НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СІЛЬ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО ПЕРЕРОБЛЯННЯ

ю

о

о

сч

J,

І!

го

ш

Технічні умови ДСТУ 4246:2003

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2004

 1. РОЗРОБЛЕНО: ТК 58 «Вироби соляної промисловості», Український науково-дослідний інститут соляної промисловості (УкрНДІсіль)

РОЗРОБНИКИ: В. Касьяненко, канд. техн. наук; Т. Матвеева

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 29 жовтня 2003 р. № 185 з 2004-10-01
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ: зі скасуванням в Україні ГСТУ 18.03-95

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2004

С.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Класифікація2
 4. Технічні вимоги2
  1. Вимоги до виробляння солі для промислового переробляння2
  2. Характеристики2
  3. Вимоги до сировини і матеріалів4
  4. Паковання4
  5. Марковання5
 5. Вимоги щодо безпеки5
 6. Вимоги щодо охорони довкілля6
 7. Приймання6
 8. Методи випробовувань8
  1. Відбирання проб8
 9. Транспортування і зберігання8
 10. Гарантії виробника9

Додаток А Коди на продукцію згідноз галузевим класифікатором ГК 18.38-2001 10

Додаток Б Схема видів солі для промислового переробляння13

Додаток В Бібліографія14

ДСТУ 4246:2003 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ СІЛЬ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО ПЕРЕРОБЛЯННЯ

Технічні умови

соль ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ

Технические условия

SALT FOR INDUSTRIAL USE

Specifications

Чинний від 2004-10-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на сіль для промислового переробляння (далі за текстом сіль), до складу якої входить галіт, домішки хлоридів і сульфатів кальцію, магнію, калію і який встановлює вимоги до якості продукту.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі стандарти:

ДСТУ 3583-97(ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови ДСТУ Сіль кухонна. Методи випробовування

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности ГОСТ 12.1.044-89 (СТ СЭВ 4831-4, СТ СЭВ 6219-88, СТ СЭВ 6527-88, ИСО 4589-84) ССБТ Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 2226-88 (ИСО 6590-1-83; ИСО 7023-83) Мешки бумажные. Технические условия

ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная. Технические условия

ГОСТ 4207-75 Калий железистосинеродистый 3-водный. Технические условия

ГОСТ 6816-79 Калий железистосинеродистый технический. Технические условия

ГОСТ 9078-84 Поддоны плоские Общие технические условия

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 14192-96 (СТ СЭВ 257-80, СТ СЭВ 258-81) Маркировка грузов

ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия

ГОСТ 17811-78 (СТ СЭВ 3428-81, СТ СЭВ 3429-81) Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия

ГОСТ 18242-72 (СТ СЭВ 548-77, СТ СЭВ 1673-79) Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 19360-74 Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические условия

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования.

 1. КЛАСИФІКАЦІЯ
  1. Сіль поділяють (додаток Б) на:

за способом одержування — виварна (вакуумна і черінна), кам’яна і осідна;

за якістю — ґатунки вищий, перший і другий;

за видом — без добавки і з протизлежувальною добавкою;

за крупністю — мелена (крупністю 1, 2 і 3), виварна; дроблена і зернова (крупністю 4 і 5), ском- пактована (таблетована); просіяна (крупністю 0, 1, 2 і 3) і знепилена (крупністю 1, 2 і 3).

 1. Коди на продукцію наведено у додатку А.
 2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
  1. Вимоги до виробляння солі для промислового переробляння
   1. Сіль виготовляють згідно з технологічною документацією, затвердженою у встановленому порядку з дотримуванням санітарних норм і правил, відповідно до вимог цього стандарту.

4.2 Характеристики

 1. За фізико-хімічними показниками сіль повинна відповідати нормам, зазначеним у таблиці 1. Таблиця 1 — Фізико-хімічні показники

Назва показника

Норма для ґатунку

вищий

перший

другий

1. Масова частка хлористого натрію, %, не менше ніж

97,7*

90,0*

80,0*

2. Масова частка кальцій-іона, %, не більше ніж

0,5*

0,8*

1,1*

3. Масова частка магній-іона, %, не більше ніж

0,15*

0,20*

1,60*

4. Масова частка калій-іона, %, не більше ніж

0,15*

0,20*

0,90*

5. Масова частка сульфат-іона, %, не більше ніж

1,2*

2,0*

7,0*

6. Масова частка оксиду заліза, %, не більше ніж

0,010*

0,100*

0,005*

7. Масова частка нерозчинного у воді залишку, %, не більше ніж

0,4*

0,6*

12,0*

8. Масова частка вологи, % не більше ніж

виварна

0,60

кам’яна

0,25

0,40

0,60

осідна

2,50

3,50

4,50

* В перерахунку на суху речовину.

 1. За узгодженням із замовником виварну і мелену сіль виробляють з протизлежувальною добавкою.

Як протизлежувальну добавку використовують 3-водний залізистосиньородистий калій (II), (фероціанід калію) згідно з ГОСТ 4207, ГОСТ 6816 чи згідно з чинними нормативними документами. Масова частка добавки не повинна перевищувати 1,50 ■ 10-2 % (150 г/т).

Примітка. Сіль з вологістю нижчою ніж 0,3 % не змерзається.

 1. За крупністю сіль повинна відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 2. Таблиця 2 — Вимоги до крупності солі

Назва продукту, показник крупності

Норма

Виварна:

вищий, перший і другий гатунок

До 2,5 мм включ., %, не менше ніж

100,0

Кам’яна і осідна:

мелена

вищий, перший і другий ґатунок

крупність 1 (помел 1)

до 1,2 мм включ., %, не менше ніж

85,0

понад 2,5 мм, %, не більше ніж

3,0

крупність 2 (помел 2)

до 2,5 мм включ., %, не менше ніж

80,0

понад 4,0 мм, %, не більше ніж

10,0

крупність 3 (помел 3)

до 4,0 мм включ., %, не менше ніж

85,0

понад 4,0 мм, %, не більше ніж

15,0

Просіяна:

вищий і перший ґатунок

крупність 0

до 0,2 мм включ., %, не більше ніж

15,0

понад 0,2 до 0,8 мм, %, не менше ніж

75,0

понад 0,8 до 1,6 мм, %, не більше ніж

10,0

крупність 1

до 0,8 мм включ., %, не більше ніж

15,0

понад 0,8 до 1,2 мм, %, не менше ніж

75,0

понад 1,2 до 2,5 мм, %, не більше ніж

10,0

крупність 2

до 1,2 мм включ., %, не більше ніж

15,0

понад 1,2 до 2,5 мм, %, не менше ніж

75,0

понад 2,5 до 4,5 мм, %, не більше ніж

10,0

крупність 3

до 1,2 мм включ., %, не більше ніж

15,0

понад 1,2 до 4,0 мм, %, не менше ніж

75,0

понад 4,0 мм, %, не більше ніж

10,0

Знепилена:

вищий і перший ґатунок

крупність 1

до 0,2 мм включ., %, не більше ніж

8,0

понад 0,2 до 1,2 мм, %, не менше ніж

72,0

понад 1,2 мм, %, не більше ніж

20,0

крупність 2

до 0,2 мм включ., %, не більше ніж

7,0

понад 0,2 до 2,5 мм, %, не менше ніж

83,0

понад 2,5 мм, %, не більше ніж

10,0

7.0

75.0

10.0

10,0

80,0

10,0

10,0

85.0

5.0

крупність 3

до 0,2 мм включ., %, не більше ніж понад 0,2 до 4,0 мм, %, не менше ніж понад 4,0 мм, %, не більше ніж

Дроблена і зернова:

перший і другий ґатунок крупність 4

до 5,0 мм включ., %, не більше ніж від 5,0 до 15,0 мм, %, не менше ніж понад 15,0 мм, %, не більше ніж

крупність 5

до 5,0 мм включ., %, не більше ніж від 5,0 до 40,0 мм, %, не менше ніж понад 40,0 мм, %, не більше ніж

Вимоги щодо крупності продукту можуть бути змінені відповідно до вимог контракту.

 1. Сіль кам’яну, виварну і осідну вищого ґатунку за вимоги замовника можна виготовляти у вигляді таблеток.

Маса таблетки повинна бути не більша ніж 20 г, граничний відхил маси нетто не повинен перевищувати ± 7 %.

 1. Вимоги до сировини і матеріалів

Сіль виробляють з такої сировини і матеріалів:

галіт з домішками хлоридів і сульфатів кальцію, магнію і калію, який добувають підземним способом, згідно з нормативними документами [1]; хлорид натрію, який одержують з природних або штучних розсолів чи з морської води;

калій залізистосиньородистий 3-водний (фероціанід калію) згідно з ГОСТ 4207, ГОСТ 6816 чи згідно з іншими чинними нормативними документами.

Дозволено використовувати матеріали вітчизняного та імпортного виробництва, які за якістю не нижчі наведених у цьому стандарті.

Кожну партію матеріалів повинен супроводжувати документ з даними про якість.

 1. Паковання
  1. Сіль немелену, дроблену і зернову випускають без паковання, а мелену, виварну, просіяну і знепилену — у пакованні.

Пакувальні матеріали повинні забезпечувати зберігання продукту під час його транспортування та зберігання; бути міцними, вологонепроникними і не допускати просипання крізь тканину і шви мішка.

Пакувальні матеріали повинні забезпечувати збереженість продукції та міцність паковання до закінчення терміну зберігання.

 1. Сіль виварну, мелену, просіяну, знепилену і таблетовану пакують масою нетто:

від 10 кг до 50 кг — у паперові мішки типу ПМ, ВМП і НМ, згідно з ГОСТ 2226, та в мішки з плівковим мішком-вкладкою, згідно з ГОСТ 19360, у поліетиленові мішки, згідно з ГОСТ 17811, чи поліпропіленові мішки, згідно з чинними нормативними документами, а також поліетиленові мішки з плівковим мішком-вкладкою згідно з ГОСТ 19360;

до 1,5 т — у м’які контейнери типів МКР-1,О М; МКР-1 ,О С;

спеціалізовані контейнери типу СК-1,5; м’які гумовокордні контейнери типів МК-РК; МК-РК-2 та МП-9К; типу «Біг-Бег» згідно з чинними нормативними документами.

Дозволено застосовувати мішки з інших матеріалів, за міцності не нижче зазначених у цьому стандарті, що забезпечують зберігання упакованого продукту під час транспортування і зберігання, та контейнери інших типів, призначених для транспортування сипких вантажів.

 1. Г раничний відхил маси нетто солі у мішках і контейнерах — згідно з ДСТУ 3583 (ГОСТ 13830).
  1. Горловину паперових і поліпропіленових мішків зашивають машинним способом нитками з бавовняної або синтетичної пряжі, згідно з чинними нормативними документами, чи іншими нитками, що забезпечують механічну міцність зашиття, а поліетиленові мішки зашивають машинним способом тими самими нитками чи термозварюють. Дозволено горловину мішків зав’язувати шпагатом згідно з ГОСТ 17308.
   1. Залежно від вимог постачання, сіль у мішках пакують у транспортний пакет на плоскому піддоні.
  2. Марковання
   1. Марковання наносять безпосередньо на споживчу упаковку друкуванням, штампуванням, фарбуванням за трафаретом чи на етикетку (ярлик), що кріпиться до паковання будь-яким способом згідно з ГОСТ 14192.