ПІ 1.1. 23-275-2004. Примірна інструкція з охорони праці електрик


ПОГОДЖЕНО

Держнаглядохоронпраці України

лист від 26.07. 04

№ 07-01-05/4718

ЗАТВЕРДЖЕНО

ДК «Газ України»

НАК «Нафтогаз України» Наказ

від 30 07. 04

№ 180

ПОГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці

лист від 19.07.04.

№420

ПОГОДЖЕНО

НАК «Нафтогаз України»

лист від 27.07. 04

№ 15/3-361

ПІ 1.1. 23-275-2004

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Електрик

П І 1.1.23-275-2004

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для електрика

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Ця Примірна інструкція поширюється на працівників, які працюють за професією електрик з обслуговування електричних мереж (далі - електрик), на підприємствах газопостачання та газифікації.

1.2. По даній інструкції електрик з обслуговування електричних мереж проходить інструктаж перед початком роботи на підприємстві (первинний інструктаж), а потім 1 раз на 3 місяці (повторний інструктаж).

1.3. До роботи електрика допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, мають відповідну кваліфікацію, необхідні навики в роботі, пройшли вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж на робочому місці.

1.4. До самостійної роботи електрики допускаються після стажування на робочому місці під керівництвом досвідченого працівника на протязі 2-15 змін, та які мають групи з електробезпеки: в електроустановках напругою до 1000 В не нижче III; в електроустановках напругою вище 1000 В не нижче IV. До самостійної роботи, електрик допускається за наказом керівника підприємства.

1.5. Електрик повинен:

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

- користуватись спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту;

- виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником робіт і по якій проінструктований;

- не виконувати вказівки, які суперечать вимогам цієї інструкції;

- вміти надавати першу долікарняну медичну допомогу;

- вміти користуватись первинними засобами пожежегасіння;

- не допускати в робочу зону сторонніх осіб;

-пам'ятати, про особисту відповідальність за виконання вимог правил охорони праці та відповідальність за співробітників.

1.6. Основні шкідливі та небезпечні фактори, які діють на електрика:

- ураження електрострумом;

- падіння з висоти;

- опіки;

- захаращеність робочої зони;

- загазованість приміщень;

- наїзди транспортних засобів;

- недостатнє освітлення робочої зони.

1.7. Електрик забезпечується безкоштовно спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з типовими нормами:

- напівкомбінезон бавовняний - на 12 місяців;

- рукавички на - 3 місяці;

- черевики шкіряні на - 24 місяці;

- калоші діелектричні - чергові;

- рукавиці діелектричні - чергові;

- килимки діелектричні - чергові.

1.8. Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача спецодягу і взуття та інших ЗІЗ понад встановлені норми.

1.9. Електрику слід користуватись такими засобами захисту: діелектричними рукавичками, килимами і діелектричними калошами або ботами, а також інструментами з ізольованими ручками.

1.10. Слід використовувати захисні засоби, у яких не минув строк чергового випробування, які мають клеймо з позначкою дати наступного випробування та напруги, на яку розраховано використання цього засобу.

1.11. Гумові захисні засоби перед їх застосуванням слід оглянути та очистити від пилу, бруду, а у разі зволоженої поверхні їх слід ретельно витерти і висушити.

Не дозволяється застосовувати засоби, які мають проколи і тріщини.

1.12. Електрику не дозволяється користуватись захисними засобами, які не пройшли встановлених випробувань, а також такими, у яких минув строк чергового випробування.

1.13. Періодичні (контрольні) випробування захисних засобів слід проводити у такі строки:

-раз на 2 роки - ізолювальні кліщі для установок з постійним черговим персоналом;

- раз на 6 місяців - діелектричні рукавички;

- раз на 1 рік - діелектричні калоші;.

- раз на 3 роки - ізолюючі підставки (огляд).

1.14. Штепсельні вилки, що застосовуються у мережах з напругою 12 і 24 В не дозволяється використовувати у мережах з більшою номінальною напругою.

1.15.Електроінструмент, переносні лампи, понижуючі трансформатори електромонтеру слід перевіряти один раз на місяць на відсутність замикання на корпус, на цілісність заземлювального проводу, цілість ізоляції живлячих проводів.

1.16. Електрик є оперативним персоналом і може виконувати роботи за такими регламентами:

- за нарядом-допуском;

- за розпорядженням;

- у порядку поточної експлуатації.

1.17. Електрику слід виконувати приєднання до мережі електроживлення будь які електроприлади та устаткування через призначені для цього апарати та вимикаючи пристрої (рубильники, пускачі магнітні, автоматичні вимикачі, реле тощо).

1.18. Під час виконання робіт електрик зобов'язаний виконувати вимоги санітарних норм та правил особистої гігієни:

1.18.1. Для запобігання простудним захворюванням слід стежити, щоб одяг і взуття не були мокрими, уникати протягів, не допускати переохолодження та перегрівання тіла.

1.18.2. Утримувати у чистоті і порядку робоче місце.

1.18.3. Перед кожним прийманням їжі мити руки з милом.

1.18.4. Після користування бензином, керосином, мастильними матеріалами та іншими небезпечними речовинами обов'язково мити руки з милом.

1.18.5. Правильно і дбайливо користуватись санітарно-побутовими приміщеннями, спецодягом і індивідуальними засобами захисту.

1.18.6. Утримувати спецодяг і спецвзуття у справному стані і чистому вигляді.

1.18.7. дотримуватись питного режиму з урахуванням особливостей умов праці...

1.18.8. дотримуватись режиму праці і відпочинку.

1.19. У разі погіршення стану здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків, слід припинити роботу, попередити керівника робіт і звернутися до медичного закладу.

1.20. Електрик, що порушує вимоги цієї інструкції несе дисциплінарну, адміністративну кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства України.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Електрик перед початком роботи має впевнитися у наявності власного посвідчення.

2.2. Електрику перед початком роботи слід надіти спецодяг і спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, перевіривши строк їх випробування.

2.3. Перевірити справність електрообладнання, ручного інструменту для чого слід впевнитись що:

- ізолювальні підставки, решітки, пускові прилади, заземлення справні;

- держаки кусачок і плоскогубців ізольовані;

- робоча частина викрутки правильно заточена, а держак міцно насаджений та ізольований;

- гайкові ключі справні і відповідають розміру гайок;

2.4. Впевнитися, що надійно заземлені:

- корпуси електричних машин, трансформаторів, апаратів, світильників; і

- приводи електричних апаратів;

- вторинні обмотки вимірювальних трансформаторів;

- каркаси розподільних щитів, щитів управління, щитів і шаф;

- металеві конструкції розподільних пристроїв;

- металеві кабельні конструкції;

- металеві корпуси кабельних муфт;

- металеві оболонки та броня контрольних і силових кабелів;

- металеві оболонки проводів;

- стальні труби електропроводки та інші конструкції, зв'язані з встановленням електрообладнання;

- металеві корпуси пересувних і переносних електроприймачів.

2.5. Працювати слід гайковими ключами, які відповідають розміру гайок.

2.6. Ручний інструмент слід зберігати в переносному ящику або спеціальній сумці для інструменту.

2.7. Впевнитися, що штепсельні з'єднання на 12 і 24 В пофарбовані у колір, який різко відрізняється від кольорів штепсельних з'єднань на напругу вище 25 В.

2.8. У разі позмінної роботи слід прийняти зміну. Під час приймання зміни черговий електрик зобов'язаний:

- ознайомитись зі схемою та режимом роботи устаткування на своєї ділянці особистим оглядом в обсязі, встановленому інструкцією;

- одержати від попереднього чергового інформацію про стан устаткування, за яким слід вести ретельний нагляд щодо запобігання аварійності, а також про стан устаткування, яке знаходиться у ремонті або резерві;

- ознайомитись з усіма записами та розпорядженнями, які були надані з його останнього чергування;

- переконатись у справності приладів, що вмикають і вимикають напругу, приладів сигналізації та блокувань;

-перевірити справність освітлювальних приладів, електропроводки та світильників, ламп;

- оформити прийняття зміни записом у журналі з підписом працівника, який здав зміну та власним підписом про прийняття зміни;

доповісти безпосередньому керівнику про початок чергування та про недоліки і неполадки під час прийняття зміни.

2.9. Прийняття і здача зміни безпосередньо під час ліквідації аварій, виконання перемикань чи оперативного перемикання обладнання не дозволяється.

Під час тривалої ліквідації аварії та у разі несправного обладнання, або відхилення від норми, передача зміни може виконуватися тільки з дозволу особи відповідальної за електрогосподарство.'

2.10. Під час огляду електроустановки не дозволяється виконувати будь-які роботи.

2.11. Під час огляду електроустановок понад 1000 В не дозволяється відкривати двері приміщень та комірок, які не обладнані сітчастими огорожами або бар'єрами, якщо відстань до струмовідних частин менше:

в електроустановках 6-35 кВ 0,6 м;

110кВ 1,0м;

150кВ 1,5м;

220 кВ 2,0 м.

В електроустановках до 1000 В відстань до струмовідних частин має бути не менше 0,6 м.

2.12. Двері приміщень електроустановок мають бути постійно замкненими.

Для кожного приміщення має бути не менше двох комплектів ключів , один з яких, є запасним. Ключі мають бути пронумеровані і перебувати на

зберіганні в адміністративних або оперативних працівників. Ключі підлягають поверненню щоденно після закінчення роботи.

2.13. Одержати завдання: наряд-допуск або розпорядження на наступну роботу.

2.13.1. Наряд-допуск видається у разі виконання робіт групою електриків.

2.13.2. Письмове розпорядження видається особою, який наказом по підприємству надається право надання розпоряджень. Письмове розпорядження видається із записом у журналі обліку робіт за нарядами та розпорядженнями з проведенням відповідного інструктажу та розписом особи, яка видала розпорядження і провела інструктаж та розписом електрика, який отримав завдання.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ.

3.1. Для підготовки робочого місця під час робіт з частковим або повним зняттям напруги необхідно виконувати такі технічні заходи:

- провести необхідні вимикання та вжити заходів, що унеможливлюють подачу напруги до місця роботи внаслідок помилкового або довільного вмикання комутаційної апаратури (встановити механічний запір приводів вимикачів, рубильників та роз'єднувачів, ізоляційні прокладки в рубильниках та ін.);

- перевірити відсутність напруги на струмовідних частинах, на яких слід накладати заземлення;

- приєднати переносні заземлення до заземлювального пристрою;

- накласти заземлення на струмовідні частини (безпосередньо після перевірки відсутності напруги), ввімкнути ножі, що заземлюють, або, якщо їх немає, накласти переносне заземлення;

- у разі необхідності обгородити струмовідні частини, що залишилися під напругою;

- вивісити плакати «Не вмикати - працюють люди», «Не вмикати -робота на лінії», «Не відкривати - працюють люди», а при потребі встановити загородження;

- обгородити робоче місце і вивісити плакати: «Стій - напруга!», «Не влізай - уб'є!», «Працювати тут».

3.2. Перевіряти відсутність напруги в електроустановках до 1000 В покажчиком напруги або переносним вольтметром, перевіривши попередньо справність покажчика напруги. В цьому разі користуються діелектричними рукавичками.

3.3. Перевірити наявність заземлення електроустановок з напругою 220 В і вище (змінного і постійного струму - у всіх випадках) корпусів електрообладнання, встановлених у приміщеннях з підвищеною небезпекою і в зовнішніх установках з номінальною напругою вище 25 В змінного струму і 110 В постійного струму. В особливо небезпечних а також у вибухонебезпечних приміщеннях - напругою не вище 12 В змінного та 60 В постійного струму.

3.4. В електроустановках, конструкція яких така, що накладання заземлення небезпечне або неможливе (наприклад, у деяких розподільних ящиках, контрольно-розподільних пристроях окремих типів тощо), під час підготовки робочого місця необхідно вжити заходів забезпечення безпеки праці:

- замикати на замок привід роз'єднувача.

-обгородження ножів або верхніх контактів роз'єднувачів виконувати гумовими ковпаками або жорсткими накладками з ізоляційного матеріалу.

3.6. Слід постійно стежити за надійністю приєднання та справністю заземлювального пристрою.

Не дозволяється використовувати для заземлення будь-які провідники, не призначені для цієї мети, а також приєднувати скруткою заземлення.

3.7. Дозволяється проведення робіт без зняття напруги в електроустановках напругою 220 В і нижче. Ці роботи слід виконувати не менш як двом електрикам. При цьому необхідно:

- працювати в діелектричних калошах або стоячи на ізолювальній основі (ізолювальній підставці);

- користуватись інструментом з ізольованими держаками (у викруток, крім того, має бути ізольований стержень). У разі відсутності такого інструменту необхідно застосовувати діелектричні рукавички;

- обгородити сусідні струмовідні частини під напругою, до яких можливий випадковий дотик ізолювальними накладками (гумовими матами, електрокартоном, міканітовими листами та ін.);