ПОГОДЖЕНО

Держнаглядохоронпраці України

лист від 26.07. 04

№ 07-01-05/4718

ЗАТВЕРДЖЕНО

ДК «Газ України»

НАК «Нафтогаз України»

Наказ від 30 07. 04

№ 180

ПОГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці

лист від 19.07.04.

№420

ПОГОДЖЕНО

НАК «Нафтогаз України»

лист від 27.07. 04

№15/3-361

ПІ 1.1.23-274-2004

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Приймальник балонів

ПІ 1.1.23-274-2004

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для приймальника балонів

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Примірна інструкція поширюється на осіб, які працюють за професією приймальник балонів на підприємствах газопостачання та газифікації.

1.2. Робоче місце - постійне, знаходиться на складі зберігання балонів.

1.3. До роботи приймальника балонів допускаються особи віком не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд та не мають протипоказань, мають відповідну кваліфікацію, підтверджену посвідченням кваліфікаційної комісій необхідні навики в роботі, пройшли вступний та первинний інструктажі з питань охорони праці. Повторна перевірка знань проводиться постійно діючою комісією періодично - 1 раз на рік, повторні інструктажі на робочому місці - 1 раз на 3 місяці. Медичні обстеження проводяться 1 раз на 2 роки (особи до 21 року - 1 раз на рік).

1.4. До самостійної роботи допускаються особи, які пройшли стажування на протязі 2-15 змін (залежно від кваліфікації працівника) під керівництвом досвідченого працівника .До самостійної роботи приймальник балонів допускається за наказом керівника підприємства.

1.5. Приймальник балонів повинен:

- знати і виконувати вимоги цієї інструкції, виробничих інструкцій, інструкції з протипожежної безпеки;

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

- виконувати тільки доручену йому роботу;

- володіти навичками надання першої долікарняної медичної допомоги;

- вміти користуватися засобами пожежегасіння;

- дотримуватись правил експлуатації, транспортування та зберігання балонів;

- знати план дій у разі виникнення аварійних ситуацій;

- утримувати робоче місце в чистоті і порядку;

- не виконувати вказівки, що суперечать вимогам цієї інструкції.

1.6. Під час роботи приймальника балонів на нього можуть діяти такі небезпечні та шкідливі фактори:

- підвищена загазованість;

- падіння балонів;

- термічні фактори (обмороження зрідженими газами);

- падіння при переміщенні;

- ураження електрострумом;

- пожежа;

- вибух.

1.7. Приймальник балонів забезпечується спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) згідно галузевих норм:

- костюм бавовняний - на 12 місяців;

- чоботи кирзові - на 12 місяців;

- рукавиці комбіновані - на 2 місяці;

-куртка і штани на утепленій прокладці - на 36 місяців;

- окуляри захисні - чергові;

- плащ непромокальний - черговий;

- протигаз, респіратор - черговий.

Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ понад встановлені норми.

1.8. Під час виконання робіт приймальник балонів зобов'язаний виконувати вимоги санітарних норм та правил особистої гігієни:

1.8.1. Для запобігання простудним захворюванням слід стежити, щоб одяг і взуття не були мокрими, уникати протягів, не допускати переохолодження та перегрівання тіла.

1.8.2. Утримувати у чистоті і порядку робоче місце.

1.8.3. Перед кожним прийманням їжі мити руки з милом.

1.8.4. Після користування бензином, керосином, мастильними матеріалами та іншими небезпечними речовинами обов'язково мити руки з милом. 1.8.5. Правильно і дбайливо користуватись санітарно-побутовими приміщеннями, спецодягом і індивідуальними засобами захисту.

1.8.6. Утримувати спецодяг і спецвзуття у справному стані і чистому вигляді.

1.8.7. дотримуватись питного режиму з урахуванням особливостей умов праці.

1.8.8. дотримуватись режиму праці і відпочинку.

1.9. У разі погіршення стану здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків, слід припинити роботу, попередити керівника робіт і звернутися до медичного закладу.

1.10. Приймальник балонів, який порушує вимоги цієї інструкції, несе дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальні|Сть згідно чинного законодавства України.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Перед початком роботи приймальник балонів повинен надіти спецодяг, спецвзуття, оглянути і впевнитись у справності інших ЗІЗ.

2.2. Оглянути робочу зону та проходи до неї, якщо потрібно - прибрати. Вологу або слизьку підлогу потрібно протерти.

2.3. Перевірити наявність і справність обладнання, інструментів, розмістити їх в зручному місці, унеможливити їх падіння.

2.4. Перевірити роботу систем освітлення та вентиляції. Припливно-витяжну вентиляцію слід ввімкнути за 15 - 20 хвилин до початку роботи.

2.5. Перевірити наявність засобів пожежегасіння і засобів надання першої долікарняної допомоги.

2.6. Про виявлені несправності обладнання, інструментів і інших засобів повідомити безпосереднього керівника.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

і

3.1. Прийняти зміну у попереднього приймальника балонів із записом у журналі.

3.2. Отримати завдання, та уточнити вимоги безпеки у керівника робіт.

3.3. Провести зовнішнє обстеження балонів. Балони мають бути очищені від бруду.

3.3.1. Під час обстеження необхідно перевірити наявність та відповідність клейм і написів, а саме:

- товарний знак підприємства-виготовлювача;

- номер балона;

- дата виготовлення балона, дата наступного опосвідчення;

- маса, вибита на балоні (кг);

- ємність, вибита на балоні (л);

- робочий тиск (МПа, кгс/см ).

На балонах місткістю до 5 л або товщиною стінки менше 5 мм паспортні дані можуть бути вибиті на пластині, що припаяна, або нанесені емалевою чи олійною фарбою. Експлуатація балонів, які не мають відповідних клейм, або термін експлуатації яких вичерпаний, не дозволяється.

3.3.2. Не дозволяється приймання балонів, які мають такі механічні пошкодження:

- тріщини;

- вм'ятини глибиною понад 10 % від товщини стінки;

- видимі раковини понад 10 % від товщини стінки;

- риски глибиною понад 10 % від товщини стінки;

- надриви і вищерблення;

- пошкодження різьби горловини чи вентиля;

- скісна або слабка посадка башмака;

- значне пошкодження фарбування.

Ослаблення кільця на горловині балона не вважається причиною бракування. В цьому разі балон може бути допущений до подальшої експлуатації після закріплення або заміни новим кільцем. У разі виявлення витоку газу з балона, його слід негайно прибрати у безпечне місце. Відбраковані балони слід відправити для подальшого опосвідчення.

3.4. Приймання, експлуатація, зберігання і транспортування балонів слід здійснювати згідно виробничих інструкцій підприємства.

3.5. Балони можуть зберігатись як у спеціальних приміщеннях, так і на відкритому повітрі; в останньому разі їх треба захищати від атмосферних опадів і сонячних променів. Склади для зберігання балонів з горючими газами слід обладнати постійно працюючу вентиляцію, що забезпечує безпечні

концентрації газів. У цих складах дозволяється лише водяне, парове низького тиску або повітряне опалення.

Приймальник балонів повинен знати пожежну небезпеку газів, що зберігаються на складах, порядок евакуації балонів та правила гасіння горючих газів.

3.6. Під час роботи приймальник балонів повинен:

- користуватися відкритим полум'ям, палати тільки у відведених для цього місцях;

- виконувати роботи із застосуванням спецодягу та ЗІЗ;

- не допускати до зони виконання робіт сторонніх осіб;

- зберігати у робочій зоні тільки предмети, речовини, матеріали, які потрібні до виконання робіт;

- не допускати удари балонів один об другій, падіння балонів чи ковпаків на підлогу;

- використовувати тільки справний і відповідний інструмент та обладнання;

- виконувати ремонт та підтягування негерметичних з'єднань тільки в зоні ремонту балонів;

- не випускати газ з балонів у приміщення чи атмосферу;

- не виконувати роботи забрудненими мастилом руками чи рукавицями;

- зберігати пусті і наповнені балони та балони з різними газами (різного кольору) тільки у відведених для них місцях;

- переміщувати балони на руках та плечах (слід використовувати носилки, візки, корсети і т. і.);

- захаращувати робочу зону і проходи.

3.7. Транспортування і зберігання балонів на складі зберігання слід здійснювати з накрученими ковпаками. Зберігання балонів у вертикальному положенні слід використовувати огороджувальні бар'єри, гнізда чи клітинами, що унеможливлюють їх падіння. У разі горизонтального зберігання слід використовувати дерев'яні рами або стелажі. Дозволяється укладати балони в штабель з прокладками з дерев'яного брусу, гуму чи вірьовки між горизонтальними рядами. Висота штабеля не має перевищувати 1,5 м. Вентилі балонів слід розміщувати повернутими в один бік. Між штабелями має бути прохід 1- 1,5 м.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Привести в порядок робочу зону.

4.2. Скласти інструмент, обладнання у відведене місце.

4.3. Вимкнути припливно-витяжну вентиляцію.

4.4. Зробити в журналі відповідні записи.

4.5. Зняти спецодяг, почистити його і помістити у відведене місце.

4.6. Про всі виявлені несправності, порушення доповісти безпосередньому керівнику.

4.6. Вимити руки і обличчя теплою водою з милом, прийняти душ.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. Ознаками аварійної ситуації є:

-надмірна загазованість;

- запах диму;

- пожежа;

- вибух;

- відчуття електроструму.

5.2. У разі виникнення аварійної ситуації приймальник балонів повинен:

- негайно припинити роботу;

- сповістити про ситуацію, що склалася, керівника робіт та відповідні служби підприємства;

- перекрити доступ газу до небезпечної зони;

- посилити вентиляцію, відкривши вікна та двері (у разі надмірної загазованості);

- діяти за планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій.

5.3. У разі травмування персоналу або оточуючих слід негайно звільнити

потерпілого від дії травмуючого фактору, при цьому бути обережним, щоб самому не бути ураженим. Надати потерпілому першу долікарняну допомогу, викликати швидку медичну допомогу (якщо є потреба) і підтримувати основні життєві функції потерпілого до прибуття медичної допомоги.

5.4. Про всі випадки аварійних ситуацій, порушень технологічного процесу, що можуть призвести до небезпечних наслідків, випадки травмувань чи захворювань, необхідно повідомляти керівництво та відповідні служби підприємства.