__________________________________________________________________

Продовження додатка 1

2.6. Двері шахти

Конструкція та розміри, одиниця

виміру

Значення (діапазон)

Конструкція (обертально-розкривні, розсувні, комбіновані одно-, двох- або багатостулкові)

Розміри дверного прорізу (ширина х висота), мм

Спосіб відчинення або зачинення (руч-ний, напівавтоматичний, автоматичний

Привод (електричний, гідравлічний, пневматичний, пружинний і т.ін.)

Спосіб відмикання дверей шахти у разі зупинення кабіни на рівні посадочної (завантажувальної) площадки (відводка нерухома, рухома і т.ін.)

Спосіб відчинення дверей шахти у разі відсутності кабіни на рівні посадочної (завантажувальної) площадки

2.7. Кабіна

Конструкція та розміри, одиниця виміру

Значення (діапазон)

Внутрішні розміри, мм

ширина

глибина

висота

Конструкція підлоги (рухома, нерухома)

Конструкція дверей (обертально-розкривні, розсувні, одно-, двох- або багатостулкові)

Спосіб відчинення або зачинення дверей (ручний, напівавтоматичний, автоматичний)

Привод дверей (електричний, гідравлічний, пружинний і т.ін.)

Вид кабіни (прохідна, непрохідна)

Маса, кг

Продовження додатка 1

2.8. Противага

Технічні дані, одиниця виміру

Значення (діапазон)

Кількість вантажів

Указується у документації, що поставляється з ліфтом

Маса, кг (у зібраному вигляді)

2.9. Канати

Технічні дані,

Значення (діапазон) для канатів

одиниця виміру

кабіни

противаги

обмежува-ча швидкості

зрівнова-жуваль-них

Завод-виробник

Сертифікат

Тип*

Конструкція*

Умовне позначення згідно з стандартом*

Діаметр, мм

Кількість канатів

Довжина одного каната, що включає необхідну довжину для кріплення, м

Розривне зусилля каната в цілому, Н

Коефіцієнт запасу

міцності**

* Заповнюється згідно з сертифікатом підприємства-виробника канатів

** Заповнюється для тягових канатів і канатів обмежувача швидкості

Продовження додатка 1

2.10. Ланцюги

Технічні дані,

Значення (діапазон) для канатів

одиниця виміру

кабіни

протива-ги

обмежувачашвидкості

зрівнова-жувальних

Тип*

Умовне позначення згідно з стандартом*

Крок ланцюга*

Кількість ланцюгів

Довжина одного ланцюга, м

Руйнівне навантаження ланцюга, Н*

Коефіцієнт запасу

міцності**

* Заповнюється згідно з протоколом приймально-здавальних випробувань підприємства-виробника ланцюгів

** Заповнюється для тягових ланцюгів і ланцюга обмежувача швидкості

2.11. Пристрої безпеки

2.11.1. Механічні пристрої

Назва

Технічні дані,

Призначення

пристрою

одиниця виміру

Кабіна

Противага

Тип (різкого, плавного гальмування, комбіновані)

Приводяться в дію (від обмежувача швидкості, від пристрою, який спрацьовує від слабини всіх тягових канатів)

Уловлювачі

Умови випробування уловлювачів плавного гальмування (швидкість руху кабіни, противаги, завантаження кабіни)

Допустимий шлях гальмування уловлювачів плавного гальмування, мм:

максимальний

мінімальний

Тип (центробіжний, маятниковий і т.ін.)

Обмежувач швидкості

Швидкість руху кабіни (противаги), за якої спрацьовує обмежувач швидкості, м/с (максимальна, мінімальна)

Продовження додатка 1

Назва

Технічні дані,

Призначення

пристрою

одиниця виміру

Кабіна

Противага

Обмежувач швидкості

Зусилля на канаті обмежувача швидкості від натяжного пристрою, кН

Тип (пружинний, гідравлічний і т.ін.)

Величина ходу, мм

Буфери

Кількість

Швидкість випробування гідравлічного буфера зі скороченим ходом, м/с

2.11.2. Вимикачі безпеки*

Назва

Наявність

Автоматичного замка дверей шахти

Автоматичного замка люка тротуарного ліфта

Зачинення дверей шахти

Зачинення дверей кабіни

Неавтоматичного замка дверей шахти

Зачинення люка тротуарного ліфта

Прорізу обслуговування шахти

Зачинення дверей приямка

Замка люка кабіни

Завантаження кабіни

Перевантаження кабіни

Обмежувача швидкості кабіни

Уловлювачів кабіни

Слабини тягових канатів (ланцюгів)

Натяжного пристрою каната обмежувача швидкості

Натяжного пристрою зрівноважувальних канатів

Гідравлічного буфера

Датчика тиску (гідравлічного буфера)

Кінцевий

Ланцюг, який роз-микається (силовий, керування). Спосіб приведення в дію

Інші вимикачі безпеки, які застосовані у ліфті

* Указується "Є" або "Немає"

Продовження додатка 1

3. Навантаження під час проведення повного технічного огляду

Назва (що випробовується,

перевіряється)

Величина навантаження

4. Посвідчення про приймання ліфта

Ліфт з заводським номером __________________ , виготовлений у відповідності з ДНАОП 0.00-1.02-99 “Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів”, стандартами, технічними умовами, технічним завданням_____________________

(номер документа)

і визнаний придатним до експлуатації.

Дата випуску

__________________________ ____________________

(посада особи, яка підписує (підпис) (П.І.Б.)

М.п.

“ ___ “ __________ 20 __ р.

5. Гарантійні зобов’язання

____________________________________________________ гарантує

(назва підприємства-виробника)

відповідність ліфта вимогам конструкторської документації у разі дотримання умов транспортування, зберігання, монтажу і експлуатації.

Гарантійний термін роботи ліфта ______________ з дня введення його в експлуатацію за актом приймання ліфта в експлуатацію

Директор (Головний інженер) _________________

_____________________________

(посада особи, яка підписує) (підпис) (П.І.Б.)

М.п.

“ ___ “ __________ 20 __ р.

Продовження додатка 1

Гарантійні зобов’язання організації, яка змонтувала ліфт

____________________________________________________ гарантує

(назва організації, яка змонтувала ліфт)

відповідність монтажу ліфта вимогам технічної документації на монтаж і якість роботи ліфта в частині, що стосується до його монтажу, в разі дотримання власником умов експлуатації.

Гарантований термін роботи ліфта ____________________ з дня підписання акта про технічну готовність (ГОСТ 22845, додаток 6) і приймання ліфта.

Представник монтажної організації

__________________________ ____________________

(посада особи, яка підписує (підпис) (П.І.пБ.)

М.п.

“ ___ “ __________ 20 __ р.

Відомість про місце перебування ліфта

(нова сторінка, розташовується на двох сторінках)

Назва організації (підприємства) власника ліфта

Місце установлення ліфта (місто, вулиця, будинок, корпус, під’їзд)

Дата

установлення

7. Відповідальність за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів

(розташовується на двох сторінках)

Дата, № наказу про призначення і

закріплення

Посада, прізвище та

ініціали

Підпис

Продовження додатка 1

8. Відповідальність за справний стан ліфта

(розташовується на п"яти сторінках)

Дата, № наказу (роз-порядження) про призначення і закріплення

Прізвище та ініціали

Підпис

9. Відомості про ремонт і модернізацію ліфта

(розташовуються на двадцяти сторінках)

Дата

Відомості про ремонт і модернізацію ліфта*

Прізвище та ініціали відповідальної особи

Підпис

* Документи, що підтверджують якість ново установлених елементів ліфта, повинні зберігатись разом з паспортом ліфта

10. Запис результатів технічного огляду