ВБН В.2.3-218-192:2005. БН В.2.3-218-192:2005. Сооружения транспорта. Перекрещивание и примыкание автомобильных дорог в одном уровне. Методы проектирования и организации дорожного движения


Відомчі будівельні норми України

Споруди транспорту

Перехрещення та примикання автомобільних доріг в одному рівні

Методи проектування та організації дорожнього руху

ВБН В.2.3-218-192:2005

Київ

Державна служба автомобільних доріг України

(Укравтодор)

2005

РОЗРОБЛЕНО: Українське державне виробничо-технологічне підприємство "Укрдортехнологія"

РОЗРОБНИКИ: С. Вернусь; Н. Дудник; Г. Жучко; В. Нагайчук, канд. техн. наук; В. Резник, канд. техн. наук (керівник розробки); Є. Столбов; О. Титенко

ПРИ УЧАСТІ: Я. Забишного; О. Крижанівського; Б. Овсієнка

ВНЕСЕНО ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

Управління автомобільних доріг Державної служби автомобільних доріг України, Управління науково-технічної політики Державної служби автомобільних доріг

ПОГОДЖЕНО: Державний науково-дослідний центр безпеки дорожнього руху та діяльності дорожньо-патрульної служби місцевої міліції МВС України

лист від 30 грудня 2004 р. № 45/2509,

Департамент Державної автомобільної інспекції МВС України

лист від 06 липня 2005 р. № 4/7-3944,

Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України

лист від 19 березня 2006 р. № 12/8-347

ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодору) від 26 травня 2006 р. № 200

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту. Перехрещення та примикання автомобільних доріг в одному рівні.

Методи проектування та організації дорожнього руху

ВБН В.2.3-218-192:2005

Вводяться вперше

Чинні від 2006-06-01

Ці норми застосовуються при проектуванні перехрещень і примикань автомобільних доріг загального користування в одному рівні (далі – перехресть) та розробленні схем організації дорожнього руху на них.

Дані норми не поширюються на проектування центрального острівця розв'язки в одному рівні кільцевого типу згідно з ДБН В.2.3-4.

ВБН створений в розвиток і на доповнення розділу 3 ДБН В.2.3-4.

1 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ

У цих будівельних нормах використано терміни, визначення понять та познаки, установлені в ДСТУ 2935: відстань видимості, оглядовості; ДСТУ 2984: дорожній транспортний засіб (далі – транспортний засіб), спеціальний, спеціалізований транспорт; ДСТУ 4159 і ГСТУ 218-03450778.092: умовні позначення на схемах; ДСТУ Б В.2.3-9: острівець напрямний.

Нижче подано терміни та визначення понять, додатково використані в цих нормах.

1.1динамічний габарит, поперечний (w), далі – динамічний габарит Максимальний поперечний розмір між проекціями на дорожню поверхню крайніх (виступаючих) точок траєкторії переміщення транспортного засобу на перехресті.

1.2мінімальний радіус повороту РТЗ (R)

Мінімальне значення радіуса дуги внутрішньої кривої динамічного габариту даного розрахункового транспортного засобу.

1.3межа перехрестя (межа перехрещення, примикання автомобільних доріг в одному рівні)

Уявна лінія між початком (кінцем) дуги колової (складеної) кривої закруглень країв проїзної частини кожної з доріг. Частина перехідно-швидкісної смуги поза зазначеної межі не входить до складу перехрестя.

1.4межа динамічного габариту

Метод побудови плану перехрестя за динамічним габаритом розрахункового транспортного засобу, який утворився під час зміни напрямку руху.

1.5розрахунковий транспортний засіб (РТЗ)

Транспортний засіб, який у поворотному транспортному потоці створює найбільший динамічний габарит. Прийняті у ВБН РТЗ та їх позначення наведені в додатку А.

2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Класифікація перехресть та способів організації дорожнього руху

  1. Метод динамічного габариту передбачає проектування перехрещення автомобільних доріг в одному рівні як двох окремих примикань, кожне з яких складається із в'їзду та виїзду з однієї дороги на іншу. Розміри та конфігурацію кожного з'їзду визначають залежно від наявності в поворотному транспортному потоці відповідного РТЗ.
  2. Залежно від категорії доріг що перетинаються, інтенсивності руху та складу транспортних потоків, умов руху, окремі перехрещення та примикання у складі дорожніх розв'язок IV...VI класів відповідно до ДБН В.2.3-4, вузлів у одному рівні за ДБН В.2.3-5, підрозділяють на види (рис. 1, табл. 1).

вид А

вид В

вид С-1

вид С-2

вид D-1

вид D-2 (фрагмент)

Рисунок 1

Таблиця 1 Застосування видів перехресть

Клас розв'язки

Категорія дороги

PT3

Вид

перехрестя

головної

другорядної

IV

І

IV

Кар (Каm)

D-2

І

V

Ka (La)

D-l

II

II

Kam (Lat)

C-2

ІІ-ІІІ

III

Кар (Lat)

C-l

ІІ-ІІІ

IV

Кар (Lat)

A-2

II

V

Ka

A-l

V

II

III

Кар (Lat)

B-2

III

III

Кар (La)

B-l

ІІ, ІІІ, ІV

IV

La

A-2

II, III, IV

V

Ka

A-l

VI

IV

IV

Ka

A-l

IV,V

V

Ka або На

A-0

2.1.3Вибір виду перехрестя, призначення його геометричних параметрів повинно здійснюватись на основі перспективної інтенсивності руху транспорту, визначеної з урахуванням вимог ДБН В.2.3-4, перерозподілу його за напрямками, а також наявності у складі поворотних транспортних потоків автопоїздів або автобусів – потенційних РТЗ.

2.1.4Якщо у складі поворотного транспортного потоку є автопоїзд і автобус за РТЗ приймають автопоїзд з мінімальним радіусом повороту .

При відповідному обґрунтуванні допускається приймати перспективний РТЗ, який має більший динамічний габарит ніж габарит визначеного транспортного засобу.

2.1.5Види перехресть і способи організації дорожнього руху, що застосовують на автомобільних дорогах з трьома смугами руху, – відповідно до ГСТУ 218-03449261-106.

2.1.6Призначення та параметри перехідно-швидкісних смуг на перехрестях – згідно з ДБН В.2.3-4.

2.1.7На перехрестях повинно бути передбачено застосування наступних способів організації дорожнього руху – встановлення черговості проїзду їх транспортом:

-постійно за напрямками руху згідно з вимогами дорожніх знаків пріоритету, встановленими на підходах;

-поперемінно за часом у відповідності з сигналами світлофора.

2.1.8На перехрестях автомобільних доріг загального користування не рекомендується застосовувати спосіб визначення черговості проїзду, встановлений Правилами дорожнього руху для перехрещень або примикань рівнозначних доріг.

2.2 Вимоги призначеності

  1. Конструкція розв'язки в одному рівні повинна забезпечити безпечний і комфортний рух користувачів доріг, безпечне і зручне пересічення, переплетіння, розгалуження і зливання транспортних потоків.
  2. Планування перехрестя і організація дорожнього руху на ньому повинні бути зрозумілими водіям транспортних засобів для безпечного здійснення необхідних маневрів.
  3. Мінімальні розміри перехрестя виду А разом з узбіччям повинні забезпечити можливість виконання маневру на ньому спеціальним або спеціалізованим транспортом.
  4. При застосуванні методу динамічного габариту необхідно приймати наведені в таблиці 2 геометричні параметри повороту РТЗ (додаток А).

Таблиця 2 Параметри повороту РТЗ У метрах

Вид РТЗ

Позначення

Радіус повороту R

Розмір динамічного габаритy(w) за кутом повороту РТЗ град

50

70

130

200

Автопоїзд важкий

Каm

12,0

5,2

5,9

7,4

8,1

10,0

5,6

6,1

8,2

9,5

Автопоїзд середній

Кар

12,0

4,8

5,1

6,3

6,7

10,0

5,0

5,6

6,9

7,6

Вантажний автомобіль

Ка

10,0

3,6

4,0

4,5

4,7

8,0

3,8

4,2

4,7

5,2

Автобус далекого прямування

Lat

13,0

5,0

5,8

6,2

6,5

11,0

5,3

6,2

6,8

7,3

Автобус міжміський

La

12,0

3,9

5,4

5,9

6,3

10,0

4,8

5,9

6,5

6,9

Легковий автомобіль

На

8,0

2,5

2,6

2,6

2,8

6,0

2,4

2,7

2,8

3,0

2.2.5 Після моделювання динамічного габариту зазначеного у таблиці 1 РТЗ на перехрестях повинен бути передбачений вільний простір від межі габариту: до краю проїзної частини з боку узбіччя і з боку розділювальної смуги, острівця безпеки, напрямного острівця, лінії поздовжньої розмітки смуг руху. При наявності на перехресті дорожнього огородження згідно з ДСТУ 2735, відстань від межі динамічного габариту до нього повинен бути не менше ніж .

На перехресті виду А-0 допускається заповнення проїзної частини другорядної дороги динамічним габаритом наступного після наведеного у таблиці 1 транспортного засобу (La), виду А-1 – однієї смуги руху другорядної дороги без вільного простору.

2.3 Вимоги оглядовості та видимості

2.3.1 При проектуванні перехрестя повинні бути розроблені заходи щодо забезпечення взаємної оглядовості учасників руху та відстані видимості перехрестя (межі перехрестя).

2.3.2Умови оглядовості (відстані видимості транспортних засобів, пішоходів, велосипедистів) на перехресті нерівнозначних доріг визначають з точок зору водія автомобіля, розташованих на відстані від краю проїзної частини (крайньої смуги руху) на висоті від до над поверхнею дорожнього покриття.

2.3.3При проектуванні перехрестя необхідно забезпечити трикутники видимості згідно з ДСТУ 3587.

2.3.4Умови оглядовості для водія транспортного засобу повинні забезпечити можливість своєчасно побачити і визначити напрямок подальшого руху:

- транспортного засобу, що наближається до перехрестя з боку головної або другорядної дороги (рис. 2, табл. 3, 4);

Таблиця 3 Відстані оглядовості транспортних засобів

на головній дорозі (Г)У метрах

Швидкість руху на головній дорозі км/год

Відстань до осі другорядної дороги (Д) (Lт не менше), для доріг (Г) категорії

І, II

III, IV

V

50

110

85

60

60

140

110

75

70

175

135

95

80

210

165

120

90

260

200

150

>90

300

250

200

Таблиця 4 Відстані оглядовості транспортних засобів

на другорядній дорозі (Д) при встановленні знака 2.1У метрах

Вид перехрестя

Відстань до проїзної частини головної дороги (Г), (Lз не менше), для доріг (Д) категорії

II, III

IV

V

А

-

30

10

В

50

-

-

С

60

-

-

D

-

40

20

Примітка. При наявності наземного пішохідного переходу відстань оглядовості (Lз) визначають до нього

При встановленні знака 2.2 (стоп), відстань Lз не менше

7

5

3