НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Телебачення мовленнєве

СИСТЕМА ЦИФРОВОГО ЗВУКОВОГО СУПРОВОДУ АНАЛОГОВОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Загальні технічні вимоги (EN 300163:1998, MOD)

ДСТУ 4213:2003

со

ОО

Видання офіційне

со

О

о

см

ІІ

со

ш

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2005

ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Технічний комітет зі стандартизації «Аудіовізуальні системи і служби» (ТК 123) та Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення (УНДІРТ) Державного комітету зв’язку та інформатизації України

РОЗРОБНИКИ: О. Гофайзен, д-р техн. наук (керівник розробки); І. Биліна; Т. Бобровник; В. Волошин; Г. Давидова; Н. Ічаджик; М. Комаров; Н. Лазукіна; М. Михайлов, канд. техн. наук; І. Патюкова; В. Шаповал, канд. фіз.-мат. наук

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 липня 2003 р. № 120 зі зміною дати чинності згідно з наказом № 42 від 8 лютого 2005 р.
 2. Національний стандарт відповідає EN 300 163:1998 Television systems; NICAM 728: Transmission of two-channel digital sound with terrestrial television systems B, G, H, I, K1 and L (Те - левізійні системи; NICAM 728: Передавання двоканального цифрового звукового супроводу в наземних телевізійних системах B, G, H, I, K1 та L) окрім викладання в національному мовному середовищі, з урахуванням національної термінології та системи понять, що склалася, а також внесення окремих змін, викликаних правовими вимогами і конкретними потребами економіки України, зокрема в частині технічних параметрів системи, визначених Рекомендацією ITU-R BS 707-4:1998 для систем D, D1, K, що їх стандартизовано в Україні

Ступінь відповідності — модіфікований (МОD)

Переклад з англійської (en)

 1. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати та розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2005

ЗМІСТ

C.

Національний вступIV

 1. Сфера застосування 1
 2. Нормативні посилання2
 3. Терміни та визначення понять, скорочення іпознаки3
  1. Визначення3
  2. Скорочення і познаки 3
 4. Опис мультиплексування звуку/даних і методикодування аудіоінформації3
  1. Формат сигналу3
   1. Структура кадру3
   2. Перемеження бітів4
   3. Скремблювання 5
  2. Кодування інформації5
   1. Слово кадрової синхронізації5
   2. Інформація керування 5
   3. Додаткові дані6
   4. Блок звукового супроводу/даних7
   5. Аудіосигнали 8
 5. Вимоги до параметрів модуляції 12
  1. Характеристики радіосигналу зображення та радіосигналу аналогового звукового супроводу ТВ-мовлення 12
   1. Характеристики радіосигналу зображення12
   2. Характеристики радіосигналу аналогового звукового супроводу 12
   3. Відношення пікової потужності радіосигналу зображення

до потужності радіосигналу звукового супроводу 12

 1. Цифровий сигнал 12
  1. Тип модуляції 12
   1. Швидкість цифрового потоку 12
   2. Частота носійного коливання 12
   3. Рівень сигналу 12
   4. Формування спектру 12
  2. Специфікація радіосигналу цифрового звукового супроводу 14
   1. Тип модуляції 14
   2. Диференційне кодування 14

Додаток НА Перелік технічних відхилів 17

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є прийнятий зі змінами (версії en) міжнародний стандарт (МС) EN 300 163: 1998 Television systems; NICAM 728: transmission of two-channel digital sound with terrestrial television systems B, G, H, I, K1 and L (Телевізійні системи; NICAM 728: Передавання двоканального цифрового звукового супроводу в системі наземних телевізійних систем B, G, H, I, K1 та L).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 123 «Аудіовізуальні системи і служби».

Стандарт повністю відображає визначення та технічні вимоги МС та є модифікований відносно МС в частині:

 • викладання в національному мовному середовищі з урахуванням національної термінології та системи понять, що склалася;
 • внесення окремих змін, зумовлених правовими вимогами та конкретними потребами економіки України.

Технічні відхили, що зроблені в національному стандарті, виконані з урахуванням Рекомендації ITU-R BS.707-4, в якій за ініціативою України передбачено параметри системи цифрового звукового супроводу для використовуваних в Україні систем аналогового телебачення D, K.

На основі дослідження, що було проведено в Україні, Адміністрація зв’язку України у 1996— 1997 рр. у своїх внесках [Док. 11A/47-E, 11C/34-E, 06.11.96, Док. 10B/45-E, 09.04.97] запропонувала параметри цифрового звукового супроводу для систем аналогового телебачення зі смугою відеосигналу 6 МГц (систем D, K). Ці внески з’явилися підставою для видання чинної у теперішній час редакції Рекомендації ITU-R BS.707-4.

У вкладі [Док. 11A/47-E, 11C/34-E, 06.11.96] також міститься пропозиція щодо використання цифрового звукового супроводу з використанням системи MPEG-2 за умови передавання його у цифровому потоці NICAM, що дає змогу, не порушивши сумісність з системою, передбаченою Рекомендацією ITU-R BS.707-4, створити нормативну можливість підвищити ефективність роботи системи цифрового звукового супроводу.

У поданому у 2001 р. внеску Адміністрації зв’язку України [Док. 6E/143, 6P/83, 18.09.2001] запропоновано привести європейський стандарт ETS 300 163:1997 у відповідність з Рекомендацією ITU-R BS.707-4 у частині додання параметрів, що стосуються систем D, D1, K.

Технічні відхили та додаткову інформацію подано безпосередньо до пунктів, яких вони стосуються.

Повний перелік технічних відхилів разом з обґрунтуванням наведено у додатку НА.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • заголовок стандарту замінено на Телебачення мовленнєве. Система цифрового звукового супроводу аналогового телебачення. Загальні технічні вимоги, що ясніше виражає сутність стандарту національному користувачу;
 • структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;
 • доповнено список скорочень, використаних у стандарті, національними скороченнями;
 • зредаговано заголовки розділів стандарту й окремі речення в тексті з погляду представлення в національному мовному середовищі.

Копії стандартів, на які є посилання, можна придбати в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».

Додаток НА наведено як довідковий.

ДСТУ 4213:2003 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ МОВЛЕННЄВЕ

СИСТЕМА ЦИФРОВОГО ЗВУКОВОГО СУПРОВОДУ АНАЛОГОВОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Загальні технічні вимоги

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ВЕЩАТЕЛЬНОЕ

СИСТЕМА ЦИФРОВОГО ЗВУКОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ АНАЛОГОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Общие технические требования BROADCASTING TELEVISION

DIGITAL SOUND ACCOMPANYING SYSTEM OF ANALOGUE TELEVISION

Technical specifications

Чинний від 2005-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає технічні вимоги на мовлення цифрового звукового супроводу в системі аналогового телебачення, стосовні до одного каналу передавання стереофонічного звукового супроводу чи двох каналів передавання монофонічного звукового супроводу, в обох випадках з можливістю передавання невеликого об’єму додаткової інформації.

Цей документ визначає характеристики системи NICAM 728, в якій можна передавати двоканальний цифровий звук і (або) невеликого об’єму даних у складі телевізійного сигналу.

Національне доповнення

Цей стандарт установлює вимоги до:

 • кодування джерела двоканального цифрового звукового супроводу;
 • мультиплексування даних цифрового звукового супроводу і службових даних;
 • кодування каналу двоканального цифрового звукового супроводу у форматі NICAM 728.

Треба відмітити такі характеристики цього стандарту:

а) стандарт є досить строгим для забезпечення гарантії того, що приймання відеосигналу припиниться раніше, ніж припиниться приймання цифрового звукового супроводу в тяжких умовах приймання;

б) стандарт задовольняє критеріям сумісності з наявними службами і приймачами в середовищі ефірного передавання та є сумісним з розподільчими кабельними системами;

Видання офіційне

в) він забезпечує два високоякісних канали звукового супроводу та додатковий об’єм даних. Два канали звукового супроводу можуть бути використані для передавання двох незалежних монофонічних сигналів для одночасного приймання чи одного стереофонічного сигналу. В іншому разі один чи обидва канали можуть бути використані для передачі даних;

г) кодування аудіоінформації ідентично тому, що його використовують в сімействі систем MAC/packet (Multiplexed Analogue Component/packet), визначених у ETS 300 250;

е)кодування в основній смузі частот і формат цифрового кадру ідентичні для всіх передбачених телевізійних систем; відмінність у параметрах модуляції, представлена в стандарті, є мінімально необхідною для адаптації до наявних відмінностей між цими телевізійними системами.

Стандарт дає можливість деяким областям застосування для додавання надалі нових можливостей в сумісній формі в майбутньому.

Вимоги цього стандарту призначено для підприємств, установ і організацій, які діють в Україні, а також громадян-суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності та видів діяльності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті використано посилання на такі нормативні документи:

 1. Recommendation ITU-R BT 470 Conventional television systems
 2. ETS 300 250 Television systems; Specification of the D2-MAC/Packet system
 3. Recommendation ITU-T J.17 Pre-emphasis used on sound-programme circuits
 4. Recommendation ITU-R BS.645: Test signals and metering to be used on international sound programme connections
 5. вилучено
 6. Recommendation ITU-T J.31: Characteristics of equipment and lines used for setting up 15 kHz type sound-programme circuits
 7. Recommendation ITU-R BS.707-4: Transmission of multisound in terrestrial television systems PAL B, D1, G, H and I, and SECAM D,K,K1 and L
 8. ДСТУ 3254-95 Радіозв’язок. Терміни та визначення
 9. ДСТУ 3785-98 Звукове мовлення. Терміни та визначення
 10. ДСТУ 3807-98 Телебачення. Терміни і визначення
 11. ДСТУ 3808-98 Телебачення. Цифрова обробка телевізійних сигналів. Терміни і визначення
 12. ДСТУ 3837-99 Телебачення мовне. Системи аналогового телебачення звичайної чіткості. Основні параметри та методи вимірювань

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

 1. Рекомендація ITU-R ВТ 470 Звичайні системи телебачення
 2. ETS 300 250 Системи телебачення. Визначення системи D2-MAC/Packet
 3. Рекомендація ITU-T J.17 Передспотворення, що їх використовують в мережах звукового мовлення
 4. Рекомендація ITU-R BS.645 Випробувальні сигнали і вимірювання, що їх слід використовувати в міжнародних з’єднаннях для обміну програмами звукового мовлення
 5. Рекомендація ITU-T J.31 Характеристики обладнання й ліній, що їх використовують для регулювання мереж звукового мовлення зі смугою 15 кГц
 6. Рекомендація ITU-R BS.707-4 Передавання багатоканального звукового супроводу в системах наземного телевізійного мовлення PAL B, D1, G, H, I та SECAM D, K, K1, L.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, СКОРОЧЕННЯ І ПОЗНАКИ

 1. Визначення

У цьому стандарті використано терміни, визначення яких подано в ДСТУ 3254, ДСТУ 3807, ДСТУ 3785 і ДСТУ 3808, а також терміни, скорочення яких наведено нижче у 3.2, причому для деяких термінів подано визначення.

 1. Скорочення і познаки

У стандарті використано такі познаки і скорочення:

 • амплітудна модуляція (Amplitude Modulation);
 • логічна операція “виняткове чи”, еквівалентна двійковому додаванню за модулем 2;
 • сигнал лівого каналу стереофонічного звукового супроводу;
 • біти додаткових даних (11 бітів) сигналу правого каналу звукового супроводу у стереофонічному режимі;
 • сигнал правого каналу стереофонічного звукового супроводу;
 • біти контрольної інформації (5 бітів);
 • 64 відліки одного аудіокадру;

АМ, AM

А

AD0—AD10 B

C0—C4 D1 D64

ВФМ, DPSK— відносна фазова маніпуляція (Differentially-encoded Phase-Shift Keying);

FAW—слово кадрової синхронізації (Frame Alignment Word);

FE—Фактор Эшеля (Facteaur d’Echelle) — 3-бітове слово, щовизначаєкоефіцієнт

масштабування. FE1 і FE2 визначають 3-бітові коефіцієнти масштабування, що відповідають відповідно першому і другому блокам компандування даного аудіокадру;

ЧМ, FM— частотна модуляція (Frequency Modulation);

АЧХ, H(f)—АЧХ фільтра;

LSB—молодший біт (Least Significant Bit);

M1—перший цифровий монофонічний звуковий сигнал у режимі“двоканальний звук”

чи “звук і дані”;

M2—другий цифровий монофонічний аудіосигнал у режимі “двоканальний звуковий

супровід”;

MAC—мультиплексований аналоговий компонент (Multiplexed AnalogueComponent);

MSB—старший біт (Most Significant Bit);

РPM—квазипіковий вимірювач рівня (Peak Programme Meter);

ФМ-4, QPSK— квадратурна фазова маніпуляція (Quaternary Phase-Shift Keying);

R2, R1, R0—біти коефіцієнта масштабування, пов’язані з даним 32-відліковимблокомком

пандування аудіоінформації; ts—період тактової частоти = 1/364 мс;

ОБП, VSB — частково придушена бічна смуга (VestigialSide Band);

АІМ—амплітудна імпульсна модуляція;

БПН—двійкова модуляція без повернення до нуля;

ФАПЧ— фазове автопідстроювання частоти.

4 ОПИС МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ ЗВУКУ/ДАНИХ І МЕТОДИ КОДУВАННЯ АУДІОІНФОРМАЦІЇ

 1. Формат сигналу
 2. Структура кадру

Потік послідовних даних розділяють на кадри по 728 бітів, що їх передають послідовно без проміжків. Кожну мілісекунду передають по одному кадру; загальною швидкістю бітів у такий спосіб є 728 кбіт/с.

Інформація кадру складається з такого:

8 біт — слово кадрової синхронізації (FAW) —

8 кбіт/с (див. 4.2.1)

5 біт — дані керування —

5 кбіт/с (див. 4.2.2)

11 бітів для додаткових даних —

11 кбіт/с (див. 4.2.3)

704 біт — аудіодані, дані перевіряння на парність або інші дані —

704 кбіт/с (див. 4.2.4, 4.2.5)

Усього

728 кбіт/с