ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства надзвичайних ситуацій України14.12.2012 N 1423Зареєстрованов Міністерстві юстиції України08 січня 2013 р. за N 76/22608

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ З РОЗВІДУВАННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ РОДОВИЩ НАФТИ І ГАЗУ В АКВАТОРІЯХ ЧОРНОГО ТА АЗОВСЬКОГО МОРІВ

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, діяльність яких пов'язана з добуванням сирої нафти та природного газу.

1.2. Ці Правила встановлюють вимоги до охорони праці під час виконання робіт в акваторіях Чорного та Азовського морів, пов'язаних із розвідуванням (пошуково-розвідувальне буріння, пробна експлуатація, геологічні дослідження, консервування і ліквідування свердловин) та розробленням родовищ нафти і газу (спрямоване та повторне буріння, добування нафти і природного газу, експлуатування, ремонт і дослідження нафтових і газових та інших, пов'язаних з видобуванням нафти і газу, свердловин, експлуатацією, капітальним ремонтом свердловин, ремонтом та реконструкцією морських нафтогазових об'єктів та об'єктів нафтогазодобувних виробництв промислового збору нафти і газу, підготовки нафти і газу до транспортування), транспортуванням газу магістральними трубопроводами.

1.3. Ці Правила є обов'язковими для роботодавців та працівників, які виконують роботи під час розвідування та розроблення нафтових і газових родовищ в акваторіях Чорного та Азовського морів.

1.4. Терміни, що використовуються у цих Правилах, мають такі значення:

баластування - заповнення або осушення баластних цистерн або відсіків;

бурове судно - судно, що оснащене буровою установкою;

верхня споруда - надбудови, які використовуються для розміщення персоналу, обладнання, систем і пристроїв, що забезпечують функціонування споруди за призначенням та складаються з модулів;

відсепарований шлам - шлам, що утворився внаслідок пурифікації палива і мастила;

відстій - етап морської операції, що виконується для тимчасового утримання платформи на плаву з постійними координатами;

дивертер - пристрій для відводу у сепаратор насиченої газом промивальної рідини, що надходить із свердловини;

зона буріння морської стаціонарної платформи - частина платформи, де розташовані свердловини та обладнання для буріння свердловин;

зона допоміжного обладнання - частина платформи, де розміщено допоміжне обладнання, що не пов'язане з бурінням і експлуатацією свердловини та не призначене для цього;

інсинуатор - установка для спалювання сміття (зменшення маси та об'єму);

комплекс забезпечення вертольотів - елемент плавучої бурової установки або морської стаціонарної платформи, який призначений для посадки й обслуговування вертольотів;

контроль індивідуальний дозиметричний - система контролю індивідуальних доз зовнішнього і внутрішнього опромінення осіб категорій А і Б;

короткочасне буксирування - буксирування, обмежене через погодні умови передбаченням "вікна" сприятливої погоди (не більше трьох діб);

корпус - водонепроникна конструкція, що забезпечує плавучість і остійність плавучої бурової установки;

маніфольд - система трубопроводів із запірними пристроями;

морська льодостійка стаціонарна платформа - морська стаціонарна платформа, яка здатна витримувати льодове навантаження;

морська нафтогазова споруда - стаціонарна гідротехнічна платформа, призначена для буріння свердловин, добування, зберігання і первинної підготовки продукції, відвантаження продукції тощо;

морський нафтогазовий об'єкт - комплекс технічних засобів для розвідування і розроблення морських нафтогазових родовищ, які включають оснащені буровими установками стаціонарні платформи, плавучі бурові установки (самопідіймальні, напівзанурювальні і їх різновиди), бурові судна, підводне обладнання свердловин тощо;

морська операція - дія, що проводиться у внутрішніх водах і на морі та є необхідною для спорудження, транспортування і встановлення об'єкта на місці експлуатування;

морська стаціонарна платформа - морська нафтогазопромислова споруда, яка складається з верхньої надбудови й опорної основи, зафіксована на весь період використання на ґрунті і є об'єктом облаштування морських родовищ нафти і газу;

морське буксирування - переміщення плавучого об'єкта на певну відстань з одного порту в інший або від одного географічного місця до іншого;

напівзанурювальна плавуча бурова установка - плавуча бурова установка, яка призначена для буріння свердловин при глибинах моря 300 і більше метрів;

небезпечна зона - простір, у якому можливий вплив на працівників небезпечних і (або) шкідливих виробничих чинників;

нижня палуба - водонепроникна конструкція, відмітка якої визначається кліренсом (найменша відстань від рівня спокійного моря до нижньої палуби);

опорний блок - водонепроникна конструкція, що забезпечує міцність і остійність споруди, підтримання верхньої надбудови і стійкість зовнішній дії під час установки на ґрунт;

перехід - стан, пов'язаний з переміщенням плавучої бурової установки у відкритому морі з одної точки буріння на іншу або з порту на задану точку буріння;

побутова зона - частина морської стаціонарної платформи та інших морських нафтогазових об'єктів, призначена для проживання обслуговувального персоналу;

позиціонування - морська операція, що виконується для наведення і утримання платформи з необхідною орієнтацією і точністю над заданою точкою дна акваторії моря;

понтон плавучості (остійності) - водонепроникна конструкція, що тимчасово встановлюється на об'єкті для забезпечення його плавучості або остійності;

превентор - противикидний пристрій на усті свердловини, що контролює тиск у міжтрубному просторі або у свердловині з відкритим вибоєм, запобігає відкритому фонтануванню;

причальний майданчик - елемент морської стаціонарної платформи, що прикріплений до опорної основи і призначений для посадки-висадки людей і швартування суден;

самопідйомна плавуча бурова установка - плавуча бурова установка, що піднімається в робочий стан над поверхнею моря на колонах, які опираються на ґрунт;

сифон - явище виливання промивальної рідини під час піднімання із свердловини і розгвинчування різьбових з'єднань бурильних труб за рахунок затримки витікання рідини на вибій свердловини;

спайдер - кругла сталева рама, що встановлюється навколо отвору ротора з метою монтажу та демонтажу водовідділювальної колони;

стан штормового відстою - стан плавучої бурової установки і морської стаціонарної платформи у разі дії на неї максимальних розрахункових зовнішніх навантажень, у результаті яких передбачається зупинка бурових робіт;

технологічна зона - частина морської стаціонарної платформи, де перебуває обладнання, що використовується для виконання технологічних процесів збору, переробки і транспортування продукції свердловини з морської стаціонарної платформи;

транспортувальне судно - судно, що використовує тяглову силу для переміщення споруди або її частини (тяглові або штовхаючі буксири, криголами, танкери тощо);

транспортування - морська операція під час спорудження платформи, що містить всі операції в період переміщення платформи або її окремих крупногабаритних елементів від заводу до місця наступної морської операції, а також остаточну установку на точку функціонування.

1.5. У цих Правилах вживаються такі скорочення:

АВПТ

-

аномально високий пластовий тиск

АПС

-

аварійно-попереджувальна сигналізація

АСП

-

апарат стисненого повітря

АСПО

-

автомат спуско-підіймальних операцій

АСУ

-

автоматизована система управління

АРС

-

аварійно-рятувальне судно

АРЧ

-

аварійно-рятувальне чергування

БК

-

блок-кондуктор

БПР

-

блок приготування розчинів

БС

-

бурове судно

ВР

-

вибухові речовини

ВП

-

верхня палуба

ВСП

-

верхня споруда платформи

ВСО

-

внутрішньосвердловинне обладнання

ГБ

-

газова безпека

ГДК

-

граничнодопустима концентрація

ГНВП

-

газонафтоводопрояви

ГПУ

-

головний пульт управління

ГТН

-

геолого-технічний наряд

ГУП

-

гідравлічне управління превенторами

ДВЗ

-

двигун внутрішнього згоряння

ЕВН

-

електровідцентровий насос

ІТП

-

інженерно-технічні працівники

КГ

-

колонна головка

КВП

-

контрольно-вимірювальні прилади

КОПС

-

комплекс охоронно-пожежної сигналізації

КРС

-

капітальний ремонт свердловини

ЛЕП

-

лінія електропередачі

МНГО

-

морський нафтогазовий об'єкт

МНГС

-

морська нафтогазова споруда

МСП

-

морська стаціонарна платформа

НАВАРЕА

-

система навігаційних районних попереджень

НАВІП

-

система навігаційних попереджень мореплавцям

НЗ

-

недоторканий запас

НДС

-

науково-дослідне судно

НПБУ

-

напівзанурювальна плавуча бурова установка

НК

-

неруйнівний контроль

НКТ

-

насосно-компресорні труби

ОБ

-

опорний блок

ОБТ

-

обважнені бурильні труби

ОК

-

обсадна колона

ОП

-

обладнання противикидне

ОПН

-

об'єкт підвищеної небезпеки

ПБУ

-

плавуча бурова установка

ПВР

-

прострілювально-вибухові роботи

ПГС

-

підводне гирло свердловини

ПГУ

-

підводно-устьове устаткування

ПЛАС

-

план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

ППУ

-

підводне противикидне устаткування

ПРИП

-

система навігаційних прибережних попереджень

ПС

-

плавуча споруда

СНЗ

-

статичне напруження зсуву

СПБУ

-

самопідйомна плавуча бурова установка

СПО

-

спуско-підіймальні операції

ТП

-

технологічна платформа

ТО

-

технічне обслуговування

УКПГ

-

установка комплексного підготування газу

УКПН

-

установка комплексного підготування нафти

ФБ

-

фонтанна безпека

ФА

-

фонтанна арматура

ЦТП

-

центральна технологічна платформа.

II. Загальні вимоги до безпеки під час виконання робіт з розвідування та розроблення родовищ нафти і газу в акваторіях Чорного і Азовського морів

2.1. Роботодавець зобов'язаний розробити ПЛАС відповідно до Положення щодо розроблення планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17 червня 1999 року N 112, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 червня 1999 року за N 424/3717 (далі - НПАОП 0.00-4.33-99).

2.2. Роботодавець зобов'язаний забезпечити дотримання та виконання Правил улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15 травня 2006 року N 288, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 липня 2006 року за N 785/12659, та Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15 серпня 2007 року N 557, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за N 1006/14273, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19 жовтня 2004 року N 126, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2004 року за N 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-2004).