 Загальні вимоги10

10.2 індикація режиму тестування10

10.3 Індикація зон у режимі тестування10

11 Стандартизований інтерфейс входів-виходів10

12 Вимоги щодо конструкції11

12.1 Загальні вимоги та декларації виробника11

12.2 Документація11

12.3 Вимоги щодо механічної конструкції12

12.4 Вимоги щодо електричного та інших виконань12

12.5 Цілісність ліній зв'язку (див. додаток Н)12

12.6 Доступність індикації та елементів керування (див. додаток А)12

12.7 Індикація за допомогою світловипромінювальних індикаторів13

12.8 Індикація на алфавітно-цифровому дисплеї13

12.9 Кольори індикації13

12.10 Звукова сигналізація13

12.11 Тестування індикаторів13

13 Додаткові конструктивні вимоги щодо програмно-керованих пожежних приймально-контрольних приладів14

13.1 Загальні вимоги та декларації виробника14

13.2 Документація на програмне забезпечення14

13.3 Побудова програмного забезпечення14

13.4 Контролювання програми (див. додаток J)14

13.5 Збереження програм і даних (див. додаток J)14

13.6 Контролювання вмісту пам'яті15

13.7 Робота ППКП у випадку системної помилки15

14 Марковання15

15 Випробовування15

15.1 Загальні положення15

15.2 Функційне випробовування16

15.3 Випробовування на впливання довкілля16

15.4 Холод (стійкість)17

15.5 Вологе тепло, постійний режим (стійкість)18

15.6 Удар (стійкість)18

15.7 Вібрація, синусоїдна (стійкість)19

15.8 Електростатичні розряди (стійкість)19

15.9 Випромінювані електромагнітні завади (стійкість)20

15.10 Стрибки напруги, пачки короткочасних перехідних імпульсів (стійкість)20

15.11 Стрибки напруги, повільні кидки напруги великої енергії (стійкість)21

15.12 Провали та переривання напруги мережі (стійкість)23

15.13 Зміни напруги електроживлення (стійкість)23

15.14 Вологе тепло, постійний режим (тривкість)24

15.15 Вібрація, синусоїдна (тривкість)24

Додаток А Пояснювання рівнів доступу25

Додаток В НЕОБОВ'ЯЗКОВІ ФУНКЦІЇ З ВИМОГАМИ ТА АЛЬТЕРНАТИВИ26

Додаток С Обробляння сигналів від пожежних сповіщувачів27

Додаток D Пояснювання зон та індикації зон у пожежній тривозі27

Додаток Е Затримки на виходи28

Додаток F Розпізнавання несправностей та індикація28

Додаток G Стандартизований інтерфейс входу-виходу для підімкнення допоміжного устатковання29

Додаток Н Цілісність ліній зв'язку29

Додаток J Вимоги щодо виконання програмно-керованих пожежних приймально-контрольних приладів30

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 54-2:1997 Fire detection and fire alarm systems - Part 2. Control and indicating equipment (Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 2. Устатковання контролювання та індикації) із поправкою EN 54-2:1997/АС: 1999.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 25 «Пожежна техніка та протипожежна безпека».

Цей стандарт є частиною серії стандартів EN 54, які зазначено в додатку А стандарту EN 54-1:1996

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- вилучено структурний елемент європейського стандарту «Передмова»;

- до структури стандарту долучено «Бібліографічні дані» та «Ключові слова»;

- структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Зміст» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- «с. і. е.» — за текстом позначено як ППКП (пожежний приймально-контрольний прилад);

- змінено познаки фізичних велечин: «s» на «с», «dB(A)» на «дБ(А)», «min» на «хв», «m» нa «м», «lх» на «лк», «degree» на «°», «days» на «доба», «kPa» на «кПа», «h» на «год», «J» на «Дж» «Hz» на «Гц», «ms -2» на «м/с2», «kV» на «кВ», «MHz» на «МГц», «GHz» на «ГГц», «kHz» на «кГц» «V/m» на «В/м», «mН» на «мГн», «nF» на «нФ», «Ω» на «Ом».

У стандарті є посилання на європейські стандарти (ЄС) EN 54-1:1996, EN 54-4:1997, які в Україні прийнято як національні (НС):

ЄС

HC

Ступінь відповідності

EN 54-1:1996 Fire detection and fire alarm systems - Introduction

ДСТУ EN 54-1:2003 Системи пожежної сигналізації. Вступ

IDT

EN 54-4:1997 Fire detection and fire alarm systems - Power supply equipment

ДСТУ EN 54-4:2003 Системи пожежної сигналізації. Устатковання електроживлення

IDT

У розділі 2, пунктах 3.1.4; 3.1.9; 3.1.22; 5.5; 7.11; 15.1.3; 15.3.1; 15.11.2.1, додатках В та G наведено «Національні примітки», виділені в тексті стандарту рамкою.

Копії міжнародних та європейських стандартів, на які є посилання в тексті стандарту, і які не прийнято як національні, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

Для узгодження з чинними національними стандартами назву стандарту «Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 2. Устатковання контролювання та індикації» замінено на «Системи пожежної сигналізації. Частина 2. Прилади приймально-контрольні пожежні»

ВСТУП

В основу розробляння цієї частини EN-54 покладено обов'язкові функції, що їх забезпечено для всіх пожежних приймально-контрольних приладів, а також необов'язкові функції (з вимогами) які можуть бути забезпечені. Необов'язкові функції використовують у визначених випадках відповідно до настанов із застосовування пожежних приймально-контрольних приладів

Кожна необов'язкова функція, як окремий елемент із власним набором вимог, сприяють побудові пожежних приймально-контрольних приладів із різними комбінаціями функцій, що відповідають вимогам цього стандарту.

Можуть бути передбачені інші функції, що пов'язані з виявлянням пожежі та сигналізуванням про пожежу, навіть якщо їх не зазначено в цьому стандарті.

ДСТУ EN 54-2:2003

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ

ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Частина 2. Прилади приймально-контрольні пожежні

СИСТЕМЫ

ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Часть 2. Приборы приемно-контрольные пожарные

FIRE ALARM SYSTEMS

Part 2. Fire alarm device

___________________________________________________________________________________________

Чинний від 2004-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги, методи випробовування та критерії якості функціювання пожежних приймально-контрольних приладів (рисунок 1, позиція В стандарту EN 54-1:1996) для використовування їх у системах пожежної сигналізації, встановлених у будинках.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено далі. У разі датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосується цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба звертатися до останнього видання відповідної публікації.

EN 54 Fire detection and fire alarm systems

EN 54-1:1996 Introduction

EN 54-4:1997 Power supplies

EN 54-7:1982 Point type smoke detectors - Detectors using scattered light, transmitted light or ionization

ENV 50142:1994 Electromagnetic compatibility - Basic immunity standard - Surge immunity tests

IEC 60068 Basic environmental testing procedures

Part 1:1988 General and guidance

Part 2: Tests

60068-2-1:1990 test A cold

60068-2-2:1974 test В dry heat

60068-2-3:1969+A1:1984 test Ca: damp heat, steady state

60068-2-6:1982+A1:1983+A2:1985 test Fc and guidance; vibration (sinusoidal)

60068-2-47:1982 Specification for mounting of components, equipment and other articles for dynamic tests

IEC 60529:1989 Classification of degrees of protection provided by enclosures

IEC 60721 Classification of environmental conditions

Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities

60721-3-3:1978 Stationary use and weather protected locations

IEC 60801 Electromagnetic compatibility for industrial-process measurement and control equipment

Part 2:1991 Method of evaluating susceptibility to electrostatic discharge

Part 3:1984 Radiated electromagnetic field - Requirements

Part 4:1988 Electrical fast transient/burst - Requirements

IEC 60817:1984 Spring-operated impact test apparatus and its calibrations.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 54 Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу

EN 54-1:1996 Вступ

EN 54-4:1997 Устатковання електроживлення

EN 54-7:1982* Точкові димові сповіщувачі. Сповіщувачі, що використовують розсіяне

світло, пропущене світло, або іонізаційні

ENV 50142:1994 Електромагнітна сумісність. Базовий стандарт на захищеність. Випробовування на захищеність від кидків

ІЕС 60068 Основні методи випробовування на впливання довкілля

Частина 1:1988 Загальні положення та настанова

Частина 2: Випробовування

60068-2-1:1990 Випробовування А. Холод

60068-2-2:1974 Випробовування В. Сухе тепло

60068-2-3:1969+А1:1984 Випробовування Са. Вологе тепло, постійний режим

60068-2-6:1982+А1:1983+А2 Випробовування Fc та настанова; вібрація (синусоїдна)

60068-2-47:1982 Технічні вимоги щодо монтування компонентів, устатковання та інших виробів для динамічних випробовувань

ІЕС 60529:1989 Класифікація ступенів захисту, забезпечуваних оболонками

ІЕС 60721 Класифікація умов довкілля

Частина 3: Класифікація груп умов довкілля та їх ступенів жорсткості

60721-3-3:1978 Стаціонарне використовування у захищених від атмосферного впливання

місцях розташування

ІЕС 60801 Електромагнітна сумісність апаратури вимірювання і контролювання технологічних процесів

Частина 2:1991 Метод оцінювання стійкості до електростатичних розрядів

Частина 3:1984 Випромінювані електромагнітні поля. Вимоги

Частина 4:1988 Швидкотривалі перехідні процеси-пачки імпульсів. Вимоги

ІЕС 60817:1984 Зворотно-пружинна установка для випробовування на удар та її калібрування.

_________________

* На цей час чинний EN 54-7:2000 Point type smoke detectors - Detectors using scattered light, transmitted light or ionisation (Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Димові сповіщувачі. Точкові сповіщувачі, що використовують розсіяне світло, пропущене світло або іонізаційні.

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

3.1 Визначення

У цьому стандарті використано визначення, наведені в стандарті EN 54-1, разом із такими:

3.1.1 рівень доступу (access level)

Один із декількох станів пожежного приймально-контрольного приладу, за якого:

- можна виконувати обрані функції керування;

- можна виконувати обрані ручні операції;

- індикація є видимою;

- можна отримувати інформацію.

Примітка. Додаткову інформацію про рівні доступу викладено в додатку А

3.1.2 адресний компонент (addressable point)

Компонент, що його може індивідуально ідентифікувати пожежний приймально-контрольний прилад (див. визначення «компонент»)

3.1.3 алфавітно-цифровий дисплей (alphanumeric display)

Пристрій відображування інформації за допомогою повідомлень, які складаються з літер і (або) цифр

3.1.4 режим роботи (functional condition)