НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КРЕМИ КОСМЕТИЧНІ

см

ш

ш

о

о

см

І

о

со

ш

Загальні технічні умови ДСТУ 4765:2007

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2008

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Продукція парфумерно-косметичної промисловості» (ТК 84)

РОЗРОБНИКИ: І.Голубчикова;О.Гудзь;В. Кондратенко;В.Палюх;О. Роїк;В.Сікалов;

О. Худайкулова; Н. Шашло

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 квітня 2007 р. № 95
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні чинності ГОСТ 29189-91)

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2008

С.

 1. Сфера застосування 1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Терміни та визначення понять2
 4. Класифікація2
 5. Загальні технічні вимоги 2
 6. Вимоги щодо безпеки4
 7. Вимоги щодо охорони довкілля4
 8. Пакування4
 9. Маркування4
 10. Правила приймання5
 11. Методи контролювання5
 12. Правила транспортування та зберігання6
 13. Гарантії виробника7

Додаток А Бібліографія7

ДСТУ 4765:2007 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ КРЕМИ КОСМЕТИЧНІ

Загальні технічні умови

КРЕМЫ КОСМЕТИЧЕСКИЕ

Общие технические условия

COSMETIC CREAMS

General specification

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 1. Цей стандарт поширюється на косметичні креми, призначені для догляду за шкірою, нігтями та волоссям.
 2. Стандарт не поширюється на креми для гоління.
 3. Вимоги щодо безпеки косметичних кремів та щодо охорони довкілля викладені у розділах 5, 6 і 7 цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2472:2006 Продукція парфумерно-косметична. Терміни та визначення понять ДСТУ 3031-95 (ГОСТ 30279-95) Шампуні та піномийні засоби. Мікробне забруднення. Метод виявлення Staphylococcus aureus

ДСТУ 3032-95 (ГОСТ 30280-95) Шампуні та піномийні засоби. Метод обліку вмісту дріжджів і виявлення Candida albicans

ДСТУ 3033-95 (ГОСТ 30281-95) Шампуні та піномийні засоби. Мікробне забруднення. Метод виявлення Pseudomonas aeruginosa

ДСТУ 3034-95 (ГОСТ 30282-95) Шампуні та піномийні засоби. Мікробне забруднення. Метод виявлення бактерій Escherichia coli

ДСТУ 3438-96 (ГОСТ 30468-97) Шампуні та піномийні засоби. Метод визначення загальної забрудненості мікроорганізмами

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 (СТ. СЭВ 1728-79) ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

Видання офіційне

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия (ССБП. Респіратори ШБ-1 «Лепесток». Технічні умови)

ГОСТ 12.4.131-83 Халаты женские. Технические условия (Халати жіночі. Технічні умови) ГОСТ 12.4.132-83 Халаты мужские. Технические условия (Халати чоловічі. Технічні умови) ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контролювання якості)

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия (Вата медична гігроскопічна. Технічні умови)

ГОСТ 9412-93 Марля медицинская. Общие технические условия (Марля медична. Загальні технічні умови)

ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия (Рукавички гумові технічні. Технічні умови)

ГОСТ 21241-89 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Пінцети медичні. Загальні технічні вимоги і методи випробовування)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загальної призначеності та зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри) ГОСТ 27429-87 Изделия парфюмерно-косметические жидкие. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (Вироби парфумерно-косметичні рідкі. Пакування, маркування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 28303-89 Изделия косметические. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (Вироби косметичні. Пакування, маркування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 29188.0-91 Изделия парфюмерно-косметические. Правила приемки, отбор проб, методы органолептических испытаний (Вироби парфумерно-косметичні. Правила приймання, відбирання проб, методи органолептичного випробовування)

ГОСТ 29188.1-91 Изделия косметические. Метод определения температуры каплепадения (Вироби косметичні. Метод визначання температури краплепадіння)

ГОСТ 29188.2-91 Изделия косметические. Метод определения водородного показателя рН (Вироби косметичні. Метод визначання водневого показника рН)

ГОСТ 29188.3-91 Изделия косметические. Метод определения стабильности эмульсии (Вироби косметичні. Метод визначання стабільності емульсії)

ГОСТ 29188.4-91 Изделия косметические. Метод определения воды и летучих веществ или сухого вещества (Вироби косметичні. Метод визначання води і летких речовин або сухої речовини).

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни та визначення позначених ними понять згідно з ДСТУ 2472.

 1. КЛАСИФІКАЦІЯ
  1. Косметичні креми поділяють на емульсійні, жирові та на гелевій основі.
  2. Емульсійні креми за консистенцією поділяють на рідкі та густі.
 2. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
  1. Косметичні креми — це суміш синтетичних і натуральних інгредієнтів: жирів, восків, олій, олив, води, емульгаторів, рослинних настоїв або екстрактів, вітамінів, барвників, антиоксидантів, консервантів, запашок та інших добавок, що забезпечують спожиткові властивості кремів.
   1. Емульсійні креми — це однорідна суміш (емульсія) двох основних фаз: водної та жирової типу вода/олива, олива/вода або змішаного типу, у які можуть бути внесені біологічно активні добавки (вітаміни, настої та екстракти рослинної сировини тощо).
   2. Жирові креми складаються із жирових компонентів та спеціальних добавок.
   3. Креми на гелевій основі — це колоїдні системи, що містять воду, жирові емульсії, спеціальні добавки та гелеутворювальні компоненти.
  2. Косметичні креми мають відповідати вимогам цього стандарту, їх потрібно виготовляти за рецептурами та технічними вимогами на конкретні назви кремів, погодженими центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, за технологічними інструкціями (регламентами), затвердженими в установленому порядку.
  3. Косметичні креми за органолептичними та фізико-хімічними показниками мають відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1.

Значення показників на конкретний косметичний крем мають бути наведені у технічних вимогах на крем певної назви.

Таблиця 1 — Органолептичні та фізико-хімічні показники косметичних кремів

Назва

Характеристика і норма

Метод

випробовування

показника

Емульсійні креми

Жирові

креми

Креми на гелевій основі

Зовнішній вигляд

Однорідна маса без сторонніх домішок

ГОСТ 29188.0

Колір

Властивий кольору, встановленому могах на крем конкретної назви

у технічних ви-

ГОСТ 29188.0

Запах

Властивий запаху, встановленому у технічних вимогах на крем конкретної назви

ГОСТ 29188.0

Масова частка води і летких речовин, %

5,0 — 98,0

5,0 — 98,0

ГОСТ 29188.4

Водневий показник (рН)

5,0 — 9,0

ГОСТ 29188.2

Колоїдна стабільність

Стабільна

Стабільна

ГОСТ 29188.3

Термостабільність

Стабільна

Стабільна

ГОСТ 29188.3

Температура краплепадіння, °С

39 — 55

ГОСТ 29188.1

Примітка 1. У косметичних кремах спеціального призначення (скрабах, пілінгах тощо) дозволено специфічні вкраплення абразиву та добавок.

Примітка 2. Норму водневого показника рН для косметичних кремів спеціального призначення (скрабів, вибілювальних, для автозасмагання, сонцезахисних тощо) та для кремів із вмістом рослинних настоїв або екстрактів трав, фруктових кислот або їхніх похідних дозволено 3,0 — 9,0, а у кремах для депіляції — 7,0 — 12,7.

 1. Косметичні креми за мікробіологічними показниками мають відповідати вимогам, наведеним у таблиці 2.

Таблиця 2 — Мікробіологічні показники косметичних кремів

Назва

показника

Характеристика і норми

Метод

випробовування

Кількість мезофільних аеробних і факультативно- анаеробних мікроорганізмів, КУО/г (см3), не більше ніж

1000

11.10

Бактерії Enterobactereaceae в 1 г (см3)

Немає

11.10

Staphylococcus aureus в 1 г (см3)

Немає

11.10

Pseudomonas aeruginosa в 1 г (см3)

Немає

11.10

Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/г (см3), не більше ніж

100

11.10

Примітка 1. У кремах для дітей кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів має становити не більше ніж 100 КУО/г (см3).

Примітка 2. У кремах для дітей дріжджів та пліснявих грибів не повинно бути.

 1. Вимоги до сировини
  1. Для виготовлення косметичних кремів використовують сировину згідно з чинною нормативною документацією або закордонного виробництва, дозволену центральним органом ви

конавчої влади у сфері охорони здоров’я України для використовування у виробництві косметичної продукції.

 1. Кожна партія сировини, що надходить на виробництво, повинна мати супровідний документ встановленої форми, який підтверджує її якість і безпечність.
 2. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
  1. Косметичні креми за показниками безпеки мають відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.9.027 [1].
  2. Перелік сировини, не дозволеної у складі косметичних кремів, наведено в додатку 3 ДСанПіН 2.2.9.027 [1].
  3. Періодичність контролювання повітря робочої зони встановлюють згідно з ГОСТ 12.1.005.
  4. Виробничі приміщення мають бути обладнані загальнообмінною припливно-витяжною вентиляцією згідно зі СНиП 41-01 [2] і ГОСТ 12.4.021, забезпечені питною водою згідно з ГОСТ 2874 та повинні мати каналізацію. Опалювання, вентиляція та кондиціювання повітря мають відповідати вимогам СНиП 41-01 [2].
  5. Технологічне устатковання має відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.
  6. Загальні вимоги до технологічного процесу мають відповідати вимогам ГОСТ 12.3.002.
  7. Організаційно-технічні заходи, що гарантують пожежну безпеку, потрібно виконувати згідно з ГОСТ 12.1.004 та НАПБ А.01.001 [3].

Застосовують такі засоби пожежогасіння: вогнегасний порошок класу В, тонкорозпорошену воду, повітряно-механічну піну, зріджений діоксид вуглецю.

 1. Виробничий персонал повинен бути забезпечений такими засобами індивідуального захисту: халатами згідно з ГОСТ 12.4.131 та ГОСТ 12.4.132; захисними окулярами згідно з ГОСТ 12.4.013; гумовими рукавичками згідно з ГОСТ 20010. Під час виконання технологічних операцій з леткою косметичною сировиною потрібно використовувати респіратор ШБ-1 «Лепесток» згідно ГОСТ 12.4.028. Можна використовувати інші засоби індивідуального захисту згідно з чинною нормативною документацією.
 2. ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
  1. Контролюють викиди шкідливих речовин у атмосферу згідно з вимогами ДСП 201 [4].
  2. Захист ґрунту від забруднення побутовими і промисловими відходами здійснюють згідно
 3. вимогами СанПиН 42-128-4690 [5].
  1. Утилізують промислові відходи згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.7.029 [6].
  2. Захист поверхневих вод від забруднення здійснюють згідно з вимогами СанПиН 4630 [7].
 4. ПАКУВАННЯ
  1. Паковання косметичного крему повинне відповідати вимогам ГОСТ 27429 (для крему рідкої консистенції) та ГОСТ 28303 (для крему густої консистенції).
  2. Спожиткову тару заповнюють косметичним кремом відповідно до маси або об’єму, встановлених у технічних вимогах на крем конкретної назви.
  3. Допустимі від’ємні відхили від номінальної маси становлять для маси (об’єму): до 50 г (см3) включно — 6 %;

від 50 г (см3) до 100 г (см3) включно — 4,5 г (см3); від 100 г (см3) — 4,5 %.

 1. МАРКУВАННЯ
  1. Марковання спожиткової тари із косметичним кремом має відповідати вимогам ГОСТ 27429 (для крему рідкої консистенції) та ГОСТ 28303 (для крему густої консистенції) із таким доповненням: — номер або спеціальний код виробничої партії.